Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 302 від 27.12.99
   м.Київ
 
 
  Про затвердження форм облікової статистичної документації,
    що використовується в поліклініках (амбулаторіях)
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      охорони здоров'я
    N 181 ( v0181282-01 ) від 15.05.2001 
    N 332 ( v0332282-01 ) від 13.08.2001
    N 47 ( v0047282-04 ) від 28.01.2004 )
 
 
 
   В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на міжнародну
статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10) та з
метою вдосконалення облікової статистичної  документації,  що
використовується в поліклініках (амбулаторіях) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форми облікової статистичної документації, що
використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів:
 
   форма N 003-2/о   "Карта хворого   денного   стаціонару
             поліклініки, стаціонару вдома"
   форма N 025/о    "Медична карта амбулаторного хворого"
   до форми N 025/о  Вкладний листок N 1 до медичної карти
             амбулаторного хворого "Дані профогляду
             пацієнта"
   до форми N 025/о  Вкладний листок N 2 до медичної карти
             амбулаторного хворого "Щорічний епікриз
             на диспансерного хворого"
   форма N 025-1/о   "Вкладний листок на підлітка до медичної
             карти амбулаторного хворого"
   форма N 025-2/о   "Статистичний талон  для   реєстрації
             заключних (уточнених) діагнозів"
   форма N 025-3/о   "Медична карта студента"
   форма N 025-4/о   "Талон на прийом до лікаря"
   форма N 025-6/о   "Талон амбулаторного пацієнта"
   форма N 025-7/о   "Талок амбулаторного      пацієнта"
             (скорочений варіант)
   форма N 026/о    "Медична карта  дитини  (для  школи,
             школи-інтернату,  школи-ліцею, дитячого
             будинку, дитячого садку)"
   форма N 030/о    "Контрольна карта диспансерного нагляду"
   форма N 030-1/о   "Контрольна карта диспансерного нагляду
             за хворим на розлади психіки та особою,
             яка  має  розлади  психіки  внаслідок
             вживання психоактивних речовин"
   форма N 030-2/о   "Статистичний талон на хворого, знятого з
             диспансерного обліку психоневрологічного
             закладу"
   форма N 030-3/о   "Контрольна карта диспансерного нагляду
             за  особами  групи  ризику  розвитку
             профпатології  і   з   професійними
             захворюваннями"
   форма N 030-4/о   "Контрольна карта диспансерного нагляду
             за хворим на туберкульоз"
   форма N 030-6/о   "Реєстраційна карта хворого на злоякісне
             новоутворення"
   форма N 031/о    "Книга запису викликів лікарів додому"
   форма N 032/о    "Журнал запису пологової допомоги вдома"
   форма N 037/о    "Листок щоденного   обліку   роботи
             лікаря-стоматолога    стоматологічної
             поліклініки, відділення, кабінету"
 
   ( Форму N 037-1/о відмінено на підставі Наказу МОЗ N 181
( v0181282-01 ) від 15.05.2001 ) форма N 037-1/о "Листок щоденного
обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда"
 
   форма N 037-2/о   "Листок щоденного обліку роботи лікаря
             стоматолога-ортодонта"
 
   форма N 039/о    "Відомість обліку   відвідувань   в
             поліклініці  (амбулаторії), диспансері,
             консультації, вдома"
( Нову редакцію форми N 039/о див. в Наказі Міністерства охорони
здоров'я N 47 ( v0047282-04 ) від 28.01.2004 )
 
   ( Форму N N 039-2/о відмінено на підставі Наказу МОЗ N 181
( v0181282-01 ) від 15.05.2001 ) форма N 039-2/о "Щоденник обліку
роботи  лікаря  стоматолога  (стоматологічної  поліклініки,
відділення, кабінету)"
 
   форма N 039-3/о   "Щоденник обліку   роботи    лікаря
             стоматолога-ортодонта"
 
   ( Форму N 039-4/о відмінено на підставі Наказу МОЗ N 181
( v0181282-01 ) від 15.05.2001 ) форма N 039-4/о "Щоденник обліку
роботи лікаря стоматолога-ортопеда"
 
   форма N 040/о    "Карточка попереднього запису на прийом
             до лікаря"
   форма N 043/о    "Медична карта стоматологічного хворого"
   форма N 045/о    "Карта звернення   за   антирабічною
             допомогою"
   форма N 049/о    "Журнал обліку  профілактичних  оглядів
             порожнини рота"
   форма N 052/о    "Карта профілактичних   флюорографічних
             досліджень"
   форма N 053/о    "Лікувальна карта   призовників   і
             відрізний  талон  лікувальної  карти
             призовників"
   форма N 054/о    "Іменний список призовників"
   форма N 055/о    "Карта обстеження дитини (підлітка) з
             незвичайною  реакцією  на  вакцинацію
             (ревакцинація) БЦЖ"
   форма N 056-1/о   "Журнал реєстрації   обстежених   на
             спеціалізованій медичній комісії"
   форма N 061/о    "Лікарсько-контрольна       карта
             фізкультурника і спортсмена"
   форма N 062/о    "Лікарсько-контрольна       карта
             диспансерного нагляду спортсмена"
   форма N 063/о    "Карта профілактичних щеплень"
   форма N 063-1/о   "Карта імунізації"
   форма N 064/о    "Журнал обліку профілактичних щеплень"
   форма N 065/о    "Медична карта  хворого   венеричним
             захворюванням"
   форма N 065-1/о   "Медична карта   хворого   грибковим
             захворюванням"
   форма N 067/о    "Журнал реєстрації медичної  допомоги,
             яка  надається  на заняттях фізичної
             культури і спортивних заходах "
   форма N 068/о    "Журнал медичного     обслуговування
             фізкультурних заходів"
   форма N 069/о    "Журнал запису амбулаторних операцій"
   форма N 070/о    "Довідка для одержання путівки"
   форма N 071/о    "Зведена відомость обліку захворювань в
             даному  лікувальному  закладі  серед
             дитячого населення"
   форма N 071-1/о   "Зведена відомість обліку захворювань в
             даному  лікувальному  закладі  серед
             дорослого населення"
   форма N 071-2/о   "Зведена відомість   обліку   вперше
             зареєстрованих травм та отруєнь в даному
             лікувальному закладі"
   форма N 072/о    "Санаторно-курортна карта"
   форма N 076/о    "Санаторно-курортна карта для дітей та
             підлітків"
   форма N 077/о    "Путівка в дитячій санаторій"
   форма N 078/о    "Направлення в санаторій для хворих на
             туберкульоз"
   форма N 079/о    "Медична довідка  на  учня,   який
             від'їжджає в оздоровчий табір"
   форма N 080/о    "Медичний висновок на дитину (підлітка)
             інваліда з дитинства"
   форма N 081/о    "Медична карта хворого на туберкульоз"
   форма N 081-1/о   "Карта антибактеріального лікування (до
             медичної карти хворого на туберкульоз)"
 
 
   ( Форма N 082/о "Медична довідка від'їжджаючого за кордон"
втратила чинність на підставі Наказу МОЗ N 332 ( v0332282-01 ) від
13.08.2001 )
 
 
   форма N 083-1/о   "Довідка про проходження профілактичного
             психіатричного огляду"
   форма N 083-2/о   "Журнал реєстрації висновків  медичних
             комісій  по  огляду  громадян,  які
             направляються на  роботу  в  порядку
             організованого  набору і громадського
             призову"
   форма N 084/о    "Лікарський висновок  про  переведення
             вагітної на іншу роботу"
   форма N 085/о    "Карта дільничної       медсестри
             протитуберкульозного диспансеру"
   форма N 086/о    "Медична довідка       (лікарський
             професійно-консультативний висновок)"
   форма N 087/о    "Книга запису  роботи  юрисконсульта
             закладу охорони здоров'я"
   форма N 093/о    "Направлення на обов'язковий попередній
             медичний огляд працівника"
   форма N 94-1/о   "Довідка про   термін   тимчасової
             непрацездатності  для  подання  до
             страхової організації (довідка видається
             лікувальним закладом для відшкодування
             шкоди,    заподіяної    внаслідок
             дорожньо-транспортної пригоди)"
   форма N 111/о    "Індивідуальна карта   вагітної   і
             породіллі"
   форма N 112/о    "Історія розвитку дитини"
   форма N 116/о    "Зошит обліку роботи вдома дільничної
             (патронажної)    медичної   сестри
             (акушерки)"
   форма N 122/о    "Список осіб,    які    підлягають
             періодичному медичному огляду"
   форма N 123/о    "Карта особи, яка підлягає  медичному
             огляду"
   форма N 127/о    "Медична довідка (на право  придбання
             спеціальних засобів самозахисту)"
   форма N 127-1/о   "Журнал реєстрації медичних довідок (на
             право  придбання  спеціальних засобів
             самозахисту)"
   форма N 128/о    "Журнал обліку   роботи   кабінету
             інфекційних захворювань"
   форма N 129/о    "Протокол медичного   огляду   для
             встановлення    факту    вживання
             психоактивних  речовин  та   стану
             сп'яніння"
   форма N 129-1/о   "Журнал реєстрації медичних оглядів для
             встановлення    факту    вживання
             психоактивної  речовини  та  стану
             сп'яніння"
   форма N 131/о    "Карта обліку диспансеризації"
   форма N 132/о    "Карта хворого цукровим діабетом"
   форма N 134/о    "Карта алергологічного дослідження"
   форма N 135/о    "Паспорт хворого       алергічним
             захворюванням"
   форма N 139/о    "Журнал обліку  передрейсових  оглядів
             водіїв і передзмінних оглядів робочих"
   форма N 140/о    "Сертифікат про       проходження
             профілактичного наркологічного огляду"
   форма N 140-1/о   "Журнал реєстрації виданих (отриманих)
             бланків  сертифікатів про проходження
             профілактичного наркологічного огляду"
   форма N 141/о    "Свідоцтво про  право  на  проведення
             передрейсових (післярейсових) медичних
             оглядів водіїв транспортних засобів "
   форма N 142/о    "Медична карта огляду водія (кандидата у
             водії) транспорту"
   форма N 143/о    "Посвідчення водія  про  проходження
             медичної підготовки"
   форма N 143-1/о   "Журнал реєстрації виданих (отриманих)
             бланків медичних посвідчень водія"
   форма N 144/о    "Журнал комісії по  медичному  огляду
             водіїв для визначення їх придатності до
             керування транспортом"
   форма N 145/о    "Медична карта      профілактичного
             наркологічного огляду"
   форма N 146/о    "Посвідчення про проходження  навчання
             сучасним    методом    проведення
             профілактичних наркологічних оглядів"
 
   2. Вважати такими, що втратили чинність на території України
наказ МОЗ СРСР від 04.10.80 N 1030 "Про затвердження  форм
облікової статистичної документації" за розділом 1.2. та наказ МОЗ
України від 21.10.93 N 218 ( v0218282-93 ) "Про затвердження
облікових статистичних форм."
   3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської  міських  держадміністрацій,  ректорам  вищих
навчальних закладів,  директорам  науково-дослідних  установ,
керівникам підвідомчих закладів забезпечити впровадження облікових
статистичних  форм,  що  використовуються  в  стаціонарах
лікувально-профілактичних закладів.
   4. В.о.начальника   Центру    медичної    статистики
(Голубчиков М.В.)  забезпечити працівників статистичної служби
обласного рівня зразками облікових форм, що використовуються в
стаціонарах  лікувально-профілактичних  закладів  та  надати
необхідну інструктивно-методичну допомогу.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Перший заступник Міністра             В.Ф.Москаленко


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка