Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо внесення змін до рішення Державної комісії "Щодо звітування торгівцями цінними паперами про укладені ними угоди з купівлі-продажу цінних паперів перед фондовими біржами" від 31.07.98 N 100

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 203 від 25.12.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 січня 1999 р.
                   за N 43/3336
 
    ( Рішення скасовано на підставі Рішення Державної
       комісії з цінних паперів та фондового ринку
     N 457 ( vr457312-05 ) від 30.08.2005 )
 
     Щодо внесення змін до рішення Державної комісії
     "Щодо звітування торгівцями цінними паперами
     про укладені ними угоди з  купівлі-продажу
     цінних паперів перед фондовими біржами" від
             31.07.98 N 100
 
 
 
   Відповідно до пункту 10 абзацу другого статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР )  та заслухавши інформацію начальника управління
регулювання діяльності організаторів торгівлі цінними паперами та
СРО Н.Пугач щодо поширення дії рішення Комісії N 100 ( z0573-98 )
від 31.07.98 на саморегулівні організації,  що  зареєстровані
Комісією, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Абзац 2 пункту 1 рішення Комісії N 100 від 31.07.98 "Щодо
звітування торгівцями цінними паперами про укладені ними угоди з
купівлі-продажу цінних паперів перед фондовими біржами" викласти в
такій редакції:
   "Встановити,  що  за  угодами, які укладаються з 1 січня
1999 року, торгівці цінними паперами - члени фондових  бірж
щоквартально  звітують перед однією обраною фондовою біржею.
Торгівці цінними паперами, які не є членами фондових бірж,
звітують  перед  обраною  фондовою біржею або саморегулівною
організацією в разі делегування їй таких повноважень Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку".
   2. Пункт 1 вищезазначеного рішення доповнити абзацом 5 у
такій редакції:
   "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може
делегувати саморегулівним організаціям, які володіють електронною
торговельно-інформаційною мережею, але не мають статусу фондової
біржі, повноваження щодо прийняття від торгівців цінними паперами,
які не є членами фондових бірж, інформації про всі укладені ними
угоди з цінними паперами при виконанні саморегулівною організацією
наступних умов, зокрема:
   - достатності людських, фінансових та технічних ресурсів для
здійснення вищезазначених заходів;
   - наявності погоджених Комісією правил подання саморегулівній
організації торговцем цінними паперами інформації про всі укладені
ним угоди з цінними паперами;
   - звітування саморегулівної організації перед Комісією в
двотижневий термін після закінчення звітного періоду згідно з
Положенням про порядок подання електронної форми звітності для
бірж та ПФТС, затвердженим рішенням Комісії N 57 ( v0057312-97 )
від 11.11.97 "Про затвердження Положення про електронну форму
звітності для діючих в Україні бірж та торговельно-інформаційних
систем".
   3. Доручити прес-центру (Шевкіній Л.В.) опублікувати пункти 1
та 2 цього рішення відповідно до чинного законодавства.
   4. Управлінню регулювання діяльності організаторів торгівлі
цінними паперами та СРО (Пугач Н.) разом з юридичним управлінням
(Почепський  Ф.)  забезпечити  реєстрацію  цього  рішення  в
Міністерстві юстиції України.
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії Волкова М.Ф.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка