Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов"язкового державного пенсійного страхування у Вінницькій області

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Про впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування у Вінницькій області

Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
від 23 березня 1999 року N 86

Зареєстровано у Вінницькому обласному управлінні юстиції
29 березня 1999 р. за N 30/217

Відповідно до Указу Президента України від 4 травня 1998 року N 401/98 "Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування", постанов Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 року N 794 "Про затвердження Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" та від 8 червня 1998 року N 832 "Про заходи щодо поетапного впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" та з метою створення сприятливих умов для впровадження персоніфікованого обліку відомостей (далі - СПОВ) у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування:

1. Затвердити план організаційно-технічних заходів щодо поетапного впровадження у Вінницькій області автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування згідно з додатком.

2. Зобов'язати райдержадміністрації та рекомендувати місцевим органам самоврядування:

2.1. Забезпечити органи Вінницького обласного управління Пенсійного фонду України необхідними службовими приміщеннями в містах та районах області згідно з графіком впровадження системи СПОВ: 

Перша черга - 25 % райміськвідділів

- Ленінський райвідділ м. Вінниці

- Замостянський райвідділ м. Вінниці

- Староміський райвідділ м. Вінниці

- Вінницький райвідділ

- Іллінецький райвідділ

- Могилів-Подільський райвідділ

- Могилів-Подільський міськвідділ 

Термін: березень - квітень 1999 року

Друга черга - решта райміськвідділів.

Термін: липень 2000 року.

2.2. Надати організаційно-технічну допомогу органам Вінницького обласного управління Пенсійного фонду України в справі широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців і самозайнятого населення Вінницької області з питань соціального страхування та персоніфікованого обліку в Пенсійному фонді України.

3. Райдержадміністраціям, виконавчим органам міських рад міст обласного значення, де впроваджуватиметься система СПОВ, видати відповідні розпорядження та рішення щодо заходів на виконання Указу Президента України від 4 травня 1998 року N 401/98.

4. Вінницькому обласному управлінню Пенсійного фонду України (Костін М. Ф.):

4.1. Забезпечити безоплатне розповсюдження роботодавцям бланків звітності СПОВ, а при наявності у роботодавця обчислювальної техніки- комплексу комп'ютерних програм для підготовки електронних носіїв з відомостями про застрахованих осіб як звітів для передачі до місцевих відділів Пенсійного фонду. 

4.2 Забезпечити відповідний ремонт та інженерну підготовку приміщень і офісного обладнання робочих місць та архівів у структурних підрозділах, що впроваджують персоніфікований облік, згідно з графіком впровадження (п. 2.1.) 

4.3. Забезпечити встановлення охоронної, пожежної сигналізації, а також створення систем захисту інформації згідно з вимогами і правилами, що їх визначає уповноважений Кабінетом Міністрів України орган. 

4.4 Забезпечити запуск засобів комп'ютерного, програмного, мережового, телекомунікаційного забезпечення і систем виводу, розмноження інформації для органів Пенсійного фонду України, що беруть участь у впровадженні персоніфікованого обліку. 

4.5 Здійснити укомплектування підрозділів та навчання спеціалістів, що будуть забезпечувати експлуатацію системи СПОВ у Вінницькій області.

5. Рекомендувати роботодавцям (платникам збору на обов'язкове державне пенсійне страхування):

5.1 Зареєструватися в системі персоніфікованого обліку застрахованих осіб районних та міських відділів обласного управління Пенсійного фонду, в межах яких впроваджується система СПОВ.

5.2 Забезпечити підготовку та своєчасну передачу достовірних відомостей у відповідній формі звіту про застрахованих осіб, що працювали у них у звітному році.

6. Відповідно до розпоряджень голів райдержадміністрацій та міських голів міст обласного значення. Вінницькій дирекції Українського державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком" (Яблонський В. Ф.) виділити органам Пенсійного фонду необхідну кількість каналів зв'язку та телефонних номерів (згідно з графіком впровадження СПОВ, п. 2.1. цього розпорядження). 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Іванова Ю. І.

 

Голова обласної
державної адміністрації 

 
М. Ф. Чумак 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації
від 23 березня 1999 р. N 86 

ПЛАН
організаційно-технічних заходів щодо поетапного впровадження у Вінницькій області автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

N п/п 

Заходи 

Виконавці 

Прим. 

 1. Матеріально-технічне забезпечення 

1.1. 

Зробити розрахунки потреби в приміщеннях та офісному обладнанні для підвідомчих управлінь ПФУ, де впроваджуватимуть СПОВ 

Вінницьке обласне управління ПФУ 

Березень 1999 р. 

1.2. 

Виділити необхідні приміщення, канали зв'язку, телефонні номери для органів регіонального управління ПФУ, де впроваджуватимуть СПОВ 

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку ОДА, виконавчі органи міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, обласне державне підприємство електрозв'язку "Вінницятелеком" 

Березень - квітень 1999 р. 

1.3. 

Зробити розрахунки потреби в коштах на ремонт, інженерну підготовку приміщень та придбання офісного обладнання 

Вінницьке обласне управління Пенсійного фонду України 

-"- 

1.4. 

Відремонтувати приміщення, здійснити інженерну підготовку приміщень до роботи та придбати офісне обладнання згідно з фінансуванням Пенсійного фонду України 

Вінницьке обласне управління Пенсійного фонду України, райміськвідділи Пенсійного фонду України 

-"-
для 25 % райміськвідділів Пенсійного фонду України 

2. Інформаційно-технологічне забезпечення 

2.1. 

Підготувати інформаційні матеріали та провести роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації серед роботодавців та самозайнятого населення з питань персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб 

Вінницьке обласне управління Пенсійного фонду України, райміськвідділи Пенсійного фонду України 

У період впровадження першої черги "СПОВ" 

2.2.

Встановити і ввести в дію системне та прикладне програмне забезпечення інформаційної технології на обладнанні регіональних управлінь 

Вінницьке обласне управління Пенсійного фонду України 

За надходженням техніки 

2.3. 

Освоїти проектні рішення та програмне забезпечення інформаційної технології СПОВ на моделюючому комплексі регіонального управління Пенсійного фонду з використанням відомостей про застрахованих працівників цього управління 

Вінницьке обласне управління Пенсійного фонду України 

Після вводу в дію комплексу регіонального управління 

2.4. 

Здійснити первинну реєстрацію платників страхового збору (роботодавці, самозайняте населення) регіону в системі СПОВ 

Вінницьке обласне управління Пенсійного фонду України, райміськвідділи Пенсійного фонду України, райдержадміністрації. міськвиконкоми 

Після вводу в дію комплексів місцевого рівня 

2.5. 

Зібрати та обробити первинні документи регіону в системі СПОВ 

Вінницьке обласне управління Пенсійного фонду України, райміськвідділи Пенсійного фонду України 

- " - 

2.6. 

Відпрацювати технологію зворотнього зв'язку з джерелами інформації по актуалізації баз даних СПОВ 

- " - 

-"- 

2.7. 

Відпрацювати технологію передачі звітів та відомостей про застрахованих осіб з використанням засобів телекомунікацій до сховища баз даних Інформаційного центру (1 Ц) СПОВ 

- " - 

- " - 

2.8. 

Відпрацювати технологічний моніторинг стану звітності в СПОВ 

- " - 

- " - 

2.9. 

Відпрацювати технологічний сервіс з формування довідок СПОВ 

- " - 

- " - 

2.10. 

Провести приймально-здавальні випробовування першої черги СПОВ 

- " - 

- " - 

3. Кадрове забезпечення 

3.1. 

Створити та укомплектувати кадрами організаційні структури Вінницького обласного управління ПФУ для забезпечення впровадження СПОВ в межах визначеної чисельності 

Вінницьке обласне управління Пенсійного фонду України 

Березень 1999 р. 

3.2. 

Підготувати кадри в регіональних управліннях Пенсійного фонду України, які впроваджують першу чергу СПОВ та персонал платників (роботодавців і самозайняте населення) з питань персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб у Пенсійному фонді, а саме: 

Вінницьке обласне управління Пенсійного фонду України 

Березень 1999 р. 

1) забезпечити інструктивно-методичними матеріалами; 

2) провести навчальні семінари з наочним показом роботи в інформаційній технології СПОВ; 

3) безоплатно розповсюдити серед роботодавців комплекс комп'ютерних програм для підготовки електронних носіїв з відомостями про застрахованих осіб для передачі в місцеві органи СПОВ; 

4) створити спеціалізований прес-клуб для проведення багатоканальної роз'яснювальної роботи серед населення України з питань соціального страхування та персоніфікованого обліку в ПФУ. 

 

Заступник голови обласної державної адміністрації 

 
С. П. Татусяк 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка