Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розвиток Міжнародного дитячого центру "Артек" та дитячих оздоровчих закладів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 квітня 1998 р. N 591
                Київ
      Про розвиток Міжнародного дитячого центру
       "Артек" та дитячих оздоровчих закладів
 
   З метою  створення  сприятливих  умов  для  забезпечення
відпочинку  та  оздоровлення  дітей,  організації  дозвілля,
культурного і фізичного виховання підростаючого покоління Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити заходи щодо розвитку Міжнародного дитячого
центру "Артек" та дитячих оздоровчих закладів (додаються).
   Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським державним адміністраціям забезпечити
своєчасне і якісне здійснення зазначених заходів.
   2. Міністерству у справах сім'ї та молоді  координувати
діяльність  центральних і місцевих органів виконавчої влади,
спрямовану на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення
підростаючого покоління.
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Смолія В.А.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 квітня 1998 р. N 591
 
               ЗАХОДИ
      щодо розвитку Міжнародного дитячого центру
       "Артек" та дитячих оздоровчих закладів
         МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАХОДІВ
   Розроблення заходів щодо розвитку  Міжнародного  дитячого
центру "Артек" та дитячих оздоровчих закладів (далі - заходи)
зумовлене незадовільним станом  довкілля,  різким  зниженням
фізичного і психічного здоров'я, інтелектуального і духовного
розвитку підростаючого покоління, слабкою матеріально-технічною
базою дитячих оздоровчих закладів, погіршенням соціального і
матеріального становища сім'ї, зростанням чисельності бездоглядних
дітей.
   Ці заходи спрямовані на забезпечення належних умов  для
дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, їх культурного і
фізичного виховання, підтримки діяльності дитячих  оздоровчих
закладів, Міжнародного дитячого центру "Артек" та на виконання
Національної програми "Діти України" ( 63/96 ) і передбачають:
   забезпечення реалізації права кожної дитини на повноцінний
відпочинок і оздоровлення;
   створення умов  для  поліпшення  змістовного  відпочинку,
оздоровлення  та  трудового виховання дітей, їх фізичного і
духовного розвитку, реалізації індивідуальних здібностей і потреб
дітей під час відпочинку і оздоровлення;
   удосконалення нормативно-правової,   організаційної   та
методологічної бази дитячих оздоровчих закладів, приведення її у
відповідність із сучасними вимогами і міжнародними нормами;
   збереження, розвиток та максимальне використання існуючої
мережі дитячих оздоровчих закладів;
   збільшення кількості   оздоровлених   дітей  насамперед
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з
малозабезпечених  сімей,  дітей,  що  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи, обдарованих і талановитих дітей та
дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ,
які загинули під час виконання службових обов'язків;
   створення умов для поступового переведення дитячих закладів
на санаторний режим роботи та цілорічне функціонування;
   забезпечення підготовки   і   підвищення   кваліфікації
працівників, робота яких пов'язана з організацією відпочинку та
оздоровлення дітей.
     РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ "АРТЕК"
   Утворити на  базі  МДЦ  "Артек" медичний реабілітаційний
комплекс для забезпечення якісного діагностування та оздоровлення
дітей.
             Мінсім'ямолодь, Рада міністрів
             Автономної Республіки Крим, МОЗ,
             Мінекономіки, Мінфін.
             1999 рік.
   Розробити та  подати Кабінетові Міністрів України проект
Положення про Опікунську раду МДЦ "Артек" і пропозиції щодо її
персонального складу.
             Мінсім'ямолодь.
             1998 рік.
   Утворити фонд "Артек" для акумулювання матеріальних цінностей
і додаткових коштів на організацію оздоровчої роботи з дітьми,
розвиток матеріально-технічної бази МДЦ "Артек".
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ, Мінфін.
             1998 рік.
   Продовжувати практику  оздоровлення  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених і
багатодітних сімей, дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, обдарованих і талановитих дітей на базі МДЦ "Артек" за
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.
             Мінсім'ямолодь, Мінфін, Рада міністрів
             Автономної Республіки Крим, обласні,
             Київська та Севастопольська міські
             державні адміністрації.
             Постійно.
   Організовувати на базі МДЦ "Артек" цільові зміни для 1200
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей
військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які
загинули під час виконання службових обов'язків.
            Мінсім'ямолодь, МВС, Рада міністрів
            Автономної Республіки Крим, обласні,
            Київська та Севастопольська міські
            державні адміністрації.
            Постійно.
   Запровадити організацію на базі МДЦ "Артек" тематичних змін
для оздоровлення вихованців дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей.
             Мінсім'ямолодь.
             Починаючи з 1998 року.
   Затвердити положення про проведення щорічного кінофестивалю
"Артек", всесвітнього дитячого фестивалю української культури,
фестивалів дитячої творчості "Артек" запалює зірку" і дитячої
естрадної пісні "Сонячне коло", міжнародного дитячого фольклорного
фестивалю, міжнародного конкурсу дитячих малюнків "Корабель під
назвою Земля" та міжнародних дитячих спортивних змагань та ігор на
призи МДЦ "Артек".
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, Мінкультури,
             Мінекономіки, Мінфін, Рада міністрів
             Автономної Республіки Крим.
             Протягом 1998-1999 років.
   Розробити заходи  щодо  проведення  міжнародної  асамблеї
вчителів та міжнародної зустрічі дітей - послів миру і дружби.
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, Мінкультури,
             Мінекономіки, Мінфін.
             Протягом 1998-1999 років.
   Створити на базі МДЦ "Артек" постійно діючі школи сучасної
адаптації дітей (дитячих об'єднань, соціального успіху, взаємодії
культур тощо).
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, Мінкультури.
             Протягом 1999 року.
   Започаткувати видання журналу "Артек".
             Мінсім'ямолодь, Мінфін.
             Протягом 1998-1999 років.
   Удосконалювати форми і методи виховання дітей в МДЦ "Артек" з
активним використанням елементів української національної культури
та народних традицій.
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, Мінкультури.
             Постійно.
   Сприяти створенню асоціації артеківців та її осередків за
кордоном.
             Мінсім'ямолодь.
             Постійно.
   Створити на базі МДЦ "Артек" організаційно-методичний центр з
питань відпрацювання нової  методології  виховання  дітей  в
оздоровчих закладах.
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти.
             1998-1999 роки.
   Вивчити питання про утворення гуманітарного інституту для
підготовки і перепідготовки  працівників  дитячих  оздоровчих
закладів з використанням матеріально-технічної бази МДЦ "Артек".
             Міносвіти, Мінсім'ямолодь, Мінфін,
             Рада міністрів Автономної Республіки
             Крим.
             1998 рік.
   Вивчити питання про створення промислово-фінансової групи з
головним підприємством МДЦ "Артек".
             Мінекономіки, Мінфін, Мінсім'ямолодь,
             Рада міністрів Автономної Республіки
             Крим.
             1999 рік.
   Здійснити технічне переоснащення  автобусного  парку  МДЦ
"Артек".
             Мінсім'ямолодь, Мінфін, Рада міністрів
             Автономної Республіки Крим.
             1998-2000 роки.
   Вжити заходів до вирішення в установленому порядку питання
про передачу в комунальну власність відповідної територіальної
громади об'єктів житлового фонду разом з об'єктами інфраструктури,
які його обслуговують, що належать на праві повного господарювання
МДЦ "Артек".
           Мінекономіки, Мінфін, Фонд державного
           майна, Мінсім'ямолодь, Рада міністрів
           Автономної Республіки Крим.
           1998 рік.
        РОЗВИТОК ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
          ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
   Вивчити питання та подати Кабінетові  Міністрів  України
пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань організації
оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та підлітків.
             Мінсім'ямолодь, МНС, Міносвіти, МОЗ,
             Мін'юст, Мінфін, інші центральні та
             місцеві органи виконавчої влади за
             участю Федерації профспілок.
             1998 рік.
   Розробити та  подати Кабінетові Міністрів України проект
Положення про дитячий оздоровчий заклад.
             Міносвіти, МОЗ, Мінсім'ямолодь, МНС,
             Мінпраці, Мінкультури, Мінфін, Мін'юст,
             Держкомспорт за участю Федерації
             профспілок.
             1998 рік.
   Розробити та  подати Кабінетові Міністрів України проект
Положення про  обов'язкове  ліцензування  діяльності  дитячих
оздоровчих закладів.
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ,
             Держкомтуризм, Ліцензійна палата за
             участю Федерації профспілок.
             1998 рік.
   Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проекти
відповідних нормативних документів щодо страхування дітей під час
перебування у дитячих оздоровчих закладах.
             Мінсім'ямолодь, Мінпраці, Мін'юст,
             Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів
             Автономної Республіки Крим, обласні,
             Київська та Севастопольська міські
             державні адміністрації за участю
             Федерації профспілок та Національної
             акціонерної страхової компанії "Оранта".
             1999 рік.
   Створити банк даних про мережу дитячих оздоровчих закладів
незалежно від підпорядкування та форм власності.
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ,
             Держкомстат, Рада міністрів Автономної
             Республіки Крим, обласні, Київська та
             Севастопольська міські державні
             адміністрації за участю Федерації
             профспілок.
             Лютий 1999 року.
   Вивчити стан  матеріально-технічної  бази  державних  та
комунальних дитячих оздоровчих закладів і розробити пропозиції
щодо їх поетапної реконструкції та будівництва, визначивши:
   можливість переобладнання частини з них  для  цілорічної
роботи, передачі їх власникам, які спроможні зберегти профіль
діяльності та забезпечити ефективне оздоровлення дітей;
   потребу в  коштах  і  матеріальних  ресурсах на ремонт,
обладнання, створення відповідних умов для оздоровлення дітей.
             Мінсім'ямолодь, Мінекономіки, Мінфін,
             Міносвіти, МОЗ, МНС, Фонд державного
             майна, Рада міністрів Автономної
             Республіки Крим, обласні, Київська та
             Севастопольська міські державні
             адміністрації за участю Федерації
             профспілок.
             1998-1999 роки.
   Розробити концептуальні засади створення і функціонування
дитячих оздоровчих закладів, заснованих на недержавній формі
власності.
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ,
             Мінпраці, Мін'юст, Академія педагогічних
             наук, Академія медичних наук.
             1999 рік.
   Розробити нормативні акти щодо створення і діяльності дитячих
оздоровчих закладів денного перебування на базі загальноосвітніх
шкіл,  таборів  праці  та  відпочинку  для  старшокласників,
оборонно-спортивних, спортивно-оздоровчих таборів.
             Міносвіти, Мінсім'ямолодь, МОЗ,
             Міноборони, Мінпраці, Держкомспорт за
             участю Федерації профспілок.
             1998 рік.
   Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції
про створення Координаційної ради з проблем оздоровлення та
відпочинку дітей.
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ, Мінфін
             за участю Федерації профспілок.
             Червень 1998 року.
   Активізувати роботу Всеукраїнського фонду оздоровлення  і
відпочинку  дітей та підлітків і сприяти створенню місцевих
цільових позабюджетних фондів для  акумулювання  матеріальних
цінностей і коштів на організацію оздоровчої роботи з дітьми.
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ, Рада
             міністрів Автономної Республіки Крим,
             обласні, Київська та Севастопольська
             міські державні адміністрації за участю
             Федерації профспілок.
             Постійно.
   Сприяти створенню  асоціації  дитячих оздоровчих закладів
України для вдосконалення роботи зазначених закладів та вивчити
питання про її входження до міжнародних організацій, що займаються
оздоровленням дітей та підлітків.
             Мінсім'ямолодь, МОЗ, Міносвіти, МЗС,
             Рада міністрів Автономної Республіки
             Крим, обласні, Київська та
             Севастопольська міські державні
             адміністрації за участю Федерації
             профспілок.
             1998-1999 роки.
   Розробити та  впровадити в діяльність дитячих оздоровчих
закладів оздоровчо-профілактичні програми щодо запобігання дитячій
захворюваності.
             МОЗ, Міносвіти, Мінсім'ямолодь.
             1998-2000 роки.
   Розробити державні санітарні правила і норми щодо обладнання
дитячих оздоровчих закладів та організації відпочинку дітей.
             МОЗ, Міносвіти, МВС
             за участю Федерації профспілок.
             1998-1999 роки.
   Розробити і затвердити методичні рекомендації щодо показань і
протипоказань до оздоровлення і відпочинку в дитячих оздоровчих
закладах дітей.
             МОЗ, Академія медичних наук.
             1999 рік.
   Створити в   дитячих  оздоровчих  закладах  пересувні
консультативні пункти соціальних служб для молоді з метою надання
психологічної та соціальної допомоги дітям.
             Рада міністрів Автономної Республіки
             Крим, обласні, Київська та
             Севастопольська міські державні
             адміністрації.
             1998 рік.
   Розробити програму поетапного оснащення дитячих оздоровчих
закладів  сучасною  медичною  технікою, обладнанням, а також
підготовки кадрів медичних працівників для цих закладів.
             МОЗ, Держкоммедбіопром, МНС, Мінфін,
             Рада міністрів Автономної Республіки
             Крим, обласні, Київська та
             Севастопольська міські державні
             адміністрації.
             1998-1999 роки.
   Сприяти створенню системи профільних  дитячих  оздоровчих
закладів з урахуванням інтересів дітей (туристичних, спортивних,
спелеологічних, археологічних тощо).
             Міносвіти, Держкомтуризм, Рада
             міністрів Автономної Республіки Крим,
             обласні, Київська та Севастопольська
             міські державні адміністрації.
             Постійно.
   Розробити та затвердити Положення про наметові табори.
             Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ,
             Держкомтуризм за участю молодіжних і
             дитячих громадських організацій та
             благодійних фондів.
             1998 рік.
   Надавати організаційну, методичну, фінансову  та  правову
підтримку  молодіжним  і  дитячим громадським організаціям і
благодійним фондам для створення наметових таборів та інноваційних
форм дитячого оздоровлення і відпочинку.
             Мінсім'ямолодь, Рада міністрів
             Автономної Республіки Крим, обласні,
             Київська та Севастопольська міські
             державні адміністрації.
             Постійно.
   Сприяти створенню і поновленню роботи оборонно-спортивних,
спортивно-оздоровчих таборів, таборів праці та відпочинку з денним
та цілодобовим перебуванням  для  старшокласників  та  учнів
професійно-технічних училищ.
             Міносвіти, Міноборони, Мінсім'ямолодь,
             Рада міністрів Автономної Республіки
             Крим, обласні, Київська та
             Севастопольська міські державні
             адміністрації за участю Федерації
             профспілок.
             Постійно.
   Забезпечувати функціонування  існуючих  дитячих ігрових і
спортивних майданчиків у дитячих оздоровчих закладах і житлових
мікрорайонах  та  вживати  заходів до розширення їх мережі,
благоустрою і використання для відпочинку і дозвілля дітей.
             Рада міністрів Автономної Республіки
             Крим, центральні та місцеві органи
             виконавчої влади за участю Федерації
             профспілок.
             Постійно.
   Сприяти відновленню та розвитку роботи літніх дитячих дач,
переведенню дошкільних закладів на санаторний  режим  роботи
протягом всього літнього періоду.
             Міносвіти, МОЗ, Мінсім'ямолодь, Рада
             міністрів Автономної Республіки Крим,
             обласні, Київська та Севастопольська
             міські державні адміністрації за участю
             Федерації профспілок.
             Постійно.
   Забезпечити безоплатне оздоровлення дітей працівників органів
внутрішніх справ, які загинули під час виконання  службових
обов'язків, в оздоровчих, а у разі потреби - санаторно-курортних
закладах.
             МОЗ, МВС, Мінсім'ямолодь, Мінфін.
             Постійно.
   Організовувати у дитячих оздоровчих закладах спеціальні зміни
для відпочинку та оздоровлення бездоглядних дітей і дітей з
девіантною поведінкою.
             Рада міністрів Автономної Республіки
             Крим, обласні, Київська та
             Севастопольська міські державні
             адміністрації.
             Постійно.
   Створювати умови для змістовного дозвілля, естетичного та
патріотичного виховання, фізкультурно-спортивної роботи в дитячих
оздоровчих закладах. Впроваджувати нові форми і методи виховання
дітей з метою духовного відродження  нації  та  утвердження
національних традицій.
            Міносвіти, Мінсім'ямолодь, Мінкультури,
            МОЗ, Міноборони, Держкомспорт, Рада
            міністрів Автономної Республіки Крим,
            обласні, Київська та Севастопольська
            міські державні адміністрації.
            Постійно.
   Удосконалити систему статистичної звітності щодо відпочинку
та оздоровлення дітей.
            Держкомстат, Мінсім'ямолодь, Міносвіти,
            МОЗ, МНС, МЗС, Держкомтуризм за участю
            Федерації профспілок.
            1998 рік.
         НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ
           ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   Провести наукові дослідження з актуальних проблем організації
відпочинку, дозвілля і оздоровлення дітей в сучасних умовах.
            Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ, Академія
            педагогічних наук.
            Починаючи з 1998 року.
   Розробити методики   та  створити  відповідну  мережу
моніторингових досліджень щодо вивчення регіональних потреб і
можливостей організації відпочинку та оздоровлення дітей.
            Мінсім'ямолодь, МОЗ, Академія
            педагогічних наук, Рада міністрів
            Автономної Республіки Крим, обласні,
            Київська та Севастопольська міські
            державні адміністрації.
            1998 рік.
   Розробити комплексний план підготовки та видання методичних
рекомендацій для педагогічних та медичних працівників дитячих
оздоровчих закладів.
            Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ.
            1998-2000 роки.
   Проводити прес-конференції,  брифінги,  "круглі  столи",
готувати прес-релізи, спеціальні тематичні випуски в періодичній
пресі,  на  радіо і телебаченні щодо проблем відпочинку та
оздоровлення дітей і підлітків.
            Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ,
            Держкомспорт.
            1998-2000 роки.
   Запровадити систематичний  випуск  інформаційно-методичних
збірників, орієнтованих на висвітлення питань про реалізацію
політики оздоровлення дітей, вітчизняного і міжнародного досвіду з
організації відпочинку та оздоровлення дітей.
            Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ за
            участю Федерації профспілок.
            Починаючи з 1998 року.
   Організовувати науково-практичні  конференції,  семінари,
виставки, презентації тощо з питань діяльності дитячих оздоровчих
закладів та оздоровлення дітей.
            Мінсім'ямолодь, Міносвіти, Рада
            міністрів Автономної Республіки Крим,
            обласні, Київська та Севастопольська
            міські державні адміністрації.
            1998-2000 роки.
   Сприяти створенню  при  обласних  філармоніях  тематичних
концертних бригад для виступу перед дітьми в дитячих оздоровчих
закладах з метою підвищення рівня їх духовної культури, виховання
художнього смаку.
            Мінкультури, Міносвіти, Рада міністрів
            Автономної Республіки Крим, обласні,
            Київська та Севастопольська міські
            державні адміністрації.
            Починаючи з 1998 року.
   Посилити інформаційно-консультативну роботу із сім'ями щодо
організації змістовного дозвілля і відпочинку дітей і підлітків з
метою профілактики їх безпритульності та бездоглядності.
            Мінсім'ямолодь, Міносвіти, Мінкультури,
            Мінінформ, Рада міністрів Автономної
            Республіки Крим, обласні, Київська та
            Севастопольська міські державні
            адміністрації.
            Починаючи з 1998 року.
   Вивчити питання про виділення дитячим оздоровчим закладам
частини  тиражів газет і журналів для дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.
            Мінінформ, Мінсім'ямолодь, МОЗ,
            Міносвіти, Мінфін.
            1998 рік.
   Пропагувати кращий  досвід виконання регіональних програм
оздоровлення дітей, запровадження шефства над дитячими оздоровчими
закладами з боку трудових колективів, громадських організацій,
благодійних фондів.
            Мінсім'ямолодь, Мінінформ, Міносвіти, МОЗ.
            Постійно.
   Сприяти вивченню та впровадженню кращого вітчизняного  і
міжнародного досвіду організації та проведення оздоровчої роботи з
дітьми.
            Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ.
            Постійно.
   Провести конкурс на кращий проект виховної роботи з дітьми та
підлітками в оздоровчих закладах.
            Міносвіти, Мінсім'ямолодь.
            1999 рік.
   Започаткувати тематичні семінари для керівників, медичних та
педагогічних працівників дитячих оздоровчих закладів всіх типів та
форм власності.
            Мінсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ,
            Мінкультури, Мінінформ, Рада міністрів
            Автономної Республіки Крим, обласні,
            Київська та Севастопольська міські
            державні адміністрації.
            Починаючи з II кварталу 1998 року.
   Розробити програми  підвищення  кваліфікації  керівників,
педагогічних та медичних працівників дитячих оздоровчих закладів.
             Міносвіти, Мінсім'ямолодь, МОЗ,
             Академія педагогічних наук, Рада
             міністрів Автономної Республіки Крим,
             обласні, Київська та Севастопольська
             міські державні адміністрації.
             1998 рік.
   Здійснювати на  базі  Українського  інституту  соціальних
досліджень  підготовку  і підвищення кваліфікації працівників
центрів соціальних служб для молоді, робота яких пов'язана з
оздоровленням дітей та підлітків, організацією їх відпочинку і
дозвілля.
             Мінсім'ямолодь.
             Починаючи з 1998 року.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка