Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про укладення НБУ Угоди з Українською міжбанківською валютною біржею та АБ "Кліринговий Дім"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         Департамент монетарної політики
 
 N 14-016/3370-10176 від 28.12.99
   м.Київ
 
 vd991228 vn14-016/3370-10176
                 Центральній розрахунковій палаті
                 Національного банку України
                 ОПЕРУ НБУ
                 Комерційним банкам
                 Українській міжбанківській
                 валютній біржі
 
 
 
   На виконання  пункту  24  Указу Президента України "Про
Комплексні заходи щодо оздоровлення банківської  системи  на
1999-2000 роки" ( 44/99 ) від 23.01.99 Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку були погоджені Правила проведення
торгів опціонними контрактами на купівлю купонної виплати за КОВДП
секцією строкового ринку УМВБ, Порядок проведення розрахунків за
результатами торгів опціонними контрактами на купівлю купонної
виплати за КОВДП секцією строкового ринку УМВБ та зареєстрована
Специфікація  опціонного  контракту  на купівлю (колл-опціон)
купонної виплати за КОВДП (протокол N 23 від 20.04.99).
   З цією метою Національним банком України укладена Угода з
Українською міжбанківською валютною біржею та АБ "Кліринговий Дім"
"Про  взаємодію між Національним банком України, Українською
міжбанківською валютною біржею та АБ "Клірінговий Дім" щодо
проведення біржових торгів опціонними контрактами на купівлю
(колло-опціон) купонних виплат за  конверсійними  облігаціями
внутрішньої  державної  позики  України,  а також здійснення
розрахунків за результатами торгів" (від 07.12.99 N IX-99).
   Відповідно до вищевизначеної Угоди та для надання можливості
комерційним банкам приймати участь у торгах на УМВБ опціонними
контрактами на купівлю купонної виплати за КОВДП в Депозитарії
Національного банку України відкриваються тимчасові блокувальні
рахунки:
   N 8871 "Державні цінні папери, що знаходяться у власності
комерційних банків, заблоковані на УМВБ з метою проведення торгів
опціонними контрактами на купівлю-продаж купонних  виплат  за
КОВДП";
   N 8872 "Державні цінні папери, що знаходяться у власності
клієнтів-резидентів комерційних банків, заблоковані на УМВБ з
метою проведення торгів опціонними контрактами на купівлю-продаж
купонних виплат за КОВДП";
   N 8881 "Державні цінні папери, що знаходяться у власності
комерційних банків, та заблоковані у якості застави за проданими
опціонними контрактами на купонну сплату за КОВДП";
   N 8882 "Державні цінні папери, що знаходяться у власності
клієнтів-резидентів комерційних банків, та заблоковані у якості
застави за проданими опціонними контрактами на купонну сплату за
КОВДП".
   Згідно з  пунктом 1.5 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) опціонні контракти на купівлю
(колл-опціон)  купонної виплати за КОВДП (далі - опціонами) є
фондовими деривативами, базовим активом яких виступають купонні
виплати за державними цінними паперами (конверсійними облігаціями
внутрішніх державних позик).
   Бухгалтерський та депозитарний облік операцій купівлі-продажу
опціонів здійснюється в такому порядку:
---------------------------------------------------------------
|  Бухгалтерський облік    |  Депозитарний облік    |
|-------------------------------------------------------------|
|            У продавців:             |
|-------------------------------------------------------------|
|  Блокування КОВДП для укладання угод з продажу опціонів:  |
|-------------------------------------------------------------|
|               |Д-т N 9831(9832) - на кіль-  |
|               |кість КОВДП, що виступають  |
|               |обмеженням для укладання угод |
|               |з продажу опціонних контрак- |
|               |тів у пропорції (1 шт. КОВДП -|
|               |1 купонна сплата);      |
|               |К-т N 8871(8872) - -"-"-.   |
|-------------------------------------------------------------|
|  Після отримання біржового свідоцтва про продаж опціону:  |
|-------------------------------------------------------------|
|Д-т N 1200 - на суму отриманих|Д-т N 8871(8872) - на кількі- |
|коштів за проданий опціон;  |cnm КОВДП, що блокуються на  |
|К-т NN 1418; 1428 - на суму  |користь покупця у якості   |
|нарахованого доходу за період |застави за проданими опціона- |
|від останньої сплати до дня  |ми;              |
|продажу.           |К-т N 8881(8882) - -"-"-.   |
|К-т/Д-т N 6203 на суму різни-|               |
|ці між отриманими коштами та |               |
|сумою нарахованого процентного|               |
|доходу.            |               |
|-------------------------------------------------------------|
|             У покупців:            |
|-------------------------------------------------------------|
| Після отримання біржового свідоцтва про купівлю опціону:  |
|-------------------------------------------------------------|
|Д-т NN 3110; 3120 - на суму  |               |
|купону, що підлягає сплаті  |               |
|емітентом;          |               |
|Д-т/К-т NN 3116; 3117;    |               |
|3216; 3217 - на суму дисконту |               |
|або премії;          |               |
|К-т N 1200 - на суму сплачених|               |
|коштів за придбаний опціон.  |               |
---------------------------------------------------------------
   У разі здійснення зворотньої угоди продажу-купівлі опціонного
контракту бухгалтерський та депозитарний облік у продавців та
покупців опціонів здійснюються за аналогічними наведеними вище
зворотніми проводками.
   У день проведення емітентом купонних сплат за КОВДП сума
коштів за купонними сплатами за КОВДП, що заблоковані у якості
застави за  проданими  опціонними  контрактами  спрямовується
Національним банком України до АБ "Кліринговий Дім", який згідно з
реєстром власників опціонів, що надається УМВБ, зараховує купонні
сплати на рахунки власників.
   У разі виникнення форс-мажорних обставин, що можуть призвести
до не виконання емітентом зобов'язань з проведення купонних сплат
за КОВДП, ці сплати на користь покупців опціонів на добровільних
засадах здійснюються учасниками торгів-продавців опціонів шляхом
перерахування відповідних сум коштів до АБ "Кліринговий Дім".
   АБ "Кліринговий Дім" до 15-ї години наступного робочого дня
після дня, у який мала відбутися сплата купонного доходу за КОВДП,
надає до НБУ наступні реєстри:
   - реєстр учасників торгів-продавців, які виконали грошові
зобов'язання перед учасниками торгів-покупцями,
   - реєстр учасників торгів-продавців, що не виконали грошові
зобов'язання перед учасниками торгів-покупцями.
   Протягом 1  години  після  отримання  реєстрів  від  АБ
"Кліринговий Дім" Національним банком України в межах операційного
дня (згідно з п.16 Регламенту обміну інформацією між НБУ, УМВБ та
АБ "Кліринговий Дім" при проведені біржових торгів опціонними
контрактами за купонними сплатами КОВДП) здійснює:
   - на підставі реєстру учасників торгів-продавців, що виконали
грошові  зобов'язання  перед  учасниками  торгів-покупцями,
розблокування КОВДП з торговельно-блокувальних рахунків NN 8881;
8882 і переведення їх у власність продавців опціонів,
   - на підставі реєстру учасників торгів-продавців, що не
виконали грошові зобов'язання перед учасниками торгів-покупцями,
розблокування КОВДП з торговельно-блокувальних рахунків NN 8881;
8882 і переведення їх у власність покупців опціонів.
   За результатами  розблокування КОВДП інформація про стан
торговельно-блокувальних рахунків надається Національним банком
України АБ "Кліринговий Дім".
   Купівля опціонного контракту на купонні сплати відноситься до
портфелю цінних паперів на продаж або на інвестиції в залежності
від наміру інвестора: або очікувати виконання зобов'язань за цим
опціоном (цінні папери на інвестиції), або наміру здійснення
продажу цього опціону (цінні папери на продаж).
 
 В.о. Голови Правління                В.С.Стельмах
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка