Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Міністерством фінансів України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 17-23/3 від 24.03.99
   м.Київ
 
 vd990324 vn17-23/3
 
  Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента
  України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що
  стримують   розвиток   підприємницької  діяльності"
         Міністерством фінансів України
 
   На виконання Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98
"Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької
діяльності",  здійснюючи  аналіз  нормативно-правових  актів
центральних органів виконавчої влади, з метою усунення надмірного
та необгрунтованого  державного  втручання  у  підприємницьку
діяльність  Державний  комітет  України  з  питань  розвитку
підприємництва встановив:
   Наказом Міністерства  фінансів України від 26.02.98 N 43
( z0169-98 ) "Про порядок включення до валових витрат" (далі -
Наказ) було затверджено порядок включення до валових витрат
виробництва та обігу (далі - валові витрати) витрат, що були
здійснені платником податку до 1 липня 1997 року.
   Порядок розроблено відповідно до вимоги пункту 22.14 статті
22 Закону  України  "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) в редакції Закону України від 22.05.97 N 283/97-ВР,
із змінами і доповненнями (далі - Закон). Зазначений пункт Закону
регулює питання включення до складу валових витрат платників
податку витрат, що були здійснені до 1 липня 1997 року (до дати
набуття чинності Законом), але не віднесених на собівартість
продукції (робіт, послуг) на 1 липня 1997 року. Абзац 4 пункту
22.14 вказує, що порядок віднесення витрат платника податку,
зазначених у абзацах другому, третьому цього пункту, до складу
його валових витрат визначається Міністерством фінансів України з
урахуванням положень Закону.
   Аналіз змісту Наказу вказує на неузгодженість його положень з
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", що
створює перешкоди у розвитку підприємництва.
   1. Наказом  встановлено, що включення до валових витрат
вартості залишків готової продукції, які були відвантажені з 1
липня 1997 року по останнє число першого звітного (податкового)
періоду набрання чинності цим наказом, здійснюється в першому
звітному (податковому)  періоді набрання чинності цим наказом
(абз.2 п.2 Наказу).
   Тобто витрати платників податку не віднесені на собівартість
продукції, виготовленої до 1 липня 1997 року і відвантаженої в
період з 01.07.97 по 31.03.98, відповідно до Наказу ( z0169-98 )
необхідно відносити до валових витрат у першому кварталі 1998
року. Це не відповідає п.22.14 статті 22 Закону ( 283/97-ВР ), яка
зазначає, що витрати платників податку, що відносяться до складу
валових витрат згідно з Законом, здійснені до 1 липня 1997 року і
не віднесені на собівартість реалізованої продукції  (робіт,
послуг) на 1 липня 1997 року, по залишках готової продукції на
складах і товарах (роботах, послуг), відвантажених (виконаних,
наданих), а для торговельних організацій по товарних залишках,
включаючи торгові націнки, і не оплачених покупцями до 1 липня
1997 року, включаються до валових витрат по даті продажу таких
товарів (робіт, послуг). Відповідно до Закону України від 18.11.97
N 639/97-ВР, норми п.22.14 застосовуються починаючи з 01.07.97
року. Отже, включення до валових витрат вартості залишків готової
продукції, виробленої до 01.07.97 року і реалізованої у II
півріччі 1997 року, відповідно до Закону, здійснюється у II
півріччі 1997 року, а не у I кварталі 1998 року, як це передбачено
Наказом.
   З вищенаведеного випливає, що абзац 2 п.2 Наказу не враховує
положення Закону. А це є порушенням вимог абзацу 4 п.22.14 ст.22
Закону.
   2. П.3 Наказу вказує, що вартість незавершеного виробництва
за станом на 1 липня 1997 року включається до валових витрат
першого звітного (податкового) періоду набрання чинності Наказом.
Аналогічно, п.4 Наказу вказує, що витрати майбутніх періодів
включаються до валових витрат першого звітного (податкового)
періоду набрання чинності Наказом, а п.5, що залишкова вартість
малоцінних  та швидкозношуваних предметів за станом на 1 липня
1997 року  включається  до  валових  витрат першого звітного
(податкового) періоду набрання чинності цим Наказом. Таким чином,
витрати, зазначені у п.3 - п.5 Наказу, включаються до складу
валових витрат у I кварталі 1998 року. Це не відповідає абз.3
п.22.14 ст.22 Закону ( 283/97-ВР ), який вказує, що інші витрати
виробництва (обігу), здійснені до 1 липня 1997 року, включаються
до складу валових витрат звітних (податкових) періодів 1997 року.
   Неузгодженість положень наказу Міністерства фінансів України
від 26.02.98 N 43 ( z0169-98 ) "Про порядок включення до валових
витрат" з нормами Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" (  334/94-ВР ) може призводити до дискримінації
суб'єктів  підприємницької  діяльності.  Наприклад,   якщо
підприємство,  керуючись  положеннями Закону, збільшило у II
півріччі 1997 року валові витрати, включивши до них витрати, що
були здійснені до 1 липня 1997 року, до нього під час перевірки
фінансово-господарської діяльності та керуючись нормами Наказу,
можуть бути застосовані санкції з боку контролюючих органів.
   У зв'язку з виявленням положень, які стримують розвиток
підприємницької діяльності. Державний комітет України з питань
розвитку підприємництва В И Р І Ш И В:
   Запропонувати Міністерству фінансів України призупинити дію
наказу від 26.02.98 N 43 ( z0169-98 ) та внести до нього зміни,
які б відповідали вимогам Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств".
   Рішення Державного комітету України  з  питань  розвитку
підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують розвиток
підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання.
 
 Перший заступник Голови               В.Загородній
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.182
EUR32.32476
RUB0.42821
PLN7.51441
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка