Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми разового індивідуального дозволу та заяви на отримання разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
 МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 831 від 01.11.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 листопада 1999 р.
 vd991101 vn831            за N 789/4082
 
       Про  затвердження  форми  разового
       індивідуального  дозволу  та заяви
       на отримання разового індивідуального
       дозволу на перевищення встановлених
       строків ввезення товарів (виконання
       робіт,  надання   послуг),  які
       імпортуються за бартерними договорами
 
   На виконання п.2 Порядку видачі разового індивідуального
дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів
(виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними
договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1489 ( 1489-99-п ) "Про Порядок видачі
разового індивідуального дозволу на перевищення  встановлених
строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які
імпортуються за бартерними договорами" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити форми разового індивідуального дозволу та заяви
на отримання разового індивідуального дозволу на перевищення
встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання
послуг),  які  імпортуються  за  бартерними  договорами,  що
передбачають  виробничу  кооперацію,  консигнацію,  комплексне
будівництво,  поставку  складних  технічних  виробів, товарів
спеціального призначення (додаються).
   2. Управлінню  правового  забезпечення (Сервинський А.Ю.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в  Міністерстві  юстиції
України.
   3. Управлінню справами (Дробний В.В.) у десятиденний термін
після реєстрації наказу забезпечити його опублікування в засобах
масової інформації.
   4. Головному  управлінню  з  питань  зовнішньої торгівлі
(Москаленко С.М.) у тижневий термін після реєстрації цього наказу
довести цей наказ до відома Державної податкової адміністрації
України та обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь зовнішніх економічних зв'язків, Міністерства економіки
Автономної Республіки Крим.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вислоуха О.В.
 
 Міністр                       А.І.Гончарук
                     Затверджено
                     Наказ МЗЕЗторгу України
                     01.11.99 N 831
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 листопада 1999 р.
                   за N 789/4082
        МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ
          ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
         Разовий індивідуальний дозвіл N
 
Виданий __________________________________________________________
(для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта підприємницької
діяльності; орган, дата і N державної реєстрації;
__________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові; серія і
N паспорта, коли та ким виданий; свідоцтво про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності, коли та ким видане)
 
Містознаходження, код ЄДРПОУ, телефон ____________________________
__________________________________________________________________
Поточні рахунки в національній та/або іноземній валюті ______ в __
________________________________ МФО _____________________________
 
Податкова інспекція (адміністрація) ______________________________
                    (повна назва, телефон)
   Контракт N ________________ від ____________________ _____ р.
   Сума контракту _______________________ (________________ USD)
  (загальна сума контракту у валюті контракту та доларах США)
   Предмет контракту:
 
Експорт __________________________________________________________
(найменування, код товару (товарів), одиниця виміру, кількість,
велика номенклатура зазначається на звороті)
Імпорт ___________________________________________________________
(найменування, код товару (товарів), одиниця виміру, кількість
(велика номенклатура зазначається на звороті)
 
Організація-імпортер _____________________________________________
              (повна назва та місцезнаходження)
 
Р/р _____________________ в ______________________________________
   на перевищення  встановлених  термінів  увезення  товарів
(виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними
договорами
     з _________________ р. до __________________ р.
      дата закінчення     дата дії разового
      поставок за       індивідуального дозволу
      контрактом
 
 Голова комісії
 Заступник міністра
______________________________  _____________  _____________ р.
(посада, прізвище,          Підпис      Дата
ім'я та по батькові)                     М.п.
                     Затверджено
                     Наказ МЗЕЗторгу України
                     01.11.99 N 831
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 листопада 1999 р.
                   за N 789/4082
      Заява на отримання разового індивідуального
      дозволу на перевищення встановлених строків
      ввезення товарів (виконання робіт, надання
      послуг), які імпортуються за бартерними
      договорами,  що  передбачають  виробничу
      кооперацію,   консигнацію,  комплексне
      будівництво, поставку складних технічних
      виробів, товарів спеціального призначення
------------------------------------------------------------------
Заявник: (для  юридичних  осіб - повне найменування суб'єкта
підприємницької діяльності; орган, дата і N державної реєстрації;
__________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові; серія і
N паспорта, коли та ким виданий; свідоцтво про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності, коли та ким видане)
__________________________________________________________________
 
Місцезнаходження, код ЄДРПОУ, телефон ____________________________
            Уповноважені банки:
 
Поточні рахунки в національній та/або іноземній валюті ____ в ____
____________________________ МФО _________________________________
 
Податкова інспекція (адміністрація) ______________________________
                    (повна назва, телефон)
 
Контракт N __________________________ від _____________________ р.
 
Сума контракту ____________________ (________________________ USD)
  (загальна сума контракту у валюті контракту та доларах США)
            Предмет контракту:
 
Експорт __________________________________________________________
(найменування, код товару (товарів), одиниця виміру, кількість
(велика номенклатура зазначається на звороті)
 
Імпорт ___________________________________________________________
(найменування, код товару (товарів), одиниця виміру, кількість
(велика номенклатура зазначається на звороті)
 
Вартість товарів, поставлених за експортом на дату заповнення
заявки ___________________
       (USD)
 
Номенклатура та вартість товарів, недопоставлених за імпортом на
дату заповнення заявки _________________
               (USD)
__________________________________________________________________
 (найменування, код товару (товарів), одиниця виміру, кількість)
 
Організація-імпортер _____________________________________________
              (повна назва та місцезнаходження)
 
Р/р _____________________ в ______________________________________
 
звертається до  МЗЕЗторгу України з проханням видати разовий
індивідуальний дозвіл на подовження терміну поставки в Україну
імпортної частини бартерного контракту, який згідно з листом
__________________________________________________________________
(назва міністерства  або іншого центрального органу  виконавчої
влади, що надає висновки; дата та номер листа)
 
передбачає
__________________________________________________________________
(виробничу кооперацію,  консигнацію,  комплексне  будівництво,
поставку  складних  технічних  виробів,  товарів спеціального
призначення)
 
------------------------------------------------------------------
|з _____________________ р. до _______________________________ р.|
| (дата закінчення       (заявлений термін дії дозволу)  |
| законодавчо встановлених                    |
| термінів повернення                      |
| імпортної частини                       |
| бартерного контракту)                     |
------------------------------------------------------------------
ЗАЯВНИК В ОСОБі: ____________________
_____________________________________
_____________________________________ _______ "____"___________ р.
(посада, прізвище, ім'я та по     Підпис   Дата   М.п.
батькові)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка