Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.99 N 1768 "Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.99 р. N 817-р

Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.99 N 1768 "Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми"

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації
від 7 серпня 2002 року N 422-р)

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.99 N 1768 "Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми":

1. Затвердити заходи щодо запобігання торгівлі жінками та дітьми в Миколаївській області (додаються).

2. Головам райдержадміністрацій та міським (міст обласного значення) головам розробити та затвердити відповідні заходи на місцях.

3. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, керівникам управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрацій щорічно до 5 травня та 5 листопада надавати до облдержадміністрації інформацію про стан виконання заходів щодо запобігання торгівлі жінками та дітьми в Миколаївській області.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Несвіт Г. П.

 

Голова облдержадміністрації 

О. М. Гаркуша 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням облдержадміністрації
від 28 грудня 1999 р. N 817-р 

ЗАХОДИ
щодо запобігання торгівлі жінками та дітьми в Миколаївській області

1. Брати участь в обговоренні проектів нового законодавства та вносити відповідні пропозиції щодо внесення змін до діючого законодавства з питань запобігання правопорушенням та боротьби з нелегальною міграцією населення.

Миколаївське обласне управління юстиції (за узгодженням),
УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням),
управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Постійно 

2. Забезпечувати участь у розробленні та реалізації міжнародних програм, заходів, спрямованих на посилення боротьби з торгівлею жінками та дітьми, захист і надання допомоги особам, які стали жертвами таких протиправних дій.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації,
управління охорони здоров'я облдержадміністрації,
управління освіти облдержадміністрації,
УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням),
громадські жіночі та дитячі організації (за узгодженням)

 Постійно 


3. Створити банк даних стосовно фізичних та юридичних осіб, причетних до торгівлі жінками та дітьми і до поширення проституції, які потрапили в поле зору правоохоронних органів.

Група НЦБ Інтерполу УМВС (за узгодженням),
УМВС України в Миколаївський області (за узгодженням),
Миколаївське обласне управління юстиції (за узгодженням)

2000 рік 

4. Посилити вимоги та контроль за діяльністю юридичних осіб, які мають ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Здійснити перевірки відповідності цієї діяльності виданим ліцензіям.

Управління праці та зайнятості населення облдержадміністрації,
Миколаївське обласне управління юстиції (за узгодженням),
УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Постійно, починаючи з листопада 1999 року 

5. Вжити заходів до подальшого спрощення вирішення питань повернення в Україну громадян, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, сексуальною та іншою експлуатацією. 

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням)

До 1 липня 2000 року 

6. В програмі зайнятості населення на 2000 рік визначити розділ заходів щодо забезпечення зайнятості жінок, молоді та підлітків.

Управління праці та зайнятості населення облдержадміністрації,
обласний та міськрайонні центри зайнятості населення,
управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації,
місцеві органи виконавчої влади

1999 рік 

7. Сприяти зростанню професійної мобільності жінок. Організувати професійну підготовку та перепідготовку безробітних жінок за професіями, які користуються попитом на ринку праці. Забезпечити надання їм різноманітних профорієнтаційних послуг та психологічної підтримки.

Обласний та міськрайонні центри зайнятості населення,
обласний центр соціальних служб для молоді,
управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

1999 - 2001 роки 

8. Сприяти залученню жінок до підприємницької діяльності, самозайнятості. Надавати їм необхідну організаційну та методичну допомогу. Продовжувати проведення регіональних семінарів "Моя власна страва", "Пошук роботи".

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
обласний та міськрайонні центри зайнятості населення,
управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації за участю жіночих громадських організацій

1999 - 2001 роки 

9. Здійснювати перевірки законності функціонування на території області іноземних і вітчизняних структур, які займаються працевлаштуванням громадян України за кордоном з метою виявлення та припинення можливих фактів їх незаконної діяльності, а також дотримання ними умов і правил з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та наявність ліцензій і відповідність зазначеній в ній діяльності.

Обласний та міськрайонні центри зайнятості населення,
Миколаївське обласне управління юстиції (за узгодженням),
УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Постійно 

10. Надати пропозиції до Верховної Ради України, до МВС України щодо зміни ст. 124 КК України в частині притягнення до кримінальної відповідальності посередників, які примусово залучають українських жінок до сексбізнесу та підневільних робіт за кордоном.

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням),
управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Протягом 2000 року 

11. Розробити та запровадити в установленому порядку облік громадян України, які, перебуваючи за кордоном, опинились у полі зору або були затримані правоохоронними чи іншими органами країн перебування, за зайняття проституцією з використанням ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Починаючи з 2000 року 

12. Провести семінари з питань запобігання насильству над жінками та дітьми і торгівлі ними, розроблення механізмів допомоги жертвам цих злочинів:

- з працівниками відділів реєстрації актів громадського стану, нотаріусами;

- з працівниками центральних органів виконавчої влади та громадських організацій;

- з працівниками правоохоронних органів, міграційних та прикордонних служб;

- з працівниками системи освіти, соціального захисту та охорони здоров'я.

Миколаївське обласне управління юстиції (за узгодженням),
УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням),
управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації,
управління освіти облдержадміністрації,
ОЦССМ

Починаючи з грудня 1999 року, постійно 

13. Започаткувати проведення інформаційно-просвітницької кампанії запобігання торгівлі жінками та дітьми. Створити спеціальний цикл телерадіопередач, окремих рубрик у друкованих засобах масової інформації з метою висвітлення питань запобігання насильству щодо жінок та дітей і торгівлі ними.

Миколаївська обласна держтелерадіокомпанія,
управління у справах преси та інформації облдержадміністрації,
УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням),
Миколаївське обласне управління юстиції (за узгодженням),
управління освіти, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації,
ОЦССМ,
громадські та дитячі організації (за узгодженням)

Починаючи з 2000 року, постійно 

14. Забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах професійну орієнтацію дівчат з подальшим працевлаштуванням за обраною спеціальністю. Запровадити в практику роботи цих закладів розповсюдження матеріалів наукового, правового та інформаційного характеру з питань захисту прав жінок, запобігання торгівлі ними.

Управління освіти облдержадміністрації,
управління праці та зайнятості населення облдержадміністрації,
Миколаївське обласне управління юстиції (за узгодженням),
ОЦССМ

Постійно 

15. Забезпечити випуск та розповсюдження спеціальних видань (інформаційних бюлетенів, брошур, пам'яток тощо), спрямованих проти насильства і торгівлі жінками та дітьми. Ввести у друкованих засобах масової інформації державної форми власності рубрики "Права жінок" та "Права дітей".

Миколаївська обласна держтелерадіокомпанія,
управління у справах преси та інформації облдержадміністрації,
управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації,
ОЦСМ, жіночі та дитячі громадські організації (за узгодженням),
ОЦССМ

Постійно 

16. Посилити вимоги до нотаріусів та працівників РАГСів щодо своєчасного виявлення помилок та відповідного контролю достовірності документів при оформленні виїзду громадян за кордон.

Миколаївське обласне управління юстиції (за узгодженням)

Постійно 

17. Звернути увагу суддів області на те, щоб при розгляді судових справ про усиновлення та інші правовідносини, пов'язані з перебуванням чи виїздом громадян України за кордон, враховувались інтереси неповнолітніх.

Миколаївське обласне управління юстиції (за узгодженням),
управління освіти облдержадміністрації

Постійно 

18. З метою впровадження механізму взаємодії з іншими правоохоронними органами надавати відповідні висновки щодо легітимності пред'явлених закордонних документів по фактах організованого переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон.

Миколаївське обласне управління юстиції (за узгодженням)

Постійно 

19. Проаналізувати практику дотримання Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року N 775.

Управління освіти облдержадміністрації

До 1 вересня 2000 року 

20. Включити питання запобігання торгівлі жінками та дітьми в систему перепідготовки спеціалістів закладів освіти на базі обласного ІУВ.

Управління освіти облдержадміністрації

2000 - 2001 роки 

21. Надавати організаційну допомогу державним органам та неурядовим організаціям, які проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань запобігання торгівлі жінками та дітьми.

Управління освіти облдержадміністрації,
управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації,
ОЦССМ

1999 - 2001 роки 

22. Сприяти створенню реабілітаційно-кризових центрів і притулків для жінок і дітей, які потерпіли від насильства чи стали жертвами торгівлі людьми. Надати цим закладам організаційну, методичну та іншу допомогу.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації,
управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації,
управління освіти облдержадміністрації,
ОЦССМ

Постійно 

23. Поліпшити стан матеріально-побутового, медичного та культурного обслуговування жінок, що проживають в будинках-інтернатах, зміцнювати матеріально-технічну базу цих установ.

Управління соціального захисту населення облдержадміністрації

Постійно 

24. Забезпечити щомісячну виплату в повному обсязі всіх видів державних допомог сім'ям з дітьми та погашення існуючої заборгованості.

Райдержадміністрації
міськвиконкоми,
управління соціального захисту населення облдержадміністрації

Постійно 

25. Завершити роботи по створенню при кожному райміськуправлінні підрозділів по наданню достатнього мінімуму допомог та послуг стаціонарних відділень, відділень медико-соціальної та соціально-побутової реабілітації, пунктів розподілу речей та продуктів, господарсько-побутових груп, продовольчих фондів.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
управління соціального захисту населення облдержадміністрації

2000 рік 

26. Через засоби масової інформації інформувати населення про роботу органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів з питань запобігання насильству, торгівлі жінками та дітьми.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Постійно 

27. Забезпечити роботу "гарячої" цілодобової телефонної лінії для жінок, які опинились у складних життєвих ситуаціях, постраждали від насильства.

Обласний центр соціальних служб для молоді

Постійно 

28. Провести заходи профілактичного напрямку у загальноосвітніх учбових закладах: тренінгові програми по запобіганню насильству, формуванню ціннісних орієнтацій, здорового способу життя у дівчат, підлітків та молодих жінок.

Обласний центр соціальних служб для молоді

Постійно, починаючи з 2000 року 

29. Організувати роботу інформаційно-консультативних пунктів підтримки для жінок, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Обласний центр соціальних служб для молоді 2000 рік

Обласний центр соціальних служб для молоді

2000 рік 

30. Взяти участь в організації та проведенні груп взаємодопомоги для жінок, потерпілих від насильства, та жертв торгівлі.

Обласний центр соціальних служб для молоді

2000 рік. 

 

Заступник голови облдержадміністрації 

В. С. Фуртатов 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка