Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування орендних відносин

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Дванадцята сесія

РІШЕННЯ

від 28.12.99 р. N 11

Про впорядкування орендних відносин

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Хмельницької міської ради
від 24 вересня 2002 року N 8,
від 24 червня 2003 року N 6

У відповідності до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постанови Кабінету Міністрів України N 786 від 04.10.95 р. "Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна", міська Рада вирішила:

1. Уповноважити виконавчий комітет здійснювати управління об'єктами права комунальної власності у межах:

1.1. Здавати в оренду цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно.

1.2. Встановлювати порядок визначення збиткових та низькорентабельних підприємств, а також інших об'єктів оренди, що мають важливе соціальне значення і надавати пільги орендарям комунального майна.

1.3. Визначити розміри орендної плати у відсотках (в межах діючого законодавства) до вартості орендованого майна по цілісних майнових комплексах, їх структурним підрозділам.

1.4. Визначати орендодавців комунального майна, крім окремо індивідуально визначеного майна.

2. Доручити виконавчому комітету розробити і затвердити в місячний термін Порядок проведення конкурсів по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів або нерухомого майна.

3. Затвердити Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності міста (додаток N 1).

4. Затвердити розміри орендних ставок нерухомого майна (додаток N 2).

5. Передача в оренду нерухомого майна здійснюється на підставі рішення виконкому. Дозволом на право використання приміщення суб'єктам підприємницької діяльності являється договір оренди.

6. Орендовані приміщення орендар зобов'язаний використовувати за призначенням, обумовленим договором оренди.

7. Дозволити суборенду нежилих приміщень з дозволу орендодавця згідно рішення виконкому.

8. Вважати такими, що втратили чинність, рішення третьої сесії міської ради N 6 "Про впорядкування орендних відносин" від 18.06.98 р., рішення четвертої сесії міської ради N 5 "Про внесення змін і доповнень до рішення третьої сесії міської ради N 6 від 18.06.98 р. "Про впорядкування орендних відносин" від 17.09.98 р., рішення шостої сесії міської ради N 25 "Про внесення змін до рішення третьої сесії міської ради N 6 від 18.06.98 р. "Про впорядкування орендних відносин" від 18.12.98 р., рішення восьмої сесії міської ради N 15 "Про внесення доповнення до рішення третьої сесії міської ради N 6 від 18.06.98 р. "Про впорядкування орендних відносин" від 16.06.99 р., рішення десятої сесії міської ради N 8 "Про внесення змін в додаток N 2 рішення третьої сесії міської ради N 6 від 18.06.99 р. "Про впорядкування орендних відносин" від 13.09.99 р.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Віннікова О. Ф.

 

Міський голова 

М. К. Чекман 

 

Додаток N 1
до рішення сесії
від 28 грудня 1999 р. N 11 

МЕТОДИКА
розрахунку та порядок використання плати за оренду нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності міста

1. Дана Методика і порядок використання плати за оренду нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності міста, розроблена у відповідності з п. 2 ст. 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постановою Кабінету Міністрів N 786 від 4 жовтня 1995 року "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" та з метою створення механізму справляння орендної плати за оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень).

2. Орендарями можуть бути юридичні і фізичні особи, які бажають отримати в оренду нежилі приміщення (споруди, будівлі).

3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем і орендарем.

4. Витрати на утримання нерухомого майна до орендної плати не включаються і сплачуються окремо, пропорційно займаній площі. Комунальні платежі за користування водою, опаленням, електроенергією тощо сплачуються орендарем відповідним постачальникам за окремими договорами. У разі передачі в оренду нерухомого майна одночасно кільком орендарям орендна плата та витрати на утримання приміщень загального користування нараховуються пропорційно займаній площі.

(пункт 4 додатка 1 в редакції рішення
 Хмельницької міської ради від 24.09.2002 р. N 8)

5. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

(пункт 5 додатка 1 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Хмельницької міської ради від 24.09.2002 р. N 8)

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

(пункт 5 додатка 1 доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Хмельницької міської ради від 24.09.2002 р. N 8)

6. Розмір річної плати за оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) визначається за формулою:

0 пл. р. = ВП х СОР.

Де ВП - вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом в гривнях;

СОР. - орендна ставка у відсотках визначена згідно додатку N 2.

Експертна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати експертної оцінки є чинним протягом шести місяців від дня її проведення.

Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 5 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва - не менш як 4 відсотки вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати експертну оцінку майна, що передається в оренду.

(пункт 6 додатка 1 доповнено абзацом згідно з
 рішенням Хмельницької міської ради від 24.09.2002 р. N 8)

7. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

  

  

0 пл. р. 

  

0 пл. міс. 

----------- 

х І п. р. х І м 

  

  

12 

  

Де: 0 пл. р. - річна орендна плата, визначена за цією Методикою;

І п. р. - індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення експертної оцінки) до моменту укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

І м - індекс інфляції за перший місяць оренди.

8. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

9. Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями встановити 1 гривню.

Орендарі - бюджетні організації та орендарі, які користуються пільгами по орендній платі, зобов'язані в повному обсязі відшкодовувати орендодавцю витрати на утримання орендованого майна.

(пункт 9 додатка 1 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Хмельницької міської ради від 24.09.2002 р. N 8)

10. Організації, що здійснюють за згодою орендодавця капітальний ремонт на термін, визначений і погоджений з орендодавцем, згідно з кошторисною документацією, звільняється від сплати орендної плати на суму вартості проведеного капітального ремонту.

11. Пункт 11 додатка 1 відмінено 

(згідно з рішенням Хмельницької
 міської ради від 24.09.2002 р. N 8)

12. Податок на додану вартість стягується з орендарів у розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством, окремо від орендних платежів.

13. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

14. Платіжні документи на перерахування орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

15. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, враховуються в рахунок наступних платежів або повертаються орендарю в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

16. Орендодавці мають право отриману орендну плату, що надходить їм на спеціальні рахунки, використовувати згідно Положення про використання орендних коштів, яке затверджується сесією міської ради.

 

Секретар міської ради 

М. М. Тацій 

 

Додаток N 2
до рішення сесії
від 28 грудня 1999 р. N 11 

РОЗМІРИ
орендних ставок нерухомого майна

Додаток N 2 втратив чинність

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 24.09.2002 р. N 8,
 втратив чинність згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 24.06.2003 р. N 6)

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка