Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні службові відрядження

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
          ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
 
 від 29.12.98
   м.Київ
 
 vd981229
 
                      Затверджено
                  Генеральним прокурором України
                  від 29 грудня 1998 року
              Інструкція
    про порядок виїздів працівників органів прокуратури
      України у закордонні службові відрядження
 
           1. Загальні положення
   1.1. Виїзд  працівників  органів  прокуратури  України у
закордонні службові відрядження здійснюється при необхідності:
   а) участі у заходах правоохоронних органів інших держав щодо
надання правової допомоги за клопотаннями правоохоронних органів
України, за умови отримання згоди на це запитуваної сторони;
   б) участі у переговорах та робочих зустрічах з керівниками
правоохоронних та державних органів зарубіжних країн у складі
державних делегацій та делегацій Генеральної прокуратури України;
   в) проходження навчання або стажування;
   г) участі у міжнародних заходах (симпозіумах, конференціях,
семінарах, зустрічах тощо).
   1.2. Фінансування  витрат,  пов'язаних  із  закордонним
відрядженням, здійснюється:
   - Кабінетом Міністрів України - у частині валютних витрат
(проживання, добові, побутове обслуговування, транспортні витрати
тощо);
   - органом прокуратури, який відряджає працівника, - у частині
витрат у гривнях;
   - за рахунок приймаючої сторони - у випадках, передбачених
підпунктами "б", "в", "г" пункту 1.1 цієї Інструкції.
   Фінансування витрат на відрядження працівників прокуратури з
інших джерел забороняється.
   1.3. Перебуваючи   на  території  іноземної  держави,
співробітники прокуратури повинні дотримуватись  законодавства
країни  перебування.  Будь-яке  втручання  з їх боку в дії
співробітників іноземних  правоохоронних  органів,  проведення
слідчих  дій  самостійно,  вжиття  заходів,  не передбачених
планом-завданням, а також таких, що можуть зашкодити державним
інтересам України, забороняється.
    2. Правила виїзду у службове закордонне відрядження
   2.1. Обов'язковою умовою для виїзду у відрядження за кордон є
наявність письмового запрошення або згоди міжнародної організації
чи урядової установи іноземної держави або її посольства чи
представництва в Україні. У виключних випадках це може бути
запрошення Посольства України у відповідній країні, отримане через
МЗС України.
   2.2. Дозвіл на виїзд у закордонне відрядження надається
Генеральним прокурором України на підставі рапорту працівника,
який  відряджається  за  кордон,  погодженого  з начальником
структурного підрозділу та відповідним заступником Генерального
прокурора або погодженого з прокурором області чи прирівняним до
нього прокурором. У рапорті зазначаються:
   а) персональні  дані  працівника  або  кожного із групи
працівників, які направляються у відрядження - посада, прізвище,
ім'я, по батькові, контактний телефон;
   б) країна виїзду та орган, що є приймаючою стороною;
   в) мета та обгрунтування необхідності виїзду за кордон;
   г) запланований термін відрядження та дата виїзду;
   д) населені пункти, перебування в яких заплановано;
   є) вид транспорту;
   ж) джерело фінансування витрат;
   з) дані про наявність у зазначених працівників  дійсних
службових (дипломатичних) паспортів та їх атрибути (серія та номер
паспорту, дата видачі і термін дії, орган, що видав паспорт). У
разі  необхідності оформлення працівникам, які відряджаються,
службових (дипломатичних) паспортів, до рапорту додаються належні
їм паспорти громадян України та 2 кольорові фотокартки паспортного
формату;
   е) план роботи у відрядженні з обов'язковим відзначенням
обсягу роботи кожного працівника, що відбуває за кордон.
   2.3. У випадках, коли ставиться питання про відрядження до
країн, для в'їзду до яких необхідно отримати візи, до рапорту
(листа)  додається  оригінал запрошення або згоди приймаючої
установи на приїзд конкретних осіб.
   2.4. Рішення про дозвіл на виїзд у відрядження за кордон
приймається виключно Генеральним прокурором України, а у разі його
відсутності  -  виконуючим його обов'язки, шляхом накладення
резолюції на рапорті. Підставою для виїзду працівників Генеральної
прокуратури є наказ Генерального прокурора України, для інших
працівників органів прокуратури наказ прокурора області  або
прирівняного до нього прокурора, який видається за наявності
дозволу Генерального прокурора України на виїзд.
   2.5. Після отримання дозволу Генерального прокурора України
на виїзд у відрядження рапорт разом із запрошенням (згодою на
приїзд) приймаючої сторони за іншими наявними документами не
пізніше ніж за 15 діб до запланованої дати виїзду передається до
відділу  міжнародно-правових  зв'язків  міжнародно-правового
управління Генеральної прокуратури України.
   2.6. За необхідності оформлення в'їзних віз працівники, що
відряджаються, повинні заповнити відповідні візові анкети та
надати фотокартки паспортного формату у необхідній кількості.
Бланки анкет видаються відділом міжнародно-правових  зв'язків
міжнародно-правового управління Генеральної прокуратури України.
   2.7. Документи для оформлення службових паспортів і віз, а
також для забезпечення від'їжджаючих іноземною валютою, накази про
відрядження працівників Генеральної прокуратури України готуються
працівниками    відділу    міжнародно-правових   зв'язків
міжнародно-правового управління Генеральної прокуратури України.
Вони, в разі необхідності, забезпечують від'їжджаючих квитками на
відповідний вид транспорту, вибираючи при цьому найбільш економний
маршрут.
   Кошторис валютних видатків на закордонне відрядження для
подання  до Кабінету Міністрів України підписується головним
бухгалтером і затверджується Генеральним прокурором України.
   2.8. Працівники, відрядження яких фінансується за рахунок
коштів Кабінету Міністрів України, повинні до початку відрядження
отримати в бухгалтерії Кабінету Міністрів України відповідні
валютні кошти. В разі необхідності це  можуть  зробити  за
відповідною довіреністю працівники відділу міжнародно-правових
зв'язків міжнародно-правового управління Генеральної прокуратури
України.
   2.9. У разі необхідності працівники органів прокуратури, які
від'їжджають   у   закордонне   відрядження,   отримують
консультативно-дорадчу допомогу та інформацію щодо країни, до якої
вони виїздять, від працівників міжнародно-правового управління.
   2.10. Після закінчення відрядження, протягом п'яти днів з
моменту  повернення на територію України, працівники органів
прокуратури, які перебували за кордоном, повинні здати службові
(дипломатичні) паспорти до відділу міжнародно-правових зв'язків
міжнародно-правового управління Генеральної прокуратури України.
Ці паспорти передаються на зберігання до Консульського управління
МЗС України відповідно до Положення про службовий (дипломатичний)
паспорт України.
   2.11. Протягом семи днів після закінчення відрядження до
міжнародно-правового управління Генеральної прокуратури України
особа, яка перебувала за кордоном, подає звіт встановленої форми,
в якому відображено:
   а) фактичну тривалість відрядження із зазначенням відвіданих
країн;
   б) мету виїзду,
   в) інформацію  про  результати  відрядження  (виконання
завдання).
   Звіт, що передається до міжнародно-правового управління, має
бути погоджений з  керівником  структурного  підрозділу  або
прокурором області.
   У разі відрядження групи її керівник складає єдиний звіт, в
якому,  крім  згаданих даних, зазначає кількість і прізвища
працівників, які виїздили за кордон.
   2.12. Протягом  трьох  робочих  днів  після  повернення,
працівники, відрядження яких фінансувалось за рахунок коштів
Кабінету  Міністрів  України,  повинні  особисто звітувати в
бухгалтерії Кабінету Міністрів України за витрачені протягом
поїздки валютні кошти відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України N 10 ( 10-98-п ) від 5 січня 1998 року.
   Якщо відрядження  повністю  або частково фінансувалось з
бюджету органів прокуратури, відряджені особи звітують протягом
зазначеного строку про витрати у цій частині у бухгалтерії органу
прокуратури, яким вони відряджались.
 
 "Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні",
 Юрінком Інтер, Київ-2000.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка