Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про призначення державних стипендій видатним діячам науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
        Про призначення державних стипендій
       видатним діячам науки, освіти, культури,
          фізичної культури і спорту
 
   Відповідно до Указів Президента України від  14  лютого
1996 року N 128 ( 128/96 ) та від 22 липня 1997 року N 668
( 668/97 ) призначити державні стипендії:
   у галузі науки:
   АМОСОВУ Миколі  Михайловичу  -  1913  року  народження,
академікові  Національної  академії наук України, заслуженому
діячеві науки України
   АРЕНДТ Ніні Костянтинівні - 1902 року народження, кандидатові
сільськогосподарських  наук,  заслуженому  агрономові України,
лауреатові Державної премії СРСР
   АХІЄЗЕРУ Олександру  Іллічу  -  1911  року  народження,
академікові  Національної  академії наук України, заслуженому
діячеві науки України
   БЕРШТЕЙНУ Леоніду Юхимовичу - 1921 року народження, докторові
історичних наук, професорові, заслуженому працівникові вищої школи
України, лауреатові Державної премії України
   БЄЛЄВЦЕВУ Рудольфу  Яковичу  -  1937  року  народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, лауреатові
премії імені Вернадського
   БОГОЛЮБОВУ Олексію Миколайовичу - 1911 року  народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України
   БОРЗЯКУ Петру  Григоровичу  -  1903  року  народження,
члену-кореспонденту  Національної  академії  наук  України,
заслуженому діячеві науки України
   БРАЙЧЕВСЬКОМУ Михайлу Юліановичу - 1925 року народження,
докторові історичних наук, професорові
   БРАУДЕ Семену Яковичу - 1911 року народження, академікові
Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки і
техніки України
   ВАСИЛЕНКУ Петру Мефодійовичу  -  1900  року  народження,
академікові Української академії аграрних наук
   ВІНАРОВУ Ісідору  Володимировичу - 1911 року народження,
докторові технічних наук, інвалідові війни II групи
   ГАВРИШУ Анатолію Павловичу - 1934 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України, лауреатові Державної премії України
   ГАРФУ Михайлу Ернестовичу - 1911 року народження, докторові
технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України
   ГОЛЕЗІ Миколі   Лукичу   -  1914  року  народження,
члену-кореспонденту  Національної  академії  наук  України,
заслуженому діячеві науки і техніки УРСР
   ГУЛОМУ Максиму Федотовичу - 1905 року народження, академікові
Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки
України
   ЄРЕМЕНКУ Борису  Антоновичу  -  1911  року  народження,
кандидатові технічних наук, лауреатові Державної премії України
   ЗАВАРОВУ Олексію Івановичу - 1917 року народження, народному
архітекторові України, заслуженому будівельникові УРСР, лауреатові
Державної премії України
   ІВАНОВУ Івану  Івановичу  -  1918  року  народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, Герою
Соціалістичної Праці, лауреатові Ленінської премії, лауреатові
Державної премії СРСР
   ІВАХНЕНКУ Олексію  Григоровичу  -  1913 року народження,
члену-кореспонденту  Національної  академії  наук  України,
заслуженому діячеві науки України
   ЇЖАКЕВИЧ Галині Прокопівні - 1919 року народження, докторові
філологічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки УРСР
   КАЛЯЄВУ Григорію Івановичу - 1915 року народження, докторові
геолого-мінералогічних наук, професорові, лауреатові Державної
премії України
   КЛОКОВУ Всеволоду  Івановичу  -  1917  року  народження,
члену-кореспонденту  Національної  академії  наук  України,
заслуженому діячеві науки України
   КОВАЛЬСЬКОМУ Борису Самійловичу - 1904 року  народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки УРСР
   КОГАНОВСЬКОМУ Олександру Марковичу - 1912 року народження,
докторові хімічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України
   КОЛЧИНСЬКОМУ Іллі Григоровичу -  1913  року  народження,
докторові фізико-математичних наук
   КРУТІКОВІЙ Ніні  Євгенівні  -  1912  року  народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України
   ЛАВРУШИНУ Володимиру Федоровичу - 1912 року  народження,
докторові хімічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
УРСР
   ЛАЗАРЄВУ Борису Георгійовичу  -  1906  року  народження,
академікові  Національної  академії наук України, заслуженому
діячеві науки України
   ЛЕВІНУ Григорію Яковичу - 1918 року народження, докторові
фізико-математичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України,  лауреатові  Ленінської  премії,  лауреатові
Державної премії України
   ЛИСИЦІ Михайлу Павловичу - 1921 року народження, академікові
Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки і
техніки УРСР, двічі лауреатові Державної премії України
   МАЛАХОВУ Георгію  Михайловичу  -  1907  року народження,
академікові Національної академії наук України
   МАЛИНОВСЬКОМУ Борису Миколайовичу - 1921 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України
   МАРКЕВИЧУ Олександру Прокоповичу - 1905 року народження,
академікові Національної академії наук України
   МИХАЙЛЕНКУ Петру  Петровичу  -  1914  року  народження,
академікові  Академії  педагогічних наук України, заслуженому
діячеві науки і техніки УРСР
   МОРЩАКОВУ Євгену Олександровичу - 1931 року  народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
промисловості  України,  лауреатові  Державної  премії  СРСР,
лауреатові премії Ради Міністрів СРСР
   НАХОДКІНУ Миколі  Григоровичу  -  1925  року народження,
академікові Національної академії наук  України,  заслуженому
діячеві науки і техніки УРСР, двічі лауреатові Державної премії
України
   ОВСІЄНКУ Дмитру Юхимовичу - 1912 року народження, докторові
фізико-математичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України
   ОМЕЛЬЧЕНКУ Олександру Олександровичу - 1916 року народження,
докторові технічних наук, професорові
   ПАЛАМАРЧУКУ Максиму  Мартиновичу - 1916 року народження,
академікові Національної академії наук  України,  заслуженому
діячеві науки УРСР
   ПОЧИНКУ Віктору Яковичу - 1915 року народження, докторові
хімічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України
   П'ЯТНИЦЬКОМУ Ігорю Володимировичу - 1910 року народження,
докторові хімічних наук, професорові, лауреатові Державної премії
України
   РОМАНОВІЙ Олександрі Василівні - 1920  року  народження,
докторові  фізико-математичних  наук, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України
   СЕРЕБРЯНОМУ Саулу Бенціоновичу - 1912  року  народження,
докторові хімічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки УРСР
   СЄРКОВУ Пилипу  Миколайовичу  -  1908  року  народження,
академікові  Національної  академії наук України, заслуженому
діячеві науки України
   СОБКУ Олександру Олексійовичу -  1921  року  народження,
члену-кореспонденту  Української  академії  аграрних  наук,
заслуженому агрономові України, лауреатові  Державної  премії
України
   СТЕЦЮК Катерині Ісаківні - 1905 року народження, докторові
історичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки УРСР
   ТАРАНОВУ Анатолію Павловичу - 1912 року народження, докторові
юридичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки України
   ТЯПКІНУ Костянтину  Федоровичу  -  1917 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, двічі
лауреатові Державної премії України
   УТЕУШУ Юрію Адольфовичу - 1911 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, професорові
   ФАЙНБЕРГУ Якову  Борисовичу  -  1918  року  народження,
академікові  Національної  академії наук України, заслуженому
діячеві науки України
   ФЕТІСОВУ Сергію Георгійовичу  -  1902  року  народження,
кандидатові технічних наук, тричі лауреатові Державної премії СРСР
   ЧЕРКАСОВУ Володимиру Михайловичу - 1910 року народження,
докторові хімічних наук, доцентові, почесному винахідникові СРСР
   ЧУХРІЄНКУ Дмитру Павловичу - 1918 року народження, докторові
медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки УРСР
   ШЕЦІ Івану   Арсеновичу  -  1907  року  народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України
   ШУМАДІ Івану Володимировичу - 1920 року народження, докторові
медичних  наук, професорові, заслуженому діячеві науки УРСР,
заслуженому лікареві України, лауреатові Державної премії України
   ЩЕПОТЬЄВУ Федору  Львовичу  -  1906  року  народження,
члену-кореспонденту  Національної  академії  наук  України,
заслуженому діячеві науки УРСР
   ЮЩЕНКО Катерині  Логвинівні  -  1919  року  народження,
члену-кореспонденту  Національної  академії  наук  України,
заслуженому діячеві науки України
   ЯЦИМИРСЬКОМУ Костянтину Борисовичу - 1916 року народження,
академікові  Національної  академії наук України, заслуженому
діячеві науки і техніки України
   у галузі освіти:
   БАТЮКУ Костянтину  Павловичу  -  1932  року  народження,
відмінникові народної освіти України
   ВЕРПІВСЬКОМУ Миколі  Григоровичу - 1923 року народження,
заслуженому вчителеві України
   ГОРОШКУ Олегу Олександровичу  -  1925  року  народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові
   ДАНИЛЕНКУ Михайлу  Васильовичу  -  1918 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України та Академії
медичних наук України, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
   ЄРЕМЕНКУ Івану Гавриловичу - 1916 року народження, докторові
педагогічних наук, професорові, відмінникові народної освіти СРСР
   ЄРЕМЦОВІЙ Марії Григорівні - 1936 року народження, заслуженій
вчительці України
   ЖЕРБІНУ Михайлу Михайловичу - 1919 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки України
   ЗАБЛОНСЬКОМУ Костянтину Івановичу - 1915 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
   ЗАДОРОЖНОМУ Богдану  Михайловичу - 1914 року народження,
докторові філологічних наук, професорові
   КАПІНОСУ Василю Максимовичу - 1919 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
   КОСТЮК Нінель Трохимівні - 1925 року народження, докторові
філософських наук, професорові, заслуженому працівникові культури
України
   КОСТЮКУ Всеволоду Івановичу - 1932 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
   КРИЖАНІВСЬКІЙ Інні Іларіонівні - 1913  року  народження,
докторові медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України
   КОНДРАХІНУ Петру Михайловичу  -  1914  року  народження,
докторові технічних наук, професорові
   ЛЕНДІ Надії Борисівні - 1932 року народження, заслуженій
вчительці України
   ЛЯШКУ Івану Івановичу - 1922 року народження, академікові
Національної  академії наук України, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України
   МАРТИНЕНКУ Івану  Івановичу  -  1924  року  народження,
академікові Української академії аграрних наук
   МОЙСЕЄНКУ Володимиру  Дмитровичу - 1920 року народження,
докторові історичних наук, професорові, інвалідові II групи
   МОЙСЕЄНКУ Федору Андріановичу -  1922  року  народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
   МУХОПАДУ Миколі  Денисовичу  -  1922  року  народження,
професорові, заслуженому працівникові вищої школи України
   НІКОЛЬСЬКОМУ Ігорю  Леонідовичу  - 1914 року народження,
докторові технічних наук, професорові, почесному розвідникові надр
СРСР
   ОСТАШИНСЬКОМУ Науму  Йосиповичу  - 1927 року народження,
заслуженому вчителеві України
   ОХРИМЕНКУ Павлу Павловичу - 1919 року народження, докторові
філологічних наук, професорові
   ПЕРЕБИЙНОСУ Григорію Миколайовичу - 1922 року народження,
заслуженому вчителеві України
   ПОКРИТАНУ Анатолію Карповичу  -  1920  року  народження,
докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
і техніки України
   ПОПОВИЧУ Миколі Гавриловичу - 1927 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому працівникові вищої школи
України
   ПРУСАКОВУ Олександру Павловичу - 1922  року  народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
вищої школи України
   РИБАЛЦІ Івану Климентійовичу  -  1919  року  народження,
докторові історичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України
   РУДЕНКУ Володимиру Семеновичу -  1927  року  народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
вищої школи України, лауреатові Державної премії України
   САМОФАЛОВУ Костянтину Григоровичу - 1921 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
УРСР, лауреатові Державної премії України
   САЮ Олексію Андрійовичу - 1920 року народження, заслуженому
діячеві народної освіти України, відмінникові народної освіти
України, інвалідові II групи
   СІГОРСЬКОМУ Віталію Петровичу -  1922  року  народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
   СІРОТІНІЙ Вірі Олександрівні  -  1922  року  народження,
кандидатові філологічних наук, доцентові, відмінникові народної
освіти України
   СКИРДІ Тамарі Іванівні - 1925 року народження, кандидатові
філософських наук, професорові, заслуженому працівникові вищої
школи України
   ТАРАН Марії  Пантелеймонівні  -  1924  року  народження,
заслуженій вчительці України
   ТАРАНОВІЙ Євгенії  Андріївні  -  1929  року  народження,
відмінникові народної освіти України
   ФІЛЬШТЕЙНУ Леоніду Михайловичу - 1926  року  народження,
докторові економічних наук, професорові, заслуженому працівникові
народної освіти України
   ФІЦУЛІ Михайлу Миколайовичу - 1932 року народження, докторові
педагогічних наук, професорові, заслуженому працівникові вищої
школи України
   ХІЛЬЧЕВСЬКОМУ Володимиру Васильовичу - 1925 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
народної освіти УРСР
   ХОРОЛЬСЬКОМУ Євгену Андрійовичу - 1925 року  народження,
заслуженому вчителеві України
   ШАЙНОЗІ Віталію  Мусійовичу  -  1920  року  народження,
заслуженому вчителеві України
   ШЕВЧЕНКУ Валентину Григоровичу - 1934  року  народження,
заслуженому вчителеві України
   ЦЕХНОВИЧУ Льву Ізраїлевичу - 1913 року народження, докторові
технічних наук, професорові
   ЧЕРНЕНКО Юлії Миколаївні - 1934 року народження, народній
вчительці України
   ШИЯНУ Богдану Михайловичу - 1934 року народження, докторові
педагогічних наук, професорові, заслуженому працівникові фізичної
культури і спорту України
   ШУМИЛО Катерині  Никифорівні  -  1924  року  народження,
заслуженій вчительці України
   ЩЕРБАНЮ Петру Миколайовичу - 1926 року народження, докторові
педагогічних наук, професорові, заслуженому вчителеві України
   ЮДОВИЧУ Симону Захаровичу - 1907 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові, лауреатові Державної премії УРСР,
інвалідові II групи
   у галузі культури:
   БАЗИЛЕВИЧУ Анатолію  Дмитровичу  - 1926 року народження,
народному художникові України
   БАКШИШЕВУ Ільязу  Теміровичу  -  1913  року  народження,
заслуженому діячеві мистецтв України
   БАЛІЄВУ Євгену Яковичу - 1912 року народження, народному
артистові України
   БАЛОГ Кларі Федорівні - 1928 року народження,  народній
артистці України
   БІЛАШУ Олександру Івановичу - 1931 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Тараса Шевченка
   БІЛИННИКУ Петру Сергійовичу - 1906 року народження, народному
артистові України
   БРОНДУКОВУ Бориславу Миколайовичу - 1938 року народження,
народному артистові України, лауреатові Державної премії України
імені Тараса Шевченка
   ВИШЕСЛАВСЬКОМУ Леоніду Миколайовичу - 1914 року народження,
поетові,  лауреатові  Державної  премії України імені Тараса
Шевченка, лауреатові премії імені Павла Тичини
   ВОЛОБУЄВУ Євгену Всеволодовичу - 1912  року  народження,
народному художникові України
   ГАЮ Олександру Дмитровичу - 1914 року народження, народному
артистові України
   ГРИНЬКУ Олександру Боніфатійовичу - 1919 року народження,
народному артистові України
   ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ Павлу  Архиновичу  - 1924 року народження,
письменнику, лауреатові Державної премії України імені Тараса
Шевченка
   КЕДИЧ Христині Іванівні - 1939 року народження, народній
артистці України
   КИРЕЙКУ Віталію Дмитровичу - 1926 року народження, народному
артистові України
   КОЛЕССІ Миколі Філаретовичу - 1904 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Тараса Шевченка
   КОЛТУНОВУ Григорію  Яковичу  -  1910  року  народження,
заслуженому діячеві мистецтв України
   КОПЕРЖИНСЬКІЙ Нонні Кронидівні - 1920  року  народження,
народній артистці України
   ЛЕВЧУКУ Тимофію Васильовичу - 1912 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Тараса Шевченка
   ЛИСЕНКО Аріадні Остапівні - 1921 року народження, заслуженій
артистці України
   ЛІДЕРУ Данилу Даниловичу - 1917 року народження, народному
художникові України
   ЛОГВІНУ Григорію  Никоновичу  -  1910  року  народження,
лауреатові Державної премії України імені Тараса Шевченка
   МАЛЮКОВІЙ Тамарі  Степанівні  -  1919  року  народження,
заслуженому діячеві мистецтв України
   МАРІНЧЕНКО Євгенії Олександрівні - 1916 року народження,
заслуженому архітекторові України
   МІРОШНИЧЕНКО Євгенії Семенівні - 1931  року  народження,
народній артистці України, лауреатові Державної премії України
імені Тараса Шевченка, професорові
   МУРАВСЬКОМУ Павлу Івановичу - 1914 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Тараса Шевченка, професорові
   НАВРОЦЬКОМУ Анатолію Васильовичу - 1934 року народження,
народному художникові України
   НАВРОЦЬКОМУ Василю  Миколайовичу - 1929 року народження,
народному художникові України, інвалідові II групи
   НАУМ Наталії Михайлівні - 1933 року народження, народній
артистці України
   ОГЛОБЛІНУ Володимиру Миколайовичу - 1915 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України
   ОРЛЯНКІНУ Валентину Івановичу -  1906  року  народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Державної премії
СРСР
   ОСТАШЕВСЬКОМУ Генріху Романовичу - 1921 року народження,
народному артистові України
   РУДЕНКУ Миколі Даниловичу - 1919 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Тараса Шевченка
   САБАДАШУ Степану Олексійовичу -  1920  року  народження,
заслуженому діячеві мистецтв України
   СТЕПАНКОВУ Костянтину  Петровичу - 1928 року народження,
народному артистові України
   ТИМЧЕНКО Марфі Ксенофонтівні - 1912 року народження, народній
художниці України
   ФЕДОРІВУ Роману  Миколайовичу  -  1930  року народження,
прозаїкові, лауреатові Державної премії України імені Тараса
Шевченка, лауреатові премій імені Андрія Головка та імені Горького
   ФІЛІМОНОВУ Сергію Івановичу - 1926 року народження, народному
артистові України
   ЦЕГЛЯРУ Якову Самійловичу - 1912 року народження, народному
артистові України
   ЧЕНДЕЮ Івану Михайловичу - 1922 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Тараса Шевченка
   ШУЛЯРУ Андрію Михайловичу - 1918 року народження, заслуженому
архітекторові України
   ЮРГЕНС Наталії Микитівні - 1932 року народження, народній
артистці України
   ЯБЛОНСЬКІЙ Тетяні Нилівні - 1917 року народження, народній
художниці України, лауреатові Державної премії України імені
Тараса Шевченка
   у галузі фізичної культури і спорту:
   БАБЦЮ Миколі Семеновичу - 1913 року народження, колишньому
першому заступникові Голови Комітету з фізичної культури і спорту
при Раді Міністрів України
   БОРОДЧАКУ Світозару Степановичу - 1919 року  народження,
заслуженому  тренерові  України, багаторазовому чемпіонові та
рекордсменові України, призерові чемпіонатів СРСР з плавання
   ЗЕМЛЯНСЬКІЙ Катерині Дмитрівні - 1922  року  народження,
заслуженому тренерові України, чемпіонці Європи, багаторазовій
призерці чемпіонатів СРСР та України з академічного веслування
   КИРИЧЕНКО Ірині  Іванівні  -  1937  року  народження,
багаторазовій чемпіонці світу, СРСР, України з велоспорту на треку
   КОЗЛОВСЬКОМУ Володимиру Юхимовичу - 1920 року народження,
заслуженому тренерові України з легкої атлетики, інвалідові II
групи
   КОЛУМБЕТУ Миколі  Федоровичу  -  1933  року  народження,
заслуженому майстрові спорту СРСР, срібному призерові Олімпійських
ігор, багаторазовому чемпіонові світу, рекордсменові світу і СРСР
з велоспорту
   ОМЕЛЬЯНОВИЧУ Віктору Івановичу - 1958  року  народження,
заслуженому майстрові спорту України, призерові Олімпійських ігор,
чемпіонові світу, СРСР, України з  академічного  веслування,
інвалідові II групи
   РЯБІНІНУ Євгену  Дмитровичу  -  1933  року  народження,
заслуженому тренерові України, колишньому головному тренерові
збірної команди України із стендової стрільби
   СТОЛЯРОВІЙ Ніні  Олексіївні  -  1933  року  народження,
заслуженому майстрові спорту, багаторазовій чемпіонці  світу,
Європи, СРСР, рекордсменці світу з кульової стрільби
   ЧЕВГУНУ Петру Дмитровичу - 1926 року народження, заслуженому
тренерові України, рекордсменові світу, багаторазовому чемпіонові
та рекордсменові СРСР з легкої атлетики
   ЯЦИНЕНКУ Євгену  Олександровичу  - 1925 року народження,
заслуженому тренерові України, чемпіонові Європи та призерові
чемпіонату  світу, багаторазовому чемпіонові СРСР, України з
веслування на байдарках і каное.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 31 серпня 1998 року
     N 469/98-рп
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка