Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Фонд підтримки підприємництва Київської міської ради

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 214/716 від 28.12.99
 
 
        Про Фонд підтримки підприємництва
           Київської міської ради
 
 
   На виконання протокольного доручення N 2 (пленарне засідання
VI сесії Київради 21.10.99) щодо доопрацювання рішення Київради
від 24.06.99 N 319/420 ( ra0319023-99 ) "Про Положення Київський
міський Фонд підтримки  підприємництва"  Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. З метою усунення неточностей в рішенні Київради від
24.06.99 N 319/420 ( ra0319023-99 ) внести зміни щодо назви Фонду,
встановивши назву "Фонд підтримки підприємництва Київської міської
ради".
   2. Внести зміни до п.1  рішення Київради від 24.06.99
N 319/420 ( ra0319023-99 ) та затвердити Положення "Про Фонд
підтримки підприємництва Київської міської ради" в редакції згідно
з додатком.
   3. Внести зміни до п.1 рішення  Київради  від  13.05.99
N 244/345 ( ra0244023-99 ) та викласти в такій редакції: "Створити
"Фонд підтримки підприємництва Київської міської ради".
   4. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну
комісію  Київради  з  питань  економічних  реформ,  розвитку
підприємництва, виробничого та наукового потенціалу.
 
 Міський голова                    О.Омельченко
 
                         Додаток
                       до рішення Київради
                       від 28 грудня 1999 р.
                       N 214/716
 
      Положення про Фонд підтримки підприємництва
           Київської міської ради
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Фонд підтримки підприємництва Київської міської ради
(далі - Фонд) створений рішенням Київради від 13 травня 1999 р.
N 244/345 ( ra0244023-99 ) на виконання Указу Президента України
"Про державну підтримку малого підприємництва"  від  12.05.98
N 456/98 ( 456/98 ) та на виконання рішення колегії Київської
міської державної адміністрації від 26.11.98, резолюції учасників
"круглого столу" "Малий та середній бізнес в місті Києві -
сьогодні та завтра" від 20.05.99.
   1.2. Фонд здійснює свою діяльність за рахунок фінансових,
матеріальних, нематеріальних та інших ресурсів свого Засновника -
Київської міської ради - в рамках затверджених державних та
регіональних програм і  проектів,  спрямованих  на  розвиток
підприємництва.
   1.3. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, указами та розпорядженнями
Президента України, постановами Кабінету  Міністрів  України,
рішеннями Київради, а також цим Положенням.
   1.4. Фонд є некомерційною організацією і не має за мету своєї
діяльності отримання прибутку.
 
           2. Правовий статус Фонду
 
   2.1. Фонд є юридичною особою, має самостійний та зведений
баланси, розрахункові, інші рахунки в установах банків, печатку і
штамп зі своїм найменуванням, основні фонди та оборотні кошти,
фірмовий знак, а також інші атрибути юридичної особи, може від
свого імені набувати та передавати іншим організаціям майнові і
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем в суді, арбітражному та третейському судах.
 
     3. Мета, завдання та предмет діяльності Фонду
 
   3.1. Метою діяльності Фонду є сприяння розвитку і підтримці
підприємництва, створення економічних і організаційно-правових
умов для його становлення в м. Києві.
   3.2. Основними завданнями Фонду є:
   3.2.1. Сприяння реалізації державної підтримки підприємництва
в м. Києві шляхом залучення й ефективного використання фінансових
ресурсів.
   3.2.2. Участь у розробці і реалізації міських програм і
проектів розвитку підприємництва.
   3.2.3. Об'єднання     фінансово-економічного     та
науково-технічного потенціалу для розробки і здійснення програм та
проектів, спрямованих на всебічний  розвиток  та  підвищення
ефективності підприємницької діяльності.
   3.2.4. Розробка та втілення програм для зменшення соціальної
напруги,  створення  сприятливих  умов  для  залучення  до
підприємницької  діяльності  соціально  незахищених  категорій
населення - безробітних, звільнених у запас військовослужбовців,
працівників МВС, молоді, жінок, інвалідів; створення робочих місць
у рамках програм та проектів як міського, так і державного
значення.
   3.2.5. Створення сприятливих умов для використання суб'єктами
малого та середнього підприємництва державних та недержавних
фінансових, матеріально-технічних розробок і технологій.
   3.2.6. Створення на основі залучення інвестицій сучасної
інфраструктури виробництва в різних секторах економіки м. Києва.
   3.2.7. Реалізація міських науково-освітніх програм з розвитку
підприємництва.
 
   4. Організаційна структура і органи управління Фондом
 
   4.1. Голова Фонду призначається Київським міським головою
терміном до трьох років за погодженням з Київрадою.
   4.2. Організаційна структура Фонду пропонується головою Фонду
за погодженням з постійною комісією Київради з питань економічних
реформ,  розвитку  підприємництва,  виробничого  й  наукового
потенціалу та затверджується Київським міським головою.
   4.3. При Фонді створюється Рада Фонду, до складу якої входять
представники постійних комісій Київради та Київської міської
державної адміністрації.
   4.4. Використання коштів Фонду здійснюється за поданням Ради
Фонду та погодженням з постійною комісією Київради з питань
економічних реформ, розвитку підприємництва,  виробничого  та
наукового потенціалу.
   4.5. Звіт про використання коштів Фонду розглядається на
сесіях Київради одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету
за відповідний рік.
 
    5. Майно та кошти Фонду формуються з таких джерел:
 
   5.1. Цільового внеску, що вноситься Київрадою, у розмірі
300000 гривень.
   5.2. Відрахувань коштів у розмірі не менше 0,5 відсотка
річних доходів бюджету м. Києва.
   5.3. Добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, а також
інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
 
   6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Фонду
 
   6.1. Матеріально-технічне забезпечення Фонду покладається на
секретаріат Київської міської ради та відповідні виконавчі органи
Київради.
 
         7. Припинення діяльності Фонду
 
   7.1. Припинення діяльності Фонду відбувається за рішенням
сесії Київради шляхом реорганізації або ліквідації, а також з
інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київської міської ради             В.Яловий
 
 "Хрещатик", N 14, 8 лютого 2000 р.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка