Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок приватизації земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності в м. Чернівці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Одинадцята сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ

від 27.12.99 р. N 202

Про порядок приватизації земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності в м. Чернівці

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Чернівецької міської ради
 від 23 листопада 2000 року N 338

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельним кодексом України, указами Президента України "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12.07.95 N 608/95, "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 19.01.99 N 32/99 з метою створення умов для ефективного використання землі, стимулювання підприємницької діяльності, заохочення інвестицій міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Чернівці (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови по виконавчій роботі, директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Ротаря П. Я. та голову постійної депутатської комісії міської ради з питань будівництва, архітектури та земельних відносин Грінчук Л. В.

 

Міський голова  

М. Федорук 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чернівецької міської ради
від 27 грудня 1999 р. N 202 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Чернівці

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регулює організаційно-правовий та економічний механізм приватизації за грошові кошти земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", указів Президента України "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12.07.95 N 608/95, "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 19.01.99 N 32/99 і інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія цього Положення поширюється на землі державної і комунальної власності за винятком тих, які не можуть бути передані у колективну чи приватну власність відповідно до статті 4 Земельного кодексу України. Положення не поширюється на продаж та приватизацію земельних ділянок громадянам України для ведення селянського (фермерського) господарства, ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва, а також на земельні ділянки, розташовані в архітектурно-заповідній території.

1.3. Право на приватизацію земельних ділянок несільськогосподарського призначення мають юридичні особи України - суб'єкти підприємницької діяльності, за винятком тих, які не можуть мати у приватній власності земельні ділянки відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Право на приватизацію земельних ділянок несільськогосподарського призначення мають також громадяни України, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності.

1.5. Об'єктами приватизації можуть бути:

- земельні ділянки, які перебувають у користуванні (в тому числі на умовах оренди) юридичних та фізичних осіб;

- земельні ділянки, що не перебувають у власності чи не надані у користування іншим особам для здійснення підприємницької діяльності, не пов'язаної з сільськогосподарським виробництвом;

- земельні ділянки, які знаходяться під об'єктами, що приватизуються або вже приватизовані відповідно до чинного законодавства України про приватизацію державного майна та цілісних майнових комплексів (включаючи цехи, виробничі дільниці, магазини, перукарні, майстерні, що виділяються у самостійні підприємства і є цілісними майновими комплексами);

- земельні ділянки під об'єктами незавершеного будівництва.

1.6. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які перебувають у державній чи комунальній власності, для підприємницької діяльності здійснює виконком, якому міська рада надала відповідні повноваження згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", указами Президента України "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12.07.95 N 608/95, "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 19.01.99 N 32/99.

1.7. Продаж земельних ділянок здійснюється на підставі рішень виконкому міської ради шляхом укладання договору купівлі-продажу, в тому числі за результатами аукціонів та конкурсів.

1.8. Документом, що посвідчує право на земельну ділянку, є договір купівлі-продажу земельної ділянки.

1.9. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення підлягає нотаріальному посвідченню і є підставою для оформлення відповідного державного акта на право власності на земельну ділянку.

1.10. Приватизація вільних земельних ділянок проводиться на конкурентних засадах і визначається окремим Положенням про порядок проведення земельних аукціонів.

1.11. Земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу, щорічно визначаються у переліку, який розглядається виконавчим комітетом міської ради і затверджується на сесії міської ради.


1.12. Пункт 1.12 відмінено 

(згідно з рішенням Чернівецької
 міської ради від 23.11.2000 р. N 338)

1.13. Відповідальність за підготовку проекту рішення про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, договору купівлі-продажу несе начальник управління земельних ресурсів.

Розділ II. ПРИВАТИЗАЦІЯ ВІЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОРИСТУВАННІ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які бажають приватизувати земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності звертаються з заявою (клопотанням) установленого зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України, до виконавчого комітету міської ради.

2.2. У заяві громадянина України - суб'єкта підприємницької діяльності зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія і номер, ким і коли виданий, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів, у клопотанні юридичної особи України найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код.

До заяви (клопотання) додаються такі документи:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

- договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, що знаходиться на даній земельній ділянці, або інші документи, що посвідчують право власності на нього;

- Державний акт на право постійного користування землею (в тому числі на умовах оренди).

У разі придбання земельної ділянки у спільну власність до заяви (клопотання) додається список покупців з визначенням частки земельної ділянки.

2.3. Виконавчий комітет у місячний строк від дня надходження заяви (клопотання) приймає рішення про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення або відмову в цьому.

2.4. Рішення про приватизацію земельної ділянки приймає виконавчий комітет на підставі проекту відведення земельної ділянки, розробленого згідно з статтями 17, 18 Земельного кодексу України.

2.5. В разі приватизації громадянами та юридичними особами земельних ділянок, на які розроблені і затверджені проекти відводу, останні можуть бути використані комітетом для прийняття рішення про приватизацію земельної ділянки, якщо умовами придбання не передбачена заміна розмірів та цільового призначення земельної ділянки або її частини.

2.6. Приватизація земельних ділянок, що перебувають у користуванні інших осіб, для здійснення підприємницької діяльності проводиться лише після вилучення їх у порядку, визначеному статтями 31, 32, 88, 89 Земельного кодексу України.

2.7. Рішення виконавчого комітету про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, його нотаріального посвідчення та реєстрації.

2.8. Юридичні та фізичні особи, які приватизували земельні ділянки для підприємницької діяльності, можуть приступати до їх використання за цільовим використанням лише після відведення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

2.9. Відведення земельної ділянки в натурі здійснюється на підставі:

- рішення виконавчого комітету про затвердження проекту відведення земельної ділянки;

- в разі необхідності - рішення виконавчого комітету про вилучення земельної ділянки у попереднього користувача;

- рішення виконавчого комітету про продаж земельної ділянки;

- нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованого департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин;

- документів про сплату вартості земельної ділянки відповідно до умов укладеного договору.

Розділ III. ПОРЯДОК ОЦІНКИ, РОЗРАХУНКІВ ТА РОЗПОДІЛУ КОШТІВ ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК


3.1. Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення у приватну власність проводиться виконавчим комітетом міської ради на підставі експертної грошової оцінки.

(пункт 3.1 в редакції рішення
 Чернівецької міської ради від 23.11.2000 р. N 338)

3.2. Оплата вартості земельної ділянки несільськогосподарського призначення може здійснюватись за згодою сторін із розстроченням платежу на термін не більший 6 місяців.

3.3. У разі приватизації земельної ділянки на конкурентних засадах вартість земельної ділянки встановлюється на підставі експертної грошової оцінки і є стартовою ціною.


3.4. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, зараховуються до міського бюджету.

(пункт 3.4 в редакції рішення
 Чернівецької міської ради від 23.11.2000 р. N 338)

3.5. Пункт 3.5 відмінено 

(згідно з рішенням Чернівецької
 міської ради від 23.11.2000 р. N 338)
 

Секретар міської ради 

І. Васійчук 

 

Текст надано виконавчим комітетом Чернівецької міської ради.

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка