Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок звільнення від податку на додану вартість товарів (робіт, послуг), що закуповуються на митній території України організаціями, які виконують в Україні програми та проекти міжнародної технічної допомоги відповідн...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

    НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТА
           ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 41/654 від 29.12.98        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 січня 1999 р.
                   за N 26/3319
 
 
    Про затвердження Положення про порядок звільнення
   від податку на додану вартість товарів (робіт, послуг),
  що закуповуються на митній території України організаціями,
   які виконують в Україні програми та проекти міжнародної
   технічної допомоги відповідно до угод між Урядом України
       і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо
        техніко-економічного співробітництва
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
       економіки та з питань європейської інтеграції
    N 292/458 ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
 
 
 
   З метою виконання Україною своїх зобов'язань, які випливають
з положень угод між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів
Америки  щодо   техніко-економічного     співробітництва,
Н А К А З У Є М О: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
N 292/458 ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
 
   1. Затвердити Положення про порядок звільнення від податку на
додану вартість товарів (робіт, послуг), що закуповуються на
митній території України організаціями, які виконують в Україні
програми та проекти міжнародної технічної допомоги відповідно до
угод між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо
техніко-економічного співробітництва (додається). ( Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з
питань  європейської інтеграції N 292/458 ( z1019-04 ) від
06.08.2004 )
 
   2. Державній податковій адміністрації здійснити  державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та у
десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити
його тиражування та надіслання державним податковим органам усіх
рівнів.
 
 Голова Національного агентства
 України з питань розвитку та
 європейської інтеграції                 Р.В.Шпек
 
 В.о.Голови Державної податкової
 адміністрації України                Ф.О.Ярошенко
 
                     Затверджено
              Наказ Національного агентства України з
              питань  розвитку  та  європейської
              інтеграції  і  Державної  податкової
              адміністрації України 29.12.98 N 41/654
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 січня 1999 р.
                   за N 26/3319
 
              Положення
   про порядок звільнення від податку на додану вартість
   товарів (робіт, послуг), що закуповуються на митній
   території України організаціями, які виконують в
   Україні програми та проекти міжнародної технічної
   допомоги відповідно до угод між Урядом України і
   Урядом   Сполучених     Штатів  Америки щодо
        техніко-економічного співробітництва
 
(  Назва  Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки та з питань  європейської  інтеграції
N 292/458 ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
 
  ( У тексті Положення абревіатуру "НАУРЄІ" замінено словом
   "Мінекономіки" згідно з Наказом Міністерства економіки
   та з питань  європейської  інтеграції  N 292/458 
   ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
 
   Це Положення встановлює єдиний порядок звільнення від податку
на додану вартість (надалі - ПДВ) товарів (робіт, послуг), що
закуповуються на митній території України організаціями, які
виконують в Україні програми та проекти міжнародної технічної
допомоги відповідно до угод між Урядом України і Урядом Сполучених
Штатів Америки щодо техніко-економічного співробітництва (надалі -
організація-виконавець). ( Преамбула із змінами, внесеними згідно
з  Наказом  Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції N 292/458 ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
   - міжнародна технічна допомога (надалі - МТД) - будь-які
товари (роботи, послуги), що надаються в рамках програм допомоги
Сполучених  Штатів,  і  використовуються виключно для цілей,
погоджених між Урядами Сполучених Штатів Америки та України;
   - донор  - Уряд Сполучених Штатів Америки, організація,
установа, фонд, уповноважені Урядом Сполучених Штатів Америки
надавати технічну допомогу Україні;
   - організація-виконавець - організація, яка отримала від
донора контракт або грант та несе юридичну відповідальність за
виконання в Україні проекту (програми) міжнародної технічної
допомоги.
 
      2. Звільнення від податку на додану вартість
 
   2.1. Звільнення від податку на додану вартість здійснюється
на  підставі  довідки-підтвердження  (додаток),  яку  видає
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
(далі - Мінекономіки). ( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
N 292/458 ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
   2.2. Організація-виконавець надає продавцю товарів (робіт,
послуг) (платнику податку) оригінал довідки-підтвердження. Товари
(роботи,  послуги)  відвантажуються  (виконуються,  надаються)
платником податку на підставі зазначеної довідки, при цьому
оригінал довідки, як підстави для звільнення товарів (робіт,
послуг) від оподаткування ПДВ, залишається у платника податку.
   2.3. Платник  податку  складає  в  установленому порядку
податкову накладну щодо відвантаження товарів (робіт, послуг) з
поміткою "Без ПДВ". У податковій накладній вказується підстава для
звільнення (номер і дата довідки, назва проекту, номер і дата
відповідного контракту).
   2.4. Платники податку проводять окремий облік зазначених
операцій. У терміни, передбачені чинним законодавством України,
платник податку подає до державного податкового органу за своїм
місцезнаходженням  декларацію  з  урахуванням зазначених вище
операцій. До декларації додається копія довідки-підтвердження,
виданої Мінекономіки.
   2.5. Відповідальність  за  правильність  обчислення  ПДВ
покладається на посадових осіб організації-платника податку.
 
  3. Порядок отримання довідки-підтвердження в Мінекономіки
 
   3.1. Організація-виконавець програми (проекту) МТД подає до
Мінекономіки супровідний лист від донора, рахунок-фактуру, копію
контракту на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг.
Акт про приймання-передавання товарів (виконання робіт, надання
послуг), підписаний реципієнтом, надається до Мінекономіки в
десятиденний термін після передачі товарів (виконання робіт,
надання послуг) реципієнту. ( Пункт 3.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції N 292/458 ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
   3.2. У разі потреби Мінекономіки має право вимагати від
організації-виконавця додаткових документів, які потрібні для
надання підтверджень, крім зазначених у п.3.1.
   3.3. Якщо програма (проект) МТД фінансується Урядом США через
Агентство  США з міжнародного розвитку, то супровідний лист
видається Місією АМР США в Україні, Молдові та Білорусі та
підписується керівником цієї Місії або особою, яка виконує його
обов'язки. Якщо програма (проект) МТД фінансується Урядом США
через іншу урядову або недержавну організацію (установу) чи фонд,
то супровідний лист видається Посольством США в Україні та
підписується Послом або уповноваженою на те посадовою особою
Посольства.
   3.4. Супровідний лист має засвідчувати, що придбання товарів,
(робіт, послуг), вказаних в рахунку-фактурі, здійснюється коштом
МТД, яке фінансується донором, та буде використовуватися виключно
для потреб програми (проекту) МТД. У супровідному листі слід
вказати назву організації-виконавця, перелік товарів (послуг,
робіт), які підлягають звільненню від оподаткування ПДВ, номер
рахунка-фактури,  контракту,  інших  відповідних  документів.
Зазначений лист повинен також містити посилання на відповідну
угоду між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо
техніко-економічного співробітництва. ( Пункт 3.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 292/458 ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
   3.5. Мінекономіки розглядає подані організацією-виконавцем
програми (проекту) МТД документи протягом десяти робочих днів,
починаючи від дня надходження повного комплекту документів, і
затверджує рішення щодо видачі довідки-підтвердження.
   3.6. Мінекономіки  надає  підтвердження  пільг  щодо
оподаткування ПДВ лише для організацій - виконавців програм
(проектів)  МТД,  які зареєстровані в Мінекономіки згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  N  153
( 153-2002-п  )  "Про  створення  єдиної  системи залучення,
використання та  моніторингу  міжнародної технічної допомоги.
( Пункт 3.6 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 292/458 ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
   3.7. Підтвердження щодо звільнення від оподаткування ПДВ
надаються лише в разі, якщо закупівлю відповідних товарів (робіт,
послуг) передбачено документами, наданими до Мінекономіки на час
реєстрації програми (проекту). ( Пункт 3.7 в редакції Наказу
Міністерства економіки та з питань  європейської  інтеграції
N 292/458 ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
   3.8. У разі відмови у видачі довідки Мінекономіки повідомляє
про це організацію-виконавця програми (проекту) МТД у письмовій
формі, вказуючи на причину такої відмови.
   3.9. Довідка-підтвердження підписується уповноваженою особою
Мінекономіки та затверджується гербовою печаткою Мінекономіки.
( Пункт 3.9 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 292/458 ( z1019-04 ) від 06.08.2004 )
 
   4. Державні податкові органи мають право проводити комплексні
перевірки  платника податку на предмет відповідності обсягів
виконаних робіт (наданих послуг) та поставлених товарів до наданих
підтверджень щодо звільнень від ПДВ.
 
   5. Контроль за цільовим використанням товарів, робіт та
послуг, які було відпущено без сплати ПДВ, покладається на
Мінекономіки. В разі виявлення фактів нецільового використання
зазначених товарів, робіт, послуг Мінекономіки негайно повідомляє
ДПА України. За запитом відповідних органів державної податкової
служби  за  місцезнаходженням  платника  податку Мінекономіки
зобов'язане надати інформацію щодо цільового використання товарів,
робіт, послуг, придбаних у цього платника податку без сплати ПДВ.
 
 
                       Додаток
               до пункту 2.1. Положення про порядок
               звільнення від податку на додану
               вартість товарів (робіт, послуг), що
               закуповуються на митній території
               України організаціями, які виконують
               в  Україні  програми  та проекти
               міжнародної  технічної  допомоги
               відповідно  до  Угоди між Урядом
               України і Урядом Сполучених Штатів
               Америки   про  гуманітарне  та
               техніко-економічне  співробітництво
               від 7 травня 1992 року
 
   Про звільнення від податку на додану вартість товарів
   (робіт, послуг), що закуповуються на митній території
   України організаціями, які  виконують  в Україні
   програми та проекти міжнародної технічної допомоги
        відповідно до _____________________
   _____________________________________________________
     (указується назва відповідної Угоди між Урядом
     України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо
       техніко-економічного співробітництва)"
 
            N ______ від _______
 
про звільнення від податку на додану вартість товарів (робіт,
послуг),  що  закуповуються  на  митній  території  України
організаціями,  які виконують в Україні програми та проекти
міжнародної технічної допомоги відповідно до Угоди між Урядом
України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне та
техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року
 
Назва програми (проекту)
міжнародної технічної допомоги  ________________________________
 
Донор               ________________________________
 
Державний реєстраційний номер
програми (проекту)
міжнародної технічної допомоги  ________________________________
 
Організація-виконавець      ________________________________
 
Номер рахунка-фактури       ________________________________
 
Державна податкова інспекція
(адміністрація) за
місцезнаходженням платника
податку              ________________________________
 
Сума, що підлягає звільненню
від оподаткування, (літерами)   ________________________________
 
Додаток: 1. Рахунок-фактура
     2. Копія контракту (Акта
     приймання-здавання
     виконаних робіт
     (наданих послуг)
 
                М.П.
 
Посада            Підпис            П.І.Б.
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки  та з питань європейської  інтеграції  N 292/458
( z1019-04 ) від 06.08.2004 )

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка