Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження складу та Положення про Комісію зі змісту і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів МОЗ України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 303 від 27.12.99
   м.Київ
 
   Про затвердження складу та Положення про Комісію
   зі змісту і стандартизованої оцінки якості підготовки
   спеціалістів-медиків  та  фармацевтів  МОЗ України
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
       N 218 ( v0218282-01 ) від 07.06.2001 )
 
 ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Міністерства
                        охорони здоров'я
  N 374 ( v0374282-02 ) від 16.10.2002 )
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
            Міністерства охорони здоров'я
        N 233 ( v0233282-03 ) від 29.05.2003 )
 
 
   У зв'язку з необхідністю впровадження державних стандартів
вищої освіти в систему охорони здоров'я та кадровими змінами
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   ( Пункт 1.1 втратив чинність на підставі Наказу МОЗ N 218
( v0218282-01 ) від 07.06.2001 )
   1.2. Положення  про  Комісію  зі  змісту  освіти  і
стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та
фармацевтів МОЗ України (додається).
   2.  Вважати  наказ  МОЗ  України  від  19.09.96 N 292
( v0292282-96 ) "Про створення і склад Комісії зі змісту освіти і
стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та
фармацевтів МОЗ України" таким, що втратив чинність.
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                      Р.В.Богатирьова
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
   
               СКЛАД
    Комісії зі змісту освіти і стандартизованої оцінки
   якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів
 
 
------------------------------------------------------------------
|Волосовець О.П. |Голова  |Начальник головного управління   |
|        |     |освіти, науки та          |
|        |     |інформаційно-аналітичного      |
|        |     |забезпечення МОЗ України      |
|----------------+----------+------------------------------------|
|Булах І.С.   |Заступник |Директор Центру тестування при МОЗ |
|        |голови  |України               |
|----------------+----------+------------------------------------|
|Вітенко І.С.  |Заступник |Директор Центрального методичного  |
|        |голови  |кабінету з вищої медичної освіти МОЗ|
|        |     |України               |
|----------------+----------+------------------------------------|
|Кебкало Т.В.  |Заступник |Головний спеціаліст головного    |
|        |голови  |управління освіти, науки та     |
|        |     |інформаційно-аналітичного      |
|        |     |забезпечення МОЗ України      |
|----------------+----------+------------------------------------|
|Чернишенко Т.І. |Заступник |Заступник начальника головного   |
|        |голови  |управління освіти, науки та     |
|        |     |інформаційно-аналітичного      |
|        |     |забезпечення МОЗ України      |
|----------------+----------+------------------------------------|
|Бобирєв В.М.  |Член   |Проректор Української медичної   |
|        |комісії  |стоматологічної академії      |
|----------------+----------+------------------------------------|
|Зеленіна Н.М.  |Член   |Начальник навчально-методичного   |
|        |комісії  |кабінету Національного медичного  |
|        |     |університету            |
|----------------+----------+------------------------------------|
|Максименко С.Д. |Член   |Директор Інституту психології АПН  |
|        |комісії  |України               |
|----------------+----------+------------------------------------|
|Талалаєнко О.М. |Член   |Проректор Донецького державного   |
|        |комісії  |медичного університету       |
|----------------+----------+------------------------------------|
|Толочко В.М.  |Член   |Проректор Національного       |
|        |комісії  |фармацевтичного університету України|
------------------------------------------------------------------
   Склад підкомісій:
   з тестових екзаменів "Крок 1. Загальна лікарська практика"
(для   спеціальностей   лікувальна   справа,   педіатрія,
медико-профілактична справа) та "Крок 1. Стоматологія"
 
------------------------------------------------------------------
|Борзенко Б.Г.  |Донецький державний медичний університет    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Казаков В.М.  |Донецький державний медичний університет    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Козлов В.О.   |Дніпропетровська державна медична академія   |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Пішак В.П.   |Буковинська державна медична академія     |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Чайковський Ю.Б.|Національний медичний університет       |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Широбоков В.П. |Національний медичний університет       |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Яковлева А.Ф.  |Харківський державний медичний університет   |
------------------------------------------------------------------
   з тестових екзаменів "Крок 1. Фармація", "Крок 2. Фармація"
та "Крок 3. Фармація"
 
------------------------------------------------------------------
|Вєтютнєва Н.О.|Київська медична академія післядипломної освіти |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Волох Д.С.  |Національний медичний університет        |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Калинюк Т.Г. |Львівський державний медичний університет    |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Петренко В.В. |Запорізький державний медичний університет    |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Черних В.П.  |Національна фармацевтична академія України    |
------------------------------------------------------------------
 
   з тестового екзамену "Крок 2. Загальна лікарська практика"
(для спеціальностей    лікувальна    справа,   педіатрія,
медико-профілактична справа)
 
------------------------------------------------------------------
|Амосова К.М.  |Національний медичний університет       |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Борисова Т.П.  |Донецький державний медичний університет    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Возіанова Ж.І. |Національний медичний університет       |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Грищенко В.І.  |Харківський державний медичний університет   |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Кондратенко П.Г.|Тернопільська державна медична академія    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Майданник В.Г. |Національний медичний університет       |
------------------------------------------------------------------
   з тестового екзамену "Крок 2. Стоматологія"
 
------------------------------------------------------------------
|Маланчук В.О. |Національний медичний університет        |
|---------------+------------------------------------------------|
|Ніколішин А.К. |Українська медична стоматологічна академія   |
|---------------+------------------------------------------------|
|Голік В.А.   |Харківський державний медичний університет   |
------------------------------------------------------------------
   з тестового екзамену "Крок 3. Лікувальна справа та педіатрія"
 
------------------------------------------------------------------
|Думанский Ю.В.|Донецький державний медичний університет     |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Коломоєць М.Ю.|Буковинська державна медична академія      |
|--------------+-------------------------------------------------|
|М'ясніков В.Г.|Київська медична академія післядипломної освіти |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Марченко В.Г. |Харківська медична академія післядипломної освіти|
|--------------+-------------------------------------------------|
|Орач Р.І.   |Львівський державний медичний університет    |
------------------------------------------------------------------
   з тестового екзамену "Крок 3. Медико-профілактична справа"
 
------------------------------------------------------------------
|Солдак І.І.   |Донецький державний медичний університет    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Козярін І.П.  |Київська медична академія післядипломної освіти|
|----------------+-----------------------------------------------|
|Яворовський О.П.|Національний медичний університет       |
------------------------------------------------------------------
   з тестового екзамену "Крок 3. Стоматологія"
 
------------------------------------------------------------------
|Неспрядько В.П. |Національний медичний університет       |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Скрипнікова Т.П.|Українська медична стоматологічна академія   |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Тімофєєв О.О.  |Київська медична академія післядипломної освіти|
------------------------------------------------------------------
   з тестових екзаменів "Крок М. Сестринська справа", "Крок М.
Лікувальна справа", "Крок М. Акушерська справа"
 
------------------------------------------------------------------
|Губенко Н.Я.  |Черкаський медичний коледж           |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Литвиненко В.І. |Кременчуцьке медичне училище          |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Лойко В.В.   |Українська медична стоматологічна академія   |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Сидельніков В.Ф.|Київський медичний коледж ім. П.І.Гаврося   |
------------------------------------------------------------------
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 218
( v0218282-01 ) від 07.06.2001, в редакції Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 233 ( v0233282-03 ) від 29.05.2003 )
                         Затверджено
                         Наказ МОЗ України
                         27.12.99 N 303
 
  Положення про Комісію зі змісту освіти і стандартизованої
  оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів
   Викладення Положення про Комісію в новій редакції обумовлено
створенням  системи ліцензійних інтегрованих іспитів (далі -
Система ліцензійних іспитів) та функціями координації робіт з
проведення ліцензійних іспитів, що покладені на Комісію, згідно з
Положенням про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з
вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація" (далі - Положення
про систему ліцензійних іспитів), затвердженого наказом  МОЗ
України від 14.08.98 N 251 ( z0563-98 ).
           1. Загальні положення
   1.1. Комісія  функціонує  з  метою  координації робіт з
впровадження державних стандартів вищої освіти, які регламентують
вимоги    до    освітньо-кваліфікаційних   характеристик,
освітньо-професійних програм та засобів педагогічної діагностики
при підготовці фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і
"Фармація".
   1.2. Комісія входить до організаційної структури Системи
ліцензійних іспитів  відповідно  до  Положення  про  систему
ліцензійних інтегрованих іспитів і забезпечує контроль за фаховою
експертизою змісту тестових матеріалів ліцензійних іспитів та
діяльністю    Центру    тестування,    який    виконує
організаційно-методичні  роботи  з  проведення  ліцензійних
інтегрованих іспитів згідно з Положенням про систему ліцензійних
іспитів.
   1.3. Комісія у своїй діяльності підзвітна управлінню закладів
освіти та медичної науки МОЗ України і працює на базі Центрального
методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України.
   1.4. Комісія  керується  у  своїй  діяльності  чинним
законодавством, державними стандартами вищої освіти, наказами
Міністерства охорони здоров'я України, Положенням про систему
ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів
"Медицина" і "Фармація", а також даним Положенням.
   1.5. Персональний склад Комісії формується, як правило, із
завідувачів опорними кафедрами ВНЗ, затверджується на початку
навчального року наказом Міністерства охорони здоров'я України.
Ротація однієї третини складу Комісії здійснюється 1 раз на
3 роки.
   1.6. Члени  Комісії очолюють Комітети фахової експертизи
тестових матеріалів ліцензійних іспитів і несуть відповідальність
перед Комісією за якість фахової експертизи тестових матеріалів,
їх відповідність державним стандартам вищої освіти, сучасним
технологіям педагогічної діагностики та технології ліцензійних
іспитів.
            2. Завдання Комісії
   2.1. Забезпечення фахової експертизи нормативної документації
для  впровадження  державних  стандартів  вищої  освіти, які
регламентують вимоги до освітньо-кваліфікаційних характеристик,
освітньо-професійних програм та засобів педагогічної діагностики
при підготовці фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і
"Фармація".
   2.2. Експертна оцінка методик введення державних стандартів
вищої  освіти при підготовці фахівців напрямів "Медицина" і
"Фармація" та якості одержаних результатів.
   2.3. Контроль  за  об'єктивністю результатів педагогічної
діагностики. Захист прав суб'єктів діагностики.
           3. Обов'язки та права
   3.1. Відповідно до покладених завдань Комісія зобов'язана:
   3.1.1. Забезпечувати  якість  фахової  експертизи методик
впровадження державних стандартів у систему підготовки фахівців
напрямів "Медицина" і "Фармація".
   3.1.2. Забезпечувати дотримання процедури проведення фахової
експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів відповідно до
Положення про систему ліцензійних іспитів та вимог державних
стандартів освіти до засобів стандартизованої діагностики.
   3.1.3. Забезпечувати дотримання термінів проведення фахової
експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів.
   3.1.4. Забезпечувати  своєчасне  оформлення  експертних
висновків щодо якості тестових матеріалів, які є обов'язковою
умовою для включення таких матеріалів до банку тестових завдань та
екзаменаційних буклетів.
   3.1.5. Здійснювати експертизу шкали конвертації результатів
тестування в оцінки та критерію "склав/не склав", що визначаються
Центром тестування на основі показників тестування за попередній
рік.
   3.1.6. Готувати для управління закладів освіти та медичної
науки експертні висновки за результатами ліцензійних іспитів
(річні звіти) для вдосконалення навчального процесу у вищих
медичних навчальних закладах.
   3.2. Комісія має право:
   3.2.1. Давати вищим навчальним закладам рекомендації щодо
форм та методів удосконалення науково-методичного забезпечення
підготовки фахівців.
   3.2.2. Сприяти адаптації зарубіжного досвіду та впровадженню
сучасних методів навчання і контролю знань.
   3.2.3. Призначати додаткову  експертизу  змісту  тестових
матеріалів, якщо невідповідність якості фахової експертизи вимогам
технології  ліцензійних  іспитів  доведена  та  документально
оформлена.
   3.2.4. Скасовувати результати тестових екзаменів ліцензійних
іспитів  у разі порушення технології останніх та призначати
повторні тестові екзамени. Факт порушення повинен бути доведений
та документально оформлений.
           4. Організація роботи
   4.1. Діяльність Комісії здійснюється у формі засідань Комісії
та Комітетів фахової експертизи 1 раз на рік.
   4.2. Експертиза матеріалів ліцензійних іспитів здійснюється в
два етапи:
   Перший етап - встановлення відповідності тестових матеріалів
державним стандартам - здійснюється профільними науково-дослідними
лабораторіями з питань до дипломної та післядипломної підготовки
спеціалістів. Другий етап - фахова експертиза тестових матеріалів,
яка здійснюється на засіданнях Комітетів фахової експертизи, склад
яких додається (додаток 1).
   4.3. Голови Комітетів фахової експертизи готують висновки про
результати фахової експертизи та відповідність змісту тестових
матеріалів ліцензійних іспитів державним стандартам вищої освіти
(додаток 2). Експертні висновки затверджуються головою Комісії.
   4.4.Робота викладачів  у  Комітетах  фахової  експертизи
вноситься  до  їх  індивідуальних  планів  роботи  як  вид
навчально-методичної роботи.
   4.5. Організаційна робота  Комітетів  фахової  експертизи
забезпечується Центром тестування (одержання тестових матеріалів,
які подаються у встановленому комп'ютерному  форматі  та  у
встановлені строки, організація засідань, оформлення і тиражування
документації, запрошення фахівців, організація консультацій для
членів Комітетів, комп'ютерне забезпечення, зв'язок з вищими
навчальними закладами, тощо).
               Додаток 1
               до пункту 4.2. Положення про Комісію
        Склад Комітетів фахової експертизи
   Крок 2 "Лікувальна справа"
   Відповідальні за екзаменаційні матеріали
 
------------------------------------------------------------------
|    Профіль    |          Склад         |
|---------------------+------------------------------------------|
|Терапевтичний    |Амосова К.М. (НМУ), Возіанова Ж.І. (НМУ), |
|           |Костюк І.Ф. (ХДМУ), Берьозов В.М. (ДДМУ) |
|---------------------+------------------------------------------|
|Хірургічний     |Ковальчук Л.Я. (ТДМА), Кондратенко П.Г.  |
|           |(ДДМУ), Сушко В.І. (ДДМА),        |
|---------------------+------------------------------------------|
|Педіатрія      |Волосовець О.П. (НМУ), Крамарев С.О. (НМУ)|
|---------------------+------------------------------------------|
|Акушерство та    |Грищенко В.І. (ХДМУ), Потапов В.О. (ДДМА) |
|гінекологія     |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Гігієна та ОЗО    |Бардов В.Г. (НМУ), Гаріна М.Г. (ДДМУ)   |
------------------------------------------------------------------
   Члени комітетів:
 
------------------------------------------------------------------
|    Профіль    |          Склад         |
|---------------------+------------------------------------------|
|Терапевтичний    |Берьозов В.М. (ДДМУ), Вакалюк І.П.    |
|           |(ІФДМА), Денисюк В.І. (ВДМУ),       |
|           |Капустник В.А. (ХДМУ), Карапетян К.Г.   |
|           |(ДДМА), Ковальова Н.М. (НМУ),       |
|           |Коломоєць М.Ю. (БДМА), Максимов С.Д.   |
|           |(УДУ), Панчук С.М. (ХНУ), Путінцев В.Г.  |
|           |(ЛугДМУ), Сидорова Л.Л. (НМУ),      |
|           |Хомченкова Н.І. (НМУ), Юрлов В.М. (ОДМУ) |
|---------------------+------------------------------------------|
|Хірургічний     |Балтайтіс Ю.В. (НМУ), Бітчук Д.Д. (ХДМУ), |
|           |Грубнік В.В. (ОДМУ), Венгер І.К. (ТДМА), |
|           |Желіба М.Д. (ВДМУ), Ковальський М.П.   |
|           |(НМУ), Кондратенко П.Г. (ДДМУ),      |
|           |Кривченя Д.О. (НМУ), Оболенцев М.І.    |
|           |(ХДМУ), Сушко В.І. (ДДМА)         |
|---------------------+------------------------------------------|
|Педіатрія      |Волосовець О.П. (НМУ), Крамарев С.О.   |
|           |(НМУ), Прохоров Є.В. (ДДМУ), Сапа Ю.С.  |
|           |(ДДУ)                   |
|---------------------+------------------------------------------|
|Акушерство та    |Кузьміна І.Ю. (ХДМУ), Мітюніна Н.І.    |
|гінекологія     |(УМСА), Пенанен І.О. (ОДМУ),       |
|           |Смоляк Л.Л. (ДДМУ)            |
|---------------------+------------------------------------------|
|Гігієна та ОЗО    |Ванханен В.Д (ДДМУ), Гаріна М.Г. (ДДМУ), |
|           |Прус Л.О. (НМУ), Степаненко Г.О. (НМУ)  |
------------------------------------------------------------------
   Крок 1 лікувальна справа та стоматологія
   Відповідальні за екзаменаційні матеріали:
 
------------------------------------------------------------------
|    Профіль    |          Склад         |
|---------------------+------------------------------------------|
|Біологія       |Пішак В.П. (БДМА), Гарець В.Г. (ДДМА)   |
|---------------------+------------------------------------------|
|Гістологія      |Чайковський Ю.Б. (НМУ), Баринов Е.Ф.   |
|           |(ДДМУ)                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|Біохімія       |Губський Ю.І. (НМУ), Борзенко Б.Г. (ДДМУ) |
|---------------------+------------------------------------------|
|Мікробіологія    |Широбоков В.П. (НМУ), Кременчутський Г.М. |
|           |(ДДМА)                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|Нормальна анатомія  |Бобрик І.І. (НМУ), Козлов В.О.(ДДМА)   |
|---------------------+------------------------------------------|
|Нормальна фізіологія |Казаков В.М. (ДДМУ), Шевчук В.Г. (НМУ)  |
|---------------------+------------------------------------------|
|Патологічна анатомія |Яковцова А.Ф. (ХДМУ), Шпонька І.С.    |
|---------------------+------------------------------------------|
|Патологічна     |Биць Ю.В. (НМУ), Казимірко Н.К. (ЛугДМУ) |
|фізіологія      |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Фармакологія     |Чекман І.С. (НМУ), Мамчур В.Й. (ДДМА)   |
------------------------------------------------------------------
   Члени комітетів:
 
------------------------------------------------------------------
|    Профіль    |          Склад         |
|---------------------+------------------------------------------|
|Біологія       |Бойчук Т.М. (БДМА), Овчинніков С.О.    |
|           |(ДДМУ), Решетняк Т.А. (НМУ)        |
|---------------------+------------------------------------------|
|Гістологія      |Бондаренко Н.Н. (ДДМУ), Пушкар М.С.    |
|           |(ВДМУ), Раскалей В.Б. (НМУ)        |
|---------------------+------------------------------------------|
|Біохімія       |Борзенко Б.Г. (ДДМУ), Мардашко О.О.    |
|           |(ОДМУ), Сударикова Л.Г. (НМУ)       |
|---------------------+------------------------------------------|
|Мікробіологія    |Жадинський Н.В. (ДДМУ), Салата О.В. (НМУ),|
|           |Федечко Й.М. (ЛДМУ)            |
|---------------------+------------------------------------------|
|Нормальна анатомія  |Басий Р.В. (ДДМУ), Бобрик І.І. (НМУ),   |
|           |Мішалов В.Д. (ДДМА), Сікора В.З. (СДУ)  |
|---------------------+------------------------------------------|
|Нормальна фізіологія |Андреєва В.Ф. (ДДМУ), Зеленіна Н.М. (НМУ),|
|           |Неруш П.О. (ДДМА)             |
|---------------------+------------------------------------------|
|Патологічна анатомія |Вінников Ю.М. (ДДМУ), Мельнікова С.М.   |
|           |(ХДМУ), Решетнікова О.С. (ЛугДМУ)     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Патологічна     |Казановська Н.Ф.(ЛДМУ), Казимірко Н.К.  |
|фізіологія      |(ЛугДМУ), Колесніков Ю.М. (ЗДМУ),     |
|           |Линчевська Л.П. (ДДМУ),          |
|           |Потоцька І.І. (НМУ)            |
|---------------------+------------------------------------------|
|Фармакологія     |Зіньковська Л.Я.(ДДМУ), Кіричек Л.Т.   |
|           |(ХДМУ), Тржецинський С.Д. (ЗДМУ),     |
|           |Чекман І.С. (НМУ)             |
------------------------------------------------------------------
   Крок 2 "Стоматологія"
   Відповідальні за екзаменаційні матеріали:
 
------------------------------------------------------------------
|    Профіль    |          Склад         |
|---------------------+------------------------------------------|
|Терапевтична     |Ніколішин А.К. (УМСА), Помойницький В.Г. |
|стоматологія     |(ДДМА)                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|Хірургічна      |Маланчук В.О. (НМУ), Рузін Г.П. (ХДМУ)  |
|стоматологія     |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Ортопедична     |Неспрядько В.П. (НМУ), Кльомін В.А.(ДДМУ),|
|стоматологія     |Фліс П.С. (НМУ)              |
|---------------------+------------------------------------------|
|Дитяча стоматологія |Харьков Л.В. (НМУ), Хоменко Л.О. (НМУ)  |
------------------------------------------------------------------
   Члени комітетів
 
------------------------------------------------------------------
|    Профіль    |          Склад         |
|---------------------+------------------------------------------|
|Терапевтична     |Авдоніна Л.І. (КДМУ), Косарева Л.І.    |
|стоматологія     |(ДДМУ), Марченко О.І. (КМІ УАНМ),     |
|           |Політун А.М. (НМУ)            |
|---------------------+------------------------------------------|
|Хірургічна      |Музичина Г.А. (ДДМУ), Розколупа О.О.   |
|стоматологія     |(УМСА), Рузін Г.П. (ХДМУ), Усенко С.А.  |
|           |(НМУ)                   |
|---------------------+------------------------------------------|
|Ортопедична     |Бєліков О.Б. (УМСА), Голік В.П. (ХДМУ),  |
|стоматологія     |Волинець В.М. (НМУ), Герасимчук П.Г.   |
|           |(ДДМА), Кльомін В.А. (ДДМУ), Мунтян Л.М. |
|           |(ВДМУ), Ращенко Н.В. (НМУ)        |
|---------------------+------------------------------------------|
|Дитяча стоматологія |Голубєва І.М. (НМУ), Каськова Л.Ф. (УСМА),|
|           |Моісейцева Л.А. (ДДМУ), Ніконов В.В.   |
|           |(ХДМУ), Пермінов О.Б. (ІФДМА),      |
|           |Яковенко Л.М. (НМУ)            |
------------------------------------------------------------------
   Крок 2 "Фармація"
   Відповідальні за екзаменаційні матеріали: Волох Д.С. (НМУ),
Калинюк Т.Г. (ЛДМУ), Петренко В.В. (ЗДМУ), Черних В.П. (ХНФА).
                Додаток 2
                до пункту 4.3.Положення про Комісію
             (Герб України)
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
   Комісія МОЗ України зі змісту освіти і стандартизованої
  оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів
 
                 "Затверджено"
                 Голова Комісії
                 ________________________________
                 _____________________ 199____ р.
             Висновок N _____
      про результат фахової експертизи тестових
         матеріалів ліцензійних іспитів
   Зміст тестового екзамену ___________________________________,
                   (назва екзамену)
розглянутого "__________"____________ Комітетом фахової експертизи
_________________________ (протоколи N ____ додаються), відповідає
вимогам, визначеним державними стандартами вищої медичної освіти
України та технології ліцензійних іспитів.
   Комісія рекомендує  Центру  тестування  зміст  тестових
матеріалів для використання в системі ліцензійних інтегрованих
іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація".
 
Голова Комітету фахової експертизи  Директор Центру тестування
_______________________________  _______________________________
____________________ 199____ р.  ___________________ 199 ____ р.
   М.П.
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка