Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 864 від 28.12.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 січня 2000 р.
 vd991228 vn864            за N 50/4271
 
 
      Про затвердження Положення про відділ митних
     платежів регіональної митниці, митниці прямого
           підпорядкування, митниці
 
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                       митної служби
     N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001
     N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 
     N 796 ( z1175-03 ) від 25.11.2003
     N 664 ( z1209-04 ) від 13.09.2004 )
 
 ( Зміни по Наказу Державної митної служби N 1088 ( z1410-05 )
  від 08.11.2005 будуть внесені через 10 днів з дня його
  офіційного опублікування )
 
   ( У тексті наказу та Положення слова "Управління митних
    доходів та платежів" замінено словами "Управління
    податків та зборів", слова "відділ тарифів та митної
    вартості" та слова "Відділ тарифів" замінено словами
    "відділ контролю митної вартості регіональної митниці
    або відділ контролю митної вартості та номенклатури
    митниці  прямого підпорядкування, митниці", слова
    "Бухгалтерія" замінено словами "відділ фінансів та
    бухгалтерського  обліку"  у відповідних відмінках
    згідно  з Наказом Державної митної служби N 628
    ( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
 
 
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1.  Затвердити  Положення  про  відділ  митних платежів
регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці
(додається).
   2. Підпорядкувати  відділ  митних  платежів  регіональної
митниці, митниці  прямого  підпорядкування,  митниці  першому
заступнику  начальника  регіональної митниці, митниці прямого
підпорядкування, митниці. ( Пункт 2 в редакції  Наказу Державної
митної служби України N 664 ( z1209-04 ) від 13.09.2004 )
   3. Призначення на посади та звільнення з них начальників
відділів митних платежів регіональних митниць, митниць прямого
підпорядкування, митниць, накладення та зняття дисциплінарних
стягнень здійснювати за погодженням з Управлінням податків та
зборів Держмитслужби.
   4. Для оперативного отримання з Держмитслужби інформації, що
стосується справляння митних платежів, начальникам регіональних
митниць, митниць прямого підпорядкування, митниць організувати та
забезпечити ознайомлення начальників відділів митних платежів з
електронною поштою Держмитслужби, адресованою начальникам митниць,
протягом дня отримання такої пошти.
   5. Інформаційно-аналітичному  митному  управлінню (Копосов
С.А.) забезпечити створення окремих поштових скриньок відділів
митних  платежів  у  регіональних митницях, митницях прямого
підпорядкування, митницях, зареєстрованих у поштовому відділенні
Держмитслужби.
   6. Контрольні запити Управління податків та зборів терміново
передавати  на  поштову скриньку відділу митних платежів до
виконання з подальшою доповіддю начальника відділу митних платежів
відповідно  начальнику  регіональної митниці, митниці прямого
підпорядкування або митниці.
   7. Чинні  нормативні акти Держмитслужби щодо організації
роботи й діяльності відділу митних платежів застосовувати в
частині, що не суперечить цьому Положенню.
   8. Управлінню податків та зборів (Шульга С.В.) та Правовому
управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   9. Управлінню  справами  (Максимов  Ю.Ю.)  забезпечити
тиражування та доведення цього наказу до митних органів після його
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   10. Контроль за виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступника Голови Служби Шейка О.П.
 
 Голова Служби                     Ю.Соловков
 
                       Затверджено
                   Наказ Державної митної служби
                   України 28.12.99 N 864
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 січня 2000 р.
                   за N 50/4271
 
              Положення
     про відділ митних платежів регіональної митниці,
       митниці прямого підпорядкування, митниці
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Відділ митних  платежів (далі - Відділ) - окремий
структурний  підрозділ  регіональної митниці, митниці прямого
підпорядкування, митниці, який забезпечує правильність нарахування
митних платежів за вантажними митними деклараціями суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
   Відділ регіональної митниці складається з чотирьох секторів:
   сектору оформлення;
   сектору обліку та звітності;
   сектору визначення походження товарів;
   сектору контролю.
   Відділ митниці прямого підпорядкування, митниці складається з
трьох секторів:
   сектору оформлення;
   сектору обліку та звітності;
   сектору визначення походження товарів.
   Сектор оформлення митниці прямого підпорядкування, митниці
додатково виконує функції контролю.
( Пункт 1.1 в редакції Наказу Державної митної служби N 628
( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
   1.2. Забороняється  покладати  на  співробітників Відділу
виконання функцій і завдань, не передбачених цим Положенням.
   Будь-які зміни функцій Відділу можуть бути здійснені за
наказом начальника Митниці після погодження з Управлінням податків
та зборів Держмитслужби.
   1.3. Основним завданням Відділу є контроль за надходженням
і  справлянням  податків  та  зборів  за вантажними митними
деклараціями (далі - ВМД).
   Відділ веде облік виключно митних платежів, які надійшли на
спеціальний  рахунок  Митниці  від  платників  -  суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) як попередня оплата
за митне оформлення за вантажними митними деклараціями. Облік
ведеться за встановленими в додатках 1-8 формами.
( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби
N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
   1.4. Для виконання основного завдання до компетенції Відділу
віднесено:
 
   ( Абзац другий пункту 1.4 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
 
   перевірку правильності застосування валютного курсу;
   перевірку правильності  нарахування  митних  платежів  та
контроль за застосуванням пільг з їх сплати;
   контроль за наданням відстрочок та розстрочок і своєчасністю
сплати митних платежів;
   контроль та облік векселів, поданих до митного оформлення
суб'єктами ЗЕД під час оформлення ВМД;
   підготовка матеріалів керівництву Митниці для застосування
санкцій до порушників термінів сплати митних платежів;
   контроль за правильністю  визначення  країни  походження
товарів.
   До компетенції Відділу належать також:
   підготовка зведеної інформації щодо належних до перерахування
до бюджету сум податків та зборів, здійснення роботи з аналізу
наслідків змін у ставках податків та підготовка пропозицій щодо їх
оптимізації.
   ( Абзац пункту 1.4 виключено на підставі Наказу Держмитслужби
N 796 ( z1175-03 ) від 25.11.2003 )  
( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
   1.5. До виключної компетенції Відділу належить контроль за
правильністю даних, зазначених у 23, 34, 36, 47, 48, В, С графах
ВМД. ( Абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної  митної  служби  N 628 ( z0899-03 ) від
24.09.2003 )
   З метою здійснення такого контролю  Відділ  використовує
інформацію, достовірність якої перевіряється іншими підрозділами
Митниці, у тому числі за 12, 15, 22, 24, 31, 33, 37, 41 графами
ВМД. ( Абзац другий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Державної  митної  служби  N 628 ( z0899-03 ) від
24.09.2003 )
 
   ( Абзац третій пункту 1.5 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
 
   1.6. Після завершення оформлення ВМД у справах Відділу
залишається третій аркуш ВМД. ( Пункт 1.6 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної митної служби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001, в редакції Наказу Державної митної служби N 628
( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
   1.7. Співробітникам  Відділу  забороняється  передавати
документи, що зберігаються в справах Відділу (пункт 1.6 цього
Положення),  чи їх копії, а також іншу інформацію стосовно
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та інших організацій, що
стала їм відома в процесі митного оформлення, третім особам або
організаціям без письмового розпорядження начальника Митниці.
   1.8. Посадові особи митних постів, які здійснюють контроль за
справлянням податків та зборів за ВМД у зоні діяльності поста,
визначаються  наказом  начальника  Митниці  та перебувають у
підпорядкуванні начальника Відділу. ( Пункт 1.8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
   1.9. Начальник  Відділу  зобов'язаний  координувати  та
контролювати оперативну діяльність цих працівників шляхом:
   надання таким посадовим особам митних постів методологічних
роз'яснень, а також  інструкцій,  розпоряджень  стосовно  їх
оперативної діяльності;
   методичного забезпечення навчання за основними  напрямами
роботи;
   періодичних перевірок і контролю за роботою оперативного
складу  постів  у  частині  виконання вимог законодавчих та
нормативних актів відповідно до напрямів роботи Відділу.
   Начальник Відділу  несе  персональну  відповідальність за
виконання вищезгаданих функцій.
 
   ( Пункт 1.10 виключено на підставі Наказу Держмитслужби N 689
( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
 
   ( Пункт 1.11 виключено на підставі Наказу Держмитслужби N 689
( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
 
   2. Перевірка правильності застосування валютного курсу при
нарахуванні митних платежів за ВМД ( Назва розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
   2.1. Співробітники  Відділу  контролюють   правильність
застосування:
   офіційного курсу іноземної валюти до національної валюти
України;
 
   ( Абзац третій пункту 2.1 виключено на підставі Наказу
Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
 
   2.2. При визначенні сум митних платежів, які нараховуються за
фіксованими ставками, застосовуються офіційні курси іноземних
валют,  що визначаються Національним банком України на день
оформлення вантажної митної декларації.
   День оформлення ВМД - дата проставлення на ВМД відбитка
особистої номерної печатки посадової особи митниці (особисте митне
забезпечення типу N 1), у тому числі й у разі оформлення нової ВМД
замість анульованої в установленому порядку.
   У разі нарахування та стягнення заборгованості по митних
платежах, яка виникла в момент оформлення ВМД, застосовується
офіційний курс валют, установлений НБУ на день оформлення такої
ВМД.
 
   3. Перевірка правильності нарахування та застосування пільг
зі сплати митних платежів за ВМД ( Назва розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
   3.1. Співробітники   Відділу  перевіряють  правильність
нарахування митних зборів, мита, акцизного збору та податку на
додану  вартість за ВМД та застосування пільг з їх сплати
відповідно  до  чинного законодавства в порядку, визначеному
нормативними документами Держмитслужби. ( Пункт 3.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
   4. Перевірка своєчасності сплати митних платежів за ВМД та
контроль за наданням відстрочок ( Назва розділу 4 в редакції
Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
 
   4.1. Відділ здійснює оформлення ВМД за умови фактичного
надходження на спеціальний рахунок Митниці коштів (попередня
оплата за митне оформлення) у сумі, що забезпечує сплату всіх
установлених актами законодавства податків та зборів (обов'язкових
платежів) і митних зборів,  що  підтверджується  банківською
випискою.
   У разі здійснення платежів готівкою підтвердженням факту
зарахування коштів на спеціальний рахунок Митниці є квитанція
встановленого зразка.
   Якщо законодавчими  актами суб'єкту ЗЕД надано право на
відстрочку фактичної сплати митних платежів, то Відділ здійснює
оформлення  ВМД  за  умови надання суб'єктом ЗЕД фінансових
документів, форма  та  порядок  погашення  яких  установлені
відповідним актом законодавства.
   У платіжних дорученнях на сплату коштів, які підлягають
нарахуванню та стягненню за ВМД, у графі "Призначення платежу" має
бути зазначено "Попередня оплата за митне оформлення ВМД".
   Кошти, перераховані митним органам як попередня оплата за
митне оформлення ВМД, не можуть використовуватись на оплату
платежів, які нараховуються не за ВМД, крім єдиного збору, який
справляється в пунктах пропуску через державний кордон України
(далі - єдиний збір). ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з
Наказом Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
   4.2. Співробітники Відділу контролюють надання відстрочок та
своєчасність і повноту сплати митних платежів відповідно до цього
Положення та інших нормативних документів Держмитслужби.
   4.3. Відділ контролює своєчасність  сплати  всіх  митних
платежів, на які підприємствам надано відстрочку сплати. При
невиконанні ними своїх зобов'язань, а рівно і при виявленні інших
дій, що спричинили недобір митних зборів та платежів, начальник
Відділу доповідає про це письмовим рапортом першому заступнику
начальника  Митниці  й надає відділу бухгалтерського обліку,
контролю та звітності по митних платежах Митниці інформацію про
боржників для стягнення митних платежів у порядку, передбаченому
актами законодавства, а також за рішенням суду, арбітражного суду
та за виконавчими написами нотаріусів.
   У разі виникнення будь-якої заборгованості по сплаті митних
платежів забороняється без письмової згоди суб'єкта ЗЕД - боржника
погашати відповідні  суми  заборгованості  за  рахунок  його
попередньої  оплати  за  митне оформлення, яка перебуває на
спеціальному рахунку Митниці.
   Письмове звернення  підприємства щодо згоди на стягнення
заборгованості за рахунок його попередньої оплати за  митне
оформлення є фінансовим документом і має бути підписане керівником
підприємства та головним  бухгалтером  і  завірене  печаткою
підприємства. Таке звернення в обов'язковому порядку має містити:
причину та  дату  виникнення  заборгованості,  основну  суму
заборгованості,  згоду на стягнення пені на день фактичного
погашення заборгованості, номер та дату платіжного доручення, з
якого буде здійснене списання сум заборгованості.
( Пункт 4.3 із змінами, внесенеми згідно з Наказом Державної
митної служби N 664 ( z1209-04 ) від 13.09.2004 )
 
   5. Взаємодія Відділу з іншими підрозділами Митниці
 
   5.1. Взаємодію з відділом бухгалтерського обліку, контролю та
звітності по митних платежах Митниці (далі - відділ фінансів та
бухгалтерського  обліку) здійснює сектор обліку та звітності
Відділу за такими напрямами:
   5.1.1. Банківські виписки зі спеціального рахунку Митниці
подаються Відділу відділом фінансів та бухгалтерського обліку
протягом 1 години після їх отримання у вигляді електронної копії.
У разі відсутності відповідного технічного забезпечення Відділу
подається завірена головним бухгалтером Митниці паперова копія
банківської виписки.
   5.1.2. Відділ самостійно здійснює облік у розрізі суб'єктів
ЗЕД:
   сум застави та авансових платежів;
   залишків невикористаних  сум  платежів,  визначених  у
попередньому абзаці цього пункту;
   нарахування митних платежів виключно за ВМД.
   5.1.3. Суми авансових платежів, що надійшли як попередня
оплата за митне оформлення, перебувають на спеціальному рахунку
митниці  протягом терміну, визначеного статтею 71 Цивільного
кодексу України ( 1540-06 ) як термін позовної давності, тобто
протягом трьох років.
   5.1.4. По закінченні терміну  позовної  давності  Відділ
інформує першого заступника начальника Митниці про прострочення
кредиторської  заборгованості і реєстром незажаданих залишків
авансових платежів у розрізі платників і платіжних доручень
повідомляє відділ фінансів та бухгалтерського обліку.
( Підпункт 5.1.4 із змінами, внесенеми згідно з Наказом Державної
митної служби N 664 ( z1209-04 ) від 13.09.2004 )
   5.1.5. Реєстр подається до 10-го числа місяця, наступного за
звітним, за формою, наведеною в додатку 9, за підписом начальника
Відділу. ( Пункт 5.1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
   5.1.6. З метою своєчасного перерахування митних платежів
Відділ щоденно подає відділу фінансів та бухгалтерського обліку
реєстри належних до перерахування митних платежів у торговому та
неторговому обігу за оформленими в повному обсязі ВМД (додатки 10,
11).
   Зведена в реєстр інформація про належні до перерахування суми
податків та зборів, сплачені за квитанцією МД-1, щоденно подається
до відділу фінансів та бухгалтерського обліку після отримання
такої інформації з усіх підрозділів (додаток 12).
( Пункт 5.1.6 в редакції Наказів Держмитслужби N 689 ( z0950-01 )
від 25.10.2001, N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
   5.1.7. До 15 лютого року, наступного за звітним, за бажанням
суб'єкта  ЗЕД, який протягом звітного року здійснював митне
оформлення експортно-імпортних вантажів у цій Митниці, Відділ бере
участь у складанні Акта про звірення залишків попередньої оплати
митних платежів (тільки з призначенням платежу "Попередня оплата
за митне оформлення ВМД") цього суб'єкта ЗЕД. ( Пункт 5.1.7 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Держмитслужби N 689
( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
   5.1.8. Акт про звірення залишків попередньої оплати митних
платежів складається у двох примірниках. Перший примірник акта
залишається в справах Відділу, а другий повертається суб'єкту
ЗЕД.  ( Пункт 5.1.8 в редакції Наказу Держмитслужби N 689
( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
   5.1.9. Перелік відомостей, що надаються Відділом відділу
фінансів та бухгалтерського обліку, терміни їх надання та форми,
визначені  в цьому Положенні, є остаточними. Будь-які зміни
вносяться за рішенням Держмитслужби.
 
   5.2.  Взаємодію  з  відділом  контролю  митної вартості
регіональної митниці або відділом контролю митної вартості та
номенклатури митниці прямого підпорядкування, митниці та митної
вартості  митниці  (далі  - Відділ тарифів) здійснює сектор
оформлення Відділу за такими напрямами:
 
   ( Пункт 5.2.1 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
 
   5.2.2. Прийняття і використання під час митного оформлення
довідок відділу контролю митної вартості регіональної митниці або
відділу контролю митної вартості та номенклатури митниці прямого
підпорядкування, митниці.
 
   5.3. Взаємодію з вантажними відділами митниці (далі - ВВ)
здійснює сектор оформлення Відділу за такими напрямами:
   5.3.1. Отримання інформації про завершення оформлення ВМД у
повному обсязі для складення щоденного реєстру нарахованих за
оформленими в повному обсязі вантажними митними деклараціями і
належних до перерахування митних платежів у торговому обігу.
   5.3.2. У разі неможливості чіткого визначення за поданими
декларантом  документами  тих  характеристик  вантажу,  які
безпосередньо впливають на розмір належних до сплати за ВМД
податків та зборів (обов'язкових платежів), Відділ звертається до
начальника  відповідного ВВ (або митного поста) з письмовим
рапортом щодо проведення огляду вантажу та складання акта в
порядку, установленому Держмитслужбою.
   Копія такого акта зберігається в справах Відділу разом з
оформленою ВМД.
 
   5.4. Сектор контролю Відділу регіональної митниці здійснює
контроль за роботою Відділів підпорядкованих митниць за основними
напрямами діяльності (крім напряму з контролю за визначенням
країни походження товарів).
   При розміщенні митних постів регіональної митниці на значній
відстані від неї сектор контролю організовує подання їм методичної
допомоги, проведення з посадовими особами постів, уповноваженими
на здійснення контролю за справлянням податків та зборів за ВМД у
зоні діяльності поста, навчання за фахом, контролює в межах
компетенції Відділу додержання норм чинного законодавства під час
митного оформлення.
( Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Держмитслужби
N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001, N 628 ( z0899-03 ) від
24.09.2003 )
 
   6. Ведення оперативного обліку
   6.1. На кожного суб'єкта ЗЕД, який здійснює в  Митниці
декларування  експортно-імпортних вантажів, ведеться Картка -
особовий рахунок суб'єкта ЗЕД (додаток 1).
   6.2. Після отримання щоденної банківської виписки суми, дати
та номери платіжних доручень, за якими здійснено перерахування
попередньої  оплати  за митне оформлення ВМД, заносяться до
відповідних Карток - особових рахунків суб'єктів ЗЕД та в разі
потреби  передаються  до  географічне  віддалених оперативних
підрозділів, якими ведеться Журнал обліку надходжень коштів на
спеціальний  рахунок митниці на підставі банківських виписок
(додаток 2).
   6.3. З метою обліку сум платежів, що підлягають сплаті за
ВМД, у Відділі ведеться Журнал реєстрації нарахованих та належних
до перерахування митних платежів за ВМД (додаток 3).
   На підставі цього Журналу щоденно формуються обігові листи
(додаток 4) по Митниці, оперативних підрозділах, митних постах про
суми справлених  за  ВМД  митних  платежів,  що  підлягають
перерахуванню.
   6.4. З метою обліку сум платежів, звільнення від сплати яких
передбачено чинними законодавчими актами, у Відділі ведеться
Журнал  обліку  умовно  нарахованих за ВМД митних платежів
(додаток 5).
   6.5. З метою обліку сум платежів, які підлягають поверненню
суб'єктам ЗЕД або зарахуванню в рахунок майбутніх платежів, у
Відділі ведеться Журнал обліку повернених суб'єктам ЗЕД митних
платежів (додаток 6).
   6.6. З метою обліку векселів, подання яких митним органам
передбачено чинним законодавством, у Відділі ведуться Журнал
обліку податкових векселів (додаток 7) та Журнал обліку  простих
векселів (додаток 8).
   При зазначенні номера та дати реєстру в Журналі обліку
податкових  векселів  зазначаються  вихідний  номер  та дата
супровідного листа митниці, яким реєстр надсилається до органів
державної податкової служби. ( Пункт 6.6 доповнено абзацом згідно
з Наказом Державної митної служби N 628 ( z0899-03 ) від
24.09.2003 )
   6.7. Картка - особовий рахунок суб'єкта ЗЕД та журнали
обліку, зазначені в пунктах 6.2 - 6.6 цього Положення, ведуться
Відділом в електронному вигляді. На паперових носіях Картка та
журнали ведуться Відділами, які не використовують комп'ютерні
мережі в процесі митного оформлення. За наявності відповідного
забезпечення  операції  обліку  дозволяється  здійснювати без
паперових копій Картки та журналів.
   При потребі форми обліку можуть доповнюватись іншими графами,
але з обов'язковим збереженням граф, установлених для відповідних
форм цим Положенням.
( Розділ 6 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
   7. Звітність
 
   7.1. Звітність митниці щодо митних платежів та звітність за
основними напрямками роботи Відділу здійснюється у порядку, за
формами та в термін, що визначаються Держмитслужбою. ( Пункт 7.1 в
редакції Наказу Державної митної служби N 628 ( z0899-03 ) від
24.09.2003 )
 
    8. Організація контролю за правильністю визначення
          країни походження товарів
 
   8.1. Здійснення контролю за визначенням країни походження
товарів при їх митному оформленні, виконання інших завдань та
функцій, пов'язаних з визначенням країни походження товарів,
віднесено в Митниці до компетенції:
 
   8.1.1. Посадових осіб сектору визначення походження товарів
Відділу.
   8.1.2. Посадових осіб Відділу, що працюють на постійній
основі в інших підрозділах Митниці.
   8.1.3. Інших посадових осіб Митниці, до службових обов'язків
яких віднесено контроль за визначенням країни походження товарів.
Ці посадові особи призначаються у тих підрозділах Митниці (митні
пости, відділи), у яких з будь-яких причин не  передбачена
присутність представника Відділу на постійній основі.
 
   8.2. Посадові особи Митниці, визначені в пункті 8.1 цього
Положення, попередньо проходять відповідну підготовку у Відділі та
отримують допуск до необхідних баз даних та інформації, що
використовуються для виконання покладених на Відділ завдань щодо
визначення країни походження товарів.
 
   8.3. До компетенції посадових осіб Митниці, зазначених у
пунктах 8.1.2 та 8.1.3 цього Положення, належать:
   здійснення перевірки  правильності  визначення  країни
походження товарів при митному оформленні із застосуванням ВМД;
   перевірка сертифікатів  про  походження  товару,  які
застосовуються для підтвердження країни походження товару, що
ввозиться на митну територію України на умовах угод про вільну
торгівлю, укладених Україною (далі - преференційний сертифікат);
   прийняття рішень про визначення країни походження товарів;
   підготовка запитів до сектору визначення походження товарів у
разі неможливості самостійно прийняти рішення з визначення країни
походження товарів;
   підготовка пропозицій щодо визначення товарів, які стосовно
інших товарів, подібних за складом та функціями, мають значну
різницю  у  ступені  оподаткування  та  заходах  нетарифного
регулювання, що до них застосовуються і щодо яких існує можливість
неправильного декларування даних про країну їх походження, та
заходів контролю за визначенням походження таких товарів;
   підготовка пропозицій з удосконалення законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань визначення країни походження
товарів.
 
   8.4. До повноважень сектору визначення походження товарів
належать:
   ведення централізованого обліку прийнятих Митницею рішень про
визначення країни походження товару;
   здійснення роботи зі збирання, аналізу та перевірки даних
торгово-промислових палат і виробників товарів, необхідних для
перевірки сертифікатів про походження товару з України;
   формування інформаційних баз даних;
   вирішення питань з визначення країни походження товарів на
підставі запитів, які надходять до сектору визначення походження
товарів;
   узагальнення пропозицій щодо визначення товарів, які стосовно
інших товарів, подібних за складом та функціями, мають значну
різницю  у  ступені  оподаткування  та  заходах  нетарифного
регулювання, що до них застосовуються і щодо яких існує можливість
неправильного декларування даних про країну їх походження, та
заходів контролю за визначенням походження таких товарів;
   аналіз роботи Митниці в напрямку визначення країни походження
товарів;
   формування та подання звітності про стан і результати роботи
Митниці з визначення країни походження товарів у порядку та за
формою, встановленими Держмитслужбою України;
   проведення перевірок стану дотримання порядку визначення
країни походження товарів структурними підрозділами Митниці та
надання їм методичної й практичної допомоги;
   узагальнення пропозицій з удосконалення законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань визначення країни походження
товарів;
   посадові особи сектору визначення походження товарів мають
право на здійснення перевірки правильності визначення країни
походження товарів при митному оформленні із застосуванням ВМД.
 
   8.5. Окрім  повноважень,  визначених у пункті 8.4 цього
Положення, до повноважень сектору визначення походження товарів
регіональної митниці належить організація контролю діяльності
підпорядкованих митниць з питань визначення країни походження
товарів.
 
   8.6. Рішення про визначення країни походження товару за
формою, установленою згідно з додатком 11 до цього Положення,
приймається у разі:
   вирішення спірних питань з визначення країни походження
товарів (у тому числі у випадках, визначених пунктом 5 Порядку
визначення країни походження товару, що переміщується через митний
кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від
12.12.2002 N 1864 ( 1864-2002-п );
   визнання країни походження товару невідомою;
   визнання преференційного сертифіката недійсним;
   відновлення режиму найбільшого сприяння або преференційного
режиму згідно з чинним законодавством;
   перегляд під контролем сектору визначення походження товарів
рішення, раніше прийнятого на основі недостовірної інформації.
   Це рішення є обов'язковим при митному оформленні товарів.
Облік зазначених рішень про визначення країни походження товарів у
Митниці ведеться централізовано сектором визначення походження
товарів з використанням Журналу обліку рішень про визначення
країни походження товарів (додаток 12). Порядок ведення вказаного
журналу та порядок  взаємообміну  інформацією  між  сектором
визначення походження товарів та структурними підрозділами Митниці
щодо прийнятих рішень установлюються Митницею. При цьому начальник
Митниці може збільшити кількість граф журналу в порівнянні з тією
формою, що наведена в додатку 12 до цього Порядку.
( Положення доповнено розділом 8 згідно з Наказом Держмитслужби
N 796 ( z1175-03 ) від 25.11.2003 )
 
( Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби
N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
 
 Начальник управління митних
 доходів та платежів                  С.В.Шульга
 
                   Додаток 1
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби від
                   25 жовтня 2001 р. N 689
                   ( z0950-01 )
 
       Картка - особовий рахунок суб'єкта ЗЕД
 
------------------
|Найменування  |
|суб'єкта ЗЕД  |
|----------------|
|Код за ЄДРПОУ  |
|----------------|
|Р/Р       |                                                  У грн.
|----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Залишок коштів |Надійшло авансових|     Рух коштів       | Списано платежів (сума за видом платежу)      |
|за станом на  |   платежів   |                |                           |
|----------------+------------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------|
|Номер|Дата|Сума |Номер|Дата |Сума |Спосіб|Номер|Дата|Сума|Примітка*|Номер|Дата|001|003|010|  |020|  |027|  |028|Усього|
|п/д |п/д |   |п/д |п/д |   |розра-|п/д |п/д |  |     |ВМД |ВМД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |   |   |   |   |хунків|   |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |   |   |   |   |(код) |   |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|-----+----+-----+-----+-----+------+------+-----+----+----+---------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------|
|-----+----+-----+-----+-----+------+------+-----+----+----+---------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------|
|-----+----+-----+-----+-----+------+------+-----+----+----+---------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   * Відображається напрямок руху коштів: повернено власнику,
перераховано в бюджет, зарезервовано за АД, ПД, інше.
 
 Заступник начальника Управління митних
 платежів                         А.Ємець
 
( Додаток 1 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
                   Додаток 2
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 25 жовтня 2001 р. N 689
                   ( z0950-01 )
 
 
               Журнал
     обліку надходжень коштів на спеціальний рахунок
       митниці на підставі банківських виписок
                         У грн.
--------------------------------------------------------
|Назва  |Код за |Р/р |Номер |Дата п/д|Сума, |Примітки|
|суб'єкта |ЄДРПОУ |  |п/д  |    | грн. |    |
|ЗЄД   |    |  |   |    |   |    |
|---------+-------+----+------+--------+------+--------|
|---------+-------+----+------+--------+------+--------|
--------------------------------------------------------
 
( Додаток 2 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
                   Додаток 3
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 25 жовтня 2001 р. N 689
                   ( z0950-01 )
 
               Журнал
       реєстрації нарахованих та належних до
        перерахування митних платежів за ВМД
                                                         У грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |Номер|Дата|Тип |Назва    |Код  |   Митні збори      |    Мито        | Акцизний |ПДВ |
|з/п |ВМД |ВМД |ВМД |суб'єкта   |за   |               |              |  збір  |  |
|  |   |  |  |ЗЕД     |ЄДРПОУ |-----------------------------+----------------------------+-----------+----|
|  |   |  |  |       |    |001 |003 |010 |012 |015 |065 |020 |021 | 023 | 040 | 043 | 027 | 071 |028 |
|----+-----+----+----+-------------+-------+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|  |   |  |  |       |    |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |
|----+-----+----+----+-------------+-------+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|  |   |  |  |       |    |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |
|----+-----+----+----+-------------+-------+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|  |   |  |  |       |    |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |
|----+-----+----+----+-------------+-------+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|  |   |  |  |       |    |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |
|----------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
| Сума за день (за видом платежу) |    |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |
|----------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Сума за місяць (за видом платежу)|    |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
                   Додаток 4
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 25 жовтня 2001 р. N 689
                   ( z0950-01 )
 
             Обіговий лист
    (митниці, оперативного підрозділу, митного посту)
          за ___________________ р.
                               У грн.
--------------------------------------------------------------------
|      |Суми справлених платежів, що підлягають перерахуванню|
|      |-----------------------------------------------------|
|Вид платежу |За   |З   |За  |З   |   |За  |З    |
|      |період |початку|період|початку|   |місяць|початку |
|      |з___  |місяця |з___ |місяця |   |   | року  |
|      |до__  |    |до__ |    |   |   |    |
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|Разом зборів|    |    |   |    |   |   |    |
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|Разом мита |    |    |   |    |   |   |    |
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|Разом    |    |    |   |    |   |   |    |
|акцизного  |    |    |   |    |   |   |    |
|збору    |    |    |   |    |   |   |    |
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|Разом ПДВ  |    |    |   |    |   |   |    |
|------------+-------+-------+------+-------+------+------+--------|
|Усього   |    |    |   |    |   |   |    |
|платежів  |    |    |   |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------
( Додаток 4 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
                   Додаток 5
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 25 жовтня 2001 р. N 689
                   ( z0950-01 )
 
               Журнал
     обліку умовно нарахованих за ВМД митних платежів
                               У грн.
-------------------------------------------------------------------
|N |Назва  |Код за|Номер|Мито          |Акцизний збір |
|з/п|суб'єкта|ЄДРПОУ|ВМД |-----------------------+---------------|
|  |ЗЕД   |   |   |експортне |імпортне  |код пільги|сума|
|  |    |   |   |-----------+-----------+----------+----|
|  |    |   |   |Код  |сума|код  |сума|     |  |
|  |    |   |   |пільги|  |пільги|  |     |  |
|---+--------+------+-----+------+----+------+----+----------+----|
|---+--------+------+-----+------+----+------+----+----------+----|
|---+--------+------+-----+------+----+------+----+----------+----|
-------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 5 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
                   Додаток 6
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 25 жовтня 2001 р. N 689
                   ( z0950-01 )
 
       Журнал обліку повернених суб'єктам ЗЕД
             митних платежів
                                                      У грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |Номер  |Дата  |Номер  |Дата |Назва  |Код  |Напрямок руху   | Сума, грн.    |Повернено |Примітки |
|з/п |листа  |листа  |п/д   |п/д |суб'єкта|за  |коштів (повернено,|------------------+----------|     |
|  |суб'єкта|(ордера)|(ордера)|   |ЗЕД   |ЄДРПОУ|переведено)    |за п/д|підлягає  |Номер|Дата|     |
|  |ЗЕД   |    |    |   |    |   |         |   |поверненню |п/д |п/д |     |
|----+--------+--------+--------+-----+--------+------+------------------+------+-----------+-----+----+---------|
|----+--------+--------+--------+-----+--------+------+------------------+------+-----------+-----+----+---------|
|----+--------+--------+--------+-----+--------+------+------------------+------+-----------+-----+----+---------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 6 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
                   Додаток 7
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 25 жовтня 2001 р. N 689
                   ( z0950-01 )
 
        Журнал обліку податкових векселів
                                 У грн.
-----------------------------------------------------------------------
|N |Номер|Дата|Номер   |Дата|Сума,|Назва  |Код за|Номер |Дата  |
|з/п|ВМД |ВМД |податкового|  |грн. |суб'єкта|ЄДРПОУ|реєстру|реєстру|
|  |   |  |векселя  |  |   |ЗЕД   |   |    |    |
|---+-----+----+-----------+----+-----+--------+------+-------+-------|
|---+-----+----+-----------+----+-----+--------+------+-------+-------|
|---+-----+----+-----------+----+-----+--------+------+-------+-------|
-----------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 7 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
                   Додаток 8
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 25 жовтня 2001 р. N 689
                   ( z0950-01 )
 
         Журнал обліку простих векселів
                                                 У грн.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Номер|Дата |Номер |Дата  |Назва  |Код  |Дата   |Векселе- |Нараховані суми за |Відмітка про|
|з/п|   |ВМД |векселя|векселя|суб'єкта|за  |обліку  |держатель*|видами платежів   |погашення, |
|  |   |   |    |    |ЗЕД   |ЄДРПО |в митниці|     |--------------------|сплату **  |
|  |   |   |    |    |    |   |     |     |020 |027 |028 |   |      |
|---+-----+-----+-------+-------+--------+------+---------+----------+----+----+----+-----+------------|
|---+-----+-----+-------+-------+--------+------+---------+----------+----+----+----+-----+------------|
|---+-----+-----+-------+-------+--------+------+---------+----------+----+----+----+-----+------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   * Якщо векселедержателем є податкова інспекція, то в графі
проставляється "0".
   Якщо векселедержателем в митниця, то в графі проставляється
"1".
   ** Графа заповнюється, якщо векселедержателем є митниця.
 
( Додаток 8 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
                   Додаток 9
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 25 жовтня 2001 р. N 689
                   ( z0950-01 )
 
               Реєстр
      платіжних доручень підприємств - суб'єктів
        ЗЕД, які не звернулись у митницю до
       закінчення терміну позовної давності з
       письмовою заявою про повернення коштів
 
   Сума незажаданих залишків коштів за платіжними дорученнями за
___________ р. становить ___ грн., у тому числі за підприємствами:
                              У грн.
-----------------------------------------------------------------
|Назва    |Номер    |Дата платіжного |Сума залишку, грн.|
|підприємства |платіжного  |доручення    |         |
|       |доручення  |        |         |
|-------------+-------------+----------------+------------------|
|-------------+-------------+----------------+------------------|
|-------------+-------------+----------------+------------------|
|-------------+-------------+----------------+------------------|
|-------------+-------------+----------------+------------------|
|-------------+-------------+----------------+------------------|
-----------------------------------------------------------------
 
 Усього:_________
 
 Начальник відділу митних платежів
 Дата
 
( Додаток 9 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від
25.10.2001 )
 
                   Додаток 10
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 25 жовтня 2001 р. N 689
                   ( z0950-01 )
 
               Реєстр
      належних до перерахування митних платежів
      у торговому обігу за оформленими в повному
     обсязі ВМД _______ митниці за______ р. (період)
                                                         У грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Валюта  |Термін  |               Код платежу                         |Усього|
|розрахунку|     |------------------------------------------------------------------------------------------+------|
|     |     |    Митні збори   |         Мито       |Акцизний збір |ПДВ|Єдиний збір|   |
|     |     |-----------------------+-----------------------------------+--------------+---+-----------+------|
|     |     |001|003|010|012|015|065|Усього|020|021| 023| 040|043|Усього|027|071|Усього|028|070 *   |   |
|----------+---------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+----+----+---+------+---+---+------+---+-----------+------|
|  1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  |10 |11 | 12 |13 |14 | 15 |16 |17 | 18 |19 |  20   | 21 |
|----------+---------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+----+----+---+------+---+---+------+---+-----------+------|
|Валюта  |За    |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |      |   |
|України  |період  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |      |   |
|     |з поч. м.|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |      |   |
|----------+---------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+----+----+---+------+---+---+------+---+-----------+------|
|Екв. іноз.|За    |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |      |   |
|валюти  |період  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |      |   |
|     |з поч. м.|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |      |   |
|----------+---------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+----+----+---+------+---+---+------+---+-----------+------|
|РАЗОМ   |За    |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |      |   |
|     |період  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |      |   |
|     |з поч. м.|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |      |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу митних платежів
 Виконавець
 
   Примітка: Реєстр подається до відділу бухгалтерського обліку,
контролю та звітності щоденно.
 
   * Заповнюється в разі  списання сум з попередньої оплати
суб'єкта ЗЕД.
 
( Додаток 10 в редакції Наказу Держмитслужби N 689 ( z0950-01 )
від 25.10.2001 )
 
 
   (  Додаток  11 (Обігові листи (по митниці, оперативних
підрозділах,  митних  постах)  вилучено  на  підставі Наказу
Держмитслужби N 689 ( z0950-01 ) від 25.10.2001 )
 
 
                   Додаток 11
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 24.09.2003 N 628
                   ( z0899-03 )
 
 
               Реєстр
      належних до перерахування податків та зборів
   у неторговому обігу за оформленими в повному обсязі ВМД
      _____________________ митниці за ________ р.
                      (період)
 
 
                    грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Валюта | Термін |                     Код виду платежу                                 |Усього|
|розра- |    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |
|хунку |    |         Митні збори       |     Мито         |   Акцизний збір              |ПДВ|   |
|    |    |------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------------------+---|   |
|    |    |001|003|004|005|008|009|010|012|065|Усього|120|121|123|124|140|143|Усього|180|181|182|183|184|185|186|188|189|127|Усього|128|   |
|-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------|
| 1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 | 19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 | 30 |31 | 32 |
|-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------|
|Валюта |За   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|України|період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    |--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------|
|    |з поч.м.|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------|
|Екв.  |За   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|іноз. |період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|валюти |--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------|
|    |з поч.м.|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------|
|РАЗОМ |За   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    |період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    |--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------|
|    |з поч.м.|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу митних платежів
 Виконавець
 
   Примітка: Реєстр  подається  до  відділу  фінансів   та
бухгалтерського обліку щоденно.
 
( Положення доповнено додатком 11 згідно з Наказом Державної
митної служби N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
 
 
                   Додаток 12
                   до Положення про відділ
                   митних платежів
                   регіональної митниці,
                   митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби
                   від 24.09.2003 N 628
                   ( z0899-03 )
 
 
               Реєстр
     належних до перерахування податків та зборів,
          сплачених за квитанцією МД-1
         _______ митниці за ________ р.
                   (період)
 
 
                   грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Валюта | Термін |                     Код виду платежу                                     |Усього|
|розра- |    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |
|хунку |    |         Митні збори       |     Мито         |   Акцизний збір              |ПДВ|Єдиний|   |
|    |    |                     |               |                       |  | збір |   |
|    |    |------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------------------+---+------|   |
|    |    |001|003|004|005|008|009|010|012|065|Усього|120|121|123|124|140|143|Усього|180|181|182|183|184|185|186|188|189|127|Усього|128| 070 |   |
|-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------|
| 1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 | 19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 | 30 |31 |  32 | 33 |
|-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------|
|Валюта |За   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|України|період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|    |--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------|
|    |з поч.м.|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------|
|Екв.  |За   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|іноз. |період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|валюти |--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------|
|    |з поч.м.|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|-------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------|
|РАЗОМ |За   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|    |період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|    |--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+---+------+------|
|    |з поч.м.|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу митних платежів
 Виконавець
 
   Примітка: Реєстр  подається  до  відділу  фінансів   та
бухгалтерського обліку щоденно.
 
( Положення доповнено додатком 12 згідно з Наказом Державної
митної служби N 628 ( z0899-03 ) від 24.09.2003 )
 
                   Додаток 11
                   до Положення про відділ
                   митних платежів регіональної
                   митниці, митниці
                   прямого підпорядкування,
                   митниці
 
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
      __________________________________ МИТНИЦЯ
 
               РІШЕННЯ
       про визначення країни походження товару
 
       від "__"________ ____ р. N ___________
 
 
   1. Перелік поданих для розгляду документів:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________,
 
   у тому числі (за наявності)
   сертифікат про походження товару ______ від "__"_____ ____ р.
                   (форма)
N _______;
 
   суб'єкт ЗЕД: _______________________________________________;
 
   ВМД N ______________________ від "__" ____________ ______ р.;
 
   дані граф 31, 33 та 34 ВМД, за якими задекларовано товар:
 
   ---------------------------------------------------------
   |графа 31|                       |
   |--------+----------------------------------------------|
   |графа 33|                       |
   |--------+----------------------------------------------|
   |графа 34|                       |
   ---------------------------------------------------------
 
   2. Нормативно-правові акти Держмитслужби  України,  якими
керувались для прийняття рішення:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Висновки та їх обґрунтування:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Посадова особа ________________ __________ ____________________
          (посада)    (підпис)     (П.І.Б.)
 
( Положення доповнено додатком 11 (до розділу 8) згідно з Наказом
Держмитслужби N 796 ( z1175-03 ) від 25.11.2003 )
 
                   Додаток 12
                   до Положення про відділ
                   митних платежів регіональної
                   митниці, митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
 
 
               ЖУРНАЛ
   ОБЛІКУ РІШЕНЬ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата і |Прізвище | Категорія |N ВМД, що|Назва та код | Заявлена |              | Очікувана |Дата та|   Сума   |Примітка|
|з/п| номер  |посадової|питання, за|заявлена,|товару згідно| країна | Висновок щодо походження |  сума  | номер | додаткових |    |
|  | рішення | особи, |  якою  | дата  | з УКТЗЕД  |походження|      товару      |збільшення |оформ- | нарахувань |    |
|  |  про  | якою  | прийнято |     |       | товару |----------------------------| митних  | леної |  митних  |    |
|  |визначення|підготов-| рішення |     |       |     |         |     |платежів, у| ВМД | платежів, у |    |
|  | країни |  лено | (режим  |     |       |     |країна походження | країна |т.ч. за їх |    | т.ч. за їх |    |
|  |походження| рішення | вільної |     |       |     |   товару   |походжен-| видами, |    |видами (грн.),|    |
|  | товарів |     | торгівлі/ |     |       |     |------------------|ня товару|  грн.  |    |за оформленою |    |
|  |     |     |  режим  |     |       |     |     | режим |невідома |      |    |   ВМД   |    |
|  |     |     |найбільшого|     |       |     | вільна |найбіль-|     |      |    |       |    |
|  |     |     | сприяння) |     |       |     |торгівля | шого |     |      |    |       |    |
|  |     |     |      |     |       |     |     |сприяння|     |      |    |       |    |
|  |     |     |      |     |       |     |     |    |     |      |    |       |    |
|---+----------+---------+-----------+---------+-------------+----------+---------+--------+---------+-----------+-------+--------------+--------|
| 1 |  2   |  3  |   4   |  5  |   6   |  7   |  8  |  9  |  10  |  11   | 12  |   13   |  14  |
|---+----------+---------+-----------+---------+-------------+----------+---------+--------+---------+-----------+-------+--------------+--------|
|  |     |     |      |     |       |     |     |    |     |      |    |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Положення доповнено додатком 12 (до розділу 8) згідно з Наказом
Держмитслужби N 796 ( z1175-03 ) від 25.11.2003 )

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка