Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Перелік товарів (продукції), які підлягають обкладенню акцизним збором згідно із чинним законодавством, та ставки цього збору

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
 N 15/1-4156-ЕП від 29.12.99
   м.Київ
 
 vd991229 vn15/1-4156-ЕП
                     Начальникам регіональних
                     митниць
                     Начальникам митниць
 
 
 
   В зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України
"Про внесення змін до  деяких  законів  України  з  питань
оподаткування підакцизних товарів (продукції)" від 4 листопада
1999 року N 1214-XIV ( 1214-14 ) для керівництва  в роботі
надсилаємо нову редакцію Додатку до п. 1.2 Інструкції про порядок
справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі
ввезення товарів на митну територію України, затвердженої наказом
Держмитслужби України від 14.02.97 N 68 ( z0143-97 ).
   Звертаємо увагу, що вищезазначений Закон України набуває
чинності з 01.01.2000 р.
 
 Заступник Голови Служби                  О.Шейко
                  Додаток
                  до п. 1.2 Інструкції про
                  порядок справляння податку на
                  добавлену вартість та акцизного
                  збору у разі ввезення товарів
                  на митну територію України
 
 Перелік товарів (продукції), які підлягають обкладенню акцизним
 збором згідно із чинним законодавством, та ставки цього збору
 
----------------------------------------------------------------------
Код виробів| Опис товару за Гармонізованою |Ставки  | Законодавчий
за Гармоні-| системою опису та кодування  |акцизного |   акт
зованою си-|      товарів       |збору у  |
стемою опи-|                |твердих  |
су та коду-|                |ставках з |
вання това-|                |одиниці  |
рів    |                |товару  |
      |                |(продук- |
      |                |ції) або |
      |                |у від-  |
      |                |сотках до |
      |                |обороту  |
-----------+-------------------------------+----------+---------------
   1  |        2        |   3  |    4
----------------------------------------------------------------------
2203 00   Пиво солодове          0,02 євро ЗУ N 1214-XIV
                       за 1 л   04.11.99
                             ( 1214-14 )
 
2204 (крім  Вина виноградні натуральні,  0,15 євро ЗУ N 178/96-ВР
2204 10,   включаючи   кріплені   (з   за 1 л   07.05.96
2204 30)   урахуванням статті 3 цього
       Закону)
 
2204 10   Вина  ігристі  (газовані),  0,3 євро    - " -
       шампанське:           за 1 л
       в тому числі шампанські вина,  0,3 євро    - " -
       що  містять у назві слово  за 1 л
       "Champagne"
 
2204 30   Інші сусла виноградні (в тому    -     - " -
       числі коньячні та шампанські
       виноматеріали)
 
2205     Вермути  та  інші  вина  0,5 євро    - " -
       виноградні  натуральні  з   за 1л
       добавкою  рослинних   або
       ароматичних  екстрактів  (з
       урахуванням статті 3 цього
       Закону)
 
2206     Інші напої зброджені (сидр  0,5 євро    - " -
       яблучний, сидр грушевий  -  за 1л
       перру, медовий напій)
        (з урахуванням статті 3
       цього Закону)
 
2207     Спирт        етиловий 3 євро за 1л   - " -
       неденатурований  з  вмістом 100% спирту
       спирту не менш як  80 %
       об'єму; спирт етиловий  та
       інші   спиртні   напої,
       денатуровані,    будь-якої
       міцності
       (з урахуванням статті 7 цього
       Закону)
 
2208     Спирт        етиловий 3 євро за 1л   - " -
(крім    неденатурований  з  вмістом 100% спирту
2208 10 900 спирту менш як 80 % об'єму;
-      міцні спиртні напої, лікери
тільки    та  інші алкогольні напої,
спирт    складові       спиртові
коньячний)  напівфабрикати,      що
       використовуються     для
       виготовлення  напоїв   (з
       урахуванням статті 7 цього
       Закону)
 
2208 10 900 Тільки спирт коньячний  (з    0   ЗУ N 178/96-ВР
       урахуванням статті 5 цього       07.05.96
       Закону)
 
2401     Тютюнова сировина. Тютюнові    0   ЗУ N 1246-XIV
       відходи                  19.11.99
                            ( 1246-14 )
 
2402 10 000 сигари (в т. ч. сигари з  20 грн.    - " -
       обрізаними кінцями), сигарили за 100 шт.
       (сигари тонкі), інші
 
2402 20 000 сигарети з тютюну (цигарки)   10 грн.    - " -
                      за 1000 шт.
 
2403 (крім  Інший промислово виготовлений    0     - " -
2403 99   тютюн і промислові замінники
100,     тютюну
2403 10
000)
 
2403 10 000 тютюн для паління (в тому   10 грн.    - " -
       числі із замінниками або без  за 1 кг
       замінників тютюну в будь-якій
       пропорції)
 
2403 99 100 тютюн для жування, тютюн для  10 грн.    - " -
       нюхання             за 1 кг
       Легкі дистиляти:
 
2710 00 110 для  специфічних  процесів  12 євро  ЗУ N 1214-XIV
       переробки           за 1000 кг 04.11.99
 
2710 00 150 для хімічних перетворень в  12 євро    - " -
       процесах, не зазначених  у за 1000 кг
       позиції 2710 00 110
       Спеціальні бензини:
 
2710 00 210 уайт - спірит          12 євро    - " -
                      за 1000 кг
 
2710 00 250 інші               20 євро    - " -
                      за 1000 кг
       Бензини моторні:
 
2710 00 310 бензини авіаційні        20 євро    - " -
                      за 1000 кг
 
2710 00 330 А-72, А-76, А-80, А-90, А-91,  40 євро    - " -
2710 00 350 А-92,             за 1000 кг
       АІ-93, А-94, А-95, А-96, А-98
       та  бензини моторні  інших
       марок
 
2710 00 330 Тільки   бензини  моторні
2710 00 350 сумішеві з вмістом не менше 5
       відсотків   високооктанових
       кисневмісних добавок
                       20 євро  ЗУ N 1214-XIV
       А-76 Ек, А-80 Ек,       за 1000 кг 04.11.99
                       20 євро
       А-92 Ек, АІ-93 Ек,       за 1000 кг   - " -
                       20 євро
       А-95 Ек, А-98 Ек        за 1000 кг   - " -
       паливо бензинове реактивне
2710 00 370                  20 євро
                      за 1000 кг   - " -
       інші легкі фракції
2710 00 390                  20 євро
                      за 1000 кг   - " -
       Середні дистиляти:
 
2710 00 410 для  специфічних  процесів  20 євро    - " -
       переробки           за 1000 кг
 
2710 00 450 для хімічних перетворень в  12 євро    - " -
       процесах, не зазначених  у за 1000 кг
       позиції 2710 00410
       Для  інших  цілей:  гас
       (керосин):
 
2710 00 510 паливо реактивне         12 євро    - " -
                      за 1000 кг
 
2710 00 550 інший              20 євро    - " -
2710 00 590                 за 1000 кг
 
2710 00 610 Важкі  дистиляти  (дизельне  10 євро    - " -
2710 00 650 пальне)            за 1000 кг
2710 00 690
 
7113     Ювелірні вироби          55%     - " -
7114
       Транспортні   засоби   з
       поршневим      двигуном
       внутрішнього  згоряння  із
       запалюванням від іскри та з
       кривошипно-шатунним
       механізмом:
 
8703 21   -  з  об`ємом  циліндрів  0,2 євро  ЗУ N 216/96-ВР
       двигуна не більш       за 1 куб. см 24.05.96
        як 1000 куб. см, нові і ті,
       які були
       у користуванні
 
8703 22   -  з  об`ємом  циліндрів  0,2 євро  ЗУ N 216/96-ВР
       двигуна  більш    як   за 1 куб. см 24.05.96
       1000 куб. см, але не більш як
       1500 куб. см, нові і ті, які
       були у користуванні
 
8703 23   -  з  об`ємом  циліндрів         - " -
       двигуна більш
       як  1500  куб. см, але не
       більш як
       3000 куб. см:
       - з об`ємом циліндрів двигуна  0,3 євро    - " -
       більш як           за 1 куб. см
       1500 куб. см, але не більш
       як 2200 куб. см, нові і ті,
       які були в користуванні
       -  з  об`ємом  циліндрів  0,6 євро    - " -
       двигуна більш як       за 1 куб. см
       2200 куб. см, але не більше
       як 3000 куб. см, нові і ті,
       які були в користуванні
 
8703 24   - з об`ємом циліндрів двигуна  1,0 євро
       більш як 3000 куб. см,  нові за 1 куб. см   - " -
       і ті, які були в
       користуванні
       Інші автомобілі з двигуном
       внутрішнього     згоряння
       (дизельні  та напівдизельні
       двигуни, що працюють
       на  пальному  з  низьким
       цетановим числом):
 
8703 31   - з об`ємом циліндрів двигуна  0,2 євро    - " -
       не більш           за 1 куб. см
       як 1500 куб. см, нові і ті,
       які були в
       користуванні
 
8703 32   - з об`ємом циліндрів двигуна  0,3 євро    - "-
       більш як 1500 куб. см, але не за 1 куб. см
       більш як 2500 куб. см, нові і
       ті, які були в користуванні
 
8703 33   - з об`ємом циліндрів двигуна  0,8 євро    - " -
       більш як 2500 куб. см, нові і за 1 куб. см
       ті, які були в користуванні
 
8703 10   Автомобілі,    спеціально  0,6 євро    - " -
       призначені  для  руху  по за 1 куб. см
       снігу; спеціальні автомобілі
       для перевезення гравців  в
       гольф  та  інші  подібні
       транспортні засоби
 
8703 90   Інші  (з  електродвигуном,  100 євро  ЗУ N 216/96-ВР
       інші)              за 1 шт.  24.05.96
 
8711 40 000 Мотоцикли (включаючи мопеди)  0,2 євро    - " -
8711 50 000 і  велосипеди з встановленим за 1 куб. см
8711 90 000 допоміжним  двигуном,   з
       колясками або без них,  з
       об`ємом  циліндрів  двигуна
       більше 500 куб. см, але не
       більше 800 куб. см; більше
       800 куб. см; інші
 
8716 10 990 Причепи   і  напівпричепи  100 євро    - " -
       житлові, масою більше 3500 кг  за 1 шт.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка