Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про бюджет міста на 2000 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Дванадцята сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ

від 28.12.99 р. N 3

Про бюджет міста на 2000 рік

Керуючись ст. 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 31 Закону України "Про бюджетну систему України", міська Рада вирішила:

1. Затвердити бюджет міста на 2000 рік по доходах в сумі 73957,9 тис. грн., по видатках в сумі 73957,9 тис. грн.

2. Встановити, що в 2000 році до бюджету міста зараховується 100 % надходжень від:

- місцевих податків і зборів;

- плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

- плати за землю;

- податку на промисел;

- податку на прибуток комунальних підприємств міської ради;

- інших надходжень, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством.

3. Схвалити нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджету міста у таких розмірах:

- прибутковий податок з громадян 100 %;

- податок на прибуток підприємств 100 %;

- акцизний збір з вітчизняних товарів 20 %.

4. Спрямувати 15 % податку з власників транспортних засобів та і інших самохідних машин і механізмів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць міста, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення.

5. Затвердити в міському бюджеті розмір оборотної касової готівки на кінець року в сумі 100 тис. грн.

6. Вважати захищеними статтями видатків міського бюджету на 2000 рік за економічною класифікацією видатків:

- оплату працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- трансферти населенню.

7. Встановити доходи бюджету міста на 2000 рік по основних джерелах у таких сумах:

Доходи, що спрямовуються на виконання делегованих повноважень 

60307,9 

Податкові надходження - всього 

47305,0 

1. Податки на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості - всього 

43295,0 

- прибутковий податок з громадян 

24000,0 

в т. ч. - фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності 

2800,0 

- податок на прибуток підприємств 

19000,0 

- відрахування від суми податку на прибуток для фінансування житлового будівництва для військовослужбовців 

295,0 

2. Податок на власність - всього 

420,0 

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів - 15 відсотків 

420,0 

3. Платежі за використання природних ресурсів - всього 

30,0 

- плата за спеціальне користування водними ресурсами 

30,0 

4. Внутрішні податки на товари та послуги - всього 

3020,0 

- акцизний збір 

140,0 

- податок на промисел 

320,0 

- плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

800,0 

- плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

60,0 

- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 

1700,0 

5. Інші податки - всього 

540,0 

- податки, не віднесені до інших категорій: 

540,0 

- штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового законодавства 

240,0 

- єдиний податок на підприємницьку діяльність 

300,0 

Неподаткові надходження - всього 

975,0 

1. Доходи від власності та підприємницької діяльності - всього 

150,0 

надходження до бюджету сум відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами  

50,0 

- надходження коштів від приватизації комунального майна 

100,0 

2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу - всього 

255,0 

- плата за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств  

5,0 

- державне мито  

250,0 

3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій - всього  

400,0 

- адміністративні штрафи та інші санкції

400,0 

4. Інші неподаткові надходження - всього  

170,0 

надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності  

100,0 

- інші надходження  

70,0 

Трансферти міському бюджету  

12027,9 

Доходи, що спрямовуються на виконання власних повноважень  

13500,0 

- місцеві податки і збори  

9000,0 

- плата за землю  

4500,0 

Державні цільові фонди - всього  

30,0 

- збір за забруднення навколишнього природного середовища  

30,0 

Позабюджетні кошти  

120,0 

Всього доходів  

73957,9 

8. Затвердити видатки бюджету міста за функціональною класифікацією на здійснення таких заходів у слідуючих сумах:

Найменування 

Код 

Видатки всього 

Видатки, спрямовані на виконання делегованих повноважень  

  

60307,9 

1. Державне управління  

010000 

1222,4 

2. Освіта  

070000 

17654,4 

3. Охорона здоров'я  

080000 

24080,9 

4. Соціальний захист та соціальне забезпечення  

090000 

15481,8 

5. Культура і мистецтво  

110000 

1399,6 

6. Фізична культура і спорт  

130000 

468,8 

Видатки, спрямовані на виконання власних повноважень  

  

13500,0 

1. Державне управління  

010000 

2100,6 

2. Органи внутрішніх справ  

060000 

410,0 

Міський відділ внутрішніх справ  

060100 

330,0 

Муніципальна поліція  

060100 

80,0 

3. Соціальний захист та соціальне забезпечення  

090000 

210,0 

Інші заходи по соціальному забезпеченню  

  

210,0 

4. Житлово-комунальне господарство  

100000 

5650,5 

Житлове господарство  

100100 

850,0 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади  

100102 

850,0 

- в т. ч. ЖЕО кооперативних будинків  

100102 

250,0 

Комунальне господарство  

100200 

4800,5 

Благоустрій міста  

100203 

4800,5 

- в т. ч. виконання наказів виборців  

100203 

600,0 

5. Культура і мистецтво  

110000 

140,0 

Моно-театр "Кут"  

110102 

30,0 

Кінематографія  

110300 

30,0 

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури  

110500 

80,0 

Парки відпочинку  

110502 

80,0 

6. Засоби масової інформації  

120000 

150,0 

Редакція газети "Проскурів"  

120201 

150,0 

7. Будівництво  

150000 

1595,0 

- в т. ч., будівництво житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та військових конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків  

150101 

295,0 

8. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство  

160000 

55,0 

Фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу  

161000 

55,0 

9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика  

170000 

2750,0 

Державне регулювання цін на послуги місцевого автомобільного транспорту  

170101 

350,0 

Інші види транспортну  

170600 

2400,0 

Міський електротранспорт  

170602 

2400,0 

10. Видатки, не віднесені до основних груп  

250000 

438,9 

Фонд непередбачених видатків  

250100 

200,0 

Інші видатки  

250400 

238,9 

Інформаційна система  

250400 

20,0 

Перепис населення  

250400 

28,0 

Оцінка земель  

250400 

100,0 

Інвентаризація земель  

250400 

70,0 

Проведення експертної оцінки будівель  

250400 

30,0 

Уточнення схематичного плану міста  

250400 

5,9 

Упорядкування вулиць до проведення перепису  

250400 

15,0 

Разом видатків для виконання делегованих та власних повноважень  

900201 

73807,9 

Державні цільові фонди  

240000 

30,0 

Фонд охорони навколишнього природного середовища  

240600 

30,0 

Використання позабюджетних коштів  

250400 

120,0 

Всього видатків за функціональною класифікацією  

900202 

73957,9 

 

Міський голова 

М. К. Чекман 

 

Додаток N 1
до рішення сесії
від 28 грудня 1999 р. N 3 

ПЕРЕЛІК
головних розпорядників коштів міського бюджету на 2000 рік (тис. грн.)

N п/п 

Найменування головних розпорядників 

Напрями бюджетних видатків 

Видатки 

1.

Міський голова

фінансування міської Ради, міськвиконкому, його відділів та управлінь  

3323,0 

- перепис населення  

28,0 

фінансування створення єдиної інформаційної мережі  

20,0 

- позабюджетні кошти  

120,0 

2. 

Управління соціального захисту населення  

- допомоги на поховання, матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам похилого віку та інші види допомог  

210,0 

3. 

Управління житлово-комунального господарства  

- фінансування капітального ремонту житлового фонду міської Ради та благоустрою міста  

5400,5 

4. 

Департамент архітектури, будівництва та землеустрою  

- уточнення схематичного плану міста  

5,9 

- оцінка земель  

100,0 

- інвентаризація земель  

70,0 

- упорядкування вулиць для перепису  

15,0 

5. 

Управління охорони здоров'я  

- фінансування медичних установ міста  

24080,9 

6. 

Міське управління внутрішніх справ  

- фінансування додаткової чисельності особового складу міського управління внутрішніх справ  

330,0 

7. 

Муніципальна поліція  

- утримання муніципальної поліції  

80,0 

8. 

Управління освіти  

фінансування загальносередньої, позашкільної освіти та дошкільної освіти  

17654,4 

9. 

Міський фінансовий відділ  

соціальний захист та соціальне забезпечення  

15481,8 

10. 

Комітет з фізичної культури і спорту  

фінансування масових заходів з фізичної культури та спорту та дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

468,8 

11. 

ЖЕО кооперативних будинків  

- фінансування капремонту житлового фонду  

250,0 

12. 

Міський відділ культури  

- фінансування закладів культури  

1399,6 

13. 

Моно-театр "Кут"  

- надання фінансової підтримки театру  

30,0 

14. 

Парк відпочинку  

- надання фінансової підтримки парку  

80,0 

17. 

Кінотеатр "Шевченко"  

- надання фінансової підтримки  

30,0 

15. 

Редакція газети "Проскурів"  

- надання фінансової підтримки  

150,0 

16. 

Підприємство державної ветеринарної медицини  

- фінансування 

55,0 

17. 

Управління транспорту та зв'язку  

- дотація міського електротранспорту, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян  

2750,0 

18. 

Розпорядники визначені рішенням міськвиконкому  

- капітальні вкладення  

1595,0 

- фонд непередбачених видатків 

200,0 

19. 

Розпорядники визначені рішенням міської ради  

- охорона навколишнього природного середовища  

30,0 

 

Секретар міської ради 

М. М. Тацій 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка