Законы Украины

Новости Партнеров
 

Доповнення та зміни N 2 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 2. "Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги")

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Міністерство аграрної
                   політики України
                   28.12.1999
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Міністерство праці та
                   соціальної політики України,
                   Комітет України по водному
                   господарству
 
 
           ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ N 2
          до Довідника кваліфікаційних
        характеристик професій працівників
        (Випуск 2. "Сільське господарство,
       мисливство та пов'язані з ним послуги")
 
 
   Викласти кваліфікаційну    характеристику    професії
Тракторист-машиніст  сільськогосподарського  виробництва  (код
КП-8331.2) в такій редакції:
 
   ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
 
                  Керування машинами категорії A
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах
класу до 20 кН включно, гусеничних тракторах до 30 кН включно,
сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з
цими  тракторами,  включаючи бульдозери, відповідно до вимог
агротехніки та  агротехнології.  Комплектує  машинно-тракторні
агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з додержанням
правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів. Виконує
щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських
і меліоративних машин, на яких працює. Визначає несправності
тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними
агрегатуються, усуває  їх.  Самостійно  виконує  технологічні
регулювання робочих органів сільськогосподарських і меліоративних
машин та пристроїв до них.  Читає  нескладні  машинобудівні
креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин.
Виконує під наглядом майстра-налагоджувальника  з  технічного
обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного
технічного обслуговування і ремонту тракторів цієї категорії,
сільськогосподарських  і  меліоративних  машин.  Раціонально
використовує  пально-мастильні,  гумо-технічні   та   інші
експлуатаційні  матеріали і запасні частини. Готує трактори,
сільськогосподарські і меліоративні машини  та  знаряддя  до
зберігання. Виконує роботи з додержанням вимог охорони праці та
охорони навколишнього середовища.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними
агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;
будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів
класу до 20 кН включно, гусеничних тракторів класу до 30 кН
включно,  технологічні  регулювання  сільськогосподарських  і
меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії;
вимоги  до  комплектування  машинно-тракторних  агрегатів для
виконання механізованих робіт; ознаки  та  причини  основних
несправностей тракторів, сільськогосподарських і меліоративних
машин та способи їх усунення; системи технічного обслуговування та
ремонту тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин;
особливості обслуговування машин у разі застосування хімічних
засобів  захисту  рослин; правила дорожнього руху і правила
перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від
корозії тракторів, сільськогосподарських та меліоративних машин;
основи організації, оплати праці та економічних відносин  у
сільськогосподарському виробництві; правила охорони праці під час
експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та
меліоративних машин; основні вимоги законодавства з питань охорони
навколишнього середовища; основні знання про  призначення  і
властивості металів та їх сплавів, неметалевих матеріалів, що
застосовуються для виготовлення та ремонту деталей машин; основні
властивості  пально-мастильних матеріалів та охолодних рідин;
способи і правила виконання слюсарних робіт; зміст і правила
оформлення  первинних  документів  щодо  обліку роботи машин
(облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших
документів);  норми  виробітку  і  витрати  пально-мастильних
матеріалів на виконання основних механізованих робіт;  шляхи
зниження  собівартості  виконуваних робіт, способи та засоби
підвищення продуктивності праці.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта або курсове навчання за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A. Без вимог до стажу роботи.
 
                  Керування машинами категорії B
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах
класу більше 20 кН, гусеничних тракторах класу більше 30 кН,
сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з
цими тракторами, включаючи начіпні навантажувачі та бульдозери.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними
агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;
будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів
класу більше 20 кН, гусеничних тракторів класу більше 30 кН, та
технологічне регулювання сільськогосподарських і меліоративних
машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта або курсове навчання за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A і B. У разі професійної
підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу
роботи. За інших умов - стаж керування машинами категорії A не
менше 1 року.
 
                  Керування машинами категорії C
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські   роботи   на   самохідних  зерно- і
кукурудзозбиральних машинах відповідно до вимог агротехніки та
агротехнології.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
робіт  на  самохідних  зерно-  і кукурудзозбиральних машинах
відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби
запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; будову, принцип
дії та правила технічної експлуатації самохідних  зерно-  і
кукурудзозбиральних машин.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або курсове  навчання  за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A і C або A, B і C. У разі
професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без
вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами
категорії A не менше 1 року.
 
                  Керування машинами категорії D
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські роботи на самохідних кормозбиральних машинах
відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
робіт на самохідних кормозбиральних машинах відповідно до вимог
агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби запобігання втратам
кормів під час збирання врожаю; будову, принцип дії та правила
технічної експлуатації самохідних кормозбиральних машин.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта або курсове навчання за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A і D або A, B і D. У разі
професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без
вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами
категорії A не менше 1 року.
 
                  Керування машинами категорії E
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські роботи на самохідних машинах для збирання
коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів та ягід відповідно до
вимог агротехніки та агротехнології.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
робіт на самохідних машинах для збирання коренеплодів, картоплі,
овочів, фруктів та ягід відповідно до вимог агротехніки та
агротехнології; шляхи та засоби запобігання втратам під час
збирання врожаю; будову, принцип дії та  правила  технічної
експлуатації самохідних машин.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або курсове  навчання  за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A і E або A, B, і E. У разі
професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без
вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами
категорії A не менше 1 року.
 
                  Керування машинами категорії F
 
   Завдання та    обов'язки.    Самостійно    виконує
сільськогосподарські, меліоративні і дорожньобудівельні роботи із
зрошення та осушення сільськогосподарських та інших земельних
угідь  на  самохідних меліоративних машинах з причіпними та
начіпними  знаряддями,  що  агрегатуються  з  ними,  та
дорожньо-будівельних машинах, у тому числі на екскаваторах з
ковшем місткістю до 0,65 куб. м включно.
 
   Повинен знати: правила, способи та особливості виконання
сільськогосподарських  і меліоративних та дорожньо-будівельних
робіт на самохідних машинах, у тому числі на екскаваторах з ковшем
місткістю до 0,65 куб. м включно, відповідно до вимог агротехніки
та агротехнології; шляхи та засоби підвищення родючості грунтів;
будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних
машин.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта або курсове навчання за
програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на
право керування машинами категорії A і F або A, B і F. У разі
професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без
вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами
категорії A не менше 1 року.
 
   Примітки:
   1. Тракторист-машиніст  сільськогосподарського  виробництва
(керування машинами категорії A, B, C, D, E, F) виконує роботи за
професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських  машин  та
устаткування на рівні не нижче 3 розряду або слюсаря з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів  (керування  машинами
категорії F) 3 розряду.
   2. Роботи з технічної експлуатації та керування тракторами,
додержання правил дорожнього руху та інші роботи, загальні для
всіх категорій  трактористів-машиністів  сільськогосподарського
виробництва і названі в кваліфікаційній характеристиці категорії
A,  виконують  трактористи-машиністи  сільськогосподарського
виробництва всіх кваліфікаційних категорій.
   3. Для   роботи   на  нових  тракторах,  самохідних
сільськогосподарських,  меліоративних  і  дорожньо-будівельних
машинах  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
повинен пройти цільове навчання у закладах післядипломної освіти
кваліфікованих робітників.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка