Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 3-екран "Зведений звіт про використання національного екранного часу та дотримання квоти демонстрування національних фільмів"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 433 від 31.12.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 січня 1999 р.
 vd981231 vn433            за N 41/3334
                        Затверджено
                    Наказ Держкомстату України
                    31.12.98 N 433 ( z0039-99 )
 
              Інструкція
   щодо заповнення форми державної статистичної звітності
      N 3-екран "Зведений звіт про використання
     національного екранного часу та дотримання квоти
        демонстрування національних фільмів"
 
   Звіт за формою N 3-екран складають Міністерство культури
Автономної Республіки Крим, державні  обласні,  Київське  та
Севастопольське  міські  органи  управління  кінематографією
(кіномережею і кіновідеопрокатом).
   Звіт складається  щомісячно  і  надсилається  Мінкультури
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київському  та
Севастопольському міським управлінням статистики не пізніше 20-го
числа місяця після звітного періоду.
   Звіт складається  на  підставі  даних,  представлених
кіновидовищними   закладами,   телерадіоорганізаціями,   які
використовують канал мовлення для трансляції телепередач, мережами
кабельного телебачення (оператори кабельної мережі) за формами
N 1-екран ( z0039-99 ), N 2-екран ( z0040-99 ).
   Показники в графі 15 складаються як сума показників гр. 5, 6,
13, 14.
   У рядку 02 - "Фільми вітчизняного виробництва" - показуються
дані тільки про фільми, що вироблені кіно- і телестудіями,
телекомпаніями, іншими виробниками кіно- і телефільмів України
(художні ігрові, документальні, науково-просвітницькі, анімаційні)
незалежно від року їхнього виробництва.
   У рядку 03 - "Фільми іноземного виробництва" - показуються
дані  про  фільми,  що  вироблені  кіно-  і  телестудіями,
телекомпаніями, іншими виробниками кіно- і телефільмів зарубіжних
країн, в тому числі Росії і країн колишнього СРСР.
   У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
який-небудь показник, то ставиться прочерк. Усі дані заповнюються
в одиницях, які вказані у відповідних графах. Виправлення помилок
підтверджується підписом керівника.
   Відсоток демонстрування національних фільмів розраховується
за формулою:
 
Загальна тривалість демонстрування національних фільмів (ряд.02)
---------------------------------------------------------- х 100%.
Загальна тривалість демонстрування фільмів (ряд.01)
   Приклад 1. Кіновидовищним закладом за звітний період було
продемонстровано кінофільмів загальною тривалістю 16500 хв., з них
фільмів вітчизняного виробництва - загальною тривалістю 5600 хв. У
цьому  разі  відсоток  демонстрування  національних  фільмів
становитиме: (5600 хв. : 16500 хв.) х 100% = 33%.
   Приклад 2.  Телерадіоорганізацією за звітний період було
продемонстровано кіно- і телефільмів загальною тривалістю 3400
хв., з них фільмів вітчизняного виробництва - загальною тривалістю
1200 хв. У цьому разі відсоток демонстрування національних фільмів
становитиме: (1200 хв. : 3400 хв.) х 100% = 35%.
   В рядку (04) показуються дані про кількість кіновидовищних
закладів, які діють в даному регіоні.
   В рядку (05) показуються дані про кількість кіновидовищних
закладів,  які дотримуються квоти демонстрування національних
фільмів.
   В рядку (06) показуються дані про кількість телеорганізацій,
мереж кабельного телебачення, які працюють в даному регіоні.
   В рядку (07) показуються дані про кількість телеорганізацій,
мереж  кабельного  телебачення,  які  дотримуються  квоти
демонстрування національних фільмів.
         Державна статистична звітність
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|                      Коди                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--|
| форми |організа-|території|галузі| виду | форми |організа-|міністер-| вище- | |КС|
|документа|  ції  |  за  | за |еконо-|власно-| ційно- | ства, | стоящої | | |
| за ДКУД | складача| КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної| сті за| правової| іншого |організа-| | |
|     |ідентифі-|     |   |діяль-| КВФ | форми | цент- | ції - | | |
|     | каційний|     |   | ності|    | господа-| рального|ідентифі-| | |
|     | код за |     |   | за |    | рювання | органу | каційний| | |
|     | ЄДРПОУ |     |   | КВЕД |    |  за  | виконав-| код за | | |
|     |     |     |   |   |    | КОПФГ |чої влади| ЄДРПОУ | | |
|     |     |     |   |   |    |     |  за  |     | | |
|     |     |     |   |   |    |     | СПОДУ |     | | |
|---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--|
|  1  |  2  |  3  | 4  | 5  |  6  |  7  |  8  |  9  |10|11|
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Кому подається ___________________________     Форма N 3-екран
    (найменування та адреса одержувача)       Затверджено
 __________________________________________  Наказ Держкомстату України
 Міністерство, інший центральний орган     31.12.98 N 433 ( z0039-99 )
 виконавчої влади _________________________      Поштова - місячна
 __________________________________________ Подають Міністерство   культури
                       Автономної  Республіки  Крим,
 Концерн, асоціація та інше об'єднання ____ державні  обласні, Київське та
 __________________________________________ Севастопольське  міські  органи
                       управління    кінематографією
 Підприємство (організація) _______________ (кіномережею і кіновідеопрокатом)
                       20-го числа місяця після звітного
 Адреса підприємства (організації) ________ періоду Мінкультури та обласним,
 __________________________________________ Київському та Севастопольському
                       міським управлінням статистики
 Форма власності __________________________ 
 
 Організаційно-правова форма господарювання
 __________________________________________
             Зведений звіт
     про використання національного екранного часу та
    дотримання квоти демонстрування національних фільмів
       за _____________________ 19______ року
 
---------------------------------------------------------------------
|Продемонстровано|  N |         Кіно- і          |
|  фільмів   |рядка|     відеодемонстрування        |
|        |   |--------------------------------------------|
|        |   |Кількість назв|Число сеансів |  Тривалість |
|        |   |       |       |демонстрування|
|        |   |       |       |  (хв.)   |
|        |   |--------------+--------------+--------------|
|        |   | кіно-| відео-| кіно-| відео-| кіно-| відео-|
|        |   |фільми|фільми |фільми|фільми |фільми|фільми |
|----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------|
|    А    | Б |  1 |  2  |  3 |  4  |  5 |  6  |
|----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------|
|Всього     | 01 |   |    |   |    |   |    |
|----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------|
|з них:     |   |   |    |   |    |   |    |
|----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------|
|Вітчизняного  | 02 |   |    |   |    |   |    |
|виробництва   |   |   |    |   |    |   |    |
|----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------|
|Іноземного   | 03 |   |    |   |    |   |    |
|виробництва   |   |   |    |   |    |   |    |
---------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------
|               Теледемонстрування           |  Загальна  |
|----------------------------------------------------------------------| тривалість |
|Продемонстровано|  N | Кількість| Кількість |  Число  | Тривалість|демонстрування|
|  фільмів   |рядка|  назв  |  серій  | показів | демонстру-|(хв.)     |
|        |   |      |      |      |вання (хв.)|       |
|        |   |-----------+-----------+-----------+-----------|       |
|        |   |кіно-|теле-|кіно-|теле-|кіно-|теле-|кіно-|теле-|       |
|        |   |філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|       |
|        |   | ми | ми | ми | ми | ми | ми | ми | ми |       |
|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------|
|    А    | Б | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   15   |
|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Всього     | 01 |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------|
|з них:     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Вітчизняного  | 02 |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|виробництва   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Іноземного   | 03 |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|виробництва   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Кількість кіновидовищних закладів:
 
всього _______________________________ (04)
 
з них дотримуються квоти демонстрування національних фільмів
_______________ (05)
 
Кількість телерадіоорганізацій, мереж кабельного телебачення:
 
всього _______________________________ (06)
 
з них дотримуються квоти демонстрування національних фільмів
_______________ (07)
 
"___" _____________ 19__ р.       Керівник ________________
_____________________________________
(прізвище і номер телефону виконавця)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка