Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов"язковій сертифікації в Україні, і до Термінів введення обов"язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
          МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
              Н А К А З
 
 N 418 від 29.12.99          Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ              юстиції України
                   13 січня 2000 р.
 vd991229 vn418            за N 13/4234
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
     комітету стандартизації, метрології та сертифікації
    N 498 ( z0782-02 ) від 30.08.2002 )
    Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає
    обов'язковій сертифікації в Україні, і до Термінів
    введення обов'язкової сертифікації окремих видів
            продукції в Україні
 
   Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України
від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" та на
виконання доручення Президента України від 21.09.99 N 1-14/1160 і
доручення Кабінету Міністрів України від 24.09.99 N 21000/2
Н А К А З У Ю:
   1. Унести до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні, затвердженому  наказом  Держстандарту
України від  30  червня  1993  року  N 95 ( z0112-93 ) і
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 серпня 1993 року
за N 112, із змінами та доповненнями, внесеними й затвердженими
наказами Держстандарту України від 27 листопада 1996 року N 499
( z0728-96,  za728-96  ),  від  17 травня 1997 року N 268
( z0209-97 ), від 4 липня 1997 року N 388 ( z0304-97 ), від 11
вересня 1997 року N 549 ( z0461-97 ), від 20 січня 1998 року N 27
( z0072-98 ), від 27 січня 1999 року N 37 ( z0234-99 ), від 5
травня 1999 року N 205 ( z0299-99 ), від 14 червня 1999 року
N 322 ( z0404-99 ), від 14 червня 1999 року N 323 ( z0416-99 ),
від 25 жовтня 1999 року N 287 ( z0784-99 ), від 10 грудня 1999
року N 389 ( z0897-99 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України відповідно 19 грудня 1996 року за N 728/1753, 5 червня
1997 року за N 209/2013, 13 серпня 1997 року за N 304/2108, 9
жовтня 1997 року за N 461/2265, 4 лютого 1998 року за N 72/2512,
15 квітня 1999 року за N 234/3527, 11 травня 1999 року за
N 299/3592, 22 червня 1999 року за N 404/3697, 24 червня 1999 року
за N 416/3709, 15 листопада 1999 року за N 784/4077, 22 грудня
1999 року за N 897/4190, такі зміни:
   1) вилучити:
   розділ 27;
   пункти 8.1, 8.4, 8.12-8.14, 8.17, 8.19, 21.4, 26.3, 26.4,
26.8, 26.13, 27.1, 28.4, 28.5, 32.6, 32.11, 32.20-32.22, 32.34,
32.35, 32.37 та відповідні зазначені в цих пунктах дані в графах
1-6;
   підпункти 26.1.2, 26.1.3 (26.1.3.1-26.1.3.6), 26.8.1-26.8.3,
26.13.1, 26.13.2 та відповідні зазначені в цих підпунктах дані в
графах 1-6;
   2) у пунктах:
   1.1 - у графі  2  вилучити  слова  "машини  в'язальні",
"електроверетена", "запальнички для газових плит" та відповідні
зазначеним в цих абзацах виробам дані в графах 1, 3-6;
   4.14 - у графі 2 вилучити слово "відеокамери" та відповідні
зазначеним в цьому абзаці виробам дані в графах 1, 3-6;
   31.2 - графу 2 після слова "карбюраторні" доповнити словами
"(крім олив для двохтактних двигунів)";
   31.3 - вилучити з графи 2 слова "ущільнюючі, консерваційні".
   2. Вилучити з Термінів введення обов'язкової сертифікації
окремих видів продукції в Україні ( z0729-96 ), затверджених
наказом Держстандарту України від 30 червня 1993 року N 95
( z0112-93 )  і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
19 серпня  1993 року за N 112, із змінами та доповненнями,
унесеними та затвердженими наказами Держстандарту України від
27 листопада 1996 року N 499, від 4 липня 1997 року N 388, від
11 вересня 1997 року N 549, від 20 січня 1998 року N 27, від
27 січня 1999 року N 37, від 5 травня 1999 року  N 205, від
14 червня 1999 року N 322, від 25 жовтня 1999 року N 287, від
10 грудня 1999 року N 389 та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України відповідно 19 грудня 1996 року за N 728/1753,
13 серпня 1997 року за  N 304/2108, 9 жовтня 1997 року за
N 461/2265, 4 лютого 1998 року за N 72/2512, 15 квітня 1999 року
за N 234/3527, 11 травня 1999 року  за N 299/3592, 22 червня
1999 року за N 404/3697, 15 листопада 1999 року за N 784/4077,
22 грудня 1999 року за N 897/4190, рядок: "27. Хіміко-фотографічна
продукція ... 01.01.96".
   3. Управлінню системного аналізу та координації робіт з
питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного
нагляду (Віткін Л.М.) забезпечити подання на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України наказу "Про внесення змін до
Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації  в
Україні, і до Термінів введення обов'язкової сертифікації окремих
видів продукції в Україні".
   4. Українському науково-дослідному інституту стандартизації,
сертифікації та інформатики (Б. Угаров) після державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України наказу "Про внесення змін до
Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації  в
Україні, і до Термінів введення обов'язкової сертифікації окремих
видів продукції в Україні" у місячний термін забезпечити його
публікацію  в  бюлетені  зі  стандартизації,  метрології  та
сертифікації.
   5. Наказ  "Про внесення змін до Переліку продукції, що
підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, і до Термінів
введення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції в
Україні" набуває чинності через один місяць після реєстрації в
Міністерстві юстиції України.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Рубана Ю.Г.
 
 Голова                        Т.Кисільова
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка