Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про подання Розрахункової відомості за 1999 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
 
 
 N ДЦ-05-2913 від 29.12.1999
   м.Київ
 
 vd991229 vnДЦ-05-2913
                   Директорам центру зайнятості
                   Автономної Республіки Крим,
                   обласних, Київського та
                   Севастопольського міських
                   центрів зайнятості
 
          Про подання Розрахункової
           відомості за 1999 рік
 
   Державний центр зайнятості доводить до Вашого відому, що
Розрахункову відомість про нарахування і перерахування збору на
обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (Фонди) за
1999 рік треба надсилати фінансовому відділу Державного центру
зайнятості та одночасно сформувати звіти  за  допомогою  ППП
"Зайнятість" (версія  3.04 від 25.10.99 року зі змінами від
24.12.99 року), і зведені на регіональному рівні за допомогою ППП
"Зайнятість" надсилати до відділу програмування Державного центру
зайнятості по електронній пошті T_mail або E_mail у вигляді файлу
              XX_FOND.ARJ,
            де XX - код регіону.
   Цей файл повинен включати в себе файл  FORMKW.DBF  (із
піддиректорією TAB - читайте про це уважно в READ.ME до змін в ППП
"Зайнятість", пересланих 24.12.99 року) та файл SUPR_ZAP.DOC -
пояснювальну записку до річного та квартальних звітів.
   При заповненні розрахункової відомості про нарахування і
перерахування  збору на обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття необхідно звернути увагу на наступне:
   1. При заповненні розділу 1. "Загальна сума виплат, на які
нараховується збір" - на правильність відображення сум фонду
оплати  праці,  на  який  нараховується збір на обов'язкове
соціальне страхування на випадок безробіття (1,5%) та утримується
збір (0,5%), а саме що стосується нарахування та утримання збору
на суми допомоги в разі тимчасової непрацездатності, на суми
матеріальної допомоги та компенсаційні виплати за невикористану
відпустку при звільненні.
   В зв'язку  з  тим,  що  допомога  в  разі  тимчасової
непрацездатності не входить до фонду оплати праці за Інструкцією
зі статистики заробітної плати, збір у розмірі 1,5 відсотка на
зазначені виплати не нараховується.
   Так як суми матеріальної допомоги, включаючи вартість речових
призів та подарунків, у межах дванадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати на рік (888 грн.) не включаються до сукупного
оподатковуваного доходу відповідно до ст.5  Декрету  Кабінету
Міністрів України  від  26.12.92 р. N 13-92 (із змінами та
доповненнями) - збір у розмірі 1,5 відсотка на зазначені виплати
не нараховується та збір у розмірі 0,5 відсотка з зазначених
виплат не сплачується.
   В зв'язку з  тим, що суми компенсації за невикористану
відпустку при звільненні включаються до сукупного оподатковуваного
доходу відповідно до ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України від
26.12.92 р. N 13-92 (із змінами та доповненнями) - збір у розмірі
1,5 відсотка на зазначені виплати не нараховується.
   Так як допомога в разі тимчасової  непрацездатності  та
компенсація за невикористану відпустку при звільненні входять до
складу сукупного оподатковуваного доходу відповідно до  ст.5
Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 (із
змінами та доповненнями) -  збір  на  обов'язкове  соціальне
страхування на випадок безробіття з зазначених виплат сплачується
в розмірі 0,5 відсотка.
   При заповненні  рядка  "Сума  заборгованості  по виплаті
заробітної плати станом на кінець звітного періоду" розділу 1
показувати суми заборгованості із заробітної плати, яка належить
до виплати.
   2. Сума, яка показується в розділі 2 "Сума несплаченого
збору" може дорівнювати залишку заборгованості на кінець звітного
періоду за платниками збору, який показано по рядку 7 розділу 3
Розрахункової відомості, або бути меншою, але не більшою за неї.
   3. В розділі 3 "Розрахунок збору на обов'язкове соціальне
страхування на випадок безробіття" по рядку 9 "Сума збору, строк
сплати яких не настав" треба показувати суму нарахування та
утримання збору (в межах 2%) на суму заборгованості по виплаті
заробітної плати,  яка показана в розділі 1 по рядку "Сума
заборгованості по виплаті заробітної плати станом на  кінець
звітного періоду".
   При заповненні Розрахункової відомості на районному рівні
залишок заборгованості за платниками збору (рядок 7) та залишок
заборгованості за службою зайнятості  (рядок  15)  показувати
розгорнуто:
   залишок заборгованості за платниками збору (рядок 7) повинен
дорівнювати - сума по рядку 6 "Всього належить до платежу" мінус
сума по рядку 14 "Всього зараховано і сплачено" плюс сума по рядку
15 "Залишок заборгованості за службою зайнятості".
   Але при  заповненні  Розрахункової  відомості  Кримським
республіканським, обласними,  Київським  та  Севастопольським
міськими центрами зайнятості залишок заборгованості за платниками
збору (рядок 7) та залишок заборгованості за службою зайнятості
(рядок 15) показувати згорнуто:
   залишок заборгованості за платниками збору (рядок 7) дорівнює
- "Всього належить до платежу" (рядок 6) мінус "Всього зараховано
і сплачено" (рядок 14).
   При заповненні додаткових рядків, пов'язаних з відображенням
результатів реструктуризації заборгованості (5а "Списано пені", 9а
"Реструктуризована заборгованість", 13а "Списано заборгованості")
треба керуватись пропозиціями, які викладені в листі Державного
центру зайнятості від 11.11.99 р. N ДЦ-05-2397 ( v2397203-99 ).
Одночасно нагадуємо, що в пояснювальній записці до Розрахункової
відомості  за  1999  рік  необхідно  відобразити  дані  по
реструктуризації заборгованості згідно з цим листом.
 
 Директор                      В.Г.Лук'яненко
 
                        Додаток
                    до листа Державної служби
                    зайнятості від 29.12.99 р.
                    N ДЦ-05-2913
 
   Складається наростаючим підсумком з початку року і подається
органам Державної служби зайнятості України щоквартально  не
пізніше 15 числа наступного за звітним кварталом місяця (08.04;
08.07; 08.10; 15.01)
код ЄДРПОУ ___________ N реєстрації платника збору _______________
N р/рахунку ___________________ N телефону, адреса _______________
__________________________________________________________________
 (найменування платника збору (підприємств, установ, організацій)
 
  Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору
  на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
        за ___________________ _____ року
   1. Загальна сума виплат, на які нараховується збір (грн.):
------------------------------------------------------------------
| I квартал |II квартал |III квартал |IV квартал | Всього з |
|(по місяцях)|(по місяцях)|(по місяцях)|(по місяцях)|початку року|
|      |      |      |      |      |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|в  |в   |в  |в   |в  |в   |в  |в   |в  |в   |
|роз- |роз- |роз- |роз- |роз- |роз- |роз- |роз- |роз- |роз- |
|мірі |мірі |мірі |мірі |мірі |мірі |мірі |мірі |мірі |мірі |
|1,5 %|0,5 % |1,5 %|0,5 % |1,5 %|0,5 % |1,5 %|0,5 % |1,5 %|0,5 % |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|------------+------------+------------+------------+------------|
|------------+------------+------------+------------+------------|
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Разом:   |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------
Сума заборгованості по виплаті заробітної плати станом на кінець
звітного періоду
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
   2. Сума не сплаченого збору _________________________ грн.
   3. Розрахунок збору на обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття
----------------------------------------------------------------------
| N |Сума |                       | N |Сума |
|ряд-|всьо-|                       |ряд-|всьо-|
|ка |го  |                       |ка |го  |
|----+-----+----------------------------------------------+----+-----|
|1  |   | Заборгованість на  | Заборгованість на  |10 |   |
|  |   | початок року за   | початок року за   |  |   |
|  |   | платниками збору   | службою зайнятості  |  |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|  |   | Нараховано      | Перераховано     |  |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|  |   |       |1,5%|0,5%|      |1,5%|0,5%|  |   |
|  |   |-------------+----+----+------------+----+----|  |   |
|  |   | На початок |  |  |На початок |  |  |  |   |
|  |   | періоду  |  |  | періоду  |  |  |  |   |
|  |   |-------------+----+----+------------+----+----|  |   |
|  |   | За звітний |  |  |За звітний |  |  |  |   |
|  |   | період (по |  |  |період (по |  |  |  |   |
|  |   | місяцях)  |  |  |місяцях)  |  |  |  |   |
|  |   |-------------+----+----+------------+----+----|  |   |
|  |   |-------------+----+----+------------+----+----|  |   |
|  |   |-------------+----+----+------------+----+----|  |   |
|  |   |-------------+----+----+------------+----+----|  |   |
|2  |   |  Разом   |  |  | Разом   |  |  | 11 |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|3  |   |  Донараховано при  | Перераховано пені по | 12 |   |
|  |   | прийнятті звітності |    актах     |  |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|4  |   | Нараховано по актах | Перераховано по актах| 13 |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|5  |   | Нараховано пені по  |Списано заборгованості| 13а|   |
|  |   |   актах       |           |  |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|5а |   |   Списано пені   | Всього зараховано і | 14 |   |
|  |   |            |  сплачено (сума   |  |   |
|  |   |            |   ряд.10-13а)   |  |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|6  |   | Всього належить до  |Залишок заборгованості| 15 |   |
|  |   |платежу (1+2+3+4+5-5а) |на кінець звітного пе-|  |   |
|  |   |            |  ріоду за службою  |  |   |
|  |   |            |   зайнятості   |  |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|7  |   |Залишок заборгованості |           |  |   |
|  |   |на кінець звітного пе- |           |  |   |
|  |   |ріоду за платником збо-|           |  |   |
|  |   |ру, в тому числі:   |           |  |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|8  |   | Недоїмка за платником |           |  |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|9  |   |Сума збору, строк спла-|           |  |   |
|  |   |ти яких не настав   |           |  |   |
|----+-----+-----------------------+----------------------+----+-----|
|9а |   |Реструктуризована забо-|           |  |   |
|  |   |ргованість       |           |  |   |
----------------------------------------------------------------------
    Керівник __________     ________________________________
         (підпис)      (прізвище, ім'я та по батькові)
 МП
    Головний бухгалтер ________  ________________________________
             (підпис)  (прізвище, ім'я та по батькові)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка