Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відзначення нагородами України працівників освіти

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
        Про відзначення нагородами України
            працівників освіти
 
   За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти,
впровадження сучасних методів навчання  і  виховання  молоді
п о с т а н о в л я ю:
   Нагородити відзнакою Президента України "Орден княгині Ольги"
III ступеня
   ВОЛИНЕЦЬ      - директора Київського   педагогічного
Катерину Іванівну     коледжу імені К.Д. Ушинського
   КОВАЛКО       - віце-президента      Міжнародного
Таїсію Веніамінівну    благодійного    фонду    розвитку
              інтелектуальних та природних ресурсів
              України, м. Київ
   ПЕТРЕНКО      - директора гімназії N 56 міста Києва
Діну Іллівну
   ПОНОМАРЬОВУ     - директора Харківського  педагогічного
Галину Федорівну      коледжу
   Нагородити відзнакою Президента  України - орденом  "За
заслуги" III ступеня
   БАЛАБАНОВА     - ректора Маріупольського  гуманітарного
Костянтина Васильовича   інституту, Донецька область
   КОРОТКОВА      - директора Кіровоградського  обласного
Анатолія Єгоровича     навчально-виховного      комплексу
              хореографічного мистецтва
   ТЕРЕЩУКА      - директора професійно-технічного училища
Федора Максимовича     N 2, Житомирська область
   ФЕДОСОВА      - завідувача кафедри      Київського
Віктора Михайловича    національного економічного університету
   ЯВОНЕНКА      - ректора Чернігівського    державного
Олександра Федотовича   педагогічного університету    імені
              Т.Г. Шевченка
   Присвоїти почесні звання:
          "ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"
   АНДРІЄНКО      - директорові ліцею   N   17  міста
Людмилі Степанівні     Хмельницького
   БАБИЧУ       - учителеві Кишинської загальноосвітньої
Олексію Володимировичу   школи I-III ступенів Олевського району,
              Житомирська область
   БИКАНОВІЙ      - директорові гімназії  N  130  міста
Тамарі Романівні      Дніпропетровська
   БУРНОСУ       - учителеві середньої школи N 1 міста
Василю Івановичу      Носівки, Чернігівська область
   БУХАНЬКОВІЙ     - учительці школи-гімназії N  7  міста
Емілії Олександрівні    Севастополя
   ВОЛОШЕНЮКУ     - учителеві загальноосвітньої школи I-III
Михайлу Васильовичу    ступенів  N  4  міста  Коломиї,
              Івано-Франківська область
   ГРИЦУНИК      - учительці Котелівської середньої школи
Лисаветі Георгіївні    Новоселицького  району,  Чернівецька
              область
   ГРОШЕВІЙ      - учительці загальноосвітньої школи I-III
Валентині Вікторівні    ступенів N 6 міста Кіровограда
   ГУНЬКУ       - учителеві загальноосвітньої школи I-III
Миколі Митрофановичу    ступенів N 3 міста Вінниці
   ДУДКЕВИЧ      - учительці гімназії N 5 міста Одеси
Людмилі Дмитрівні
   ІВАНОВІЙ      - директорові Стрітівської     школи
Ганні Михайлівні      кобзарського  мистецтва Кагарлицького
              району, Київська область
   ІСКОРОСТЕНСЬКОМУ  - директорові Боярського   міжшкільного
Миколі Петровичу      навчально-виробничого    комбінату,
              Київська область
   ЗЕЙКО        - учительці         Люблинецької
Галині Михайлівні     загальноосвітньої школи I-III ступенів
              Ковельського району, Волинська область
   КУПЦОВІЙ      - учительці гуманітарної гімназії N  2
Валентині Володимирівні  міста Миколаєва
   ЛАНДОВСЬКІЙ     - учительці загальноосвітньої школи I-III
Марії Миколаївні      ступенів N 3 міста Ужгорода
   МАГУНУ       - директорові         Косівської
Михайлу Васильовичу    загальноосвітньої
              школи-інтернату-гімназії     I-III
              ступенів, Івано-Франківська область
   МОВЧАНУ       - учителеві загальноосвітньої школи I-III
Георгію Павловичу     ступенів N 3 міста Лозової, Харківська
              область
   НЕКРАСОВІЙ     - учительці         Кожухівської
Валентині Василівні    загальноосвітньої школи I-II ступенів
              Васильківського   району,  Київська
              область
   РОЗОВІЙ       - учительці малого   багатопрофільного
Ніні Василівні       ліцею "Перспектива" міста Запоріжжя
   РОМАШКО       - учительці середньої школи N 78 міста
Людмилі Григорівні     Києва
   РУМ'ЯНЦЕВІЙ     - учительці навчально-виховного комплексу
Тетяні Макарівні      N 2 міста Хмельницького
   САЛАМАСІ      - учительці         Плахтіївської
Галині Федорівні      загальноосвітньої школи I-III ступенів
              N 2 Саратського району, Одеська область
   СЛІПЧЕНКО      - директорові середньої школи N 1 міста
Любові Іванівні      Носівки, Чернігівська область
   СТЕЦЬКУ       - директорові гімназії N 20 міста Херсона
Івану Петровичу
   ФЕСЕНКУ       - директорові     Великосорочинської
Івану Олександровичу    санаторної      загальноосвітньої
              школи-інтернату   I-III   ступенів
              Миргородського  району,  Полтавська
              область
     "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ"
   АРВАТУ       - радникові ректора      Ніжинського
Федору Степановичу     державного педагогічного університету
              імені  Миколи  Гоголя,  Чернігівська
              область
   БЛЕЦКАНУ      - завідувачу кафедри    Ужгородського
Михайлу Івановичу     державного університету
   БОСОМУ       - деканові Національного    технічного
Володимиру Васильовичу   університету   України   "Київський
              політехнічний інститут"
   ВОВК        - завідувачу Бучацьких     ясел-садка
Лідії Іванівні       "Сонечко", Тернопільська область
   ВОЙТЕНКУ      - деканові Київського    національного
Степану Петровичу     університету будівництва і архітектури
   ВОЛОСУ       - проректорові  Глухівського державного
Миколі Петровичу      педагогічного   інституту   імені
              С.М. Сергєєва-Ценського,    Сумська
              область
   ГАВРИЛКУ      - директорові Ужгородського комерційного
Петру Петровичу      технікуму
   ДАЙНЕКО       - завідувачу кафедри      Інституту
Валентині Вікторівні    міжнародних   відносин   Київського
              національного університету імені Тараса
              Шевченка
   ДЖУЖУКУ       - завідувачу відділу освіти Бершадської
Миколі Івановичу      районної  державної  адміністрації,
              Вінницька область
   ДРУМУ        - директорові Тульчинської
Володимиру Миколайовичу  школи-інтернату I-III  ступенів  для
              дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
              піклування батьків, Вінницька область
   ДУСАНОВСЬКОМУ    - завідувачу кафедри    Тернопільської
Степану Львовичу      академії народного господарства
   ЖАМУРІ       - директорові      Великобузівської
Лідії Іванівні       загальноосвітньої школи I-III ступенів
              Шишацького району, Полтавська область
   ЖУРАВЛЮ       - проректорові  Тернопільської академії
Григорію Павловичу     народного господарства
   КОВАЛЕНКУ      - директорові вищого професійного училища
Віктору Михайловичу    N 3, м. Київ
   КОРОЛЬСЬКОМУ    - проректорові Криворізького  державного
Володимиру Вікторовичу   педагогічного       університету,
              Дніпропетровська область
   КРЕДІСОВУ      - завідувачу кафедри      Інституту
Анатолію Івановичу     міжнародних   відносин   Київського
              національного університету імені Тараса
              Шевченка
   КРУТЮ        - доцентові Кіровоградського  державного
Юрію Зіновійовичу     педагогічного   університету  імені
              Володимира Винниченка
   КУЛИНИЧ       - директорові    професійно-технічного
Зої Миколаївні       училища N 13, м. Черкаси
   КУРНОСЕНКУ     - деканові Одеського      державного
Володимиру Герасимовичу  сільськогосподарського інституту
   ЛЕЗІ        - ректорові          Черкаського
Юрію Григоровичу      інженерно-технологічного інституту
   ЛУК'ЯНЕЦЬ      - головному редакторові      журналу
Аллі Максимівні      "Початкова школа", м. Київ
   МАЛЬЧИНУ      - ректорові Академії    муніципального
Юрію Макаровичу      управління, м. Київ
   МАСЛЮК       - директорові загальноосвітньої   школи
Раїсі Іванівні       I-III ступенів N 25 міста Сімферополя
   МІЩЕНКО       - заступникові голови     Подільської
Валентині Миколаївні    районної державної адміністрації міста
              Києва
   НЕРОВИЧУ      - директорові         Чкаловської
Івану Тихоновичу      загальноосвітньої школи I-III ступенів
              Нижньогірського  району,  Автономна
              Республіка Крим
   ОСТАП'ЯКУ      - викладачеві вищого      художнього
Зіновію Михайловичу    професійного  училища  N З,
              м. Івано-Франківськ
   РЕВНІВЦЕВУ     - директорові    професійно-технічного
Миколі Петровичу      училища N 11, м. Дніпропетровськ
   САПСАЮ       - доцентові Рівненського    державного
Григорію Івановичу     технічного університету
   САХНЮКУ       - директорові спеціальної школи-інтернату
Володимиру Миколайовичу  N 9 міста Житомира
   СІЧКУ        - директорові       Миколаївського
Сергію Михайловичу     муніципального колегіуму
   СКИБІ        - деканові Технологічного  університету
Миколі Єгоровичу      Поділля, м. Хмельницький
   ТАТІЇВСЬКОМУ    - директорові         Київського
Петру Михайловичу     художньо-промислового технікуму
   ХОМЯКУ       - проректорові Київського   державного
Олегу Миколайовичу     університету технології та дизайну
   ЩИТИНИНІЙ      - директорові Центру дитячої та юнацької
Раїсі Юхимівні       творчості Шевченківського району міста
              Запоріжжя
         "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
   ЛЕНДЄЛУ       - заступникові директора  Закарпатського
Михайлу Андрійовичу    регіонального          центру
              соціально-економічних і  гуманітарних
              досліджень НАН України
      "ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
   БОНДАРЕНКУ     - ректорові Харківського    державного
Михайлу Федоровичу     технічного         університету
              радіоелектроніки
   ЗЕЛІНСЬКОМУ     - професорові Одеського    державного
Ігорю Петровичу      університету імені І.І. Мечникова
   КОРОТКОМУ      - завідувачу кафедри    Національного
Валерію Миколайовичу    медичного  університету  імені
              О.О. Богомольця, м. Київ
   РАРЕНКУ       - завідувачу кафедри    Чернівецького
Іларію Михайловичу     державного  університету  імені
              Ю. Федьковича
   СТЕЦЬКІВУ      - проректорові  Української  академії
Остапу Петровичу      друкарства, м. Львів.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 1 жовтня 1999 року
     N 1258/99
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка