Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо реалізації основних положень виступу Президента України Л. Д. Кучми на засіданні Кабінету Міністрів України 9 квітня 1998 року та протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1998 року "Про підсумки роботи промисловості у I кварталі 1998 року"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.04.98 р. N 359/А-98

Про заходи щодо реалізації основних положень виступу Президента України Л. Д. Кучми на засіданні Кабінету Міністрів України 9 квітня 1998 року та протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1998 року "Про підсумки роботи промисловості у I кварталі 1998 року"

З метою забезпечення виконання завдань, проголошених у виступі Президента України Л. Д. Кучми на засіданні Кабінету Міністрів України 9 квітня 1998 року, та на виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1998 р. N 13 "Про підсумки роботи промислових підприємств у I кварталі 1998 року":

1. Управлінням, відділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, міськвиконкомам, обласним організаціям, суб'єктам господарювання:

- ретельно проаналізувати підсумки роботи промисловості у I кварталі 1998 року та вжити заходів для покращання роботи підприємств;

- сконцентрувати зусилля на виконання рішень обласної Ради від 13 лютого 1998 р. N 193-XXII "Про основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 1998 рік", від 13 лютого 1998 р. N 192-XXII "Про обласний бюджет Одеської області на 1998 рік", розпоряджень обласної державної адміністрації від 19 лютого 1998 р. N 123/А-98 "Про заходи по забезпеченню стабільного функціонування основних галузей народногосподарського комплексу Одеської області, економії і додатковому залученню коштів до бюджету в 1998 році", від 13 квітня 1998 р. N 293/А-98 "Про затвердження доручень обласної державної адміністрації на нараді за підсумками роботи у I кварталі 1998 року".

2. Затвердити заходи щодо реалізації основних положень виступу Президента України Л. Д. Кучми на засіданні Кабінету Міністрів України 9 квітня 1998 року та протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1998 року "Про підсумки роботи промисловості у I кварталі 1998 року" (додаються).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації.

 

Голова
обласної державної адміністрації  

 
Р. Боделан  

 

Додаток
до розпорядження обласної державної адміністрації
від 30 квітня 1998 р. N 359/А-98  

ЗАХОДИ
щодо реалізації основних положень виступу Президента України Л. Д. Кучми на засіданні Кабінету Міністрів України 9 квітня 1998 року та протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1998 року "Про підсумки роботи промисловості у I кварталі 1998 року"

N
п/п  

Зміст заходів  

Термін виконання  

Виконавці  

Відповідальні за виконання  

Хто контролює  

1

2  

3  

4  

5  

6  

1.

Забезпечити виконання доручень обласної державної адміністрації, які дані управлінням, відділам, комітетам mmоблдержадміністрації, районним державним адміністраціям, міськвиконкомам, обласним організаціям на обласній нараді за підсумками роботи у I кварталі 1998 року  

У терміни згідно з дорученнями  

Управління, відділи, комітети облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласні організації  

Керівники управлінь, відділів, комітетів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій та міські голови, керівники обласних організацій  

Буркинський Б. В.
Журавок В. І.
Петренко Ю. О. 

2.

Проаналізувати завантаження наявних виробничих потужностей підприємств машинобудування та внести Міністерству промислової політики пропозиції щодо подальшого використання тих з них, що не відповідають сучасному технічному рівню і фактично виведені з виробничого процесу, але продовжують утримуватись на балансах підприємств  

22 травня 1998 р.  

Управління промисловості облдержадміністрації  

Крошка І. П. 

Буркинський Б. В. 

3.

Проаналізувати виконання умов договорів уповноваженими особами, які здійснюють функції управління частками державного майна. Внести фонду державного майна України пропозиції стосовно розірвання договорів-доручень з уповноваженими особами, які не виконують умов договорів, у тому числі в частині фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств  

20 травня 1998 р.  

Регіональне відділення фонду державного майна України по Одеській області  

Малахов В. О.  

 

4.

Опрацювати та внести Мінпромполітики, фонду державного майна України пропозиції щодо створення на всіх державних підприємствах підрозділів з управління частками державного майна, в тому числі і переданого в оренду, з безпосереднім підпорядкуванням цих підрозділів міністерствам, фонду державного майна, а також щодо відповідного перегляду всіх укладених договорів оренди  

червень
1998 р.  

Регіональне відділення фонду державного майна України по Одеській області, управління промисловості, морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку, будівельного комплексу, торгівлі, побутового обслуговування населення та виробництва товарів Народного споживання, сільського господарства та продовольства, Головне управління економіки облдержадміністрації, управління облради у справах майна та інвестицій  

Малахов В. О.
Крошка І. П.
Подурець С. Є.
Сапенюк Г. І.
Олійник О. І.
Новацький В. М.
Тиндюк М. А.
Язвінюк Б. М.  

Буркинський Б. В.
Журавок В. І. 

5.

Створити обласну комісію з проблем споживчого ринку, поклавши на неї завдання з розроблення пропозицій щодо раціоналізації схем товаропостачання роздрібної торговельної мережі та розвитку оптової торговельної інфраструктури, посилення контролю за недопущенням надходження в торговельну мережу товарів низької якості, наведення порядку в дрібнороздрібній торговельній мережі та на ринках, заборони торгівлі на стихійних ринках та в інших непристосованих для реалізації товарів місцях, здійснення заохочувальних заходів для реалізації товарів вітчизняного виробництва  

червень
1998 р.  

Управління торгівлі, побутового обслуговування населення та виробництва товарів народного споживання, Головне управління економіки облдержадміністрації  

Олійник О. І.
Тиндюк М. А.  

Буркинський Б. В. 

6.

Здійснити економічний аналіз роботи декількох великих промислових підприємств, зокрема з порядку формування та можливих шляхів зменшення собівартості продукції, в тому числі на експорт, з метою зниження оптових цін на продукцію вітчизняних підприємств  

I півріччя 1998 р.  

Управління промисловості, торгівлі, побутового обслуговування населення та виробництва товарів народного споживання, сільського господарства та продовольства, Головне управління економіки, фінансове управління облдержадміністрації, Державна податкова адміністрація в Одеській області  

Крошка І. П.
Олійник О. І.
Новацький В. М.
Тиндюк М. А.
Вітковська О. Л.
Палатний М. В. 

 

7.

Розробити основні показники проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 1999 рік  

червень
1998 р.  

Головне управління економіки облдержадміністрації  

Тиндюк М. А.  

Буркинський Б. В.  

8.

Підготувати проект обласного бюджету на 1999 рік  

вересень
1998 р.  

Фінансове управління облдержадміністрації  

Вітковська О. Л.  

 

9.

Забезпечити безумовне виконання Указу Президента України від 21 січня 1998 року N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних виплат, заходи щодо забезпечення надходжень доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" та розпорядження облдержадміністрації від 28 січня 1998 року N 64/А-98 з цього питання  

Протягом 1998 року  

Управління, відділи, комітети облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми  

Керівники управлінь, відділів, комітетів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій та міські голови  

Буркинський Б. В.
Балух В. С.
Журавок В. І.
Петренко Ю. О. 

10. 

Проаналізувати стан проведення бартерних операцій і надходжень платежів до бюджету на промислових підприємствах області, де товарообмінні (бартерні) операції складають більше 20% від реалізованої продукції, та внести пропозиції по їх скороченню для розгляду на засіданні фінансової ради  

Серпень
1998 року  

Управління промисловості, торгівлі, побутового обслуговування населення та виробництва товарів народного споживання, Головне управління економіки, фінансове управління, управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації, Державна податкова адміністрація в Одеській області  

Крошка І. П.
Олійник О. І.
Тиндюк М. А.
Вітковська О. Л.
Новацький В. М.
Палатний М. В. 

Буркинський Б. В. 

11.  

На базі компанії "Одеський регіональний торговий центр" створити службу маркетингу по реалізації залишків продукції, накопиченої на складах промислових підприємств області, і вивчення кон'юнктури та збуту продукції, яка виготовляється в регіоні 

III квартал 1998 року  

Управління торгівлі, побутового обслуговування населення та виробництва товарів народного споживання, промисловості облдержадміністрації  

Олійник О. І.
Крошка І. П.  

Буркинський Б. В. 

12.  

З метою прискорення розвитку прикордонного співробітництва з Республікою Молдова та Румунією, Ренійській райдержадміністрації, Ізмаїльському міськвиконкому у взаємодії з відповідними управліннями та відділами облдержадміністрації завершити роботи по розробці пакету документів по створенню локальних вільних економічних зон в містах Рені та Ізмаїл  

1998 рік  

Ренійська райдержадміністрація, Ізмаїльський міськвиконком, Головне управління економіки облдержадміністрації  

Буценко І. М.
Борисенко С. В.
Тиндюк М. А.  

Буркинський Б. В. 

13.  

Розробити систему заходів щодо реалізації політики структурної перебудови галузей, посилити контроль за виконанням планів реструктуризації промислових підприємств  

I півріччя 1998 р.  

Управління промисловості, морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку, торгівлі, побутового обслуговування населення та виробництва товарів народного споживання, облдержадміністрації  

Крошка І. П.
Подурець С. Є.
Олійник О. І.  

Буркинський Б. В. 

14.  

Проаналізувати стан основних фондів промислових підприємств та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення амортизаційної політики  

II квартал 1998 року  

Головне управління економіки, управління промисловості облдержадміністрації  

Тиндюк М. А.
Крошка І. П.  

Буркинський Б. В. 

 

Керуючий справами секретаріату
обласної державної адміністрації  

 
В. Чегодар  


>





Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка