Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.98 р. N 1086/А-98

Про утворення управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації

На підставі Указу Президента України від 21 серпня 1995 року N 760/95 "Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію", постанов Кабінету Міністрів України від 15 травня 1998 р. N 748 "Про примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій" і від 5 жовтня 1998 р. N 1594 "Про затвердження типових положень про управління та відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення": 

1. Ліквідувати штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, управління у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС.

2. Утворити на їх базі управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації.

3. Затвердити Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації (додається).

4. Установити граничну чисельність працівників управління 106 одиниць.

5. Призначити Примака Віталія Олександровича начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці" від 4 жовтня 1995 р. N 783 установити надбавку в розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг з моменту призначення на посаду.

6. Доручити Примаку В. О. у двотижневий термін розробити та надати на затвердження структуру, штатний розклад та кошторис витрат на утримання управління.

7. Керівникам ліквідованих підрозділів (Примак В. О., Швець М. Г.), здійснити організаційні заходи відповідно чинного законодавства щодо ліквідації структурних підрозділів та працевлаштування звільнених працівників.

8. Районним державним адміністраціям розробити та затвердити Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної державної адміністрації відповідно до Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1594.

9. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження облдержадміністрації від 23 квітня 1996 р. N 219/А-96 "Про затвердження положення про штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій області" і від 13 березня 1996 р. N 127/А-96 "Про затвердження положення про управління облдержадміністрації у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".

10. Виконання даного розпорядження контролюватиму особисто.

 

Голова
обласної державної адміністрації 

 
С. Р. Гриневецький 

 

Додаток
до розпорядження
обласної державної адміністрації
від 28 грудня 1998 р. N 1086/А-98 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської обласної державної адміністрації

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (далі - управління) є структурним підрозділом і входить до складу Одеської обласної державної адміністрації.

Управління підпорядковується голові обласної державної адміністрації та Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС), розпорядженнями і рішеннями голови обласної державної адміністрації, а також даним Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення створення і сталого функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (далі - Єдина державна система);

реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній території;

розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, наслідків Чорнобильської катастрофи;

керівництво діяльністю відповідних місцевих органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління підпорядкованими силами цивільної оборони;

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

визначення основних напрямків роботи у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, соціального захисту населення і реабілітації території, забрудненої внаслідок Чорнобильської катастрофи;

здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних;

підготовка і перепідготовка кадрів органів управління та сил цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення цивільної оборони, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і соціальним захистом громадян, які постраждали від них;

подає МНС, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування пропозиції до проектів державних та регіональних програм і прогнозів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, удосконалення системи цивільної оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, соціального захисту громадян, які від них постраждали, контролює виконання затверджених програм;

подає пропозиції МНС, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо включення до проекту Державного бюджету України, бюджету області витрат на розвиток та функціонування системи цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи, забезпечує цільове використання виділених йому бюджетних коштів;

визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони щодо загрози її виникнення або про її виникнення та хід ліквідації;

керує роботами, пов'язаними з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює готовність відповідних місцевих органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, підпорядкованих сил цивільної оборони до дій за призначенням;

здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з питань соціально-економічного, правового та медичного захисту громадян, які постраждали від надзвичайних ситуацій або брали участь у ліквідації їх наслідків, а також реабілітації території, забрудненої внаслідок Чорнобильської катастрофи;

бере участь у розгляді пропозицій щодо будівництва, розширення та реконструкції господарських об'єктів на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, та в місцях компактного переселення громадян з цих територій;

здійснює відповідно до закону державний нагляд і контроль за виконанням вимог цивільної оборони і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, станом готовності сил і засобів цивільної оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації;

здійснює контроль за виконанням завдань щодо переселення громадян з радіоактивно забруднених територій, створення для них необхідних соціально-побутових умов у місцях компактного переселення, будівництва житла, об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури;

бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва техногенно небезпечних об'єктів у частині додержання вимог цивільної оборони і техногенної безпеки;

координує діяльність органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо пошуку і рятування людей, проведення пошуково-рятувальних робіт, ліквідації наслідків впливу нафтопродуктів, шкідливих хімічних та радіоактивних речовин у довкілля;

оповіщає населення за розпорядженням начальника цивільної оборони області про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних та об'єктових систем оповіщення;

розробляє разом із заінтересованими організаціями прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів, виробництв та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об'єктах господарювання і територіях;

організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;

визначає разом з районними державними адміністраціями склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територіальних підсистем Єдиної державної системи;

забезпечує у порядку, встановленому законом, контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

створює, організовує підготовку і забезпечує цільове використання спеціалізованих пошуково-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

відповідно до закону здійснює контроль за виконанням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту постраждалих громадян та цільовим використанням виділених бюджетних коштів;

фінансує в установленому законодавством порядку витрати на проведення робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту постраждалих громадян;

вживає заходів щодо зниження рівня опромінення та забезпечення нормальної життєдіяльності населення на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях;

дає загальну оцінку радіаційної обстановки на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснює радіоекологічний моніторинг, методичне керівництво та координацію робіт щодо визначення радіаційної обстановки на цих територіях;

подає пропозиції щодо встановлення меж зон територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, готує аналітичні матеріали про стан соціального захисту постраждалих громадян;

організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовує фінансове, матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих органів управління і сил цивільної оборони;

розробляє, погоджує в межах своєї компетенції план дій з цивільної оборони та заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, який є обов'язковим до виконання органами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

організовує підготовку органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій, і збереження вантажів, що доставляються у ці райони;

забезпечує виконання на відповідній території зобов'язань за міжнародними договорами у сфері цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

погоджує питання добору і розстановки кадрів для підпорядкованих органів управління, сил цивільної оборони;

розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів та у встановленому порядку вносить їх на розгляд МНС або місцевої державної адміністрації;

організовує виконання законів та інших нормативно-правових актів, здійснює контроль за їх реалізацією в межах і порядку, встановлених законодавством;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереженням в апараті управління, а також в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів цивільного захисту населення і сил цивільної оборони області;

здійснює відповідно до закону комплексні перевірки стану цивільної оборони на відповідній території;

контролює проведення навчань, тренувань з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони в районах і населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

одержувати безоплатно від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів статистики, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати посадових осіб структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи та в установленому законом порядку надсилає їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільної оборони і техногенної безпеки;

відповідно до закону проводити перевірки стану цивільної оборони і готовності до дій у надзвичайних ситуаціях органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, сил і засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

залучати до проведення заходів, пов'язаних із забезпеченням запобігання виникненню та у разі виникнення надзвичайних ситуацій, органи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, сили і засоби підприємств, установ та організацій усіх форм власності, пошуково-рятувальної служби і територіальні підрозділи (формування) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади згідно з планами взаємодії у порядку, встановленому законодавством, а окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками;

відповідно до закону проводити комплексні перевірки стану техногенної безпеки територій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності із залученням у встановленому порядку спеціалістів відповідних контролюючих органів, розташованих на території області, та інших адміністративно-територіальних одиниць;

брати участь у перевірці стану створення, збереження та обгрунтованості витрачання фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації

надзвичайних ситуацій та їх наслідків, органами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, підприємствами та організаціями усіх форм власності, розташованими на території області та інших адміністративно-територіальних одиниць;

вносити пропозиції підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності щодо заміщення посад працівників у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник. На посаду начальника управління можуть призначатись як військовослужбовці, так і цивільні особи у порядку, встановленому законодавством.

Начальник управління є заступником начальника цивільної оборони області і несе відповідальність за її стан у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством.

Окремі посади в управлінні можуть заміщуватися військовослужбовцями у порядку, встановленому законодавством.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів;

організовує діяльність управління та його підрозділів, пов'язану з розробленням і здійсненням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і соціальним захистом постраждалих громадян;

подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління, за винятком військовослужбовців;

вносить подання щодо призначення на посади, присвоєння чергових військових звань, звільнення з військової служби військовослужбовців підпорядкованих органів управління, а також про призначення та звільнення з посади керівників районних , міських органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони у разі порушення ними законодавства України у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому військовослужбовців і працівників для виконання в установлені терміни завдань, покладених на управління;

забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проектів рішень голів відповідних державних адміністрації з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони;

звертається з поданням до відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства України у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

у порядку, встановленому законодавством, бере участь у перевірці стану створення, збереження та обгрунтованості витрачання фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, органами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, дотримання ними вимог цивільної оборони і техногенної безпеки, одержує від їх керівників потрібні пояснення, матеріали та інформацію;

вносить пропозиції відповідним органам щодо обмеження, а у разі потреби припинення роботи підприємств, об'єктів господарської діяльності, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

бере участь у розгляді районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю управління та сил, що створюються для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій;

скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на утримання управління затверджуються головою обласної державної адміністрації з урахуванням техногенних та екологічних особливостей територій відповідно до розрахункової мінімальної чисельності, структури управління та табеля оснащення і завдань на особливий період, що визначаються МНС.

Матеріально-технічне забезпечення управління (службовими і складськими приміщеннями, службовим автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами) здійснює обласна державна адміністрація.

Кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління затверджується головою обласної державної адміністрації в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації 

 
М. О. Богоявленський 

 
 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка