Законы Украины

Новости Партнеров
 

Програма складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір отримати Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
     ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
         ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
 N 6/2 від 01.10.99
   м.Київ
 
 vd991001 vn6/2
                    Затверджено
                    протоколом Вищої
                    кваліфікаційної комісії
                    адвокатури України при
                    Кабінеті Міністрів України
                    від 1 жовтня 1999 р. N 6/2
 
               Програма
   складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили
     намір отримати Свідоцтво про право на заняття
           адвокатською діяльністю
 
     Пояснення до Програми складання кваліфікаційних
               іспитів
   1. Програма складається з дванадцяти розділів.
   2. Кожний розділ містить 22 запитання.
   3. На основі даної Програми регіональні КДКА  складають
білети. До кожного білету має бути включено по одному запитанню з
кожного розділу Програми. Всього має бути 22 білети. У кожному
білеті по 12 запитань.
   4. Крім давання усних відповідей на  запитання  білета,
претендент складає правовий документ за темою, яка вказується
регіональною комісією. Таких тем комісією має бути розроблено не
менше 12 і претендент витягує їх разом з білетом.
   5. Відповідаючи на запитання білета, претендент має повністю
розкрити його суть, показати специфіку і роботу адвоката як
представника з боку позивача, так і з боку відповідача, як
захисника  обвинуваченого  та підсудного, так і представника
потерпілого.
   I. Історія адвокатури, правове становище адвокатури і
        адвоката. Юридична практика адвоката
   1. Походження та історичний шлях світової адвокатури. Які Вам
відомі найкращі адвокати минулого і сучасності.
   2. Виникнення та розвиток української адвокатури. Що Ви
читали про адвокатуру України.
   3. Права та обов'язки адвоката. Як Ви уявляєте суть обов'язку
адвоката "використовувати всі передбачені законом засоби захисту
прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб".
   4. Нормативна база адвокатської діяльності в Україні. Які у
Вас є пропозиції з удосконалення законодавства про адвокатуру.
   5. Чи знайомі Ви із законодавством про адвокатуру інших
країн. Яких саме. Порівняйте його із законодавством про адвокатуру
України.
   6. Як набувається статус адвоката. Хто може бути адвокатом і
хто не може ним бути. Чим відрізняється статус адвоката від
статусу інших юристів, які займаються юридичною практикою. Які, на
Вашу думку, переваги і недоліки статусу адвоката.
   7. Види адвокатської діяльності. Якою адвокатською практикою
Ви плануєте займатись. Розкажіть, як Ви собі  уявляєте  цю
діяльність.
   8. Адвокатська таємниця, її зміст, правове значення, наслідки
порушення, відповідальність за порушення адвокатської таємниці. Як
її захистити.
   9. Соціальне становище адвокатури і адвоката, їх роль і місце
у правоохоронній системі держави. Які, на Вашу думку, є шляхи
поліпшення ролі адвокатури у суспільстві.
   10. Адвокатура і Міністерство юстиції. Якими є і якими, на
Вашу думку, повинні бути їх відносини. Як адвокатура взаємодіє з
іншими державними органами і громадськими організаціями.
   11. Спілка адвокатів України. Її статут, статус, структура,
створені нею органи, друковані органи. Що Ви передплачуєте з
юридичних видань. Яка публікація в них за останній місяць, квартал
привернула Вашу увагу, чому.
   12. Які гарантії діяльності адвоката. Що Ви зробите у випадку
їх порушення.
   13. Як оплачується праця адвоката. Якби Ви визначили цю
оплату.
   14. Організаційні форми діяльності адвокатури. Як Ви уявляєте
собі адвокатське об'єднання, фірму, контору, бюро. Які переваги і
недоліки колективної та індивідуальної діяльності адвоката.
   15. Дисциплінарна відповідальність адвоката. За що і яким
чином можна покарати адвоката.
   16. Правове становище кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури (регіональних і Вищої). Якими вони, на Вашу думку, мали
б бути.
   17. Значення Присяги адвоката. Як, на Вашу думку, вона має
прийматися.
   18. Що таке адвокатська етика. Чи знайомі Ви з Правилами
етики адвоката ( n0001699-99 ). Розкажіть про них. Що не дозволено
адвокату етичними нормами.
   19. Якими мають бути умови діяльності адвоката, його контора,
робоче місце, він сам. Чим це регулюється.
   20. Якими мають бути відносини адвоката з судом, з колегами
по роботі, клієнтами. Як Ви будете формувати такі відносини.
   21. Як  припиняється  адвокатська  діяльність.  Як  вона
призупиняється. Як адвокат позбавляється права на адвокатську
діяльність.
   22. Що Ви знаєте про адвокатуру Вашої області, району, міста,
Автономної Республіки Крим.
         II. Конституційне законодавство
   1. Як у Конституції України ( 254к/96-ВР ) закріплено питання
адвокатури. Які існують механізми реалізації цих конституційних
положень. Які перешкоди і як їх подолати.
   2. Право громадян на працю. Як адвокатська практика може
сприяти його реалізації.
   3. Питання захисту честі і гідності особи у Конституції
України і можливості адвокатури у реалізації цих конституційних
положень.
   4. Відшкодування шкоди, заподіяної особі органами державної
влади та місцевого самоврядування. Як адвокат може допомогти
громадянам, організаціям щодо цього.
   5. Конституційний  суд України. Як скласти звернення до
Конституційного суду України.
   6. Якою має бути за Конституцією України судова система. Що
Ви знаєте про апеляційні суди, суд присяжних. Якими, на Вашу
думку, мають бути форми діяльності адвоката у цих судах.
   7. Що Ви знаєте про право громадян України на звернення до
міжнародних судових інстанцій. Як правильно скласти заяву до
Європейського суду з прав людини.
   8. Право на житло. Яку правову допомогу може надавати адвокат
у його захисті.
   9. Як Ви розумієте передбачене Конституцією України право на
оскарження до суду дій посадових осіб, юридичних осіб, органів
державної  влади та місцевого самоврядування. Яким має бути
звернення до суду з цього питання.
   10. Як слід розуміти норму Конституції України, за якою всі
правовідносини підвідомчі суду. Чи є правовідносини, які не
підвідомчі суду.
   11. Право на освіту. Як адвокат може сприяти його реалізації
громадянами.
   12. Охорона здоров'я. Чи може адвокат допомогти у захисті
цього права. Яким чином.
   13. Громадянство України. Правова допомога адвоката особам,
які  хочуть  набути чи позбутися цього статусу, особам без
громадянства, іноземцям.
   14. Україна  і СНД. Ваші погляди на можливу інтеграцію
адвокатур держав СНД. Що Ви знаєте про таку співпрацю. Які Ви
знаєте договори про правову допомогу з країнами СНД. Яким чином
подається правова допомога за цими угодами.
   15. Як подається правова допомога громадянам України в інших
країнах (крім СНД). Що Ви знаєте про договори про правову допомогу
з іншими державами.
   16. Що Ви знаєте про державний устрій України. Як формується
парламент, уряд, місцеві органи влади.
   17. Яким має бути слідство за нормами Конституції України
( 254к/96-ВР ). Як в умовах реформування слідчої системи має
працювати адвокатура.
   18. Обов'язки громадян України за Конституцією. Який механізм
їх реалізації. Як адвокат сприяє виконанню цих обов'язків.
   19. Які норми Конституції України,  Ви  вважаєте,  слід
переглянути, чому. Як розпочати і здійснювати цю процедуру.
   20. Якими є і якими можуть бути шляхи взаємодії адвокатури в
цілому, окремих адвокатів з Президентом України, Верховною Радою,
народними депутатами.
   21. Право на відшкодування збитків, заподіяних громадянинові
державою, її органами та посадовими особами державних органів
влади. Які форми і способи реалізації цього права розглянуто в
адвокатській практиці.
   22. Політичні партії, громадські організації за Конституцією
України, можливості співпраці з ними адвокатів і адвокатури в
цілому.
            III. Цивільне право
   1. Дієздатність і правоздатність. Порядок визнання особи
безвісно відсутньою або померлою. Юридичні наслідки.  Робота
адвоката по веденню таких справ.
   2. Довіреність, її форма і види, порядок видачі, значення,
наслідки. Ведення таких справ адвокатом.
   3. Поняття, види і форми угод. Обов'язковість нотаріальної
форми угод і наслідки її недодержання. Порядок і підстави визнання
угод недійсними. Робота адвоката над такими справами.
   4. Позовна давність: строки, значення. Початок перебігу і
наслідки закінчення строку позовної давності. Робота адвоката при
застосуванні строків позовної давності.
   5. Неустойка і застава. Договір позики і його оформлення.
Ведення таких справ адвокатом.
   6. Аванс і завдаток. Ведення адвокатом справ про стягнення
завдатку, авансу.
   7. Спадкоємство за законом і за  заповітом.  Право  на
обов'язкову частку в спадщині. Ведення таких справ адвокатом.
   8. Поділ спадкового майна. Підготовка і ведення таких справ.
Заперечення проти такого позову.
   9. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної
небезпеки. Підготовка та ведення таких справ.
   10. Солідарна відповідальність боржників і регресні вимоги по
справах про заподіяння шкоди. Подання адвокатом юридичної допомоги
у таких справах.
   11. Право власності і його захист.
   12. Договір довічного утримання. Порядок його розірвання.
Ведення адвокатом таких справ.
   13. Представництво  і  доручення.   Форми   доручень.
Передоручення. Ведення таких справ адвокатом.
   14. Види  забезпечення  виконання  зобов'язань.  Порука,
гарантія, застава, заклад. Ведення адвокатом таких справ.
   15. Майновий найом, оренда, форми договорів такого виду,
зміст, строки. Подання юридичної допомоги адвокатами у таких
справах.
   16. Договір купівлі-продажу. Захист справ споживачів. Подання
юридичної допомоги адвокатом.
   17. Договір підряду. Подання адвокатом юридичної допомоги під
час ведення справ, що виникають з таких правовідносин.
   18. Перевозки майна і пасажирів. Ведення адвокатом справ, що
випливають з договору перевозки.
   19. Договір позики. Подання адвокатом юридичної допомоги у
таких справах.
   20. Договори комісії, схову. Подання адвокатом юридичної
допомоги у таких справах.
   21. Визнання  громадянина недієздатним. Ведення адвокатом
таких справ.
   22. Захист  честі,  гідності,  ділової  репутації  та
відшкодування моральних збитків у таких справах. Ведення адвокатом
таких справ.
       IV. Цивільне процесуальне законодавство
   1. Справи  про  встановлення  фактів, що мають юридичне
значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ.
   2. Докази. Обов'язковість доказування, строки подання доказів
у цивільному процесі. Оцінка доказів.  Робота  адвоката  по
забезпеченню доказами позовних заяв.
   3. Судові витрати, їх види. Звільнення від судових витрат.
Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі.
   4. Сторони у цивільному процесі, їх права. Треті особи.
Представники сторін і третіх осіб.
   5. Підсудність і підвідомчість цивільних справ.
   6. Забезпечення позову, доказів. Діяльність адвоката з цих
питань.
   7. Протокол судового засідання. Робота адвоката з протоколом
судового засідання.
   8. Законність і обгрунтованість рішень по цивільній справі.
Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі.
   9. Встановлення неправильності запису в книгах реєстрації
актів громадянського стану.  Зміст  заяви.  Підвідомчість  і
підсудність. Робота адвоката по таких справах.
   10. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження.
Методика складання касаційної скарги. Порядок її подання та
подання додаткових документів по цивільній справі.
   11. Пояснення на касаційну скаргу. Порядок та строки його
принесення. Подання додаткових документів. Пояснення адвоката в
суді касаційної інстанції і його відмінність від промови адвоката
в суді першої інстанції по цивільній справі.
   12. Методика складання скарги в порядку нагляду по цивільній
справі. Зміст скарги. Робота адвоката по оскарженню судових рішень
в порядку нагляду.
   13. Зміст і форма позовної заяви. Підготовка адвоката до
складання позовної заяви.
   14. Оскарження в судовому порядку дій посадових осіб і
колегіальних органів.
   15. Перегляд судових рішень у зв'язку з  нововиявленими
обставинами. Робота адвоката над такими справами.
   16. Виконання судових рішень. Подання адвокатом юридичної
допомоги сторонам на цій стадії.
   17. Окреме провадження у цивільних справах. Специфіка роботи
адвоката по таких справах.
   18. Опротестування рішень, ухвал, постанов судів у цивільних
справах. Робота адвоката на цій стадії.
   19. Експертиза у цивільному процесі. Робота адвоката  з
висновком судової експертизи, її підготовка.
   20. Провадження  у   справах,   що   випливають   з
адміністративно-правових відносин.
   21. Закриття провадження у справі. Залишення позову без
розгляду. Робота адвоката у таких ситуаціях.
   22. Зустрічний позов. Підготовка, подання, юридична допомога
стороні адвокатом.
            V. Кримінальне право
   1. Поняття злочину. Відмежування злочину від проступку та
діянь, що не являють собою суспільної небезпеки. Поняття тяжкого
злочину.
   2. Скоєння умисного злочину та злочину з необережності.
Казус. Доводи, що подаються адвокатом на підтвердження правової
позиції про вчинення злочину з необережності.
   3. Стадії розвитку злочинної діяльності. Відповідальність за
готування до злочину та замах на злочин. Добровільна відмова від
вчинення злочину.
   4. Поняття неосудності. Примусові заходи медичного характеру,
що застосовуються до осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння
в стані неосудності.
   5. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення меж
необхідної оборони. Захист у таких справах.
   6. Співучасть.  Види  співучасників злочину. Відмежування
співучасті  від  недонесення  та  укриття  злочину.  Захист
співучасника.
   7. Види покарань. Основні та додаткові види покарань.
   8. Види колоній для утримання осіб, засуджених до позбавлення
волі за вчинення умисних злочинів та злочинів з необережності.
   9. Відповідальність за злочини, пов'язані з використанням
транспортних засобів, методика роботи адвоката у таких справах.
   10. Загальні  начала  визначення покарань. Обставини, що
пом'якшують або обтяжують відповідальність. Використання адвокатом
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України та судової практики з
питань, пов'язаних з призначенням покарань.
   11. Призначення покарання за вчинення кількох злочинів та за
кількома вироками.  Принципи  складання  та  поглинання,  що
застосовуються при призначенні покарання. Правові підстави для
призначення покарання більш м'якого, ніж це передбачено законом.
   12. Умовне  засудження  та  відстрочка виконання вироку.
Підстави та наслідки відміни умовного засудження та відстрочки
виконання вироку.
   13. Давність притягнення до кримінальної відповідальності та
виконання вироку. Погашення та зняття судимості. Амністія.
   14. Бандитизм та його відмінність від розбою,  грабежу,
вимагательства. Захист у таких справах.
   15. Порушення правил про валютні операції.  Застосування
адвокатом роз'яснень Пленуму Верховного Суду України та судової
практики при веденні справ даної категорії.
   16. Кваліфікуючі  ознаки  крадіжки. Крадіжки у значному,
великому та особливо великому розмірах. Відмежування крадіжки від
грабежу, розбою, вимагательства. Захист у таких справах.
   17. Умисне вбивство. Вбивство з необережності, у  стані
сильного душевного хвилювання та при перевищенні меж необхідної
оборони. Замах на вбивство. Погроза вбивством. Умисне вбивство при
обтяжуючих обставинах. Захист у таких справах.
   18. Зловживання посадовим становищем.  Поняття  посадової
особи. Захист у таких справах.
   19. Відповідальність за хабарництво. Умови звільнення від
кримінальної  відповідальності  у  справах  про  хабарництво.
Вимагательство хабара. Провокація хабара. Захист у справах про
хабарництво.
   20. Відповідальність за злочини проти правосуддя. Звільнення
від кримінальної відповідальності за відмову від дачі показань.
Вимоги Конституції України ( 254к/96-ВР ) та роз'яснення Пленуму
Верховного Суду України з цих питань.
   21. Військові злочини. Захист у справах  про  військові
злочини.
   22. Злочини проти честі, гідності особи. Захист у таких
справах.
      VI. Кримінально-процесуальне законодавство
   1. Участь адвоката при провадженні попереднього слідства,
його права та обов'язки.  Обов'язкова  участь  адвоката  на
попередньому слідстві. Випадки відмови від захисту.
   2. Засоби запобіжного захисту. Застава. Оскарження санкції
прокурора на арешт.
   3. Клопотання адвоката на попередньому слідстві. Оскарження
постанов слідчого про відмову в задоволенні клопотання.
   4. Докази у кримінальній справі. Права адвоката по збиранню
та представленню відомостей про факти, які можуть бути використані
як докази у справі, і збирання ним таких відомостей.
   5. Робота адвоката при виконанні вимог ст.218 КПК України
( 1002-05 ).
   6. Підготовка  адвоката  до  захисту  в  суді.  Ведення
адвокатського досьє. Заявлення клопотань у розпорядчому засіданні
суду. Заявлення клопотань та подача заяв до суду.
   7. Захисна промова. Підготовка та методика її проголошення,
репліка.
   8. Протокол судового засідання. Строки складання і підписання
протоколу та порядок подання на нього зауважень, їх розгляд.
Правове значення протоколу судового засідання.
   9. Особи, які мають право на подання касаційної скарги.
Строки її подання. Строки подання додаткових доказів та міркувань.
Прохальна частина касаційної скарги. Методика складання адвокатами
касаційної скарги.
   10. Пояснення адвоката в  касаційній  інстанції  та  їх
відмінність від захисної промови у суді першої інстанції.
   11. Методика складання адвокатом скарг у порядку нагляду.
Особи, яким може бути подана скарга в порядку нагляду, та їх права
по її розгляду. Формулювання прохальної частини скарги в порядку
нагляду.
   12. Судова експертиза як доказ у кримінальній справі. Робота
адвоката з експертами та експертизою.
   13. Строки у кримінальному процесі. Специфіка роботи адвоката
у питаннях застосування строків у кримінальному процесі.
   14. Допит як спосіб доказування. Ведення адвокатом допиту в
суді підсудного, потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів.
   15. Адвокат - представник у кримінальній справі. Цивільний
позов у кримінальній справі.
   16. Захист неповнолітніх у кримінальному процесі.
   17. Закриття кримінальної справи. Порядок та підстави для
оскарження постанов про закриття кримінальної справи. Діяльність
адвоката у закритих кримінальних справах.
   18. Амністія, помилування, реабілітація, їх наслідки  та
відмінність. Адвокатська діяльність у таких випадках.
   19. Скасування  вироків  за  нововиявленими  обставинами.
Забезпечення права на захист в таких ситуаціях.
   20. Участь адвоката у слідчих діях. Суть, методика, значення,
тактика. Оскарження адвокатом дій слідчого.
   21. Захист у справах щодо осіб, до яких застосовуються заходи
медичного характеру.
   22. Дізнання у кримінальному процесі. Захисник і захист у цій
стадії процесу.
         VII. Господарське законодавство
   1. Поняття, зміст та принципи підприємницької діяльності.
Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Ліцензовані
види   діяльності.  Суб'єкти  підприємницької  діяльності.
Характеристика організаційно-правових форм і порядку державної
реєстрації підприємницької діяльності.
   2. Поняття індивідуального та приватного  підприємництва,
умови  їх  створення. Вимоги, які пред'являються до статуту
підприємства. Джерела формування майна підприємства. Управління
підприємством. Припинення діяльності підприємства.
   3. Поняття і види господарських товариств.  Порядок  їх
створення, установчі документи господарських товариств. Припинення
діяльності господарських товариств.
   4. Оренда державного майна. Правове становище орендаря і
орендодавця. Характеристика договору оренди. Право  власності
орендаря.  Право  повного  господарського  відання створеного
орендарем підприємства.
   5. Поняття спільного підприємства. Підприємство з іноземними
інвестиціями та порядок їх створення. Організаційно-правові форми
підприємств з іноземними інвестиціями. Дочірні підприємства, філії
і  представництва  підприємств  з  іноземними  інвестиціями.
Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства з
іноземними інвестиціями. Припинення діяльності підприємства з
іноземними інвестиціями.
   6. Поняття об'єднання підприємств. Види об'єднань. Реєстрація
об'єднань. Характеристика асоціацій, корпорацій, консорціумів,
концернів. Характеристика інших об'єднань, що створюються за
галузевими,  територіальними  та  іншими ознаками. Холдингові
компанії. Припинення діяльності об'єднань.
   7. Поняття бірж. Види бірж. Законодавство, що регулює біржову
діяльність. Особливості установчих документів фондової та валютної
бірж. Права членів біржі і органів управління нею.
   8. Поняття ринку цінних паперів та їх види. Особливості
фондової та валютної бірж. Біржові угоди. Поняття інвестиційного
сертифікату.  Характеристика  угод,  складених  за  участю
інвестиційних фондів та компаній.
   9. Поняття страхової діяльності. Суб'єкти і види страхової
діяльності. Особливості, порядок створення і реєстрації страхових
компаній. Договір страхування і його особливості.
   10. Поняття банку і банківської системи. Правове регулювання
діяльності банків. Статус НБУ. Поняття і  види  банківських
операцій. Договір клієнта з банком, види, спори, ведення таких
справ адвокатом.
   11. Кредитування і його принципи. Кредитний договір, його
види, сторони, зміст. Кредити банків і організацій як джерело
формування майна підприємства. Застава кредитованих цінностей.
Особливості надання деяких видів позик. Ведення адвокатом таких
справ.
   12. Поняття розрахункового рахунка. Правила його відкриття і
закриття. Поняття поточного рахунка і його особливості. Валютний
рахунок. Умови здійснення розрахунків. Санкції за  порушення
кредитних зобов'язань.
   13. Вексель, його основні характеристики  та  реквізити.
Різновиди векселя. Акцепт та індосамент векселя. Особливості
погашення векселя. Чек, його призначення і реквізити. Ведення
вексельних справ
   14. Поняття  загальних  гарантій  прав  підприємців  і
підприємств. Гарантії майнових прав. Підстави і межі втручання
державних органів у господарську діяльність підприємств. Правовий
механізм оскарження актів вищевказаних органів до суду.
   15. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та її правове
регулювання.  Поняття  зовнішньоекономічного  договору.  Права
підприємств щодо використання валютних коштів,  одержаних  у
результаті зовнішньоекономічної діяльності.
   16. Система арбітражних (господарських) судів України, їх
компетенція і підвідомчість. Міжнародний комерційний арбітраж.
Робота адвокатів у таких судах.
   17. Доарбітражне врегулювання господарських спорів: суть,
значення, порядок, строки, наслідки. Робота адвоката в таких
справах. Арбітражні витрати.
   18. Перегляд рішень арбітражних судів за  нововиявленими
обставинами. Виконання рішень арбітражного суду. Робота адвоката у
цій стадії.
   19. Право на звернення до арбітражного суду, форми звернень
за захистом порушених прав у арбітражному суді. Сторони і треті
особи в арбітражному процесі, їх права та обов'язки.
   20. Докази в арбітражному процесі. Подання доказів. Робота
адвоката у цій стадії. Виконання в Україні рішень іноземних
арбітражних судів.
   21. Розгляд  справ по суті в арбітражних судах. Робота
адвоката під час судового розгляду. Виконання на  території
іноземних держав рішень арбітражних судів України.
   22. Оскарження рішень, ухвал арбітражних судів.  Строки,
порядок, наслідки. Робота адвоката у таких справах.
         VIII. Законодавство про працю
   1. Колективний договір: суть, сторони, зміст, строк дії,
порядок укладення. Спори, які виникають при його укладенні та
виконанні, юридична допомога адвоката у їх вирішенні.
   2. Трудовий договір, строки та порядок його  укладення.
Трудовий  контракт. Трудові спори, що випливають з трудових
договорів та участь адвоката у їх вирішенні.
   3. Підстави і порядок розірвання трудового договору. Трудові
спори з цих питань та юридична допомога адвоката сторонам у цій
категорії справ.
   4. Порядок вивільнення працівників. Пільги і компенсації
вивільнюваним працівникам. Трудові спори по цих категоріях справ,
юридична допомога адвоката.
   5. Матеріальна  відповідальність працівників за заподіяну
шкоду. Юридична допомога по цій категорії справ.
   6. Трудова дисципліна. Стягнення і заохочення працівників,
порядок їх застосування і зняття. Спори з цих питань і робота
адвоката.
   7. Правове регулювання праці жінок і молоді. Гарантії при
прийомі  на роботу і звільненні цієї категорії працівників,
юридична допомога адвоката у вирішенні таких трудових спорів.
   8. Індивідуальні трудові спори. Позасудовий порядок і строки
розгляду трудових спорів. Юридична допомога у їх вирішенні.
   9. Розгляд  трудових  спорів у судах. Юридична допомога
адвоката у таких справах.
   10. Колективні трудові спори. Юридична допомога адвоката у їх
вирішенні.
   11. Право на відпустку. Участь адвоката у справах, які
виникають при порушенні такого права.
   12. Оплата праці, її правове регулювання. Спори з питань
оплати праці. Юридична допомога адвоката при вирішенні таких
спорів.
   13. Відрядження, його правове регулювання, роль і діяльність
адвоката у розгляді спорів з цих питань.
   14. Охорона праці та її правове регулювання. Відповідальність
власника за шкоду, заподіяну працівникові. Робота адвоката у цій
галузі.
   15. Соціальне страхування (крім пенсійного). Спори з цих
питань, юридична допомога адвоката.
   16. Пенсійне забезпечення в Україні. Спори громадян і правова
допомога адвоката у пенсійних справах.
   17. Міжнародно-правове регулювання праці і законодавство про
працю України. Застосування міжнародно-правових актів про працю
при вирішенні трудових спорів і юридична допомога адвоката з цих
питань.
   18. Застосування праці неповнолітніх. Трудові спори з участю
неповнолітніх. Юридична допомога адвоката.
   19. Гарантії і компенсації у трудових правовідносинах. Спори
з цих питань. Юридична допомога адвоката у цій категорії спорів.
   20. Профспілки,  їх  участь  у трудових правовідносинах,
гарантії діяльності, межі втручання у діяльність підприємств,
спори. Юридична допомога адвоката.
   21. Пільги ветеранам війни і праці, інвалідам усіх категорій,
правове регулювання надання пільг, спори з приводу пільг і
переваг. Юридична допомога адвоката цій категорії громадян.
   22. Нагляд за дотриманням законодавства про працю. Система
органів, що його здійснюють, їх компетенція. Межі втручання у
сферу трудових відносин. Можливості адвокатів у використанні
компетенції контролюючих органів при поданні юридичної допомоги у
трудових правовідносинах.
    IX. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про
              надра тощо)
   1. Суб'єкти права власності на землю, їх права, обов'язки.
Захист права власності на землю.
   2. Право приватної власності на землю. Порядок і умови
отримання землі у приватну власність.
   3. Позбавлення права власності на  землю  і  на  право
користування  землею. Порядок розгляду спорів з цих питань,
юридична допомога адвоката.
   4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок
їх вирішення. Юридична допомога адвоката.
   5. Плата за землю. Спори з цих питань, порядок вирішення,
юридична допомога адвоката.
   6. Приватизація  землі. Спори з цих питань, порядок їх
вирішення. Юридична допомога адвоката.
   7. Вилучення  земельних ділянок: порядок, умови. Розгляд
спорів з цих питань та юридична допомога.
   8. Відшкодування збитків у зв'язку з вилученням земельних
ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування
збитків. Юридична допомога адвоката.
   9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм.
Види цієї відповідальності, органи, уповноважені розглядати справи
про правопорушення у галузі ветеринарної  медицини,  порядок
розгляду, юридична допомога адвоката.
   10. Правове регулювання використання ядерної  енергії  і
відповідальність за порушення у цій галузі. Юридична допомога
адвоката.
   11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого
випромінювання, відшкодування завданої шкоди. Порядок надання
юридичної допомоги адвокатом.
   12. Правове регулювання використання лісових ресурсів  і
користування земельними ділянками лісового фонду.
   13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання
та відтворення лісів. Правова допомога адвоката у таких категоріях
справ.
   14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду,
заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування.
Юридична допомога адвоката в цих справах.
   15. Водокористування: суб'єкти, види  і  порядок.  Умови
скидання зворотних вод у водні об'єкти, юридична допомога адвоката
у таких справах.
   16. Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів. Правова допомога адвоката у цьому.
   17. Відповідальність  за порушення водного законодавства.
Юридична допомога у цій категорії справ.
   18. Правовий  статус територій, що постраждали внаслідок
Чорнобильської  катастрофи.  Юридичний  захист  громадян,  що
проживають на цій території, їх пільги, гарантії.
   19. Правовий статус громадян, що постраждали внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС. Юридична допомога цій категорії громадян.
   20. Правове регулювання використання надр в Україні. Надання
надр у користування, права і обов'язки користувачів надр. Плата за
користування надрами. Спори за цією категорією справ.
   21. Вирішення  спорів  з  питань  користування  надрами.
Відповідальність за порушення законодавства про надра. Юридична
допомога у таких справах.
   22. Правове регулювання використання водойм в Україні. Спори
з цих питань і юридична допомога адвокатів.
    X. Житлове законодавство. Законодавство про шлюб та
               сім'ю
   1. Конституційне право особи на житло  і  його  захист
адвокатом.
   2. Житловий фонд та управління ним. Надання жилих приміщень у
будинках державного і громадського житлового фонду. Ордер на жиле
приміщення. Визнання ордера недійсним. Ведення таких справ.
   3. Користування жилими приміщеннями у будинках державного і
громадського житлового фонду. Договір найму жилого приміщення.
Норма жилої площі. Ведення таких справ адвокатом.
   4. Плата за користування житлом і комунальні послуги. Житлові
субсидії. Юридична допомога громадянам з цих питань.
   5. Договір піднайму жилого  приміщення:  сторони,  умови
укладення, плата, розірвання. Обмін жилих приміщень. Спори з цих
питань і ведення таких справ адвокатом.
   6. Виселення осіб із жилих приміщень. Ведення таких справ
адвокатом.
   7. Визнання  особи  такою,  що  втратила право на жиле
приміщення. Ведення таких справ адвокатом.
   8. Правове  становище  житлово-будівельних  кооперативів.
Набуття членства в кооперативі, сплата внесків, набуття права
власності  на жиле приміщення в будинках житлово-будівельних
кооперативів. Спори, які виникають з цих питань і правова допомога
адвоката.
   9. Підстави надання, користування та виселення осіб  із
службових приміщень. Ведення таких справ адвокатом.
   10. Підстави надання, користування та виселення осіб  з
гуртожитків. Ведення таких справ адвокатом.
   11. Користування жилими приміщеннями в будинках (квартирах)
приватного житлового фонду. Правове регулювання приватизації житла
в Україні.
   12. Укладення шлюбу і його припинення. Ведення адвокатом
справ, пов'язаних із розлученням.
   13. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок і наслідки.
Спори між подружжям, пов'язані з цими питаннями, і юридична
допомога адвоката.
   14. Особисті права і обов'язки подружжя, батьків і дітей,
інших членів сім'ї. Спори між подружжям, пов'язані з вихованням
дітей, місцем проживання дітей при розлученні. Юридична допомога
адвоката.
   15. Майнові права та обов'язки подружжя, батьків і дітей,
інших членів сім'ї. Аліментні зобов'язання. Ведення адвокатом
справ,  які  виникають  внаслідок  стягнення  аліментів  на
неповнолітніх чи повнолітніх непрацездатних дітей, батьків чи
іншого з подружжя, які потребують допомоги.
   16. Спільна і роздільна власність подружжя. Ведення адвокатом
справ з питань поділу спільного майна та інших майнових спорів
подружжя.
   17. Ведення адвокатом справ, пов'язаних із спорами  про
визнання чи оспорювання батьківства.
   18. Усиновлення (удочеріння), опіка і піклування. Правове
становище  органів  опіки і піклування. Спори, які з цього
випливають, юридична допомога адвоката.
   19. Усиновлення  (удочеріння)  дітей  - громадян України
іноземними громадянами. Аліментні зобов'язання іноземних громадян
перед громадянами України. Порядок виконання в Україні рішень з
аліментних справ, прийнятих іноземними судами, та рішень судів
України на території іноземних держав. Правова допомога адвоката у
цьому.
   20. Реєстрація  актів  громадянського  стану  та правове
становище органів, які її проводять. Ведення адвокатом справ,
пов'язаних з актами громадянського стану.
   21. Допомога адвоката громадянам,  які  бажають  змінити
прізвище, ім'я та по батькові.
   22. Шлюбний контракт: зміст, форма,  порядок  укладення,
правове значення. Використання адвокатом шлюбного контракту при
розлученні.
    XI. Законодавство про адміністративні правопорушення
   1. Адміністративне  правопорушення  та  адміністративна
відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення
від злочину. Юридична допомога в адміністративних справах.
   2. Адміністративне  стягнення,  його  види.  Накладення
адміністративного стягнення.  Правове  становище  адвоката  в
адміністративній справі.
   3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і
здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.
   4. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.
Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності. Ведення
адвокатом таких справ.
   5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи,
використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та
культури. Ведення адвокатом таких справ.
   6. Адміністративні  правопорушення   в   промисловості,
будівництві та в галузі використання електричної і теплової
енергії. Ведення адвокатом таких справ.
   7. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві.
Ведення адвокатом таких справ.
   8. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі
шляхового господарства і зв'язку. Ведення адвокатом таких справ.
   9. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав
громадян, житлово-комунального  господарства  та  благоустрою.
Ведення адвокатом таких справ.
   10. Адміністративні  правопорушення  в  галузі  торгівлі,
громадського  харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і
підприємницької діяльності. Ведення адвокатом таких справ.
   11. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації,
якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом
таких справ.
   12. Адміністративні  правопорушення,  що  посягають  на
громадський порядок і громадську безпеку. Ведення адвокатом таких
справ.
   13. Адміністративні  правопорушення,  що  посягають  на
встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
   14. Адміністративна  юрисдикція.  Підвідомчість справ про
адміністративні  правопорушення.  Органи  (посадові  особи),
уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
   15. Поняття провадження у  справах  про  адміністративне
правопорушення та його стадії.
   16. Протокол про адміністративне  правопорушення.  Робота
адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при
наданні юридичної допомоги.
   17. Адміністративне затримання: органи, які правомочні його
здійснювати, строки, відмежування від адміністративного арешту та
затримання і арешту за кримінально-процесуальним законодавством.
Ведення  адвокатом  справ,  пов'язаних  з  адміністративним
затриманням.
   18. Застосування  примусу  та  вогнепальної  зброї  при
затриманнях. Закон України "Про міліцію" ( 565-12 ).
   19. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей  та
документів уповноваженими органами.
   20. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи,
які  беруть  участь  у  провадженні  про  адміністративне
правопорушення. Участь адвоката у ньому.
   21. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
її оскарження і опротестування, роль адвоката у цьому.
   22. Виконання  постанов  про  накладення адміністративних
стягнень. Робота адвоката у цій стадії.
     XII. Бюджетне, податкове та митне законодавство
   1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний
процес і його учасники.
   2. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів.
   3. Система оподаткування України. Закон України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ), його зміст та значення.
   4. Правове  становище  державної податкової адміністрації
(інспекції). Закон України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ).
   5. Оподаткування прибутку підприємств. Юридична  допомога
підприємствам  при  веденні  справ  з оподаткування прибутку
підприємств.
   6. Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі
податки. Юридична допомога суб'єктам оподаткування при веденні
таких справ.
   7. Прибутковий податок з громадян. Неоподатковуваний мінімум
доходів  громадян.  Юридична допомога громадянам - платникам
податків.
   8. Податок  з  транспортних  засобів. Земельний податок.
Юридична допомога адвоката у таких справах.
   9. Правове регулювання місцевих податків та зборів. Юридична
допомога адвоката.
   10. Державне мито. Нормативно-правові акти, які регулюють
стягнення державного мита.
   11. Обов'язкові платежі до бюджету від адвокатської практики.
Нормативна база, яка регулює такі платежі. Якими, на Вашу думку,
вони мають бути.
   12. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Ведення адвокатом таких справ.
   13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені
застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового
законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги в  таких
справах.
   14. Законодавство про митну справу. Правове становище митних
органів. Митний кодекс України ( 1970-12 ). Ведення адвокатом
справ про контрабанду.
   15. Порядок переміщення цінностей через митний кордон та їх
митне оформлення. Юридична допомога адвоката у справах  про
порушення митних правил.
   16. Мито та митні збори. Єдиний митний тариф ( 4а-93, 4б-93,
4в-93 ). Юридична допомога адвоката.
   17. Відповідальність за порушення митного  законодавства.
Ведення адвокатом таких справ.
   18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.
   19. Правове  регулювання аудиторської діяльності. Випадки
обов'язкового проведення аудиторських перевірок.  Використання
аудиту в адвокатській діяльності.
   20. Законодавство про  валютне  регулювання  і  валютний
контроль, його суть та відповідальність за його порушення. Ведення
адвокатом таких справ.
   21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право
грошової емісії. Правове становище Національного банку України.
   22. Правове становище органів державного казначейства та їх
функції.
 
 Надруковано: Бюлетень законодавства і юридичної практики України
 "Адвокатура в Україні", К.: Юрінком Інтер, N 1, 2000 р.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка