Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорти спеціальностей (07.00.02 - всесвітня історія, 07.00.04 - археологія, 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство)

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова президії
                   ВАК України
                   21.05.1998 N 31-06/5
 
 
           ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
          07.00.02-всесвітня історія
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь науки, яка вивчає життя людського суспільства в усіх
його проявах, зв'язках з природним середовищем, у його історичній
спадкоємності від його появи до сьогодення з метою розуміння його
сучасного стану та перспектив його розвитку.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   Процес антропо- та соціогенезису, перехід від варварства до
цивілізації.
   Політичні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції
розвитку. Перебіг політичної історії.
   Соціальні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції
розвитку.
   Матеріальний побут,  економіка,  їх  місце в історичному
розвитку та взаємодія з іншими формами суспільного життя.
   Ідеологічні форми суспільного життя, їх місце в історії
людської цивілізації.
   Історична спадкоємність у розвитку цивілізації.
   Макро- і мікродемографічні процеси, їхнє місце в історичному
розвитку людства.
   Соціоекологія в історії людства
   Етно- та соціопсихологія в історії людства.
   Міжетнічні та міжнаціональні відносини у всесвітній історії.
   Особистості, їхня роль у суспільному житті.
   Культурні і духовні форми суспільного розвитку.
   Етнокультурні зв'язки.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             історичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
           07.00.04 - археологія
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь науки, яка досліджує пам'ятки археології та на базі
їхньої  інтерпретації розробляє проблеми історії культури та
давньої історії людства.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   Археологія первісного суспільства.
   Скіфо-сарматська археологія.
   Антична археологія.
   Археологія давніх слов'ян.
   Археологія Стародавньої Русі.
   Середньовічна археологія.
   Методи точних і природничих наук в археології.
   Теорія та методологія пізнання та інтерпретації артефактів.
   Джерелознавство.
   Давня історія суспільства.
   Історія культури.
   Палеодемографія.
   Проблеми етногенезу давніх суспільств.
   Палеоантропологія, палеозоологія, палеоботаніка.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             історичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
          07.00.08 - книгознавство,
       бібліотекознавство, бібліографознавство
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь науки, яка вивчає сутність, закономірності, процеси та
форми функціонування книги, книжкової та бібліотечної справи,
пов'язаних з ними документних та бібліотечно-інформаційних систем
в історичному і сучасному соціокультурному процесі.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   Теорія та  історія  книгознавства,  бібліотекознавства,
бібліографознавства  та  спеціальних  книгознавчих  дисциплін:
кодикології,  історії  мистецтва  книги,  бібліополістики,
бібліології, історії бібліотечних колекцій і зібрань, бібліотечної
професіології та психології, соціології та статистики книги й
бібліотечної справи.
   Історія книги, бібліотечної та бібліографічної діяльності,
видавничої та книготорговельної справи в Україні і у світі.
Історія та теоретико-методичні засади розвитку бібліотеки як
соціального  інституту,  типології,  класифікації  бібліотек,
управління бібліотечною системою в цілому.
   Закономірності розвитку бібліотечно-бібліографічних процесів
в умовах формування інформаційного суспільства, проблеми освоєння
новітніх  інформаційно-бібліографічних  технологій.  Механізми
формування, збереження і наукового освоєння  бібліотечних  і
рукописних фондів.
   Інноваційні технології  бібліотечної та книжкової справи,
прогресивні засоби організації праці.
   Розвиток каталогізації і теорії бібліотечних класифікацій.
   Вивчення інформаційних  потреб  користувачів,   питання
бібліографічного та бібліотечно-інформаційного обслуговування.
   Інформаційна діяльність бібліотеки,  структура  та  зміст
універсальних  і  галузевих інформаційних потоків, формування
документних  інформаційних  ресурсів  і  вивчення  механізмів
інформаційного спілкування.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
      історичні, педагогічні, філологічні науки.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка