Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та форму державного акта на право власності на землю

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 24 березня 1999 р. N 440
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 832 ( 832-2005-п ) від 31.08.2005 )
 
    Про Порядок подання заяви (клопотання) про продаж
      земельних ділянок несільськогосподарського
       призначення та форму державного акта на
           право власності на землю
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 449 ( 449-2002-п ) від 02.04.2002 )
 
   На виконання Указу Президента України від 19 січня 1999 р.
N  32   (  32/99  )  "Про  продаж  земельних  ділянок
несільськогосподарського призначення" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити такі, що додаються:
 
   Порядок подання  заяви (клопотання) про продаж земельних
ділянок несільськогосподарського призначення;
 
   ( Форма державного акта на право власності на землю втратила
чинність на підставі Постанови КМ N 449 ( 449-2002-п ) від
02.04.2002 )
 
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 24 березня 1999 р. N 440
 
               ПОРЯДОК
     подання заяви (клопотання) про продаж земельних
      ділянок несільськогосподарського призначення
 
 
   1. Громадяни  -  суб'єкти  підприємницької діяльності та
юридичні особи України, які є власниками об'єктів нерухомого
майна,  в  тому числі об'єктів незавершеного будівництва та
законсервованих об'єктів, що приватизовані (відчужені) відповідно
до законодавства України, подають відповідно заяву та клопотання
про  купівлю  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення, на яких ці об'єкти розташовані, за зразками згідно з
додатками:
 
   щодо земель комунальної власності - до відповідної сільської,
селищної, міської ради або уповноваженого ними органу;
 
   щодо земель державної власності - до відповідної місцевої
державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим.
 
   2. У заяві громадянина України - суб'єкта підприємницької
діяльності зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по
батькові та паспортні дані: серія і номер, ким і коли виданий,
місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника
податків та інших обов'язкових платежів, у клопотанні юридичної
особи України -  найменування,  місцезнаходження,  банківські
реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код.
 
   До заяви (клопотання) додаються такі документи:
 
   копія свідоцтва   про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності;
 
   договір купівлі-продажу  об'єкта  нерухомого  майна,  що
знаходиться  на  земельній  ділянці, або інші документи, що
посвідчують право власності на нього;
 
   державний акт на право постійного користування землею або
договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на
умовах оренди).
 
   У разі придбання земельної ділянки у спільну власність до
заяви (клопотання) додається список покупців з визначенням частки
земельної ділянки.
 
   3. Сільська, селищна, міська рада або уповноважений нею
орган, місцева державна адміністрація, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим після надходження заяви (клопотання) у термін,
визначений Указом Президента України від 19 січня 1999 р. N 32
( 32/99 ), приймає рішення  про  продаж  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення або про відмову в продажу з
таких підстав:
 
   неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо
продажу такої земельної ділянки;
 
   виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
 
   стало відомо,  що  стосовно покупця порушено справу про
банкрутство або про припинення діяльності юридичної особи.
 
   4. Рішення про  відмову  в  продажу  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення доводиться до відома покупця
у письмовій формі в установлений термін органом, який прийняв
рішення.
 
   Рішення про відмову в продажу такої земельної ділянки, а
також залишення заяви (клопотання) покупця без розгляду більше
місяця може бути оскаржено у судовому порядку.
 
                      Додаток
               до Порядку подання заяви (клопотання)
                   про продаж земельних ділянок
               несільськогосподарського призначення
 
 
Зразок
 
         Голові _________________________________________
              (сільської, селищної, міської ради
       або місцевої державної адміністрації, Ради міністрів
               Автономної Республіки Крим)
 
          _______________________________________________
            (прізвище, ім'я та по батькові покупця)
 
          _______________________________________________
              (паспортні дані: серія, номер,
 
          _______________________________________________
                коли і ким видано)
 
          _______________________________________________
                (місце проживання)
 
          _______________________________________________
              (ідентифікаційний номер)
 
 
               ЗАЯВА
Прошу продати   земельну   ділянку  несільськогосподарського
призначення площею ___________ га для__________________________,
             (цільове призначення земельної ділянки)
 
яка знаходиться в межах _________________________________________
            (назва сільської, селищної, міської ради)
 
Перелік документів, що додаються:
 
1)________________________________________________________________
 
2)________________________________________________________________
 
3) _______________________________________________________________
 
4)________________________________________________________________
 
   Підпис заявника  ____________  ____________________________
                     (ініціали та прізвище)
   "____"_______________ ___ р.
 
 
   Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ р. N________
 
_________________________________ _______ ______________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали та прізвище)
 
-------------
   Примітка. У  разі придбання земельної ділянки у спільну
        власність до заяви додається список покупців з
        визначенням частки земельної ділянки.
 
 
                     Додаток
               до Порядку подання заяви (клопотання)
                   про продаж земельних ділянок
               несільськогосподарського призначення
 
Зразок
 
         Голові _________________________________________
              (сільської, селищної, міської ради
       або місцевої державної адміністрації, Ради міністрів
               Автономної Республіки Крим)
 
        ___________________________________________________
              (найменування та місцезнаходження
 
        ___________________________________________________
              покупця - юридичної особи)
 
        ___________________________________________________
       (банківські реквізити, організаційно-правова форма)
 
        ___________________________________________________
               (ідентифікаційний код)
 
              КЛОПОТАННЯ
 
Прошу продати  земельну   ділянку   несільськогосподарського
призначення площею ____________ га для___________________________,
              (цільове призначення земельної ділянки)
яка знаходиться в межах _________________________________________.
             (назва сільської, селищної, міської ради)
 
Перелік документів, що додаються:
 
1)________________________________________________________________
 
2)________________________________________________________________
 
3)________________________________________________________________
 
4) _______________________________________________________________
 
   Підпис керівника  ___________ ____________________________
                    (ініціали та прізвище)
 
   "____"____________ _____ р.
 
   Дата і номер реєстрації клопотання "___"____ ____ р. N_______
 
_____________________________   _______ ______________________
(посада особи, яка прийняла    (підпис) (ініціали та прізвище)
  клопотання)
 
-------------
   Примітка. У разі придбання земельної ділянки у  спільну
        власність до клопотання додається список покупців з
        визначенням частки земельної ділянки.
 
 
 
   ( Форма державного акта на право власності на землю втратила
чинність на підставі Постанови КМ N 449 ( 449-2002-п ) від
02.04.2002 )
 
 
 
 
    ( Додаток до державного акта на право власності на
     землю втратив чинність на підставі Постанови КМ
     N 449 ( 449-2002-п ) від 02.04.2002 )
 
                       

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка