Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оперативну статистичну звітність підприємств

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 444 від 28.12.99
   м. Київ
 
     Про оперативну статистичну звітність підприємств
 
   Відповідно до  статті  5  Закону  України "Про державну
статистику" від 17.09.92 р. N 2614-XII ( 2614-12 ) і метою
забезпечення  своєчасного  надання  достовірної  оперативної
інформації щодо економічної та фінансово-господарської діяльності
підприємств та організацій керівництву держави та міністерства
Н А К А З У Ю :
   1. Затвердити форми оперативної статистичної звітності згідно
з  додатками  2 - 15, які дороблені відповідно з наказами
Держкомстату України, і ввести їх в дію з січня 2000 року.
   2. Керівникам об'єднань, підприємств та установ всіх форм
власності, що належать до сфери управління та сфери діяльності
Міністерства промислової політики України, забезпечити своєчасне
надання  достовірної  оперативної  статистичної  звітності за
затвердженими п. 1 даного наказу формами.
   Перелік форм  оперативної  статистичної  звітності  та
затверджені терміни надання інформації наведені в додатку 1.
   3. Директору Державного підприємства "Рейтингова  агенція
промисловості"  Леонтьєву В. М. забезпечити надання зведеної
інформації керівництву Міністерства в узгоджені строки.
   4. Начальнику Головного економічного управління Бауліну С. О.
та  директору  Державного  підприємства  "Рейтингова  агенція
промисловості" Леонтьєву В. М.:
   - у місячний термін організувати та забезпечити відправлення
на адресу підприємств та організацій даного наказу з додатками
форм звітності;
   - взяти  на  контроль  повноту  і  своєчасність надання
оперативної інформації від підприємств та організацій.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Прядка В. В.
 
 Міністр                        В.М.Гуреєв
                   Додаток 1
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
                   ЗАТВЕРДЖУЮ:
                   Заступник Міністра з питань
                   економічного розвитку
                   галузей і підгалузей
                   промисловості
                   В. В. Прядко
               Перелік
       форм оперативної статистичної звітності
         та терміни надання інформації
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
     Формат       |  N  | Термін  |      Надання звітності:
               |додатка| надання |--------------------------------------------
               |    |      | промисловими | науково-  |  іншими
               |    |      |підприємствами| дослідними |підприємствами
               |    |      |       |організаціями|
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Бланк -           |    |річна,   |       |       |
"Анкета підприємства"    |    |до 10 січня|       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Основні економічні показники |    |щоміс.   |       |       |
промислових підприємств.   |    |до 7 числа |       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Погашення заборгованості   |    |щоміс.   |       |       |
до бюджету.         |    |до 7 числа |       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Заборгованість із      |    |щоміс.   |       |       |
заробітної плати.      |    |11 числа  |       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Використання робочого часу. |    |щокв.   |       |       |
               |    |7 числа  |       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Звіт з праці.        |    |щокв.   |       |       |
               |    |7 числа  |       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Капітальне будівництво.   |    |щокв.   |       |       |
               |    |до 10 числа|       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Експорт продукції.      |    |щокв.   |       |       |
               |    |до 10 числа|       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Імпорт товарів.       |    |щокв.   |       |       |
               |    |до 10 числа|       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Економічні показники     |    |щокв.   |       |       |
науково-дослідних      |    |до 25 числа|       |       |
організацій.         |    |      |       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Обсяги та розподіл робіт   |    |щокв.   |       |       |
за джерелами фінансування.  |    |до 25 числа|       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Міжнародне співробітництво. |    |щокв.   |       |       |
               |    |до 25 числа|       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Склад наукових кадрів    |    |півріч.  |       |       |
та науково-технічні     |    |до 25 числа|       |       |
результати.         |    |      |       |       |
-----------------------------+-------+-----------+--------------+-------------+---------------
Підготовка наукових кадрів. |    |річна   |       |       |
               |    |до 25 числа|       |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 економічного управління                С.О.Баулін
                   Додаток 2
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
 
Бланк - "Анкета підприємства".
 
Надається щорічно до 10 січня та обов'язково в разі змін.
 
1. Повна назва підприємства (укр.) _______________________________
__________________________________________________________________
 
2. (англ.) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
 
3. Скорочена назва підприємства (укр.) ___________________________
 
4. (англ.) _______________________________________________________
 
Місцезнаходження (фактичне):
 
5. Код (КОАТУУ) ______________ 6. ндекс поштовий ________________
 
7. Область ____________________ 8. Район/район міста _____________
 
9. Тип, назва населеного пункту __________________________________
 
10. Тип, назва вулиці ____________________________________________
 
11. Будинок ______ 12. Корпус _________ 13. Офіс / квартира ______
 
14. Ідентифікаційний код підприємства за ЄДРПОУ __________________
 
15. Код головного підприємства за ЄДРПОУ (для філій) _____________
 
Код основного виду господарської діяльності за:
 
16. ЗКГНГ ____________________ 17. КВЕД __________________________
 
18. Назва форми власності __________________ 19. Код за КФВ ______
 
20. Назва орг. правової форми _______________ 21. Код за КОПФГ ___
 
22. Назва органу управління ______________________________________
 
_________________________________________ 23. Код за СПОДУ _______
 
24. Середньооблікова чисельність  працюючих,  згідно  штатного
розкладу (осіб) __________________________________________________
 
25. E-mail: _________________ 26. Телекс/телетайп ________________
 
27. Код міжміського зв'язку ______ Телефон ________ Факс _________
 
28. П. і. Б. керівника (повністю) ________________________________
 
29. П. і. Б. головного бухгалтера ________________________________
 
30. Тлф. керівника _________ 31. Тлф. головного бухгалтера _______
 
32. Додатково: ксерокопія довідки  "Про включення до ЄДИНОГО
ДЕРЖАВНОГО  РЕЄСТРУ  ПІДПРИЄМСТВ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЙ  УКРАЇНИ",
затвердженої наказом Держкомстату України від 21.11.97 р. N 55.
 
Керівник підприємства ___________ (підпис)
 
 УЗГОДЖЕНО
 (для коригування БД):
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 економічного управління                С.О.Баулін
                   Додаток 3
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
          Щомісячний галузевий звіт з
     "Основних техніко-економічних показників" (ТЕП)
   Надається до 7 числа за звітним місяцем.
   Обсяг товарної продукції (далі - ОТП), тис. грн.:
   110 - ОТП в діючих цінах з початку року
   111 - ОТП в діючих цінах за звітний місяць
   120 - ОТП в порівняних цінах на 01.01.... р. з початку року
   121 - ОТП в порівняних цінах на 01.01.... р. за звітний
місяць
   122 - ОТП в порівняних цінах на 01.01....р. за попередній
місяць
   123 - індекс товарної продукції з початку року до відповід.
періоду минулого року (по порівняних цінах)
   131 - Реалізація ОТП з початку року з запізненням на місяць,
всього, тис. грн.
   132 - із рядка 131 бартер з початку року, всього
   133 - із рядка 131 експорт з початку року, всього
   Товари народного споживання (далі - ТНС) в оптових цінах,
тис. грн.:
   140 - ТНС у діючих цінах з початку року
   141 - ТНС у діючих цінах за звітний місяць
   142 - ТНС у порівняних цінах на 01.01....р. з початку року
   143 - ТНС у порівняних цінах на 01.01....р. за звітний місяць
   144 - ТНС у порівняних цінах на 01.01....р. за попередній
місяць
   Фонд оплати праці (далі - ФОП) з початку року, тис. грн.:
   151 - ФОП (всього) за звітний період
   152 - ФОП (всього) за відповідний період минулого року
   153 - ФОП штатних працівників (без сумісництва та договорів)
за звітний період
   154 - ФОП штатних працівників (без сумісництва та договорів)
за відповідний період минулого року
   Середньооблікова чисельність (далі - СОЧ) всього персоналу з
початку року, осіб:
   161 - СОЧ в еквіваленті повної зайнятості за звітний період
   162 - СОЧ в еквіваленті повної зайнятості за відповідний
період минулого року
   171 - СОЧ по штатній чисельності за звітний період
   172 - СОЧ по штатній чисельності за відповідний період
минулого року
   181 - Середня зарплата за звітний місяць по еквівалентній
чисельності, грн.
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
 __________________
  (Код ЄДРПОУ)
 ____________________________________
   (назва підприємства, місто)
 ____________________________________
 (% держвласності в статутному фонді)
 
 ТЕП на 01.02.... р.
 
---------------------------------------
|110 = | 111 = |    |    |   |
|------+-------+-------+-------+------|
|120 = | 121 = | 122 = | 123 = |   |
|------+-------+-------+-------+------|
|131 = | 132 = | 133 = |    |   |
|------+-------+-------+-------+------|
|140 = | 141 = | 142 = | 143 = | 144 =|
|------+-------+-------+-------+------|
|151 = | 152 = | 153 = | 154 = |   |
|------+-------+-------+-------+------|
|161 = | 162 = |    |    |   |
|------+-------+-------+-------+------|
|171 = | 172 = |    |    |   |
|------+-------+-------+-------+------|
|181 = |    |    |    |   |
---------------------------------------
 
 Керівник підприємства (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 економічного управління                С.О.Баулін
 
 Начальник управління стратегії,
 прогнозування промисловості,
 аналізу та звітності                М.В.Іванченко
 
 Начальник управління праці та
 соціально-трудових відносин              О.І.Дворник
                   Додаток 4
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
     Щомісячний оперативний звіт "Платежі до бюджету"
   Надається до 7 числа місяця, слідуючого за звітним місяцем,
тис. грн.
   Скасовується з 01.01.2000 р. надання звітів на наш вих.
N 10/5-1-594 від 15.04.99 р. - "Погашення заборгованості перед
бюджетом".
 
 Форма звіту "Платежі до бюджету".
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва показника       | Код. | Заборгованість | Належить до | Фактично | Заборгованість
               | стр. | на початок   | розрахунку | внесено | на кінець
               |    | звітного місяця |       |     | звітного місяця
               |    |-----------------|       |     |----------------
               |    | всього|в т. ч. |       |     | всього|в т. ч.
               |    |    |недоїмка |       |     |    |недоїмка
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
    1           |  2  |  3  |  4   |   5   |  6   |  7 |  8
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
Всього до бюджету (610 - 650)| 690  |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
в тому числі:        |    |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
ПДВ             | 610  |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
єдиний податок        | 635  |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
ресурсні платежі       | 640  |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
інші податки і платежі    | 650  |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
Довідково: відстрочені    | 660  |    |     |       |     |    |
платежі до бюджету      |    |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
До позабюджетних       | 680  |    |     |       |     |    |
платежів           |    |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
Довідково: відстрочені    | 790  |    |     |       |     |    |
платежі до позабюджетних   |    |    |     |       |     |    |
фондів            |    |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
До Пенсійного фонду     | 800  |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
Довідково: відстрочені    | 810  |    |     |       |     |    |
платежі до Пенсійного    |    |    |     |       |     |    |
фонду            |    |    |     |       |     |    |
-----------------------------+-------+-------+---------+-------------+----------+-------+--------
По заробітній платі     | 820  |    |     |       |     |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   Увага:
   1. Сума показників по стр. 610 - 650 не може бути більше
показників стр. 690, тобто дорівнювати, або бути меншою.
   2. Показники гр. 7 = гр. 3 + гр. 5 - гр. 6.
   3. Показники гр. 4 і гр. 8 не можуть бути більше відповідно
гр. 3 та гр. 7.
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
   МІНПРОМПОЛІТИКИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
___________________
    (КОД ЄДРПОУ)
___________________________________
    (назва підприємства, місто)
__________________________________________
   (% держвласності у статутному фонді)
 
 Платежі до бюджету на 01.01._ р.
 
-----------------------------------------------------
Гр. 2 | Гр. 3 | Гр. 4 | Гр. 5 | Гр. 6 | Гр. 7 | Гр. 8
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
690  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
610  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
635  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
640  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
650  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
660  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
680  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
790  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
800  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
810  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
------+-------+-------+-------+-------+-------+------
820  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =  |  =
-----------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства - (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного управління
 методології бухгалтерського
 обліку, звітності і аналізу            Л.Г.Суботовська
                   Додаток 5
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
    Щомісячний звіт "Заборгованість із заробітної плати"
          на 10 число звітного періоду
   Надається 11 числа після звітного періоду згідно  форми
Держкомстату  1-ПВ  (заборгованість),  затвердженої  наказом
Держкомстату від 02.12.98 р. N 407 ( z0803-98 ).
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
___________________
    (Код ЄДРПОУ)
_________________________________
   (назва підприємства, міста)
_________________________________________
   (% держвласності в статутному фонді)
   1-ПВ (заборгованість) на 10 лютого..... р.
 
--------------------------------------------------------------------------------
101 = | 371,6 | 53,1 | 105 = | 105,0 | 0 | 109 = | -   | -  | 113 = | - | -
------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+------+-------+---+---
102 = | 323,1 | 45,1 | 106 = | -   | х | 110 = | 163,6 | 15,5 | 114 = | - | -
------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+------+-------+---+---
103 = | 23,7 | 23,7 | 107 = | 105,0 | - | 111 = | -   | -  |    |  |
------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+------+-------+---+---
104 = | 104,4 | 21,4 | 108 = | 258  | - | 112 = | -   | -  |    |  |
---------------------------------------------------------------------------------
   Якщо заборгованості  немає, надавати обов'язково довідку:
"Заборгованості на 10 (місяць)..... р. немає".
 
 Керівник підприємства (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 економічного управління                С.О.Баулін
 
 Начальник управління праці та
 соціально-трудових відносин              О.І.Дворник
                   Додаток 6
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
     Щоквартальний звіт "Використання робочого часу"
   Надається 7 числа місяця слідуючого за звітним кварталом
згідно форми 3-ПВ, затвердженої наказом Держкомстату України від
14.10.97 р. N 24 ( v0024202-97 ).
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
___________________
    (Код ЄДРПОУ)
____________________________________
     (назва підприємства, місто)
__________________________________________
   (% держвласності в статутному фонді)
   Звіт по формі 3-ПВ на 01.04...... р.
 
---------------------------------------------------------------------------
301 = | х   | 1095 | 310 = | х   | 601 | 501 = | 177 | 601 = | 1
------+--------+------+-------+--------+-----+-------+------+-------+------
302 = | 525600 | х  | 311 = | 80112 | 870 | 502 = | 57  | 602 = | 1095
------+--------+------+-------+--------+-----+-------+------+-------+------
303 = | 618  | х  | 312 = | -   | х  | 503 = | 123 | 603 = | 4,7
------+--------+------+-------+--------+-----+-------+------+-------+------
304 = | 86598 | х  | 313 = | 24080 | х  | 504 = | 41  |    |
------+--------+------+-------+--------+-----+-------+------+-------+------
305 = | -   | х  | 314 = | 23520 | 120 | 505 = | 28  |    |
------+--------+------+-------+--------+-----+-------+------+-------+------
306 = | 912  | х  | 315 = | 618  | 15 | 506 = | 91  |    |
------+--------+------+-------+--------+-----+-------+------+-------+------
307 = | 85603 | х  | 316 = | 118  | -  | 507 = | 50  |    |
------+--------+------+-------+--------+-----+-------+------+-------+------
308 = | 85603 | х  | 317 = | 824  | -  | 508 = | 1093 |    |
------+--------+------+-------+--------+-----+-------+------+-------+------
309 = | 67848 | 765 | 318 = | 636278 | х  |    |   |    |
---------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 економічного управління                С.О.Баулін
 
 Начальник управління праці та
 соціально-трудових відносин              О.І.Дворник
                   Додаток 7
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
          Щомісячний "Звіт з праці"
   Надається до 7 числа за звітним місяцем згідно форми 1-ПВ
(термінова) місячна, затвердженої наказом Держкомстату України від
14.10.97 р. N 24 ( v0024202-97 ).
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
____________________
    (Код ЄДРПОУ)
__________________________________
    (назва підприємства, місто)
_________________________________________
   (% держвласності в статутному фонді)
   1-ПВ (термінова) місячна на 01.02.... р.
 
--------------------------------------------
001 = | 6390  | 6022  | 4986  | 2580
------+--------+---------+---------+--------
002 = | 1688,0 | 13001,0 | 11403,0 | 3623,0
------+--------+---------+---------+--------
003 = | 974,0 | 6670,0 | 5720,0 | х
------+--------+---------+---------+--------
004 = | 585,0 | 4973,0 | х    | х
------+--------+---------+---------+--------
005 = | х   | 945,0  | х    | х
------+--------+---------+---------+--------
006 = | 129,0 | 1358,0 | х    | х
------+--------+---------+---------+--------
007 = | х   | 66,0  | х    | х
------+--------+---------+---------+--------
008 = | -   | -    | х    | х
------+--------+---------+---------+--------
009 = | 923989 | 7807481 | 6408475 | 3306508
------+--------+---------+---------+--------
010 = | 6686  | 6616  | 5480  | 2846
------+--------+---------+---------+--------
011 = | х   | 9    | х    | х
------+--------+---------+---------+--------
012 = | х   | 9    | х    | х
------+--------+---------+---------+--------
013 = | 252,0 | 1698,0 | х    | х
------+--------+---------+---------+--------
014 = | 131,0 | 1568,0 |     |
--------------------------------------------
--------------------------------------------
060 = | 10   | 8,8   |     |
------+--------+---------+---------+--------
061 = | 6   | 13,7  |     |
------+--------+---------+---------+--------
062 = | х   | 2,6   |     |
------+--------+---------+---------+--------
063 = | х   | 42,2  |     |
------+--------+---------+---------+--------
064 = | х   | 1007,7 |     |
------+--------+---------+---------+--------
065 = | х   | -    |     |
--------------------------------------------
 
 Керівник підприємства (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 економічного управління                С.О.Баулін
 
 Начальник управління праці та
 соціально-трудових відносин              О.І.Дворник
                   Додаток 8
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
   Щоквартальний галузевий звіт з капітального будівництва
   Надається до 10 числа місяця слідуючого за звітним кварталом.
   Найменування показника
   Гр. 1. Найменування пріоритетів, одиниці виміру, найменування
програм.
   Підрядна організація, рік початку та закінчення будівництва.
   Найменування продукції, що випускатиметься на площах, які
вводяться, її споживачі (у відсотках).
   Гр. 2. Повна кошторисна вартість. Проектна потужність.
   Гр. 3.  Залишок  кошторисної вартості. Залишок проектної
потужності на 01.01.__ р.
   Гр. 4. Обсяг незавершеного  будівництва  (протягом  року
показувати незавершене будівництво минулого року).
   Гр. 5. Обсяг капітальних вкладень, будівельно-монтажних робіт
на ___ рік. Пускова потужність (всього)
   із них:
   Гр. 6. Централізоване джерело, бюджет.
   Гр. 7. Централізоване джерело, кредит.
   Гр. 8. Освоєно з початку року. Введена потужність (всього)
   із них:
   Гр. 9. Централізоване джерело, бюджет.
   Гр. 10. Централізоване джерело, кредит.
   Гр. 11. Введення основних фондів.
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
______________________
     (Код ЄДРПОУ)
__________________________________
    (назва підприємства, місто)
__________________________________________
   (% держвласності в статутному фонді)
   Капітальне будівництво та реконструкція, звіт на 01.04.... р.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Гр. 1       | Гр. 2 | Гр. 3 | Гр. 4 | Гр. 5 | Гр. 6 | Гр. 7 | Гр. 8 | Гр. 9 | Гр. 10 | Гр. 11
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
Всього:      | 23034 | 17650 | 3560 | 1094 | 630  | 180  | 320  | 140  | 20   |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
в т. ч.      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
I. Промбудівництво |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
всього       | 23034 | 17650 | 3560 | 1094 | 630  | 180  | 320 | 140  | 20   |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
- капітальні    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
вкладення тис.грн. |11740 |10200 |1540  |389  |120  |80   | 150  | 50  | -   | -
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
- буд. монтаж   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
тис.грн.      |8490  |7300  |1190  |250  |95   |60   | 100  | 40  | -   | -
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
- потужності    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
- продукція    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
тис. грн.     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
Пускові об'єкти  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
Корпус 102, ТНС  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
1998 - 2000 р.р.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
пральні машини   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
200 т. шт.     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
дитячі коляски   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
100 т. шт.     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
Україна - 80 %,  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
Угорщина - 20 %  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
- капітальні    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
вкладення тис.грн. |1854  |80   |450  |80   |60   |20   | 40  | 30  | 10   | -
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
- буд. монтаж   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
тис. грн.     |950  |70   |380  |70   |50   |20   | 30  | 20  | 10   | -
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
- потужності    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
т. кв. м.     |-   |-   |-   |5   |5   |-   | -   | -   | -   | -
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
- продукція    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
тис. грн.     |-   |-   |-   |300  |300  |-   | -   | -   | -   | -
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
і т. д.      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
II. Об'єкти    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
невиробничого   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
призначення    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
в т. ч.      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
- житлове     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
будівництво    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------
- комунальне    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
будівництво    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
і т. д.      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   При відсутності капітального будівництва обов'язково надавати
довідку:
   "Капітального будівництва немає"
 
 Керівник підприємства             __________________
                        (прізвище, підпис)
 Виконавець звіту                __________________
                        (прізвище, телефон)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 економічного управління                С.О.Баулін
 
 УЗГОДЖЕНО:
 
 Начальник Головного управління
 інвестиційної політики в
 промисловості                     В.І.Єрьомін
                   Додаток 9
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
    Щоквартальний галузевий звіт з експорту продукції
   Надається до 10 числа місяця слідуючого за звітним кварталом.
   Найменування показника
   Графа 1.
   - Найменування продукції, одиниця виміру.
   - Вид поставок.
   - Країна-одержувач.
   Графа 2. Відправлено з початку року, кількість.
   Графа 3. Відправлено з початку року, вартість (тис. грн.)
   Графа 4. Відправлено з початку року, вартість (тис. дол. США)
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
____________________
    (Код ЄДРПОУ)
___________________________________
    (Назва підприємства, місто)
_________________________________________
   (% держвласності в статутному фонді)
 
---------------------------------------------------------------
      Гр. 1           | Гр. 2 | Гр. 3 | Гр. 4
---------------------------------------+-------+-------+-------
 Експорт продукції на 01.04...... р.  |    |    |
 з урахуванням контрактів та договорів |    |    |
 з резидентами України по виконанню  |    |    |
 бартерних та давальницьких угод.   |    |    |
---------------------------------------+-------+-------+-------
 Інтегральні мікросхеми, т. шт.,    |    |    |
 бартер, Росія             | 204.2 | 218.8 | 117.2
---------------------------------------+-------+-------+-------
 Інтегральні мікросхеми, т. шт.,    |    |    |
 ПД, Білорусь і т. д.         | 45.3 | 28.9 | 15.5
----------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 економічного управління                С.О.Баулін
 
 УЗГОДЖЕНО:
 
 Начальник Головного управління
 зовнішньоекономічних зв'язків та
 підвищення експортного
 потенціалу промисловості             Ю.О.Петровський
                   Додаток 10
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
     Щоквартальний галузевий звіт з імпорту продукції
   Надається до 10 числа місяця слідуючого за звітним кварталом.
   Найменування показника
   Графа 1.
   - Найменування продукції, одиниця виміру.
   - Вид поставок.
   - Країна-одержувач.
   Графа 2. Отримано з початку року, кількість.
   Графа 3. Отримано з початку року, вартість (тис. грн.)
   Графа 4. Отримано з початку року, вартість (тис. дол. США)
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку.
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
____________________
    (Код ЄДРПОУ)
___________________________________
    (Назва підприємства, місто)
__________________________________________
   (% держвласності в статутному фонді)
 
------------------------------------------------------------
      Гр. 1           | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4
---------------------------------------+------+------+------
 Імпорт продукції на 01.04..: р.    |   |   |
 з урахуванням контрактів та договорів |   |   |
 з резидентами України по виконанню  |   |   |
 бартерних та давальницьких угод.   |   |   |
---------------------------------------+------+------+------
 Трансформатори, шт., ПД, Росія    | 130 | 3.86 | 2.1
---------------------------------------+------+------+------
 Стабілітрони, шт., бартер, Білорусь  | 2088 | 3.40 | 1.8
 і т. д.                |   |   |
------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 економічного управління                С.О.Баулін
 
 УЗГОДЖЕНО:
 
 Начальник Головного управління
 зовнішньоекономічних зв'язків та
 підвищення експортного
 потенціалу промисловості             Ю.О.Петровський
                   Додаток 11
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
         Щоквартальний оперативний звіт з
"Економічних показників науково-дослідних організацій" (ЕП-наука)
   Надається до 25 числа місяця за звітним кварталом.
   Обсяги робіт (ОР) з початку року, у діючих цінах, тис. грн.
   411 - ОР по договірній ціні, всього,
   412 - в тому числі власними силами
   413 - ОР по собівартості, всього,
   414 - в тому числі власними силами
   Науково-технічні роботи (НТР) з початку року, в діючих цінах,
тис. грн.
   421 - НТР по договірній ціні, всього,
   422 - в тому числі власними силами
   423 - НТР по собівартості, всього,
   424 - в тому числі власними силами
   Фонд оплати праці (ФОП) з початку року, тис. грн.
   431 - ФОП (всього) за звітний період
   432 - ФОП (всього) за відповідний період минулого року
   433 - ФОП за останній місяць звітного періоду
   434 - ФОП штатних працівників (без сумісництва та договорів)
за звітний період
   435 - ФОП штатних працівників (без сумісництва та договорів)
за відповідний період минулого року
   Середньооблікова чисельність (СОЧ) всього персоналу з початку
року, осіб.
   В еквіваленті повної зайнятості:
   441 - СОЧ за звітний період
   442 - СОЧ за відповідний період минулого року
   443 - СОЧ за останній місяць звітного періоду
   По штатній чисельності:
   451 - СОЧ за звітний період
   452 - СОЧ за відповідний період минулого року
   453 - СОЧ за останній місяць звітного періоду
   461 - Середня заробітна плата (СЗП) - середній дохід за
звітний місяць (по еквівалентній чисельності), грн.
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку
   МІНПРОМПОЛІТИКИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
___________________
    (Код ЄДРПОУ)
___________________________________
    (назва підприємства, місто)
__________________________________________
   (% держвласності в статутному фонді)
   "ЕП-наука" на 1.04.... р.
 
-----------------------------------
 411= | 412= | 413= | 414= |
------+------+------+------+-------
 421= | 422= | 423= | 424= |
------+------+------+------+-------
 431= | 432= | 433= | 434= | 435 =
------+------+------+------+-------
 441= | 442= | 443= |   |
------+------+------+------+-------
 451= | 452= | 453= |   |
------+------+------+------+-------
 461= |   |   |   |
-----------------------------------
 
 Керівник підприємства - (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 економічного управління                С.О.Баулін
 
 Начальник управління праці та
 соціально-трудових відносин              О.І.Дворник
 
 Начальник управління
 економічного супроводження
 цільових комплексних програм та
 бюджетного та позабюджетного
 фінансування                       Т.В.Зуб
                   Додаток 12
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
         Щоквартальний оперативний звіт
  "Розподіл робіт за джерелами фінансування та обсяги робіт"
   Надається до 25 числа за звітним кварталом.
   (Форма РДФ/ОР)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Джерела   |НДР (науково-дослідні роботи)     |    ДКР, ТР (дослідно-констр.,   |
|  фінансування  |                    |      технол. роботи)      |
|   робіт    |---------------------------------------+---------------------------------------|
|         |за звітний квартал | з початку року  |за звітний квартал | з початку року  |
|         |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|         |N показн.|кількість|N показн.|кількість|N показн.|кількість|N показн.|кількість|
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Виконується робіт | 511  |     |  521  |     | 531  |     |  541  |     |
|всього      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- в т. ч. за   | 512  |     |  522  |     | 532  |     |  542  |     |
|рахунок      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|держбюджету    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- в т. ч. по   | 513  |     |  523  |     | 533  |     |  543  |     |
|договорах з    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Мінпромполітики  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- в т. ч. по   | 514  |     |  524  |     | 534  |     |  544 |     |
|договорах з іншими|     |     |     |     |     |     |     |     |
|організац.    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- в т. ч. за   | 515  |     |  525  |     | 535  |     |  545  |     |
|рахунок власних  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|коштів      |     |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         |Заключено договорів на суму      | Виконаний обсяг робіт        | Профінансований обсяг робіт      |
|         |---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------|
|         |за звітний квартал | з початку року  |за звітний квартал | з початку року  |за звітний квартал | з початку року  |
|         |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|         |N показн.|тис. грн.|N показн.|тис. грн.|N показн.|тис. грн.|N показн.|тис. грн.|N показн.|тис. грн.|N показн.|тис. грн.|
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Всього      | 611  |     |  621  |     | 631  |     |  641  |     | 651  |     |  661  |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- в т. ч. НДР   | 612  |     |  622  |     | 632  |     |  642  |     | 652  |     |  662  |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- в т. ч. ДКР, ТР | 613  |     |  623  |     | 633  |     |  643  |     | 653  |     |  663  |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- в т. ч. за   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|рахунок      | 614  |     |  624  |     | 634  |     |  644  |     | 654  |     |  664  |     |
|держбюджету    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- в т. ч. по   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|договорах з    | 615  |     |  625  |     | 635  |     |  645  |     | 655  |     |  665  |     |
|Мінпромполітики  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- в т. ч. по   | 616  |     |  626  |     | 636  |     |  646  |     | 656  |     |  666  |     |
|договорах з іншими|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|організац.    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- в т. ч. за   | 617  |     |  627  |     | 637  |     |  647  |     | 657  |     |  667  |     |
|рахунок власних  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|коштів      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
____________________
    (Код ЄДРПОУ)
____________________________________
     (Назва підприємства, місто)
__________________________________________
   (% держвласності в статутному фонді)
   Форма РДФ/ОР станом на......
 
------------------------------------------------------------------------------
 511 = | 521= | 531 = | 541 = | 611 = | 621 = | 631 = | 641 = | 651 = | 661 =
-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
 512 = | 522= | 532 = | 532 = | 612 = | 622 = | 632 = | 642 = | 652 = | 662 =
-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
 513 = | 523 =| 533 = | 533 = | 613 = | 623 = | 633 = | 643 = | 653 = | 663 =
-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
 514 = | 524 =| 534 = | 534 = | 614 = | 624 = | 634 = | 644 = | 654 = | 664 =
-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
 515 = | 525 =| 535 = | 535 = | 615 = | 625 = | 635 = | 645 = | 655 = | 665 =
-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
    |   |    |    | 616 = | 626 = | 636 = | 646 = | 656 = | 666 =
-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
    |   |    |    | 617 = | 627 = | 637 = | 647 = | 657 = | 667 =
------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 науково-технічного управління            О.В.Ноговіцин
                   Додаток 13
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
 
  Щоквартальний оперативний звіт "Міжнародне співробітництво"
   Надається до 25 числа за звітним кварталом.
   (Форма МС)
 
-----------------------------------------------------------------------------
  N   | Заключено договорів
показника |
----------+------------------------------------------------------------------
711    | ВСЬОГО договорів з початку року (кількість)      |
----------+-------------------------------------------------------+----------
712    | ВСЬОГО договорів за звітний квартал (кількість)    |
----------+------------------------------------------------------------------
713    | Країна         |               Фірма
----------+------------------------+-----------------------------------------
713    |            |
----------+------------------------+-----------------------------------------
713    |            |
-----------------------------------------------------------------------------
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
_____________________
     (Код ЄДРПОУ)
_______________________________________
      (Назва підприємства, місто)
_________________________________________
   (% держвласності в статутному фонді)
   Форма МС станом на..................
 
----------------------------------------------
711 = | 712 = | 713 = КРАЇНА / МІСТО / ФІРМА
----------------------------------------------
 
 Керівник підприємства (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 науково-технічного управління            О.В.Ноговіцин
 
 
                   Додаток 14
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
          Піврічний оперативний звіт
   "Склад наукових кадрів та науково-технічні результати"
   Надається до 25 числа за звітним півріччям.
   (Форма НК/РНТД)
 
------------------------------------------------------------------
   |    Найменування показника    | N показника | Осіб
-----+-------------------------------------+-------------+--------
   |- академіки, член-кор. АНУ      |   221  |
-----+-------------------------------------+-------------+--------
   |- академіки, член-кор. гал. Академій |   222  |
-----+-------------------------------------+-------------+--------
   |- мають ступінь доктора наук     |   223  |
-----+-------------------------------------+-------------+--------
   |- мають ступінь кандидата наук    |   224  |
-----+-------------------------------------+-------------+--------
   |- мають вищу освіту         |   225  |
-----+-------------------------------------+-------------+--------
   |- мають спеціальну середню освіту  |   226  |
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               РОБОТИ                |           ПАТЕНТИ, ЛІЦЕНЗІЇ
------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------
  Найменування: показника   | N показника  |З початку року |  Найменування показника   | N показника  |З початку року
                 |        |  (кільк.)  |                |        |  (кільк.)
---------------------------------+----------------+---------------+-------------------------------+---------------+---------------
Закінчені, прийняті замовником, в|   311    |        |Ліцензійних угод Заключено   |   321    |
т. ч.:              |        |        |(кількість):          |        |
---------------------------------+----------------+---------------+-------------------------------+---------------+---------------
- по створенню, удосконаленню  |   312    |        |Сума проданих ліцензій (тис.  |   322    |
техніки             |        |        |грн.)             |        |
---------------------------------+----------------+---------------+-------------------------------+---------------+---------------
- на світовому рівні та вище   |   313    |        |Охоронних документів одержано |   323    |
                 |        |        |всього (кількість)       |        |
---------------------------------+----------------+---------------+-------------------------------+---------------+---------------
- нижче світових аналогів    |   314    |        |Закордонних патентів діючих  |   324    |
                 |        |        |(кількість)          |        |
---------------------------------+----------------+---------------+-------------------------------+---------------+---------------
Роботи, в яких є винаходи    |   315    |        |Винаходів за кордоном     |   325    |
                 |        |        |патентується (кількість)    |        |
---------------------------------+----------------+---------------+-------------------------------+---------------+---------------
Створено зразків виробів     |   316    |        |                |        |
---------------------------------+----------------+---------------+-------------------------------+---------------+---------------
- з них передано до серійного  |   317    |        |                |        |
виробництва           |        |        |                |        |
------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------
              ПУБЛІКАЦІЇ               |            ПРЕМІЇ, ВИСТАВКИ
------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------
  Найменування показника   | N показника  | З початку року |  Найменування показника   | N показника  |З початку року
                |        |  (кільк.)  |               |        |  (кільк.)
--------------------------------+----------------+----------------+------------------------------+----------------+---------------
Робіт надруковано, в т. ч.:   |   331    |        |Премій міжнародних одержано  |   341    |
--------------------------------+----------------+----------------+------------------------------+----------------+---------------
- в міжнародно визнаних     |   332    |        |Премій державних одержано   |   342    |
іноземних журналах       |        |        |               |        |
--------------------------------+----------------+----------------+------------------------------+----------------+---------------
Посилань в міжнародновизнаних  |   333    |        |Виставки міжнародні, участь  |   343    |
іноземних журналах       |        |        |               |        |
--------------------------------+----------------+----------------+------------------------------+----------------+---------------
                |        |        |Республіканський центр    |   344    |
                |        |        |виставок, участь       |        |
--------------------------------+----------------+----------------+------------------------------+----------------+---------------
                |        |        |Галузеві виставки, участь   |   345    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
___________________
    (Код ЄДРПОУ)
_______________________________________
      (Назва підприємства, місто)
___________________________________________
    (% держвласності в статутному фонді)
   Форма НК/РНТД станом на..................
 
-----------------------------------------------
 221 = | 224 = | 311 = | 321 = | 331 = | 341 =
-------+-------+-------+-------+-------+-------
 222 = | 225 = | 312 = | 322 = | 332 = | 342 =
-------+-------+-------+-------+-------+-------
 223 = | 226 = | 313 = | 323 = | 333 = | 343 =
-------+-------+-------+-------+-------+-------
    |    | 314 = | 324 = |    | 344 =
-------+-------+-------+-------+-------+-------
    |    | 315 = | 325 = |    | 345 =
-------+-------+-------+-------+-------+-------
    |    | 316 = |    |    |
-------+-------+-------+-------+-------+-------
    |    | 317 = |    |    |
-----------------------------------------------
 
 Керівник підприємства (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 науково-технічного управління            О.В.Ноговіцин
                   Додаток 15
                   до наказу
                   від 28 грудня 1999 р. N 444
    Річний оперативний звіт "Підготовка наукових кадрів"
   Надається до 25 числа за звітним роком.
   (Форма ПНК/АДС)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                АСПІРАНТИ                |           КАНДИДАТИ НАУК
------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------
       Найменування показн.        | N показн. | Осіб  |   Найменування показн.    | N показн.  | Осіб
-------------------------------------------------+------------+---------+--------------------------------+--------------+---------
Аспіранти, очна форма навчання          |  111   |     |Кандидатів наук всього з них  |   121   |
-------------------------------------------------+------------+---------+--------------------------------+--------------+---------
Аспіранти, заочна форма навчання         |  112   |     |- до 29 років          |   122   |
-------------------------------------------------+------------+---------+--------------------------------+--------------+---------
Прийнято до аспірантури             |  111   |     |- 30 - 39 років         |   123   |
-------------------------------------------------+------------+---------+--------------------------------+--------------+---------
Фактично випущено                |  114   |     |- 40 - 49 років         |   124   |
-------------------------------------------------+------------+---------+--------------------------------+--------------+---------
Захищено дисертацій очна форма навчання     |  115   |     |- 50 - 59 років         |   125   |
-------------------------------------------------+------------+---------+--------------------------------+--------------+---------
Захищено дисертацій заочна форма навчання    |  116   |     |- 60 років і більше       |   126   |
-------------------------------------------------+------------+---------+--------------------------------+--------------+---------
Захищено дисертацій пошукувачами         |  117   |     |                |       |
------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------
               ДОКТОРАНТИ                |           ДОКТОРИ НАУК
------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------
       Найменування показн.        | N показн. |  Осіб  |   Найменування показн.    | N показн.  |  Осіб
------------------------------------------------+------------+----------+--------------------------------+-------------+----------
Докторанти, очна форма навчання         |  131   |     |Кандидатів наук всього з них  |  141   |
------------------------------------------------+------------+----------+--------------------------------+-------------+----------
Докторанти, заочна форма навчання        |  132   |     |- до 29 років          |  142   |
------------------------------------------------+------------+----------+--------------------------------+-------------+----------
Прийнято в докторантуру             |  131   |     |- 30 - 39 років         |  143   |
------------------------------------------------+------------+----------+--------------------------------+-------------+----------
Фактично випущено                |  134   |     |- 40 - 49 років         |  144   |
------------------------------------------------+------------+----------+--------------------------------+-------------+----------
Захищено дисертацій очна форма навчання     |  135   |     |- 50 - 59 років         |  145   |
------------------------------------------------+------------+----------+--------------------------------+-------------+----------
Захищено дисертацій заочна форма навчання    |  136   |     |- 60 років і більше       |  146   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------
      ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
---------------------------------------------
Найменування показника |  N   | Осіб або
            | показн. | тис. грн.
------------------------+---------+----------
Аспірантів, докторантів |     |
всього з них      | 151   |
------------------------+---------+----------
за рахунок держбюджету | 152   |
------------------------+---------+----------
на комерційній основі  | 153   |
------------------------+---------+----------
за рахунок інших джерел | 154   |
------------------------+---------+----------
Сума виплат стипендій  |     |
(тис. грн.)       | 155   |
---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Код наукової  |    Аспірантів навчається    | Аспірантів та |   Докторантів навчається    | Докторантів та
 спеціальності за |                  | пошукачів, що |                  |претендентів, що
    ЗКІК    |                  | здобули вченого |                  | здобули вченого
          |                  | ступеня кандидат|                  | ступеня доктор
          |                  |   наук    |                  |   наук
-------------------+------------------------------------|         |------------------------------------+------------------
     |    |   Очно    |   Заочно    |         |   Очно    |   Заочно   |
----------+--------+-----------------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+------------------
N показн. | Код  |N показн. |Осіб |N показн. | Осіб |N показн. |Осіб |N показн. | Осіб |N показн. |Осіб |N показн. | Осіб
----------+--------+----------+------+----------+-------+----------+------+----------+-------+----------+------+----------+-------
  811  |    |  821  |   |  822  |    |  831  |   |  841  |    |  842  |   |  851  |
----------+--------+----------+------+----------+-------+----------+------+----------+-------+----------+------+----------+-------
  811  |    |  821  |   |  822  |    |  831  |   |  841  |    |  842  |   |  851  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Приклад передачі звіту по оперативних каналах зв'язку:
 
 МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДП "Рейтингова агенція промисловості"
 
_____________________
     (Код ЄДРПОУ)
_____________________________________
     (Назва підприємства, місто)
_________________________________________
   (% держвласності в статутному фонді)
   Форма ПНК/АДС станом на..................
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 111 = | 121 = | 131 = | 141 = | 151 = | 811 = | 821 = | 822 | 831 | 841 | 842 = | 851 =
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-------
 112 = | 122 = | 132 = | 142 = | 152 = |    |    |   |   |   |    |
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-------
 113 = | 123 = | 133 = | 143 = | 153 = |    |    |   |   |   |    |
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-------
 114 = | 124 = | 134 = | 144 = | 154 = |    |    |   |   |   |    |
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-------
 115 = | 125 = | 135 = | 145 = | 155 = |    |    |   |   |   |    |
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-------
 116 = | 126 = | 136 = | 146 = |    |    |    |   |   |   |    |
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-------+-------
 117 = |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства (прізвище, підпис)
 
 Головний конструктор ДП
 "Рейтингова агенція
 промисловості"                    В.М.Леонтьєв
 
 Начальник Головного
 науково-технічного управління            О.В.Ноговіцин
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка