Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 2-екран "Звіт про використання національного екранного часу та дотримання квоти демонстрування національних фільмів телеорганізаціями"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 433 від 31.12.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 січня 1999 р.
 vd981231 vn433            за N 40/3333
                        Затверджено
                    Наказ Держкомстату України
                    31.12.98 N 433 ( z0039-99 )
 
              Інструкція
   щодо заповнення форми державної статистичної звітності
     N 2-екран "Звіт про використання національного
    екранного часу та дотримання квоти демонстрування
       національних фільмів телеорганізаціями"
 
   Звіт за формою N 2-екран складають телерадіоорганізації, які
використовують канал мовлення для трансляції телепередач, мережі
кабельного телебачення (оператори кабельної мережі) незалежно від
відомчої підпорядкованості та форми власності.
   Звіт складається за кожний місяць і надсилається 5-го числа
місяця після звітного періоду - Міністерству культури Автономної
Республіки  Крим,  державним  обласним,  Київському   та
Севастопольському  міським  органам управління кінематографією
(кіномережею і кіновідеопрокатом).
   Усі показники заповнюються за даними первинної документації
(сітка мовлення).
   Мережі кабельного телебачення (оператори кабельної мережі)
подають звітність тільки за показ фільмів безпосередньо студією
кабельного телебачення.
   У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
який-небудь показник, то ставиться прочерк. Усі дані заповнюються
в одиницях, які вказані у відповідних графах. Виправлення помилок
підтверджується підписом керівника.
   У рядку 02 - "Фільми вітчизняного виробництва" - показуються
дані тільки про фільми виробництва кіностудій України (художні
ігрові,  документальні,  науково-просвітницькі,  анімаційні)
незалежно від року їхнього виробництва.
   У рядку 03 - "Фільми іноземного виробництва" - показуються
дані про фільми виробництва кіностудій зарубіжних країн, в тому
числі Росії і країн колишнього СРСР.
   Тривалість демонстрування  фільмів  визначається  сумою
тривалостей (хронометражів) кожного з них (у хвилинах), помножених
на кількість його телепоказів.
   Приклад. У телерадіоорганізації 10 фільмів тривалістю по 80
хв. були продемонстровані по 2 рази на місяць відповідно і 2
телесеріали тривалістю кожної серії 30 хв. - по одній серії щодня,
тобто по 30 разів на місяць. Тривалість їхнього демонстрування
протягом місяця становитиме:
       (80 х 2 х 10) + (30 х 30 х 2) = 3400 хв.
   Відсоток демонстрування   національних   фільмів   (04)
розраховується за формулою:
 
Загальна тривалість демонстрування національних фільмів (ряд.02)
--------------------------------------------------------- х 100%.
Загальна тривалість демонстрування фільмів (ряд.01)
   Приклад. Телерадіоорганізацією  за  звітний  період  було
продемонстровано кіно- і телефільмів загальною тривалістю 3400
хв., з них фільмів вітчизняного виробництва - загальною тривалістю
1200 хв. У цьому разі відсоток демонстрування національних фільмів
становитиме: (1200 хв. : 3400 хв.) х 100% = 35%.
         Державна статистична звітність
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|                      Коди                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--|
| форми |організа-|території|галузі| виду | форми |організа-|міністер-| вище- | |КС|
|документа|ції-скла-|  за  | за |еконо-|власно-| ційно- | ства, | стоящої | | |
| за ДКУД |дача   | КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної| сті за| правової| іншого |організа-| | |
|     |ідентифі-|     |   |діяль-| КВФ | форми | цент- | ції - | | |
|     |каційний |     |   | ності|    | господа-| рального|ідентифі-| | |
|     |код за  |     |   | за |    | рювання | органу | каційний| | |
|     |ЄДРПОУ  |     |   | КВЕД |    |  за  | виконав-| код за | | |
|     |     |     |   |   |    | КОПФГ |чої влади| ЄДРПОУ | | |
|     |     |     |   |   |    |     |  за  |     | | |
|     |     |     |   |   |    |     | СПОДУ |     | | |
|---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--|
|  1  |  2  |  3  | 4  | 5  |  6  |  7  |  8  |  9  |10|11|
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Кому подається ___________________________     Форма N 2-екран
    (найменування та адреса одержувача)       Затверджено
 __________________________________________  Наказ Держкомстату України
 Міністерство, інший центральний орган    31.12.98 N 433 ( z0039-99 )
 виконавчої влади _________________________     Поштова - місячна
 __________________________________________  Подають телеорганізації, які
                       використовують     канал
 Концерн, асоціація та інше об'єднання ____  мовлення  для  трансляції
 __________________________________________  телепередач,     мережі
                       кабельного    телебачення
 Підприємство (організація) _______________  (оператори кабельної мережі)
                       незалежно  від  відомчої
 Адреса підприємства (організації) ________  підпорядкованості  і форми
 __________________________________________  власності 5-го числа місяця
                       після  звітного  періоду -
 Форма власності __________________________  Міністерству    культури
                       Автономної Республіки Крим,
 Організаційно-правова форма господарювання  державним     обласним,
 __________________________________________  Київському        та
                       Севастопольському  міським
                       органам      управління
                       кінематографією (кіномережею
                       і кіновідеопрокатом)
                Звіт
     про використання національного екранного часу та
    дотримання квоти демонстрування національних фільмів
            телеорганізаціями
       за _____________________ 19______ року
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Продемонстровано|  N | Кількість | Кількість|  Число  |Тривалість | Загальна |
|  фільмів   |рядка|  назв  |  серій  | показів  |демонстру- |тривалість|
|        |   |      |      |      |вання (хв.)|демонстру-|
|        |   |      |      |      |      |  вання |
|        |   |      |      |      |      | (хв.)  |
|        |   |-----------+-----------+-----------+-----------|     |
|        |   |кіно-|теле-|кіно-|теле-|кіно-|теле-|кіно-|теле-| кіно + |
|        |   |філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|  теле  |
|        |   | ми | ми | ми | ми | ми | ми | ми | ми |     |
|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------|
|    А    | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9   |
|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------|
|Всього     | 01 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------|
|з них:     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------|
|Вітчизняного  | 02 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|виробництва   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------|
|Іноземного   | 03 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|виробництва   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Відсоток демонстрування національних фільмів (%) ____________ (04)
 
"___" ____________ 19_ р.          Керівник ____________
_____________________________________
(прізвище і номер телефону виконавця)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.07116
EUR30.74833
RUB0.42558
PLN7.1738
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка