Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо окремих питань оподаткування ПДВ

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 19473/3/16-1220-26 від 27.12.99
   м. Київ
 
 vd991227 vn19473/3/16-1220-26
 
       Щодо окремих питань оподаткування ПДВ
 
   Державна податкова  адміністрація України розглянула лист
акціонерного товариства закритого типу  "Українська  компанія
раціоналізаторів" від 22.11.99 за N 14 щодо окремих питань
оподаткування податком на додану вартість і повідомляє наступне.
   Статтею 3 Закону України від 03.04.97 за N 168/97-ВР "Про
податок на додану вартість" встановлено, що об'єктом оподаткування
податком на додану вартість є операції платників податку з продажу
товарів (робіт, послуг) на митній території України.
   При цьому для цілей оподаткування податком на додану вартість
термін "товар" розуміється у значенні, визначеному Законом України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (підпункт
1.11 статті 1 Закону України, "Про податок на додану вартість",
згідно  з  якими товарами є матеріальні  та  нематеріальні
активи, а  також  цінні  папери  та   деривативи,   що
використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску
(емісії) та погашення.
   Таким чином, операції з реалізації нематеріальних активів
(товарів) є об'єктом оподаткування податком на додану вартість і
оподатковуються податком у загальновстановленому  порядку  за
ставкою податку в розмірі 20 відсотків бази оподаткування.
   Що стосується роялті, то слід зазначити наступне. Законом
України "Про податок на додану вартість" встановлено, що продаж
послуг (робіт) - це будь-які операції цивільно-правового характеру
з  надання  послуг  (результатів  робіт),  надання права на
користування  або  розпорядження  товарами,  у  тому  числі
нематеріальними активами, а також з надання будь-яких інших, ніж
товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з
безоплатного надання послуг (робіт). Продаж послуг (результатів
робіт), зокрема, включає надання права на користування  або
розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), продаж,
ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське
право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому
числі промислової власності.
   Законом України  "Про оподаткування прибутку підприємств"
встановлено, що роялті - це платежі будь-якого виду, одержані у
вигляді  винагород (компенсацій) за використання або надання
дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому  числі
промислової, власності, а також інших аналогічних майнових прав,
що визнаються об'єктом права власності суб'єкта господарської
діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які
твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації,
права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або
ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на
промислові або наукові зразки, креслення, моделі, або схеми
програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем
або систем обробки інформації, секретної формули або процесу,
права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового
досвіду (ноу-хау).
   Таким чином, оскільки, виходячи з вищевикладеного, роялті є
оплатою за надані послуги (виконані роботи), то зазначена оплата
повинна здійснюватися з нарахуванням податку на додану вартість за
ставкою в розмірі 20 відсотків.
   Наприкінці слід зазначити, що право на нарахування податку та
складання податкових  накладних  надається  виключно  особам,
зареєстрованим у якості платників податку на додану вартість.
 
 Заступник голови ДПА України             Г. Оперенко
 
 "Налоговый-банковский-таможенный Консультант", N 5\2000
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка