Законы Украины

Новости Партнеров
 

На виконання рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.10.1999 N 256
 
   ( Наказ визнано таким, що не набув чинності через його
    не реєстрацію в Міністерстві юстиції України на
    підставі  Наказу  Міністерства  охорони здоров'я
    N 43 ( va043282-00 ) від 02.03.2000 )
 
    На виконання рішення наради ректорів вищих медичних
       (фармацевтичного) навчальних закладів
        та закладів післядипломної освіти
 
 
   У зв'язку з тим, що не у всіх медичних вузах України
впроваджено професійно-діяльнісний принцип організації навчання,
зміст ліцензійних іспитів не орієнтований на заходи, що ввійшли в
державні стандарти: Крок-1 на заходи фундаментальних дисциплін,
Крок-2 - на кінцеві заходи,  проведено  недостатньо  якісну
експертизу тестів і допущено організаційно-методичні недоліки в
системі впровадження   інтегрованих   ліцензійних   іспитів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Призупинити дію наказів МОЗ України від 14.08.98 N 251
( z0563-98 ) та від 03.05.99 N 104 ( v0104282-99 ) "Про введення
ліцензійних  державних  іспитів"  та  "Про відміну державних
перевідних іспитів".
 
   2. Виконавцям, визначеним в рішенні наради ректорів вищих
медичних  (фармацевтичного)  навчальних  закладів та закладів
післядипломної освіти від 9 липня 1999  р.  (м.  Донецьк),
організувати виконання пунктів, які позначені в рішенні, у вказані
терміни (рішення додається).
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                     Р.В.Богатирьова
 
 
                   Додаток
 
 
               РІШЕННЯ
     наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного)
   навчальних закладів та закладів післядипломної освіти
 
                   Донецьк, 9 липня 1999 року
 
   Заслухавши і обговоривши доповіді Міністра охорони здоров'я
України Р.В.Богатирьової, начальника Управління освіти та медичної
науки Ю.В.Вороненка,  начальника Головного управління медичних
кадрів та державної служби Ю.В.Мельника, начальника відділу науки
Є.М.Горбаня, начальника   Головного   управління   економіки
Т.Ф.Баранової, директора Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти  І.С.Вітенка,  директора  Центру  тестування
І.Є.Булах, виступи ректорів вищих медичних навчальних закладів,
нарада відзначає, що Міністерство охорони здоров'я України та вищі
медичні (фармацевтичний) навчальні заклади провели значну роботу з
питань покращання підготовки кадрів та продовження реформування
вищої медичної школи, а також по забезпеченню якісного прийому
студентів у 1999 році.
   За останні 2 роки стабілізувався прийом студентів відповідно
до потреби в кадрах установ охорони здоров'я. В 1999 році вищі
медичні навчальні заклади здійснюють прийом студентів з  17
спеціальностей  (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст) в
кількості 4300 чол. за державним замовленням.
   Завдяки системі  письмових  іспитів  досягнута прозорість
прийому, значно зменшилась кількість скарг абітурієнтів та батьків
на необ'єктивність оцінки знань.
   На виконання рішень Уряду України у вищих навчальних закладах
здійснені заходи щодо ліквідації заборгованості заробітної плати,
а також виплати стипендій.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999
року N 379 ( 379-99-п ) створено Харківську медичну академію
післядипломної освіти.
   Маючи значний  науково-педагогічний   потенціал   (6767
працівників, 1095 докторів і 4334 кандидатів наук) вищі медичні
навчальні заклади та заклади післядипломної освіти виконують
більше 800 науково-дослідних робіт. Міністерством охорони здоров'я
України фінансується 85 розробок, інші виконуються за рахунок
власних коштів та позабюджетних джерел фінансування.
   Тільки у 1998 році науковцями цих закладів завершено 204
наукові роботи. За результатами наукових досліджень отримано 340
патентів, видано 241 монографію, опубліковано більше 17 тис.
наукових праць. Результати наукових розробок стали основою 105
докторських і 475 кандидатських дисертацій, затверджених ВАК. В
даний  час  у  вищих  медичних закладах освіти та закладах
післядипломної освіти виконується  464  докторських  і  1775
кандидатських дисертаційних робіт.
   На виконання Указу Президента України від 18.10.97 N 1166
( 1166/97 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.98
N 422 ( 422-98-п ) створено нормативно-правову базу поступового
впровадження ліцензійних інтегрованих іспитів в систему підготовки
фахівців напрямів "Медицина" і "Фармація" та розроблено Положення
про систему ліцензійних іспитів.
   З метою здійснення контрольних функцій МОЗ України щодо
визначення  відповідності  показників  якості медичної освіти
державним стандартам, встановлення мінімального рівня професійної
компетентності, необхідного для присвоєння кваліфікації фахівця
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня,  створено  Центр
тестування професійної компетентності фахівця з вищою освітою
напрямів підготовки "Медицина" та "Фармація".
   Впроваджено ліцензійний інтегрований іспит для спеціалістів
за спеціальністю "стоматологія". Розпочата апробація ліцензійного
інтегрованого іспиту Крок-1 та 2 за спеціальністю "лікувальна
справа" в усіх вищих навчальних закладах, які ведуть підготовку
лікарів, незалежно від їхнього підпорядкування, та здійснено
детальний аналіз результатів експериментальних тестових екзаменів.
   В ході обговорення впроваджуємих МОЗ України ліцензійних
іспитів (Крок-1, Крок-2 з обох спеціальностей) черга ректорів
вищих навчальних закладів піддала об'єктивній критиці їх методичні
та організаційні аспекти. Як було визначено в виступах професорів
В.М.Казакова, В.М.Мороза,   В.Г.Ковешнікова,   В.М.Запорожана,
головний дефект цього напряму полягає в тому, що  він  не
орієнтований на потрібний об'єм професіональної діяльності та
ступені досягнення єдиної кінцевої мети навчання,  відсутніх
сьогодні в системі медичних вузів України. Нині дуже важливо
привести в повну відповідність структуру змісту  ліцензійних
іспитів та мети навчання на усіх рівнях. Відповідним компонентом
таких іспитів є розробка тестових завдань вищої якості. Але
технологія  їх створення для ліцензійних іспитів взагалі не
відповідає таким вимогам. Насамперед, розробники тестів мають бути
найбільш кваліфікованими у своєму предметі та однодумцями у
відношенні системи навчання та педагогічного стандарту тестів. Не
обов'язково, а скоріше, і не треба, щоб усі вузи приймали участь у
цьому. Масовий процес  створення  тестів,  притягнення  лиць
різноманітної підготовленості збільшує можливість помилок різного
роду. На підставі аналізу протестів, а також запитань, які виникли
під час самих іспитів, можливо відзначити, що черга ситуацій,
включених в тести, вміщує недостатню або надмірну інформацію, не
завжди пропонують рівнозначне рішення, мають місце не завжди
реальні дистрактори для вибору. Не можна не відмітити, що щорічно
Центром тестування організуються семінари, на яких спеціально
виділеними викладачами, також навіть усіх медвузів, експертуються
знов  розроблені тести. Але рішення експертів виноситься за
допомогою простого голосування. Більшість голосів не може бути
критерієм правильності рішення у цьому випадку. Є доцільним мати
постійний склад попереду вивчених експертів, використовувати в
якості філій Центру створені лабораторії, можливо, робочі групи
вищої кваліфікації, котрі розробляли би тести та подавали до ради
експертів.
   Центр тестування щорічно здійснює  психометричний  аналіз
результатів ліцензійного іспиту. Це, безперечно, вельми необхідні
матеріали. Однак, порівняння даних по вузах коректно при умові, що
всі вони тестуються в один день, реалізують єдину систему навчання
та, що дуже важливо, результати такого аналізу з характеристикою
дефектури надходять до вузів до початку наступного навчального
року. Коли ж останнє надходить у листопаді - грудні, значення для
корекції навчання це вже не має.
   Велика роль в підготовці осіб, які екзаменуються в медичних
та фармацевтичному вузах України, повинна бути відведена збіркам
тестових завдань, методично та методологічно прив'язаних  до
системи навчання. Такі збірки тестів повинні включати декілька
тисяч завдань та складатися до видання радою експертів при Центрі
тестування  або  установами,  яким  повинні  бути дані такі
повноваження (лабораторії визначеного профілю при вузах).
   Усунення всіх  цих  суттєвих недоробок потребує корінної
перебудови організаційно-методичних аспектів системи ліцензійних
іспитів та роблять очевидним, що строки їх впровадження до вузів,
обговорених у наказах МОЗ України N 251 ( z0563-98 ) від 14.08.98
та N 104 від 03.05.99 ( v0104282-99 ), недостатньо обгрунтовані.
   В проведенні всієї  системи  державних  іспитів  нечітко
визначена роль державної екзаменаційної комісії та її задачі.
Відповідно до складеного статусу тільки ця комісія визначає якість
теоретичної та практичної підготовки випускника. При наявності
тестової частини державна екзаменаційна комісія фактично усунена
від цього етапу та, взагалі, приймає участь в практичній частині
іспиту, котра, зважаючи на ряд дефектів тестового варіанту,
набуває особливу значність.
   Нарада ректорів також відзначає, що в роботі вищих медичних
навчальних закладів існують недоліки та упущення.
   Продовжується невиправдана політика деякими керівниками вищих
навчальних  закладів  щодо демпінгових цін вартості навчання
громадян Україні та іноземців на до- та післядипломному етапах,
які не враховують всі витрати держави на навчання.
   Є чисельні порушення чинного законодавства  при  прийомі
документів на конкурс в клінічну ординатуру та аспірантуру.
   Результати проведених ревізій та перевірок в системі охорони
здоров'я свідчать про те, що при дефіциті бюджетних коштів є факти
порушень чинного законодавства, нестачі та розкрадання грошових
коштів та матеріальних цінностей.
   Внаслідок зниження рівня попереднього і поточного контролю,
який покладений на керівників бюджетних установ, допускаються
факти зайвого стягнення державних коштів за ненадані послуги,
витрачання бюджетних коштів на оплату комунальних і інших послуг,
які фактично одержані сторонніми організаціями, що орендують
приміщення  та  майно  закладів,  безпідставного  проведення
взаємозаліків, порушення вимог постанови  Кабінету  Міністрів
України від 31.08.96 N 1033 ( 1033-96-п ).
   Із 18 вищих навчальних закладів  IV  рівня  акредитації
одинадцять закладів в різні роки розпочали будівництво тринадцяти
об'єктів. За останні три роки, завдяки активності ректорів, здано
в  експлуатацію  1-й  пусковий  комплекс навчального корпусу
Луганського медичного університету та блок-прибудову до гуртожитку
Української медичної стоматологічної академії.
   В поточному році активно продовжується будівництво Луганським
медичним університетом, а всі інші одинадцять об'єктів, які
знаходяться в стадії незавершеного будівництва, не будуються.
   Незважаючи на  неодноразові  доручення Міністерства вжити
заходів щодо залучення на ці об'єкти, лише для консервації,
позабюджетних коштів результатів не дали. Нема і конкретних
пропозицій щодо подальшої долі цих об'єктів.
   З метою створення умов подальшого розвитку та реформування
вищої медичної школи та на виконання рішення наради ректорів вищих
медичних  (фармацевтичного)  навчальних  закладів  IV  рівня
акредитації нарада ректорів вирішує:
 
   1. Схвалити заходи вищих медичних навчальних закладів щодо
підготовки до прийому студентів у 1999 році, проведення подальшого
реформування вищої школи, підготовки науково-педагогічних кадрів,
ліквідації заборгованості заробітної плати та виплати стипендій.
 
   2. Призупинити дію наказів МОЗ України N 251 ( z0563-98 ) від
14.08.98 та N 104 ( v0104282-99 ) від 03.05.99 "Про введення
ліцензійних державних іспитів" і "Про відміну державних перевідних
іспитів", оскільки не в усіх медичних вузах України впроваджений
професійно-діяльнісний  принцип  організації  навчання,  зміст
ліцензійних іспитів не орієнтований на цілі, що ввійшли в державні
стандарти: Крок-1 на цілі фундаментальних дисциплін, Крок-2 - на
кінцеві цілі, проведена недостатньо якісна експертиза тестів і
допущені організаційно-методичні недоліки в системі впровадження
інтегрованих ліцензійних іспитів.
 
   3. У відповідності з державним стандартом вищої освіти,
затвердженого Кабінетом Міністрів України, Управлінню освіти та
медичної науки (Вороненку Ю.В) розробити конкретний план заходів з
інтенсифікації  впровадження  в  медичних  вузах  України
професійно-діяльнісного   принципу   організації   навчання,
орієнтованого на кінцеві цілі навчання, що визначають відбір
змісту навчання та контролю на додипломному та післядипломному
рівнях.
 
   4. Враховуючи важливість введення ліцензійних іспитів у вузах
України, продовжити експеримент, використовуючи його результати
для вдосконалення медичної освіти та системи державного контролю.
   Для визначення  структури  змісту ліцензійних іспитів до
01.09.2000 р.:
 
   4.1. Ректорам Донецького  медичного  університету  (проф.
В.М.Казакову), Полтавської  стоматологічної  академії  (проф.
М.С.Скрипникову), Харківської  фармацевтичної  академії  (проф.
В.П.Черних), на базі яких є лабораторії з проблем педагогіки
медичної освіти на додипломному рівні:
   4.1.1. Створити  наскрізну  програму  цілей  навчання  з
фундаментальних дисциплін. У відповідності з останніми розробити
структуру змісту медичного ліцензійного іспиту Крок-1.
   4.1.2. Привести в повну відповідність  структуру  змісту
випускних  державних іспитів, включаючи ліцензійні - Крок-2,
кінцевим цілям навчання, керуючись програмою таких цілей, що
включена в державні стандарти.
   4.1.3. Розробити положення про участь в ліцензійних тестових
іспитах державної екзаменаційної комісії, її цілях і завданнях у
визначенні професійної компетентності спеціалістів, медиків і
фармацевтів, що випускаються.
 
   4.2. Ректору  академії  післядипломної  освіти  (проф.
В.М.Гиріну) до 01.09.2000 р. створити систему цілей навчання для
інтернів усіх профілів і відповідно їм - систему контролю цих
цілей.  Забезпечити  повну  відповідність  структури  змісту
ліцензійного іспиту (Крок-3) цілям навчання.
 
   5. Для створення та впровадження якісно нової технології
підготовки тестів, їх придатність для ліцензійних іспитів в
медичних вузах України керівнику Центру тестування (І.Є.Булах) до
01.01.2000 р.:
 
   5.1. Організувати постійно діючу Раду експертів, попередньо
підготовлених висококваліфікованих спеціалістів, і забезпечити
фінансування їх витрат на відрядження.
 
   5.2. Розробити на найближчі 5 років перспективний план роботи
постійно діючої Ради з якісної експертизи тестів, підготовки
тестових завдань та їх апробації. До 01.01.2004 р. видати збірник
обсягом до 10000 тестових завдань, орієнтованих методично і
методологічно на кінцеві цілі навчання та контролю.
 
   5.3. У відповідності з перспективним планом роботи постійно
діючої Ради з якісної експертизи тестів забезпечити можливість
притягнення лабораторій до проблем педагогіки в мм. Донецьку,
Полтаві, Харкові  до  систематичної  експертизи  тестів  для
ліцензійних іспитів на складність, валідність, надійність та
відповідність цілям навчання в медичному вузі.
 
   5.4. Щороку разом з вузами аналізувати підсумки експерименту.
Забезпечити  результатами  психометричного  аналізу  цього
експерименту медичні вузи України до початку навчального року. При
досягненні певних кондицій у розробці шкали оцінки, що гарантує
якісну підготовку спеціалістів, надати до 01.09.2004 р. до МОЗ
України обгрунтування для рішення питання про строки впровадження
ліцензійних іспитів як державних.
 
   6. Під  час  експериментального  апробування  тестового
ліцензійного інтегрованого екзамену Крок-1 студенти, які отримали
незадовільну оцінку на тестовому екзамені, його не перескладають і
допускаються до наступної екзаменаційної сесії.
 
   7. Під  час  експериментального  апробування  тестового
ліцензійного інтегрованого екзамену Крок-2 студенти, які отримали
незадовільну оцінку  на  тестовому  екзамені, допускаються до
державних і впускних іспитів.
 
   8. Ректорам вищих медичних  (фармацевтичного)  навчальних
закладів:
 
   8.1. Провести прийом студентів у 1999 році відповідно до
Правил прийому та інших нормативних документів із цього питання.
 
   8.2. Врахувати рекомендації наради ректорів щодо забезпечення
якісного прийому студентів відповідно до наказу МОЗ України від
05.08.99 N 239.
 
   8.3. Протягом III кварталу 1999 року здійснити інвентаризацію
наукових розробок, визначити пріоритетні з них і внести пропозиції
щодо їх виконання в рамках відповідних державних та галузевих
програм.
 
   8.4. Взяти під особливий контроль наукові розробки, які
виконуються в рамках національних та державних науково-технічних
програм.
 
   8.5. Проаналізувати  недоліки,  виявлені  при прийомі на
навчання клінічних ординаторів, та вжити дієвих заходів щодо
неповторення їх в наступному.
 
   8.6. Здійснювати   постійний   контроль   за   станом
розрахунково-фінансової дисципліни, вжити заходів щодо недопущення
заборгованості із соціальних виплат.
 
   8.7. Дотримуватись   рекомендованих   законодавчими  та
нормативними актами обсягів грошових компенсацій при визначенні
вартості навчання студентів, клінічних ординаторів та аспірантів
із числа громадян України та іноземних держав, виходячи з діючих
рекомендацій мінімальної вартості.
 
   8.8. Враховуючи наявний дефіцит бюджетних коштів на видатки з
оплати комунальних послуг та енергоносіїв максимально забезпечити
спрямування позабюджетних коштів на покриття дефіциту бюджету.
 
   8.9. У разі виявлення нестач, крадіжок терміново повідомляти
правоохоронні органи та вживати дієвих заходів по забезпеченню
відшкодування збитків за рахунок винних осіб.
 
   8.10. Протягом 1999 року завершити встановлення приладів
власного обліку тепла, гарячої та холодної води, електроенергії та
газу.
 
   8.11. Розпочати  обстеження  навчального закладу з метою
встановлення обгрунтованих обсягів споживання енергоносіїв.
 
   8.12. Переглянути до 01.08.99 кошториси доходів та видатків і
передбачити  кошти  на  продовження  будівництва  об'єктів
незавершеного будівництва.
 
   8.13. Розробити і до 01.10.99 р. затвердити на вчених радах
план заходів щодо виконання цього наказу.
 
   9. Управлінню освіти та медичної науки (Вороненку Ю.В.),
Головному управлінню економіки (Барановій Т.Ф.):
   Протягом 1999  року  підготувати пропозиції щодо типової
методики визначення вартості навчання іноземних громадян у вищих
медичних навчальних закладах із урахуванням компенсації всіх
необхідних витрат.
 
   10. Управлінню освіти та медичної науки (Вороненку Ю.В.),
Центральному методичному  кабінету  з  вищої  медичної освіти
(Вітенку І.С.), Центру тестування (Булах І.Є.):
 
   10.1. Внести зміни і доповнення до Положення про комісію із
змісту  освіти  і  стандартизованої оцінки якості підготовки
спеціалістів-медиків  та  фармацевтів,  затвердженого  наказом
Міністерства охорони  здоров'я  України  19.09.96  N  292
( v0292282-96 ).
 
   10.2. Надати пропозиції щодо складу Ради експертів тестових
матеріалів ліцензійних іспитів.
 
   11. Центру тестування (Булах І.Є.), Центральному методичному
кабінету з вищої медичної освіти (Вітенку І.С.), ректорам вищих
медичних навчальних закладів:
 
   11.1. Продовжити роботу з поповнення банку тестових завдань
для  ліцензійних  іспитів  та  розробки  навчально-методичних
матеріалів  для  підготовки  студентів до складання тестових
екзаменів.
 
   11.2. Протягом 1999/2000 навчального року вжити відповідних
заходів щодо усунення недоліків в організації навчального процесу,
виявлених в ході апробації інтегрованого ліцензованого іспиту
Крок-2 - лікувальна справа.
 
   11.3. Разом з Українською фармацевтичною академією продовжити
організаційно-методичну  роботу  по  впровадженню  ліцензійних
інтегрованих  іспитів  для  присвоєння кваліфікації молодшого
спеціаліста та спеціаліста напряму підготовки "Фармація".
 
   12. Ректорам   Донецького   медичного   університету
(Казакову В.М.) та Київської медичної академії післядипломної
освіти (Гиріну В.М.):
   Подати до  01.12.99  на  затвердження освітньо-професійні
програми  та  освітньо-кваліфікаційні  характеристики,  що
відповідають вимогам державних стандартів вищої освіти України, за
спеціальностями   "лікувальна    справа",    "педіатрія",
"медико-профілактична справа" для освітньо-кваліфікаційних рівнів
спеціаліст  (7.110101),  спеціаліст  з  певної  лікарської
спеціальності, магістр (8.110101).
 
   13. Центру  тестування (Булах І.Є.), ректорам Донецького
медичного університету (Казакову В.М.) та Київської  медичної
академії післядипломної освіти (Гиріну Б.М.):
   Розробити до 01.01.2001 методику впровадження ліцензійних
інтегрованих  іспитів  Крок-3  для  присвоєння  кваліфікації
спеціаліста за певною лікарською спеціальністю напряму підготовки
"Медицина" по закінченню інтернатури.
 
   14. Відділу  науки  Управління освіти та медичної науки
(Горбаню Є.М.)  спільно  з  Вченою  радою  МОЗ  України
(Педаченко Є.Г.):
   Опрацювати питання переходу від базового фінансування до
програмно-цільового фінансування програм і проектів.
 
   15. Управлінню освіти та медичної науки (Вороненку Ю.В.):
   До 20.07.99 підготувати проект наказу Міністерства охорони
здоров'я України на виконання рішення цієї наради.
 
 Міністр                      Р.В.Богатирьова
 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка