Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку зарахування до Державного бюджету України коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України, за виконані роботи, надані послуги, здавання в оренду основних фонд...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 81 від 26.03.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 квітня 1999 р.
 vd990326 vn81            за N 229/3522
 
    Про затвердження Порядку зарахування до Державного
    бюджету України коштів від реалізації надлишкового
    озброєння, військової та  спеціальної техніки,
    іншого майна Збройних сил України, за виконані
    роботи, надані послуги, здавання в оренду основних
    фондів та іншого майна Збройних сил України і
    фінансування потреб оборони за рахунок цих коштів
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
      N 203 ( z0654-99 ) від 08.09.99 )
 
   З метою посилення контролю за використанням коштів, які
надходять від реалізації надлишкового озброєння, військової та
спеціальної  техніки, іншого майна Збройних сил України, за
виконані роботи, надані послуги, здавання в оренду основних фондів
та іншого майна Збройних сил України Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Порядок зарахування до Державного бюджету
України коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової
та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України, за
виконані роботи, надані послуги, здавання в оренду основних фондів
та іншого майна Збройних сил України і фінансування потреб оборони
за рахунок цих коштів (далі - Порядок), що додається.
   2. Кошти,  одержані Міністерством оборони від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого
майна Збройних сил України, за виконані роботи, надані послуги,
здавання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних сил
України, до набрання чинності цим наказом визначаються як отримані
доходи державного бюджету, а використані кошти - як виділене
фінансування та проведені касові видатки.
   3. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
Головдержказначейство.
 
 В.о. Міністра фінансів України           П.К.Германчук
                      Затверджено
                Наказ Міністерства фінансів України
                26.03.99 N 81
               Порядок
    зарахування до Державного бюджету України коштів від
    реалізації  надлишкового озброєння, військової та
    спеціальної  техніки, іншого майна Збройних сил
    України,  за виконані  роботи,  надані послуги,
    здавання в оренду основних фондів та іншого майна
    Збройних сил України і фінансування потреб оборони
           за рахунок цих коштів
   Цим Порядком визначається  механізм  зарахування  коштів,
одержаних установами та організаціями Міністерства оборони України
від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної
техніки, іншого майна Збройних сил України, за виконані роботи,
надані послуги, здавання в оренду основних фондів та іншого майна
Збройних сил України, і фінансування потреб оборони за рахунок цих
коштів.
 
  1. Надходження коштів, одержаних від реалізації надлишкового
  озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна
            Збройних сил України
   1.1. Реалізацію  надлишкового  озброєння,  військової  та
спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.97 N 1420
( 1420-97-п ) "Про затвердження Положення про порядок реалізації
майна Збройних Сил України та інших  військових  формувань"
здійснюють підприємства і організації, уповноважені Кабінетом
Міністрів України.
   1.2. Кошти, одержані від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил
України,  підприємства  і  організації  у  3-денний  термін
перераховують до Державного бюджету України на рахунки Головного
управління Державного казначейства України:
   у національній валюті - на бюджетний рахунок з обліку доходів
державного бюджету, відкритий за балансовим рахунком 3510 "Кошти
Державного бюджету України" Плану рахунків бухгалтерського обліку
Національного банку України за кодом 24050000 класифікації доходів
та символом звітності 06 в ОПЕРУ НБУ, МФО 300001;
   в іноземній валюті -  на  основний  валютний  рахунок
N 2513101284489, відкритий в Укрексімбанку м.Києва, МФО 322313,
код одержувача - 20055032.
   1.3. За  рахунок  коштів,  виділених  на  фінансування
Міністерства оборони, військових частин, установ і організацій
Міністерства  оборони України, органи Державного казначейства
здійснюють оплату витрат у межах їх кошторисів згідно з Тимчасовою
інструкцією про порядок касового виконання державного бюджету за
видатками, затвердженої наказом Головного управління Державного
казначейства України від 21.03.97 N 28  (  z0102-97  )  та
зареєстрованої  в  Міністерстві  юстиції України 21.03.97 за
N 102/1906 з урахуванням роз'яснень  про  застосування  цієї
інструкції щодо переведення Міністерства оборони України, Служби
безпеки України та правоохоронних  органів  на  казначейське
виконання видатків.
 
 
  2. Надходження коштів, одержаних за виконані роботи, надані
  послуги, здавання в оренду основних фондів та іншого майна
           Збройних сил України
   2.1. Кошти, що надходять за виконані роботи, надані послуги,
здані в оренду основні фонди та інше майно, від реалізації путівок
військових санаторіїв Міністерства оборони України, зараховуються
на бюджетні рахунки за балансовим рахунком 3513 або 2513 "Кошти
Державного казначейства України" Планів рахунків бухгалтерського
обліку Національного та комерційних банків України. Надходження
коштів на дані рахунки здійснюється на підставі розрахункових
документів,  де  в  частині  призначення платежу обов'язково
вказується назва розпорядника коштів, на адресу якого надійшли
зазначені кошти.
   2.2. Орган Державного казначейства, отримавши виписку банку
про зарахування коштів на бюджетні рахунки, витяг з неї передає
відповідній військовій частині, установі, організації, на адресу
якої надійшли зазначені кошти.
   2.3. Військова частина, установа, організація Міністерства
оборони на підставі отриманого витягу з виписки не пізніше
наступного дня подає до органу Державного казначейства розподіл
зазначених коштів згідно з кодами функціональної та економічної
класифікації  видатків  для  їх  зарахування  на  відповідні
реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі Державного
казначейства.
   2.4. Кошти,  отримані  військовими частинами, установами,
організаціями Міністерства оборони за виконані роботи, надані
послуги,  здані в оренду основні фонди та інше майно, від
реалізації путівок військових санаторіїв, витрачаються ними на
видатки,  передбачені  кошторисами  в  загальному  порядку
казначейського обслуговування.
   2.5. ( Пункт 2.5 вилучено на підставі Наказу Мінфіну N 203
(  z0654-99  )  від  08.09.99 ) Якщо на бюджетний рахунок
територіального органу Державного казначейства за звітний період
надійшли кошти, які перевищують кошторис відповідного санаторію на
даний місяць, то надлишок цих коштів перераховується на рахунок
Головного управління Державного казначейства України за балансовим
рахунком 3510 "Кошти Державного бюджету України" Плану рахунків
бухгалтерського  обліку Національного банку України за кодом
24050000  класифікації  доходів  та символом звітності 06 і
витрачається відповідно до пунктів 1.3 - 1.5 цього Порядку.
   Кошти, що надійшли в останній день звітного місяця, у той
самий день перераховуються на рахунок N 3510 Головного управління
Державного казначейства України.
 
  3. Бухгалтерський облік та звітність про кошти, одержані від
  реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної
  техніки, іншого майна Збройних сил України, за виконані
  роботи, надані послуги, здання в оренду основних фондів та
 іншого майна Збройних сил України та інших військових формувань
   3.1. Кошти, одержані від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил
України, за виконані роботи, надані послуги, здання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних сил України та інших
військових формувань, органи Державного казначейства відображають
у бухгалтерських регістрах відповідно до порядку, встановленого
Головним управлінням Державного казначейства, та звітах  про
виконання державного бюджету.
   3.2. Міністерство оборони України і його військові частини,
установи  та  організації  щомісяця  складають та подають у
встановленому порядку звіти про отримані кошти та  про  їх
витрачання за формами, затвердженими наказами Головного управління
Державного казначейства України (ф.N 2мдб "Звіт про використання
асигнувань з державного бюджету", ф.N 2 "Звіт про виконання
кошторису установи по бюджетних асигнуваннях").
 
 Начальник Управління фінансування
 оборони і правоохоронних органів            М.І.Драчук
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка