Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Рекомендацій по вибору та застосуванню технічних засобів штрихового кодування на підприємствах сфери торгівлі

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 851 від 25.12.98
 
      Про затвердження Рекомендацій по вибору та
         застосуванню технічних засобів
    штрихового кодування на підприємствах сфери торгівлі
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
29.05.96 N 574 ( 574-96-п ) "Про впровадження штрихового кодування
товарів", Положення про штрихове кодування товарів, затвердженого
наказом МЗЕЗторгу від 27.08.96 N 530 ( z0517-96 ), та Правил
впровадження штрихового кодування в сфері торгівлі, затверджених
наказом МЗЕЗторгу від 26.03.97 N 196 ( z0155-97 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Рекомендації  по  вибору  та застосуванню
технічних засобів штрихового кодування на підприємствах сфери
торгівлі, що додаються.
   2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та
громадського харчування (Родіонов Ю.Ф.) довести цей наказ до
відома Міністерства торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і
захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, управлінь з
питань  торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення
обл(міськ)держадміністрацій.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевальова В. М.
 
 Міністр                          С.Осика
                    Додаток
                    до наказу МЗЕЗторгу
                    від 25 грудня 1998 р. N 851
 
              Рекомендації
 по вибору та застосуванню технічних засобів штрихового кодування
         на підприємствах сфери торгівлі
 
               Вступ
   Рекомендації по вибору та застосуванню технічних засобів
штрихового кодування на підприємствах сфери торгівлі (надалі -
Рекомендації) розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 29.05.96 N 574 ( 574-96-п ) "Про  впровадження
штрихового кодування товарів", Положення про штрихове кодування
товарів,   затвердженого наказом МЗЕЗторгу України від 27.08.96
N 530 ( z0517-96 ), Правил впровадження штрихового кодування в
сфері торгівлі, затверджених наказом МЗЕЗторгу  України  від
26.03.97 N 196 ( z0155-97 ) та Державної програми створення
електронних систем контролю та управління товарним і грошовим
обігом на 1994 - 2000 роки, яка затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 11.06.94 р. N 390 ( 390-94-п ) "Про
впровадження електронних систем контролю та управління товарним і
грошовим обігом", і носять рекомендаційний характер.
   Рекомендації розроблені      для      забезпечення
інформаційно-методичним  матеріалом по вибору та застосуванню
технічних засобів штрихового кодування працівників сфери торгівлі
та громадського харчування, які впроваджують на підприємствах
торгівлі технологію автоматизованої ідентифікації товарів  на
основі штрихового кодування.
           1. Загальні положення
   Однією із  важливих  умов  ефективного  впровадження  на
підприємствах торгівлі технології автоматизованої ідентифікації на
основі штрихового кодування є оптимальний вибір технічних засобів
штрихового кодування.
   Технічні засоби та технологія автоматизованої ідентифікації
на базі штрихового кодування призначені для автоматизації основних
операцій та технологічних процесів в торгівлі.
   Вони забезпечують підвищення:
   продуктивності праці  робітників  та  ефективності роботи
торговельних підприємств;
   оперативності та якості обслуговування покупців;
   ефективності роботи електронних систем управління та контролю
товарно-грошовим обігом.
   На сьогодні розроблений широкий спектр технічних засобів
штрихового  кодування,  які  призначені  для  автоматизації
технологічних операцій, мають різні технічні характеристики і, в
залежності від цього, різну вартість.
   Від оптимального вибору та застосування технічних засобів
залежить ефективність їх використання та ефективність роботи
працівників, секцій, відділів і всього підприємства в цілому.
   Технологію автоматизованої ідентифікації на базі штрихового
кодування на підприємствах торгівлі доцільно застосовувати на всіх
технологічних  процесах руху товарів - від прийняття до їх
реалізації.
   При прийнятті товарів доцільно використовувати ручні або
стаціонарні зчитувачі штрихових кодів (сканери) та термінали
збору,  накопичення і зберігання інформації (даних). Зчитана
інформація або відразу передається в комп'ютер, або накопичується
в портативному терміналі, а після отримання товару вводиться в
комп'ютер.
   Для пошуку  та  комплектування  на  складах  товарів
використовуються ручні сканери та термінали збору інформації.
Пошук здійснюється шляхом зчитування інформації з штрихкодових
позначок товарів, що дозволяє спростити та прискорити цей процес.
   Для інвентаризації товарів на складах і в торгових залах
застосовуються ручні сканери та портативні  термінали  збору
інформації, що дозволяє значно скоротити строки інвентаризації.
Інформація зчитується сканером з штрихкодової позначки і може
передаватися  в  комп'ютер, або накопичуватись в переносному
терміналі даних.
   Розрахунки за  придбані  товари  здійснюються  у  вузлах
розрахунків, в яких встановлені електронні  контрольно-касові
апарати (ЕККА). До ЕККА підключаються ручні або стаціонарні
сканери. Інформація про товар зчитується сканером з етикетки з
штрихкодовою позначкою і передається в касовий апарат, в якому
автоматично формуються дані, необхідні для друку чека, а на табло
висвітлюється ціна товару.
   Підготовка до реалізації товарів, яким необхідна додаткова
технологічна обробка (переупаковка, зважування, фасування тощо),
проводиться  із  застосуванням  спеціальних  ваговимірювальних
комплексів,  які  оснащені  принтерами  друку  етикеток  із
штрихкодовими позначками.
       2. Технічні засоби штрихового кодування
   Для забезпечення збору, обробки інформації,  що  містять
штрихові коди, і нанесення штрихкодових позначок на об'єкти обліку
застосовуються спеціальні  технічні  засоби,  які  за  своїм
призначенням поділяються на:
   пристрої зчитування штрихових кодів;
   пристрої друку штрихових кодів;
   пристрої контролю якості штрихкодових позначок;
   пристрої реєстрації даних.
   2.1. Пристрої зчитування штрихових кодів
   Пристрої зчитування штрихових кодів - це електронно-оптичні
прилади, призначені для перетворення оптичних сигналів, одержаних
при зчитуванні штрихкодових позначок, в електричні сигнали для їх
наступного декодування.
   Ці пристрої  працюють за принципом прийому відбитих від
штрихкодових позначок світлових потоків та їх перетворення в
електричні сигнали. Джерелом випромінювання є світлодіоди або
лазери. В залежності від конструкції та типу використовуємого
джерела  випромінювання  пристрої  зчитування  поділяються на
контактні та дистанційні.
   Контактні - це пристрої, які забезпечують зчитування кодів за
умови дотику зчитувача до поверхні носія штрихкодової позначки або
переміщення його в безпосередній близькості від неї.
   Дистанційні - це пристрої, які  забезпечують  зчитування
штрихкодової позначки на деякій відстані від поверхні носія, що
визначається їх технічними характеристиками.
   В залежності від технології зчитування штрихкодових позначок,
пристрої зчитування поділяються на:
   пристрої зчитування з нерухомим променем - це пристрої, в
яких промінь є нерухомим, а сканування забезпечується переміщенням
пристрою чи штрихкодової позначки один відносно другого;
   сканери - це зчитувальні пристрої з  рухомим  світловим
променем чи електронним скануванням.
   За конструкцією  пристрої  зчитування  штрихових  кодів
поділяються на ручні та стаціонарні.
   2.2. Ручні контактні пристрої зчитування штрихових кодів
   До ручних контактних пристроїв зчитування штрихових кодів
відносяться зчитувальні олівці та ПЗЗ-сканери.
   Зчитувальні олівці  -  це  найпростіші  ручні  контактні
зчитувальні пристрої з нерухомим  променем.  Для  зчитування
інформації необхідно з постійною швидкістю провести олівцем по
всій довжині штрихового коду. Джерело випромінювання - світлодіоди
червоного  або інфрачервоного світла. Зчитувальний олівець -
дешевий,  надійний,  легкий  і  простий  у  використанні,
характеризується низьким енергоспоживанням, не має обмежень по
довжині зчитуємих кодів, здатний зчитувати коди з  поверхні
великого радіуса кривизни. Цей пристрій пристосований до умов,
коли об'єми сканування невеликі, якість штрихкодових позначок
невисока, а поверхня носія має нерівності. До його недоліків слід
віднести вимогу переміщення сканера з постійною швидкістю і
необхідність контакту з поверхнею носія.
   Для підключення  зчитувальних  олівців  до  персональних
комп'ютерів  (ПК),  ЕККА та інших пристроїв використовуються
стандартні пристрої підключення  (інтерфейси)  типу:  RS-232,
"олівець", "в розрив клавіатури".
   ПЗЗ-сканери (за кордоном та іноді в літературі їх називають
CCD-сканерами)  -  це  зчитувальні  пристрої  з  електронним
скануванням, виконані на основі приладів з зарядовим зв'язком
(ПЗЗ). Для зчитування інформації достатньо піднести ПЗЗсканер до
поверхні з штриховим кодом. При наближенні до штрихового коду його
зображення зчитується зі швидкістю до 200 разів в секунду, тим
самим позбавляючи користувача необхідності проводити сканером по
поверхні з штриховим кодом. Джерело випромінювання - світлодіоди
червоного або інфрачервоного світла (додаток).
   ПЗЗ-сканери легкі, ергономічні, мають високу чутливість і
добре співвідношення ціни та якості, здатні програмуватися на
зчитування основних типів штрихових кодів. Недоліками ПЗЗ-сканерів
є обмеження на довжину зчитуємих штрихових кодів (до 90 мм) та
неможливість зчитування на відстані більше 50 мм.
   Підключення ПЗЗ-сканерів до ПК, ЕККА та інших пристроїв
забезпечується  інтерфейсами  типу  RS-232,  або  "в  розрив
клавіатури".
   2.3. Ручні дистанційні (лазерні) сканери
   Лазерні сканери - це дистанційні зчитувальні пристрої, що
забезпечують  сканування поверхні носія штрихкодової позначки
лазерним променем з відстані, яка визначається їх технічними
характеристиками (від 5 см до 6,5 м, а в деяких моделях до 15 м).
Промінь лазера відхиляється призмою, яка швидко обертається і тим
самим забезпечує його розгортання. Внаслідок цього промінь лазера
автоматично сканує весь штриховий код. Зчитані з фотоелемента, що
вмонтований у сканері, сигнали надходять до внутрішнього декодера
для подальшої обробки. Висока чутливість цих сканерів досягається
за рахунок автоматичного багаторазового зчитування (до кількох
десятків разів на сек.) штрихових кодів, що дає можливість
зчитувати  інформацію  з  частково  ушкоджених  або неякісно
надрукованих штрихкодових позначок.
   Лазерні сканери знайшли широке застосування на складах, для
зчитування інформації на відстані з предметів, які рухаються, у
важкодоступних  місцях, крізь скляні перегородки. Підключення
лазерних сканерів до ЕККА, ПК, та інших пристроїв забезпечується
інтерфейсами типу RS-232 або "в розрив клавіатури".
   2.4. Стаціонарні сканери
   Стаціонарні сканери  штрихових  кодів  -  це зчитувальні
пристрої, які забезпечують зчитування кодів за умови доставки до
них вручну або автоматично об'єктів з нанесеними на їхню поверхню
штрихкодовими позначками. За конструкцією стаціонарні сканери
штрихових  кодів  поділяються  на  щілинні,  одноплощинні та
багатоплощинні.
   Щілинні сканери - це стаціонарні зчитувальні пристрої з
нерухомим променем, що забезпечує  зчитування  інформації  з
штрихкодових позначок на спеціальних картках або інших тонких
носіях. Сфокусований  промінь  світлодіода  відбивається  від
штрихкодової  позначки,  яка  надрукована на картці. Щілинні
зчитувачі працюють в діапазоні червоного або  інфрачервоного
спектра. В торгівлі використовуються при розрахунках пластиковими
картками. Завдяки мініатюрним розмірам і легкій  конструкції
щілинні зчитувачі знайшли застосування в системах безпеки та
санкціонованого доступу в приміщення.
   Одноплощинні сканери  -  це  зчитувальні  пристрої,  які
забезпечують зчитування штрихкодових позначок скануванням в одній
площині на відстані.
   Багатоплощинні сканери - це зчитувальні лазерні пристрої, які
забезпечують  зчитування  штрихкодових позначок скануванням з
високою швидкістю і в  багатьох  площинах.  Для  зчитування
штрихкодової позначки з упаковки товару необхідно повернути її
таким чином, щоб етикетка з штриховим кодом була направлена у
вікно сканера. При цьому зовсім не обов'язково точне орієнтування
етикетки. Оскільки площина розгортки променя постійно змінюється,
сканеру вдається зчитати весь штриховий код, навіть коли він
розташований під кутом.
   За конструкцією  багатоплощинні  сканери  поділяються  на
вертикальні та горизонтальні.
   Вертикальні сканери  -  це  зчитувальні  пристрої,  які
встановлюються вертикально і забезпечують дистанційне зчитування
штрихкодових позначок при переміщенні товарів перед сканером. Вони
розроблені спеціально для магазинів з обмеженою площею вузлів
розрахунків,  а  також  забезпечують зчитування невеликих за
розмірами штрихкодових позначок. Вони мають високу продуктивність,
можливість сканування як зліва направо, так і навпаки, а також
можливість зчитування частково ушкоджених або нечітко надрукованих
кодів. Найбільш доцільно застосовувати ці сканери у магазинах
роздрібного продажу з великим обсягом продажу,  у  відділах
супермаркетів, аптек та магазинів з обмеженими розмірами вузлів
розрахунку.
   Горизонтальні сканери - це зчитувальні пристрої з високою
експлуатаційною якістю та  надійністю,  які  розраховані  на
інтенсивне використання у вузлах розрахунків. Вони мають міцний
корпус, герметично вмонтоване міцне скляне вікно, крізь яке
виконується сканування. Програмне забезпечення, яке постачається
разом із сканерами, дає змогу зчитувати та декодувати найбільш
поширені типи штрихових кодів.
   Багатоплощинні сканери  дозволяють  зчитувати  штрихкодову
позначку незалежно від точної орієнтації об'єкта, на поверхні
якого вона нанесена, відносно зчитувального пристрою. "Мертва
зона" на поверхні товару для зчитування кодів у таких пристроях
мінімальна, а у деяких моделей можливе зчитування інформації з
чотирьох сторін товару (модель MAGELLAN). Сканери мають невеликі
габарити, легко умонтовуються в прилавки і забезпечують високу
продуктивність праці. Ними обладнують робочі місця касирів у
супермаркетах та інші  робочі  місця,  де  потрібно  швидко
ідентифікувати великий потік різнорідних товарів.
   2.5. Способи та пристрої друку штрихкодових позначок
   2.5.1. Способи друку штрихкодових позначок
   Існує багато способів нанесення штрихових кодів на етикетки
та упаковки товарів. Відповідно до технології одержання відбитків
способи друку штрихових кодів можна класифікувати як:
   традиційні - за допомогою поліграфічних способів друку;
   спеціалізовані - нанесення штрихового коду на спеціальні
етикетки за допомогою принтерів (під управлінням ПК).
   Поліграфічні способи  друку  (офсетний,  флексографічний,
трафаретний  тощо)  передбачають  виготовлення  спеціального
оригінал-макета  (фотошаблона)   штрихового   коду,   який
використовується  для  подальшого поліграфічного процесу. Цей
оригінал-макет називається "майстер-фільм". Він виготовляється на
спеціальному обладнанні під керуванням комп'ютера і до його якості
висуваються жорсткі вимоги. Найбільш поширеними  традиційними
поліграфічними способами друку штрихового коду є флексографічний
та офсетний - способи, які широко поширені для друку інформації на
пакувальних матеріалах. Спосіб флексографії в більшості випадків
використовується для друку на гофрованих матеріалах та гнучких
упаковках. Офсетний спосіб найбільш часто використовується для
якісного друку багатокольорових етикеток, упаковок, а  також
обкладинок книжок.
   Спеціалізовані способи друку - це способи друку, в яких для
отримання відбитка використовуються керовані комп'ютером пристрої,
що створюють зображення без використання "майстер-фільмів" або
друкарських пластин.
   До них відносяться:
   термодрук -  це  спосіб,  що  використовує  спеціальний
термочутливий папір. Прямий термодрук створює відображення шляхом
вибіркового нагріву і охолодження невеликих елементів в термічній
друкуючій головці, які контактують з папером, покритим хімічним
шаром. Під час нагріву папір темніє, що забезпечує контрастність
символів штрихового коду. Цей спосіб завдяки керування комп'ютером
нагрівальними елементами має можливість гнучкості при виборі знака
штрихового коду та друку його з великою щільністю і чіткістю. Цей
спосіб друку дозволяє швидко змінювати формат та зміст етикетки.
Недоліком способу термодруку є те, що світла поверхня паперу з
часом  темніє під впливом температури або денного світла і
штрихкодова позначка втрачає якість;
   термотрансферний друк - це спосіб, що використовує непрямий
(трансферний) термодрук.
   При цьому способі термоголовка розплавляє пігмент та воск,
які нанесені на тонку поверхню фольги, і відбиток штрихового коду
з фольги переноситься на простий папір. В результаті цього на
папері з'являється відтиск. Простий папір значно дешевше паперу з
хімічним покриттям, хоча виникає потреба в фарбуючій стрічці.
Головним недоліком цього способу є те, що необхідно підбирати
відповідний тип паперу, на якому б не розмивалися штрихи відтиску,
особливо при використанні зчитувача-олівця.
   Для друку штрихових кодів та штрихкодових позначок можуть
використовуватись і інші друкарські  технології,  якщо  вони
забезпечують якість друку штрихових кодів згідно з вимогами ДСТУ
3359-96 ( n0003699-97 ).
   2.5.2. Пристрої друку (принтери) штрихових кодів
   Принтери штрихових кодів та штрихкодових позначок поділяються
на:
   спеціалізовані (термопринтери, термотрансферні принтери);
   універсальні (лазерні, струменеві, матричні та інші).
   Найбільшого застосування для друку штрихових кодів набули
термо  та  термотрансферні способи друку з використанням як
стаціонарних, так і переносних (ручних) принтерів (додаток).
   Стаціонарні принтери можуть працювати як автономно, так і під
управлінням ПК, що дозволяє крім штрихових кодів друкувати ціну
товару, артикул, вагу та іншу допоміжну інформацію. Деякі моделі
принтерів мають пристрої для автоматичної нарізки та складання
надрукованих етикеток. В залежності від типу стаціонарні принтери
мають різну швидкість друку і дозволяють друкувати до 100 тисяч
етикеток у день.
   Ручні термопринтери мають автономне живлення, що дозволяє
автономну роботу до 6 годин без підзаряду. Вони поєднують в собі
легкість у користуванні (етикетпістолети) і широкий діапазон
можливостей стаціонарних принтерів. Деякі моделі мають клавіатуру
набору інформації, що дозволяє крім штрихових кодів друкувати іншу
інформацію. Окремі моделі мають вмонтовані зчитувачі штрихових
кодів, що дає можливість швидко оновлювати етикетки.
   Матричні принтери - це принтери, що мають багатоелементні
головки, які здійснюють друк символів за рахунок ударів голок в
різноманітній їх комбінації. Кожна голка, що приводиться в рух,
ударяє своїм кінцем по фарбуючій стрічці і залишає точковий
відбиток на носії інформації. Висока якість друку на таких
пристроях досягається за рахунок високої щільності відбитків
(застосуванням головок з числом голок не менш 9 - 12) та
використання фарбуючої стрічки разового використання.
   Струменеві принтери   працюють  таким  чином:  окрема
мікроскопічна крапля чорнил проходить крізь кероване електричне
поле, яке відхиляє її по вертикалі, а сама головка в цей час
рухається по горизонталі. Принтери цього типу  мають  добре
співвідношення між ціною, якістю і швидкістю друку.
   Лазерні принтери - це принтери, в яких друк здійснюється за
допомогою лазерного променя, який з великою швидкістю сканує
поверхню барабана з світлочутливим (фотопровідним) шаром. При
цьому  на  барабані  утворюється  електричне зображення, яке
проявляється дрібнодисперсним фарбуючим порошком - тонером. Потім
це  порошкове зображення притискується валиком до паперу та
фіксується на ньому під дією високої температури. Комп'ютерне
управління роботою лазерними принтерами дає можливість формувати
зображення та друкувати знаки різноманітними шрифтами, різних
розмірів та високої якості.
   2.6. Пристрої контролю якості штрихкодових позначок
   Для контролю   якості   друку  штрихкодових  позначок
використовуються верифікатори штрихових кодів та фотошаблони.
   Верифікатори штрихових кодів - це пристрої, які призначені
для контролю якості друку штрихового коду. Верифікація штрихових
кодів - необхідний етап виготовлення якісних етикеток з штриховими
кодами.  Потреба  контролю  штрихових  кодів  відповідно  до
встановленого  стандартами  рівня  якості обумовлена вимогами
надійної роботи систем товарно-грошового обліку в магазинах,
складах,   на  транспорті.  Верифікатори  використовуються
поліграфічними підприємствами, виробниками тари та  упаковки,
виробниками товарних етикеток з нанесеними на них штрихкодовими
позначками, виробниками  фотошаблонів  штрихкодових  позначок,
виробниками  принтерів  для  друку  штрихкодових  позначок,
підприємствами та організаціями, які використовують штрихові коди
у виробничій діяльності.
   Фотошаблони - це спеціальні перевірочні шаблони (позитивні та
негативні), які дають змогу оцінювати якість друку штрихкодових
позначок за методом вимірювання приросту відбитка штриха або із
використанням методу "друкарська лінійка".
   Використання неякісних штрихкодових позначок  може  стати
причиною фінансових збитків користувачів, оскільки призводить до
помилок у  роботі  систем  обліку.  Верифікатори  дозволяють
пересвідчитися в якості штрихового коду, щоб при потребі своєчасно
внести всі необхідні корективи для усунення недоліків.
   2.7. Пристрої декодування та реєстрації даних
   Для декодування та реєстрації інформації, отриманої після
зчитування штрихових кодів, використовуються такі технічні засоби:
   - пристрої декодування;
   - портативні термінали збору даних.
   2.7.1. Пристрої декодування
   Пристрої декодування (декодери) - це електронні пристрої,
призначені для перетворення інформації,  отриманої  внаслідок
зчитування штрихкодової позначки, в електронні сигнали та обробки
їх за заданою програмою для передачі в інші пристрої. Автономні
декодери використовуються із сканерами та зчитувальними олівцями,
які не мають вмонтованих декодерів. За своїми  можливостями
декодери поділяються на:
   універсальні, які розпізнають усі найбільш поширені типи
штрихових  кодів та мають можливість працювати із сканерами
будь-якого типу;
   спеціалізовані, які  призначені  для  декодування  тільки
визначених типів штрихових кодів або працюють з окремим типом
зчитувальних пристроїв.
   Декодери мають мініатюрні розміри, економічні, деякі з них
можуть автоматично настроюватись на роботу з декількома типами
штрихових кодів. Для підключення декодерів до ПК, ЕККА та інших
пристроїв використовуються інтерфейси типу RS-232 та "в розрив
клавіатури".
   2.7.2. Прилади збору, зберігання і обробки інформації
   Це спеціалізовані прилади (термінали), які призначені  в
процесі зчитування  штрихових  кодів  тимчасово  накопичувати
інформацію про кількість товарів та інші їх параметри. Зчитані
дані обробляються та зберігаються в енергонезалежній пам'яті цих
приладів. Потім цю інформацію можливо передавати до комп'ютера.
   Портативні термінали збору даних - це переносні прилади збору
та накопичення даних з інформаційними табло, алфавітно-цифровими
клавіатурами або можливістю підключення зовнішньої клавіатури.
Комп'ютери, сканери та зчитувачі штрихових кодів підключаються до
терміналів за допомогою стандартних інтерфейсів: RS-232, RS-485,
"в розрив клавіатури" або оптичний  RX/TX.  Сучасні  моделі
портативних  терміналів мають вмонтовані зчитувальні пристрої
штрихових кодів. Термінал  може  функціювати  автономно  або
об'єднуватись у мережу з іншими терміналами, при цьому один з
приладів в мережі стає головним - до нього надходить інформація з
усіх інших, а вже з неї централізовано надходить до ПК.
   Для передачі даних з пам'яті термінала до ПК, а також для
забезпечення з'єднання у мережу іноді застосовуються спеціальні
пристрої - "підставки", через які за допомогою  стандартних
інтерфейсів термінали можуть з'єднуватися між собою та іншими
приладами.
   Зібрана у термінал інформація та його програмне забезпечення
зберігається у енергонезалежній пам'яті.
   2.8. Електронні контрольно-касові апарати
   Електронні контрольно-касові апарати (ЕККА) - це електронні
прилади, які призначені для реєстрації касових операцій, збору,
збереження, обліку, видачі фінансової та іншої інформації.
   Застосування технології  штрихового  кодування  потребує
використання ЕККА, які мають можливість підключення сканерів
штрихових кодів.
   ЕККА за  функціональними  можливостями  поділяються  на
портативні, автономні стаціонарні, системні та комп'ютеризовані
касові термінали.
   Зі сканерами можуть працювати системні, автономні стаціонарні
ЕККА та комп'ютеризовані касові термінали. Ці ЕККА забезпечують
виконання різноманітних функцій:
   підключення і функціювання різних зовнішніх пристроїв, до
яких відносяться: ПК, сканери штрихових кодів, щілинні сканери
штрихових кодів, пристрої зчитування смарт-карток, електронні ваги
різних типів тощо;
   програмування і зберігання у  пам'яті  касового  апарата
інформації про товари, що реалізуються, в тому числі їх штрихових
кодів;
   сумісну роботу  у  складі програмно-технічних комплексів,
касових мереж, електронних систем контролю та управління товарним
і грошовим обігом.
   Перелік ЕККА, що дозволені для застосування на підприємствах
торгівлі,  міститься  у  Державному  реєстрі  електронних
контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем ( n0001699-98 ).
   2.9. Ваговимірювальні комплекси
   Ваговимірювальні комплекси  -  це  електронно-механічні
пристрої, які застосовуються для зважування різних видів товарів з
можливістю одночасного формування та друку різноманітних етикеток
з штрихкодовими позначками та іншою інформацією.
   Ваговимірювальні комплекси конструктивно мають три основних
вузли: вагові електронні платформи, вузли керування та принтери
друку етикеток з штрихкодовими позначками на липкій основі.
   Комплекси виготовляються в різних модифікаціях в залежності
від розмірів вагових платформ, діапазонів зважування та вимог
середовищ застосування. Вони мають зручні виносні індикаційні
табло та клавіатури, а також можливість підключення до ПК, ЕККА
або комп'ютерних мереж за допомогою стандартних інтерфейсів. Крім
того, деякі типи ваговимірювальних комплексів мають можливість
запам'ятовувати  велику  номенклатуру  товарів  (до  2000),
розраховувати вартість товару, проводити облік тари, одночасне
зважування та облік різноманітних товарів (формування замовлень),
розраховувати ставки податків, формувати різні види етикеток.
Комплекси конструктивно виготовляються як єдиний пристрій, або як
комплекс з декількох пристроїв, що  дає  змогу  раціонально
сформувати та ефективно використовувати робочі місця.
   Усі ці можливості ваговимірювальних комплексів дають змогу їх
широкого застосування при фасуванні, зважуванні з можливістю
одночасного друкування різних видів етикеток  з  внутрішніми
штриховими кодами.
   Основні характеристики технічних засобів штрихового кодування
наведені в додатку.
    3. Загальні положення по вибору технічних засобів
            штрихового кодування
   3.1. Вибір технічних засобів штрихового кодування повинен
проводитись на основі вивчення та аналізу ринку технічних засобів,
об'єктивної інформації про їх характеристики, умови і можливості
застосування.
   При виборі технічних засобів штрихового кодування необхідно
враховувати:
   застосування технології  автоматизованої  ідентифікації  з
використанням штрихового кодування товарів дає очікуваний ефект
тільки при впровадженні комплексної автоматизації підприємства;
   системи автоматизованої ідентифікації необхідно створювати із
технічних засобів, які відповідають державним та міжнародним
стандартам і мають відповідні сертифікати;
   технічні засоби повинні давати змогу не тільки вирішувати
поточні задачі підприємства, але і враховувати можливий подальший
розвиток автоматизованої системи обліку на підприємстві.
   Технічні засоби штрихового кодування повинні:
   забезпечувати надійне та якісне виконання функцій технології
штрихового кодування;
   відповідати вимогам державних нормативних документів;
   покращити роботу  торговельного  підприємства  (підвищити
товарообіг, прискорити  обслуговування  покупців,  забезпечити
оперативний аналіз продаж на будь-який час, поліпшити умови роботи
працівників тощо);
   відповідати планам подальшого розвитку підприємства та його
системи обліку;
   мати найкраще співвідношення між вартістю приладів та їх
технічними характеристиками.
   При цьому треба враховувати те, що кожний вид торговельної
діяльності має свої специфічні особливості та різні вимоги до
обладнання, яке використовується. Краще всього вибирати технічні
засоби, які спеціально спроектовані виробниками для конкретних
видів торговельної діяльності.
   При виборі технічних засобів треба обов'язково звертати увагу
на  характеристики фірми-виробника та постачальника технічних
засобів, терміни їх роботи на ринку, асортимент техніки та перелік
послуг, які надають ці фірми, а саме:
   - терміни та умови постачання і впровадження  технічних
засобів;
   - сервісне обслуговування (періодичність, строки та види
ремонтів, постачання запчастинами, види та розміри сплат за
послуги тощо);
   - умови постачання, участь у впровадженні та експлуатації
технічних засобів (застосування спеціальних схем фінансування, які
можуть включати передоплату, відстрочку платежів, кредит тощо);
   - консультації та надання додаткової інформації (консультації
спеціалістів по телефону та на робочих місцях, підключення до
інформаційних мереж, забезпечення спеціальною літературою тощо).
   Вибір технічних   засобів   та   впровадження  систем
автоматизованої ідентифікації та штрихового кодування доцільно
проводити із залученням фахівців організацій, які мають досвід
розробки та впровадження таких систем або обслуговують зазначену
техніку на підприємствах торгівлі.
   3.2. На ринку  технічних  засобів  штрихового  кодування
представлений великий асортимент сканерів, різноманітних, як за
технічними характеристиками, так і за цінами. При виборі моделей
сканерів треба враховувати:
   необхідне автоматичне сканування чи за участю людини;
   що є об'єктом сканування (картка чи товар з штрихкодовою
позначкою);
   вид штрихового коду та розміри штрихкодової позначки;
   місце застосування (на складі для пошуку товару чи місця
зберігання, в торговому залі, вузлі розрахунку тощо);
   відстань, з якої сканується штрихкодова позначка;
   вимоги вузлів розрахунку (необхідна швидкість зчитування,
розміри та конструкція вузла розрахунку тощо);
   спосіб сканування  (переміщення  штрихкодової позначки по
поверхні сканера чи сканера по етикетці товару).
   3.3. Кожний із способів виготовлення етикеток з штрихкодовими
позначками, що наведені у п. 2.5, має свої переваги та недоліки.
Вибір того чи іншого способу залежить від наявності поліграфічного
устаткування, матеріалів, термінів друку, економічних та інших
факторів.
   У випадках, коли інформація, що кодується штриховим кодом,
відома заздалегідь і має незмінний характер, вибір способів друку
робиться виходячи з необхідних термінів виготовлення етикеток,
бажаної якості штрихових кодів, економічних та інших факторів.
Застосування поліграфічних способів друку етикеток з штриховими
кодами економічно доцільне при виготовленні партії більш ніж 1000
шт. або коли етикетки повинні містити багато додаткової тим більше
кольорової інформації.
   У тих випадках, коли інформація, яку відображає штриховий
код, відома тільки під час нанесення коду, або ця інформація
носить змінний характер, або  оперативно  змінюється  формат
етикетки,  доцільно  використовувати  один із спеціалізованих
способів друку.
   Слід зазначити,  що  питання вибору способу виготовлення
етикеток не треба зводити тільки до їх вартості. Дешева але
неякісно виготовлена етикетка може порушити роботу всієї системи
автоматизованого обліку.
   Контроль якості  друку  штрихових  кодів здійснюється за
допомогою верифікаторів. Для виконання таких перевірок доцільно
звертатися  до  спеціалізованих організацій, що надають такі
послуги. В разі необхідності частої та оперативної перевірки
якості штрихкодових позначок на етикетках, які виготовляються на
підприємствах торгівлі, можливо придбання верифікатора, але треба
враховувати, що простіші верифікатори коштують близько $1200.
    4. Вибір технічних засобів штрихового кодування для
      підприємств оптової та роздрібної торгівлі
   Одним із завдань підприємств торгівлі є оперативний облік
товарно-грошового  обігу  з  метою  забезпечення  фінансової
стабільності та прибутковості роботи підприємств, задоволення
попиту та покращання обслуговування населення.
   Застосування електронних систем товарно-грошового обігу із
використанням технічних засобів та технології автоматизованої
ідентифікації на основі штрихового кодування дає можливість:
   прискорити обіг товарних ресурсів та коштів;
   оперативно слідкувати за своєчасним здійсненням постачань
товарів згідно договорів та контрактів;
   оперативно здійснювати сортовий і партійний облік товарів з
урахуванням коливання цін на ринку;
   зменшити товарні запаси, скоротити строки зберігання  та
зменшити площу складських приміщень;
   скоротити час при прийманні, комплектуванні, відвантаженні,
та реалізації товарів.
   4.1. Вибір технічних засобів  штрихового  кодування  для
підприємств оптової торгівлі
   Для підприємств  оптової  торгівлі  найбільш  доцільно
застосування  технічних засобів та технології автоматизованої
ідентифікації на основі штрихового кодування при таких операціях:
   прийманні товарів;
   обліку руху товарів (складуванні, зберіганні, інвентаризації
та забезпеченні виконання поставок партій товарів);
   відвантаженні товарів згідно договорів.
   Для автоматичної  ідентифікації  товарів  при  здійсненні
основних операцій в оптовій торгівлі (приймання, комплектування,
інвентаризація та відвантаження товарів) застосовуються технічні
засоби штрихового кодування:
   ручні або стаціонарні сканери;
   переносні термінали збору та накопичення інформації;
   принтери друку етикеток з штрихкодовими позначками.
   4.1.1. Вибір типів  та  моделей  сканерів  (ручних  або
стаціонарних) залежить від розмірів підприємства, його складів та
обсягів товарообігу (за зміну, день, місяць) тощо.
   Основною вимогою  при  виборі  сканерів  є  забезпечення
можливості зчитування з одиниць постачання штрихових кодів EAN
(EAN-13, EAN-128), UPC, DUN-14 та DUN-16.
   При виборі сканерів, крім технічних характеристик,  слід
враховувати зручність в користуванні сканерів з декодером, хоча їх
вартість може перевищувати вартість набору сканера і декодера.
   Для малих підприємств з невеликим складом та товарообігом
слід застосовувати ручні лазерні сканери, технічні характеристики
яких (відстань зчитування, види зчитуємих кодів тощо) дозволять
працівникам надійно зчитувати інформацію з транспортних етикеток.
   На підприємствах оптової торгівлі з автоматизованими складами
доцільно при прийманні та відвантаженні товарів використовувати
стаціонарні лазерні сканери. Вони встановлюються на транспортерах
та конвейєрах, що дозволяє автоматично зчитувати штрихкодову
інформацію  з упаковок товарів, коли вони просуваються біля
сканерів. Однак слід зазначити, що  стаціонарні  сканери  в
залежності від типу, технічних характеристик та фірми-виробника в
2 - 5 разів дорожчі ніж ручні лазерні сканери. Тому рішення про
придбання та використання стаціонарних сканерів замість ручних
залежить від економічної ефективності їх використання.
   4.1.2. При прийманні товару або його інвентаризації для
збирання, попереднього накопичення інформації і наступної її
передачі в ПК слід використовувати портативні термінали збору
даних. Вони дозволяють здійснювати  збирання  та  зберігання
інформації у віддалених та важкодоступних місцях складів, не
обмежуючи свободу переміщення оператора.
   При виборі типу термінала необхідно враховувати:
   - об'єм пам'яті, який потрібний для накопичення інформації;
   - необхідність попередньої обробки введеної інформації;
   - види інтерфейсу для підключення до ПК;
   - із вмонтованим сканером чи автономним.
   4.1.3. Підприємства  оптової  торгівлі  основні  операції
проводять з одиницями постачання (груповими упаковками товарів,
контейнерами, ящиками тощо), які в більшості випадків промарковані
транспортною етикеткою із штриховим кодом. В разі надходження від
постачальника  не  промаркованого  штриховим  кодом  товару,
підприємствам торгівлі необхідно промаркувати їх штрихкодовою
позначкою. Для  цього  доцільно  використовувати  термо  або
термотрансферні принтери друку етикеток з штриховим кодом.
   При виборі  типу  та  моделі  принтера  (ручного  або
стаціонарного) необхідно враховувати його технічні характеристики
(швидкість друку, максимальні розміри  етикетки  тощо),  які
задовольняють вимогам підприємства. Принтери повинні забезпечувати
можливість друку штрихових кодів EAN-13, DUN-14, DUN-16, EAN-128.
Структура  штрихкодових  позначок  та  якість  друку повинні
відповідати  ДСТУ  3147-95 ( n0006699-96 ) та ДСТУ 3359-96
( n0003699-97 ).
   В разі необхідності виготовлення великої кількості етикеток
(більше 1000 шт.) та якщо дозволяють терміни, етикетки доцільно
друкувати поліграфічними способами.
   4.2. Вибір технічних засобів  штрихового  кодування  для
підприємств роздрібної торгівлі
   На підприємствах роздрібної торгівлі техніку та технологію
автоматизованої ідентифікації на основі штрихового  кодування
доцільно застосовувати на всіх етапах руху товарів: від приймання
товарів до їх реалізації. Основні операції, де впровадження
штрихового кодування буде ефективним та забезпечить підвищення
продуктивності праці, є:
   приймання товарів;
   складування, зберігання, інвентаризація;
   підготовка до продажу товарів, які потребують переупаковки,
зважування, фасування тощо;
   реалізація товарів.
   Автоматизація перелічених  технологічних процесів потребує
застосування відповідних технічних  засобів,  в  тому  числі
автоматизованої ідентифікації на базі штрихового кодування. Вибір
технічних засобів штрихового кодування для підприємств роздрібної
торгівлі залежить від типу підприємств (універмаги, універсами,
продовольчі чи непродовольчі магазини тощо), розмірів підприємства
(розмірів торгової площі, розмірів та кількості складів, розмірів
вузлів  розрахунку  тощо),  асортименту  товарів  та  інших
особистостей.
   4.2.1. Для автоматизації обліку товарів при їх прийманні
необхідно застосовувати сканери штрихових кодів та портативні
термінали.
   При надходженні товарів на підприємства роздрібної торгівлі
облік їх проводиться по одиницям постачання (груповими упаковками
товарів, контейнерами, ящиками тощо), які в більшості випадків
промарковані транспортними етикетками із штриховими кодами.
   Тому однією з основних вимог при виборі сканерів є можливість
зчитування з одиниць постачання штрихових кодів EAN (EAN-128,
EAN-13), UPC, DUN-14 та DUN-16.
   При прийманні товарів рекомендується застосовувати  ручні
лазерні або  ПЗЗ-сканери, які надійні в роботі і дозволяють
зчитувати інформацію  з  частково  пошкоджених  та  неякісно
надрукованих етикеток. Якщо поверхня групових пакувань гофрована
або має нерівності доцільно використовувати зчитувальні пристрої
типу "олівець".
   Для накопичення, попереднього  зберігання  інформації  та
передачі її в ПК необхідно застосовувати портативні термінали
збору даних. Завдяки автономному живленню вони дозволяють збирати
та зберігати інформацію у віддалених та важкодоступних місцях
торговельного підприємства.
   4.2.2. Для  автоматизації  процесів  обліку  товарів при
складуванні, зберіганні, інвентаризації та відпуску зі складів
необхідно застосування сканерів, портативних терміналів збору
даних та принтерів друку етикеток для маркування товарів.
   Вибір вищезазначених засобів залежить від розмірів складів,
асортименту товарів та можливостей підприємств торгівлі.
   Рекомендується застосовувати  на  складах  ручні  лазерні
сканери, технічні характеристики яких дозволяють надійно зчитувати
інформацію з етикеток товарів.
   Однією з вимог при виборі сканерів є забезпечення можливості
зчитування з одиниць постачання штрихових кодів EAN (EAN-13,
EAN-128), UPC, DUN-14 та DUN-16.
   При складуванні  та інвентаризації товарів рекомендується
застосовувати портативні термінали, які дозволяють здійснювати
збирання, зберігання та попередню обробку інформації у віддалених
місцях складів і послідуючу передачу її в ПК. Основні критерії
вибору терміналів збору даних такі самі, як і при використанні в
оптовій торгівлі.
   Якщо при роботі складу використовується технологія штрихового
кодування,  а  від  постачальника  надійшов  товар  (одиниці
постачання),  не  промаркований  штрихкодовими  позначками,
підприємству торгівлі необхідно промаркувати його внутрішніми
штриховими кодами. Те ж саме треба зробити, якщо не промаркованими
штрихкодовими позначками виявилися одиниці споживання.
   Для виготовлення етикеток доцільно використовувати термо або
термотрансферні принтери друку етикеток з штриховим кодом (п.
2.5.2).
   При виборі  типу  та  моделі  принтера  (ручного  або
стаціонарного) необхідно враховувати його технічні характеристики
(швидкість друку, максимальні розміри  етикетки  тощо),  які
задовольняють вимогам підприємства та забезпечують можливість
друку штрихових кодів як на одиницях постачання, так і на одиницях
споживання (EAN-8, EAN-13, EAN-128, DUN-14, DUN-16).
   4.2.3. Розважування, фасування та пакування товарів змінної
ваги  або  кількості  (ковбаси,  сири,  овочі, фрукти тощо)
здійснюється як попередньо в спеціальних окремих приміщеннях, так
і безпосередньо в торгових залах.
   Розважування, фасування та пакування товарів в спеціальних
приміщеннях   виконуються   із  застосуванням  електронних
ваговимірювальних комплексів з вмонтованими принтерами  друку
етикеток із штриховими кодами або електронними чи звичайними
вагами з подальшим виготовленням етикеток з внутрішніми штриховими
кодами.
   Застосування    електронних ваговимірювальних комплексів
(п. 2.9)  дозволяє  при  зважуванні автоматично розраховувати
вартість товару та друкувати етикетки на липкій  основі  з
внутрішніми штриховими кодами, які містять коди товарів та інші
необхідні для автоматизованої ідентифікації товарів реквізити.
   Вибір типу ваговимірювального комплексу залежить від розмірів
та ваги товарів, які продаються на підприємстві, а також від
необхідного формату та структури етикетки.
   Розважений і розфасований товар за допомогою електронних або
звичайних  вагів необхідно маркувати етикетками з штриховими
кодами.  Етикетки  друкуються  на  підприємствах  торгівлі
стаціонарними чи переносними термопринтерами або замовляються в
спеціалізованих поліграфічних підприємствах.
   Вибір способу друку (п. 2.5.1) етикеток з штриховим кодом та
типу принтера залежить від кількості етикеток, необхідних для
маркування товарів, термінів друку, кількості та виду інформації,
яку необхідно надрукувати, тощо.
   Враховуючи, що в умовах ринкових відносин ціни на товари
можуть постійно змінюватися, а також те, що часто кількість товару
визначається  під  час  його розфасовки, більш доцільно для
маркування таких товарів друкувати етикетки на самому підприємстві
торгівлі.
   При виборі електронних ваговимірювальних  комплексів  для
використання в торгових залах, необхідно враховувати додаткові
вимоги, специфічні для операції продажу товарів, а саме:
   наявність клавіатури  (табло)  для вибору продавцями або
покупцями товарів;
   наявність пам'яті для цін реалізуємих товарів;
   кількість товарів, які можливо вибирати за допомогою табло;
   можливість підключення    до   електронної   системи
товарно-грошового обліку;
   можливість одночасної роботи декількох продавців на одному
комплексі.
   4.2.4. В торгових залах розрахунки з покупцями за вибрані
товари здійснюються за допомогою ЕККА з підключеними до них
сканерами штрихових кодів.
   Типи сканерів (ручні або стаціонарні) необхідно вибирати з
урахуванням необхідної пропускної спроможності вузлів розрахунків
за товари. При застосуванні стаціонарних сканерів  пропускна
спроможність вузлів розрахунків вища ніж при використанні ручних
сканерів, але коштують вони дорожче і потребують спеціального
обладнання вузлів розрахунку.
   Найбільше застосування у вузлах розрахунку набули контактні
ПЗЗ-сканери. Вони недорогі, зручні в користуванні та надійні в
роботі.
   Не рекомендується  у  вузлах  розрахунків  застосовувати
зчитувальні пристрої типу "олівець". Вони хоча значно дешевші за
інші зчитувальні пристрої, але робота з ними вимагає виконання
додаткових вимог (контакт з поверхнею товару, визначена швидкість
переміщення зчитувача, дотримання певного кута зчитування тощо),
що може вплинути на швидкість обслуговування покупців.
   Ручні та стаціонарні лазерні сканери більш продуктивні та
надійні в роботі ніж ручні ПЗЗ-сканери, але вони в 3 - 5 разів
дорожчі.
   Вибір типів ЕККА (автономного стаціонарного,  системного,
спеціалізованого) та ПК залежить від особливостей торговельних
операцій та впровадженої на підприємстві електронної системи
обліку.
   Основною вимогою з точки зору застосування на підприємствах
торгівлі технології штрихового кодування при виборі ЕККА та ПК є
можливість сумісної роботи із сканерами та принтерами штрихових
кодів.
   Для невеликих підприємств роздрібної торгівлі такими можуть
бути автономні стаціонарні та спеціалізовані ЕККА, які дозволяють
підключення та роботу з ручними або стаціонарними сканерами
штрихових кодів.
   Підприємствам роздрібної торгівлі, номенклатура яких складає
більше тисячі товарів, доцільно застосовувати системні ЕККА або
касові комп'ютерні комплекси ("Майстер-каси"), які пам'ятають
повну  номенклатуру  товарів (з штриховими кодами та іншими
характеристиками), що реалізуються торговельним підприємством.
Такі ЕККА мають змогу поєднуватися у мережу та підключатися до ПК.
               Висновок
   Оптимальний вибір  та  застосування  технічних  засобів
штрихового кодування у сфері торгівлі підвищують ефективність
роботи електронних систем автоматизованого контролю та управління
товарно-грошовим обігом і забезпечують:
   оперативність управління  підприємствами у реальному часі
завдяки автоматизації процесів обліку товарів при їх надходженні,
зберіганні, інвентаризації та продажу, обліку та контролю руху
товарів;
   підвищення продуктивності праці робітників торгівлі;
   оперативний контроль та управління роздрібним товарооборотом;
   зменшення площ складських приміщень за рахунок оперативного
обліку товарів та регулювання складських запасів;
   підвищення якості та швидкості обслуговування покупців.
 
 
 
                   Додаток
                   до Рекомендацій по вибору та
                   застосуванню    технічних
                   засобів штрихового кодування
                   на  підприємствах  сфери
                   торгівлі
       Основні технічні характеристики засобів
            штрихового кодування
     1. Технічні засоби зчитування штрихових кодів
   1.1. Типові технічні характеристики ручних зчитувальних
           пристроїв типу "олівець"
 
------------------------------------------------------------------------
   Джерело світла          |Червоний або інфрачервоний
                    |   світлодіод
---------------------------------------+--------------------------------
Відстань зчитування, мм        |   0 - 1,5
---------------------------------------+--------------------------------
Кут нахилу при зчитуванні, град.    |   0 - 40
---------------------------------------+--------------------------------
Необхідна швидкість сканування, см/сек.|  3,4 - 25
---------------------------------------+--------------------------------
Дозволяюча здібність, мм        | 0,15 - 0,40
---------------------------------------+--------------------------------
Дозволяюче стороннє засвічування, люкс | 2000 - 4000
---------------------------------------+--------------------------------
Типи зчитуємих кодів          |EAN-8, EAN-13, UPC,
                    |Code 39, Code 32, Code 93,
                    |Code 128, ITF тощо
---------------------------------------+--------------------------------
Інтерфейс (тип підключення)      |RS-232, "в розрив
                    |клавіатури", "олівець"
---------------------------------------+--------------------------------
Габарити (довжина, ширина), мм     |  112 х 30
---------------------------------------+--------------------------------
Вага, г                |  40 - 120
------------------------------------------------------------------------
   1.2. Типові технічні характеристики ручних ПЗЗ-сканерів
------------------------------------------------------------------------
Джерело світла             |Червоний або інфрачервоний
                    |    світлодіод
---------------------------------------+--------------------------------
Відстань зчитування, мм        |      0 - 50
---------------------------------------+--------------------------------
Кут нахилу при зчитуванні, град.:   |
---------------------------------------+--------------------------------
вперед                 |      0 - 10
---------------------------------------+--------------------------------
назад                 |      0 - 20
---------------------------------------+--------------------------------
Дозволяюча здібність, мм        |     0,1 - 0,25
---------------------------------------+--------------------------------
Швидкість автоматичного сканування,  |
скан./сек.               |      36 - 100
---------------------------------------+--------------------------------
Дозволяюче стороннє засвічування, люкс |     700 - 1500
---------------------------------------+--------------------------------
Типи зчитуємих кодів          |   EAN-8, EAN-13, UPC,
                    |   Code 39, Code 93, EAN-128,
                    |     ITF тощо
---------------------------------------+--------------------------------
Макс. ширина зчитуємого коду, мм    |       до 90
---------------------------------------+--------------------------------
Інтерфейс               |     RS-232, "в розрив
                    |      клавіатури"
---------------------------------------+--------------------------------
Габарити (довжина, ширина, висота), мм |     160 х 64 х 59
---------------------------------------+--------------------------------
Вага, г                |     160 - 230
------------------------------------------------------------------------
 
  1.3. Типові технічні характеристики ручних лазерних сканерів
------------------------------------------------------------------------
Джерело світла             | Інфрачервоний лазерний діод,
                    |   гелевий газовий лазер
---------------------------------------+--------------------------------
Відстань зчитування, см        |      0 - 1500
---------------------------------------+--------------------------------
Кут нахилу при зчитуванні, град:    |       65
---------------------------------------+--------------------------------
Швидкість автоматичного сканування,  |
скан./сек.               |      36 - 42
---------------------------------------+--------------------------------
Дозволяюча здібність, мм        |     0,06 - 0,13
---------------------------------------+--------------------------------
Типи зчитуємих кодів          |    EAN-8, EAN-13, UPC,
                    |    Code 39, EAN-128,
                    |      ITF тощо
---------------------------------------+--------------------------------
Інтерфейс               |   RS-232, "в розрив
                    |   клавіатури", "олівець"
---------------------------------------+--------------------------------
Габарити (довжина, ширина, висота), мм |    147 х 124 х 65
---------------------------------------+--------------------------------
Вага, г                |     170 - 380
------------------------------------------------------------------------
         1.4. Стаціонарні лазерні сканери
   1.4.1. Типові  технічні  характеристики  багатоплощинних
лазерних сканерів
------------------------------------------------------------------------
Відстань зчитування, см        |     1,6 - 200
---------------------------------------+--------------------------------
Швидкість автоматичного        |
сканування, скан./сек.         |     1350 - 3600
---------------------------------------+--------------------------------
Типи зчитуємих кодів          |    EAN-8, EAN-13, UPC,
                    |    Code 39, EAN-128,
                    |      ITF тощо
---------------------------------------+--------------------------------
Інтерфейс               |   RS-232, "олівець" тощо
---------------------------------------+--------------------------------
Габарити (довжина, ширина, висота), мм |   (152 х 165 х 108) -
                    |   (508 х 292 х 114)
---------------------------------------+--------------------------------
Вага г                 |    1600 - 9100
------------------------------------------------------------------------
       2. Технічні засоби друку штрихових кодів
    2.1. Типові технічні характеристики ручних принтерів
------------------------------------------------------------------------
Швидкість друку, мм/сек.        |      до 46
---------------------------------------+--------------------------------
Щільність друку, точок/мм       |      3 - 8
---------------------------------------+--------------------------------
Розміри етикеток, мм:         |
---------------------------------------+--------------------------------
ширина                 |      30 - 38
---------------------------------------+--------------------------------
довжина                |      14 - 102
---------------------------------------+--------------------------------
Типи кодів               |  EAN-8, EAN-13, UPC,
                    |  Code 39, EAN-128,
                    |     ITF тощо
---------------------------------------+--------------------------------
Інтерфейс               |    RS-232, RS-485
---------------------------------------+--------------------------------
Пам'ять                |   до 4 Мб (до 16 різних
                    |   форматів етикеток)
---------------------------------------+--------------------------------
Дисплей - жидкокристалевий       |   до 16 символів у
                    |      строці
---------------------------------------+--------------------------------
Габарити (довжина, ширина,       |
висота), мм              |   (152 х 165 х 108) -
                    |   (508 х 292 х 114)
---------------------------------------+--------------------------------
Вага, г                |      1600 - 9100
------------------------------------------------------------------------
  2.2. Типові технічні характеристики стаціонарних принтерів
------------------------------------------------------------------------
Швидкість друку, мм/сек.        |      51 - 305
---------------------------------------+--------------------------------
Щільність друку, точок/мм       |      8 - 12
---------------------------------------+--------------------------------
Розміри етикеток, мм: ширина      |      19 - 182
---------------------------------------+--------------------------------
довжина                |      13 - 990
---------------------------------------+--------------------------------
Типи кодів               |  EAN-8, EAN-13, UPC,
                    |   Code 39, EAN-128,
                    |      ITF тощо
---------------------------------------+--------------------------------
Інтерфейс               |  RS-232, RS-422, RS-485
---------------------------------------+--------------------------------
Пам'ять                |  до 9 Мб (до 30 різних
                    |   форматів етикеток)
---------------------------------------+--------------------------------
Габарити, мм:             |
довжина -               |     246 - 492
---------------------------------------+--------------------------------
ширина -                |     179 - 397
---------------------------------------+--------------------------------
висота -                |     152 - 394
---------------------------------------+--------------------------------
Вага, кг                |     1,5 - 25
------------------------------------------------------------------------
           3. Термінали збору даних
  3.1. Типові технічні характеристики терміналів збору даних
------------------------------------------------------------------------
Клавіатура, кількість клавіш      |     2 - 35
---------------------------------------+--------------------------------
Інформаційне табло           |   2х-строкове 2 х 16
                    |     (символів);
                    |   4х-строкове 4 х 20
                    |     (символів)
---------------------------------------+--------------------------------
Типи кодів               |   EAN-8, EAN-13, UPC,
                    |   Code 39, EAN-128,
                    |      ITF тощо
---------------------------------------+--------------------------------
Інтерфейс               |    RS-232, RS-485
---------------------------------------+--------------------------------
Пам'ять                |    256 кб - 1 Мб
                    | (до 20.0 тис. символів)
---------------------------------------+--------------------------------
Габарити, мм:             |
довжина -               |     168 - 2332
---------------------------------------+--------------------------------
ширина -                |      30 - 76
---------------------------------------+--------------------------------
висота -                |      24 - 65
---------------------------------------+--------------------------------
Вага, г                |      85 - 480
-----------------------------------------------------------------------
         4. Ваговимірювальні комплекси
        4.1. Типові технічні характеристики
------------------------------------------------------------------------
Вага, кг                |   від 0 до 6 (15, 35, 60, 150,
                    |     300, 600)
---------------------------------------+--------------------------------
Розміри платформ, мм          |   від 225 х 240 до 600 х 800
---------------------------------------+--------------------------------
Пам'ять, (кількість найменувань    |
товарів)                |      до 1100
---------------------------------------+--------------------------------
Клавіатура, (кількість програмуємих  |
товарів)                |      до 80
---------------------------------------+--------------------------------
Можливість друку штрихових кодів    |   EAN-8, EAN-13, EAN-128 тощо
---------------------------------------+--------------------------------
Розміри етикетки:           |
---------------------------------------+--------------------------------
кількість рядків            |        4
---------------------------------------+--------------------------------
кількість символів у рядку       |        25
---------------------------------------+--------------------------------
Інтерфейс               |     RS-232, RS-485
------------------------------------------------------------------------
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка