Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 1/9-352 від 27.08.2000
   м.Київ
 
 vd20000827 vn1/9-352
                   Міністру освіти Автономної
                   Республіки Крим,
                   начальникам управлінь освіти
                   обласних, Київської та
                   Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
 
    Щодо планування діяльності, ведення документації і
      звітності усіх ланок психологічної служби
           системи освіти України
 
   На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
14.08.2000 р. N 385 ( v0385290-00 ) та на численні запити з місць
щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх
ланок психологічної служби системи освіти України  з  метою
удосконалення  роботи  республіканського (АР Крим), обласних,
районних (міських) центрів (методистів) практичної психології і
соціальної роботи, практичних психологів (соціальних педагогів)
дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших  навчальних
закладів системи загальної середньої освіти Міністерство освіти і
науки України Р Е К О М Е Н Д У Є:
   1. Планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним
планом роботи (додатки 1 - 2). Річний план роботи психологічної
служби є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу
або місцевого органу управління освітою.
   При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:
   участь у реалізації  державних  (регіональних,  місцевих)
програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки
України;
   пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити
педагогічного колективу;
   специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі
їх розвитку;
   спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога
(соціального педагога) навчального закладу.
   2. Ввести таку статистичну звітність про роботу працівників
психологічної служби (додаток 3):
   для практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних
закладів - за чверть;
   для районних (міських) центрів (методистів) - за півріччя;
   для обласних центрів практичної психології і  соціальної
роботи - за навчальний рік.
   Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види
роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 4).
   Регіональні центри (методисти)  практичної  психології  і
соціальної роботи за результатами роботи за навчальний рік, крім
звіту, подають інформацію про психологічну службу та діяльність
центрів або методистів (додатки 5 - 8).
   3. Практичним психологам (соціальним педагогам) навчальних
закладів вести таку документацію:
   індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування
(додаток 9);
   протоколи індивідуальних консультацій (додаток 10);
   журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної
роботи (додаток 12);
   журнали психологічного аналізу уроків (додаток 13);
   журнали щоденного обліку роботи (додаток 14).
   Крім того, необхідно мати тижневий графік роботи (додаток
11).
 
 Заступник Міністра                  В.О.Огнев'юк
                          Додаток 1
    ЗАТВЕРДЖЕНО              ПОГОДЖЕНО
    (погоджено)*            (затверджено)*
 
Директор _____________________   Директор районного (міського)
     (назва навчального     центру практичної психології
       закладу)       (методист)
______________________________   __________ ___________________
__________ ___________________   (підпис)  (прізвище, і., п/б)
(підпис)  (прізвище, і., п/б)
 
                План
    роботи практичного психолога (соціального педагога)
     _____________________________________________
          (назва навчального закладу)
     _____________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
         на 200_ - 200_ навчальний рік
 
------------------------------------------------------------------
 N |  Зміст роботи з учнями (дітьми),  | Термін | Де і з ким
п/п|   педпрацівниками, батьками,   |проведення| проводиться
  |   адміністрацією навчального   |     |
  |       закладу        |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
1. |Психодіагностична робота       |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
2. |Консультаційна робота        |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
3. |Корекційно-відновлювальна та     |     |
  |розвивальна робота          |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
4. |Психологічна просвіта        |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
5. |Навчальна діяльність         |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
6. |Організаційно-методична робота    |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
7. |Зв'язки з громадськістю       |     |
------------------------------------------------------------------
   Примітка: річний план  роботи  затверджується  керівником
навчального  закладу  освіти,  у штат якого включена ставка
практичного психолога (соціального педагога).
 
                        Додаток 2
    ЗАТВЕРДЖЕНО
    (погоджено)*
 
Директор _____________________
     (назва навчального
       закладу)
______________________________
__________ ___________________
(підпис)  (прізвище, і., п/б)
 
                План
    роботи практичного психолога (соціального педагога)
     _____________________________________________
          (назва навчального закладу)
     _____________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
         за ___________ місяць 200_ року
 
------------------------------------------------------------------
 N |Зміст роботи з учнями (дітьми),| Термін |Де і з ким |Норми
п/п| педпрацівниками, батьками,  |проведення|проводиться|часу*
  | адміністрацією навчального  |     |      |
  |     закладу       |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
1. |Психодіагностична робота    |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
  |                |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
2. |Консультаційна робота     |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
  |                |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
3. |Корекційно-відновлювальна та  |     |      |
  |розвивальна робота       |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
  |                |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
4. |Психологічна просвіта     |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
  |                |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
5. |Навчальна діяльність      |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
  |                |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
6. |Організаційно-методична робота |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
  |                |     |      |
---+-------------------------------+----------+-----------+-------
7. |Зв'язки з громадськістю    |     |      |
------------------------------------------------------------------
   Примітки:
   а) проставляються нормативи  часу  на  види  робіт,  що
виконуються  практичними  психологами (соціальними педагогами)
навчальних закладів освіти, затверджені наказом  Міністерства
освіти України від 07.12.96 р. N 339, із розрахунку 8-годинного
робочого дня;
   б) один примірник щомісяця подається в районний (міський)
центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.
 
                          Додаток 3
    ЗАТВЕРДЖЕНО
    (погоджено)*
 
Директор _____________________
     (назва навчального
       закладу)
______________________________
__________ ___________________
(підпис)  (прізвище, і., п/б)
 
            Статистичний звіт
   про роботу практичного психолога (соціального педагога)
     _____________________________________________
          (назва навчального закладу)
     _____________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
      за ____ чверть 200_ - 200_ навчального року
 
------------------------------------------------------------------
 N |    Основні види роботи     |К-сть чол.|К-сть класів
п/п|                   |     |  груп)
---+-------------------------------------+----------+-------------
 1 |         2         |   3  |   4
---+-------------------------------------+----------+-------------
1. |Індивідуальна психодіагностика:   |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |а) учнів (дітей) всього:       |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |у т.ч. - дошкільного віку;      |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |початкових класів;          |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |середніх класів;           |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |старших класів;           |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |б) педпрацівників;          |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |в) батьків              |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
2. |Групова психодіагностика,      |     |
  |соціально-психологічні дослідження  |     |
  |серед:                |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |а) учнів (дітей) всього:       |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |у т.ч. - дошкільного віку;      |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |початкових класів;          |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |середніх класів;           |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |старших класів;           |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |б) педпрацівників;          |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |в) батьків              |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
3. |Індивідуальне консультування:    |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |а) учнів (дітей) всього:       |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |у т.ч. - дошкільного віку;      |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |початкових класів;          |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |середніх класів;           |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |старших класів;           |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |б) педпрацівників;          |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |в) батьків              |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
4. |Корекційно-відновлювальна та     |     |
  |розвивальна робота з учнями (дітьми):|     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |а) індивідуальна (всього):      |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |у т.ч. - дошкільного віку;      |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |початкових класів;          |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |середніх класів;           |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |старших класів;           |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |б) групова (всього):         |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |у т.ч. - дошкільного віку;      |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |початкових класів;          |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |середніх класів;           |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |старших класів            |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
5. |Проведення ділових ігор, тренінгів  |     |
  |для:                 |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |а) педпрацівників;          |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |б) батьків              |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
6. |Психологічна просвіта, виступи перед:|     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |а) учнями (дітьми);         |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |б) педпрацівниками;         |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |в) батьками             |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
7. |Навчальна діяльність (кількість   |     |
  |годин):               |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |курси за вибором;          |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |факультативні заняття;        |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |гурткова робота           |     |
---+-------------------------------------+----------+-------------
8. |Зв'язки з громадськістю, відвідування|     |
  |(кількість заходів):         |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |учнів (дітей) вдома;         |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |батьків за місцем роботи;      |     |
  |-------------------------------------+----------+-------------
  |органів виконавчої влади та     |     |
  |громадського самоврядування     |     |
------------------------------------------------------------------
   Примітки:
   Статистичний звіт про роботу:
   а) практичним психологом (соціальним педагогом) навчального
закладу освіти за чверть подається в районний (міський) центр
практичної психології і соціальної роботи або методисту;
   б) директором районного (міського) центру (методистом) за
півріччя подається в обласний центр практичної психології і
соціальної роботи;
   в) директором обласного центру за навчальний рік подається в
Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.
 
                          Додаток 4
    Нормативи часу на основні види роботи практичного
        психолога (соціального педагога)*
 
------------------------------------------------------------------
  N  |  Найменування видів робіт  |Одиниця виміру| Нормативи
позиції|                |обсягу роботи |часу (год.)
-------+-------------------------------+--------------+-----------
  1  |        2            3      4
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    | Організаційно-методична робота|       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 1.  |Складання плану роботи:    |   План   |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    |на місяць           |  - " -   |  2,5
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    |на рік             |  - " -   |  6,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 2.  |Складання звіту про виконану  |   Звіт   |
    |роботу:            |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    |за місяць (чверть)       |  - " -   |  4,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    |за півріччя (рік)       |  - " -   |  8,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 3.  |Підготовка до проведення    | Один захід |  7,0
    |тренінгів, ділових ігор тощо з |       |
    |учнями (дітьми), батьками,   |       |
    |педпрацівниками        |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 4.  |Підготовка до педагогічних   | Один захід |  5,0
    |консиліумів          |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 5.  |Підготовка до виступів на   | Один захід |  3,0
    |батьківських зборах,      |       |
    |педагогічних нарадах, семінарах|       |
    |для педагогів         |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 6.  |Підготовка до проведення    | Один захід |  3,0
    |виховних годин з учнями    |       |
    |(дітьми), навчальних занять  |       |
    |(курси за вибором,       |       |
    |факультативи, гуртки)     |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 7.  |Робота в бібліотеці,      |  Місяць  |  8,0
    |самопідготовка         |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 8.  |Консультації в навчально-   | Один захід |  5,0
    |методичних та наукових центрах |       |
    |(закладах)           |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 9.  |Участь в навчально-методичних |  Місяць  |  8,0
    |семінарах (нарадах) психологів |       |
    |(соціальних педагогів)     |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    |  Психодіагностична робота  |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 10.  |Індивідуальна психодіагностика | Один учень |  6,0
    |(обстеження, обробка      |  (дитина), |
    |результатів, оформлення    | педпрацівник,|
    |висновків і рекомендацій)   |  батько  |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 11.  |Групова психодіагностика,   | Один клас  | 16,5
    |соціально-психологічні     |(група дітей),|
    |дослідження (обстеження,    |група педпра- |
    |обробка результатів, оформлення| цівників,  |
    |висновків і рекомендацій)   |  батьків  |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    |   Консультаційна робота  |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 12.  |Індивідуальне консультування: | Одна бесіда |
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |а) учнів (дітей) у т.ч.:    |       |
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |дошкільного віку        |   - " -  |  1,0
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |початкових класів       |   - " -  |  1,0
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |середніх класів        |   - " -  |  1,5
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |старших класів         |   - " -  |  2,0
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |б) педпрацівників       |   - " -  |  1,5
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |в) батьків           |   - " -  |  2,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 13.  |Профконсультації з учнями   | Один учень |
    |(включаючи бесіди з батьками, |       |
    |педагогами) без проведення   |       |
    |психодіагностичної роботи,   |       |
    |у т.ч.:            |       |
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |середніх класів        |   - " -  |  3,0
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |старших класів         |   - " -  |  5,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    | Корекційно-відновлювальна та |       |
    |    розвивальна робота   |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 14.  |Корекційно-відновлювальна та  |       |
    |розвивальна робота з учнями  |       |
    |(дітьми) у т.ч.:        |       |
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |а) індивідуальна        | Один учень |  30,0
    |                |  (дитина)  |
    |-------------------------------+--------------+-------------
    |б) групова           |  Один клас |
    |                |  (група)  |  40,0
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 15.  |Проведення ділових ігор,    | Одна група |  40,0
    |тренінгів для педпрацівників, |       |
    |батьків            |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    |   Психологічна просвіта   |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 16.  |Виступи перед учнями (дітьми), | Один виступ | Фактично
    |педпрацівниками, батьками, в  |       |використа-
    |установах та організаціях тощо |       | ний час
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    |   Навчальна діяльність   |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 17.  |Викладання навчального     | Одне заняття |  1,0
    |матеріалу за програмами курсів |       |
    |за вибором, факультативів,   |       |
    |гуртків            |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
    |  Зв'язки з громадськістю  |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 18.  |Відвідування учнів (дітей)   | Один захід |  2,0
    |вдома, бесіди з батьками    |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 19.  |Відвідування батьків за місцем | Один захід |  3,0
    |роботи             |       |
-------+-------------------------------+--------------+-----------
 20.  |Вирішення питань з місцевими  | Один захід |  2,5
    |органами виконавчої влади та  |       |
    |громадського самоврядування  |       |
------------------------------------------------------------------
   * Примітки:
   Наводяться упорядковані під звітність практичного психолога
(соціального педагога) нормативи, розроблені Національним центром
продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом
Міністерства освіти України від 07.12.95 р. N 339.
   У звітах на види робіт, які не включені до даного переліку,
але виконувалися практичними психологами (соціальними педагогами),
проставляється  фактично  використаний  час,  якщо ці роботи
відносяться до їх посадових обов'язків.
 
                         Додаток 5
              Інформація
    про психологічну службу та діяльність регіональних
   центрів (методистів) практичної психології і соціальної
       роботи у 200_ - 200_ навчальному році
   1. Статус центрів:
   підпорядкованість (місцевим  органам  управління  освітою,
інститутам післядипломної педагогічної освіти (ІППО), юридичні
особи);
   штат центрів (кількість посад, кваліфікаційний рівень, вчені
ступені);
   структурні підрозділи  (телефони  довіри,  психологічні
консультації, кабінети корекції  кризових  станів,  профільні
консультпункти, реабілітаційні центри тощо).
   2. Зведені  статистичні   дані,   що   характеризують
організаційно-управлінську діяльність центрів (згідно з додатками
6 - 8).
   3. Професійна підготовка психологічних кадрів за минулий
навчальний рік:
   підготовка, перепідготовка практичних психологів (соціальних
педагогів) ВНЗ області та ІППО;
   підвищення кваліфікації даних кадрів обласними ІППО та ЦІППО
АПН України;
   атестовано працівників психологічної служби на вищу, I, II
категорії.
   4. Участь  центрів  (регіональних психологічних служб) у
реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та
рішень колегій Міністерства освіти і науки України.
   5. Науково-методичні, нормативні, інформаційні  матеріали,
підготовлені або видані у минулому навчальному році:
   підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті;
   методичні рекомендації для практичних психологів (соціальних
педагогів), педпрацівників, батьків, дітей та учнів;
   накази, розпорядження, положення, інформаційні листи тощо.
   6. Проведення масових заходів:
   науково-практичні конференції;
   навчальні семінари  для  керівників  районних  (міських)
психологічних служб, місцевих органів управління освітою;
   семінари-практикуми для практичних психологів  (соціальних
педагогів), педпрацівників.
   7. Передовий досвід роботи центрів (соціально-психологічні
програми, навчальні технології, авторські школи тощо).
   8. Соціально-психологічні  дослідження,  експериментальна
робота:
   тема;
   предмет, об'єкт досліджень;
   час, місце проведення, кількість учасників.
   9. Зведені  статистичні  дані,  що характеризують роботу
практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів
освіти за напрямками роботи (згідно додатка 3).
   10. Взаємодія з  державними,  громадськими,  міжнародними
організаціями, засобами масової інформації.
   11. Підписка на журнали "Практична психологія та соціальна
робота", "Обдарована дитина":
   навчальними закладами освіти;
   практичними психологами та соціальними педагогами;
   педагогічними працівниками.
   12. Перспективи розвитку психологічної служби регіону.
   Примітки:
   а) інформація про психологічну службу готується в описовій
формі і надсилається у роздрукованому вигляді обсягом до 10
сторінок, а також у вигляді електронної копії (на дискеті у
форматі Word версія 6 або 7);
   б) терміни подачі інформації:
   для районних (міських) центрів (методистів) - щорічно до 1
липня;
   для обласних центрів - щорічно до 1 серпня.
 
                          Додаток 6
   Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)
        загальноосвітніх навчальних закладів
      ______________ району ____________ області
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Загальноосвітні навчальні|      Місто      |      Село      |
| заклади з чисельністю |---------------------------+---------------------------|
|     учнів      |К-сть| Кількість ставок  |К-сть| Кількість ставок  |
|             |навч.|---------------------|навч.|---------------------|
|             |закл.|психо-|с/педа-|всього|закл.|психо-|с/педа-|всього|
|             |   | лог. | гогів |   |   | лог. | гогів |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|    до 200      |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|   понад: 200     |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     300       |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     400       |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     500       |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     700       |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     900       |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     1100      |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     1300      |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     1500      |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|     1700      |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Школи-інтернати для   |   |   |    |   |   |   |    |   |
|дітей, які потребують  |   |   |    |   |   |   |    |   |
|соціальної допомоги   |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Спеціальні школи     |   |   |    |   |   |   |    |   |
|(інтернати) для дітей,  |   |   |    |   |   |   |    |   |
|які потребують корекції |   |   |    |   |   |   |    |   |
|фіз. та роз. розвитку  |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Санаторні школи для   |   |   |    |   |   |   |    |   |
|дітей, які потребують  |   |   |    |   |   |   |    |   |
|тривалого лікування   |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Школи соціальної     |   |   |    |   |   |   |    |   |
|реабілітації для дітей, |   |   |    |   |   |   |    |   |
|які потребують особливих |   |   |    |   |   |   |    |   |
|умов виховання      |   |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Всього:         |   |   |    |   |   |   |    |   |
-----------------------------------------------------------------------------------
   Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)
      інших навчальних закладів системи загальної
             середньої освіти
      _______________ району __________ області
 
----------------------------------------------------------------------------
|ПТНЗ з чисельністю|      Місто      |      Село      |
|   учнів    |---------------------------+---------------------------|
|         |К-сть| Кількість ставок  |К-сть| Кількість ставок  |
|         |навч.|---------------------|навч.|---------------------|
|         |закл.|психо-|с/педа-|всього|закл.|психо-|с/педа-|всього|
|         |   | лог. | гогів |   |   | лог. | гогів |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|   до 400    |   |   |    |   |   |   |    |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|  понад: 400   |   |   |    |   |   |   |    |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|   500     |   |   |    |   |   |   |    |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|   600     |   |   |    |   |   |   |    |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|ПТНЗ соціальної  |   |   |    |   |   |   |    |   |
|реабілітації   |   |   |    |   |   |   |    |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|МНВК з чисельністю|   |   |    |   |   |   |    |   |
|учнів:      |   |   |    |   |   |   |    |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|   до 400    |   |   |    |   |   |   |    |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|  понад: 400   |   |   |    |   |   |   |    |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|   500     |   |   |    |   |   |   |    |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|   600     |   |   |    |   |   |   |    |   |
|------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|
|Всього:      |   |   |    |   |   |   |    |   |
----------------------------------------------------------------------------
      Чисельність практичних психологів дошкільних
            навчальних закладів
      ______________ району ____________ області
 
----------------------------------------------------------------------
|Дошкільні заклади |      Місто      |    Село     |
| з чисельністю  |---------------------------+---------------------|
|   груп:    | Кількість  | Кількість | Кількість|Кількість|
|         | д/закладів  | ставок  | д/закладів| ставок |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|   до 4     |       |      |      |     |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|  понад: 4    |       |      |      |     |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|    6     |       |      |      |     |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|    8     |       |      |      |     |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|    10     |       |      |      |     |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|Дошкільні заклади |       |      |      |     |
|компенсувального |       |      |      |     |
|типу       |       |      |      |     |
|------------------+--------------+------------+-----------+---------|
|Всього:      |       |      |      |     |
----------------------------------------------------------------------
   Примітка: дані таблиць додатка 6 подаються обласними центрами
загалом по області та окремо по кожному району.
 
                         Додаток 7
      Мережа районних (міських) центрів практичної
         психології і соціальної роботи
         (методистів) ___________ області
 
---------------------------------------------------------------------
 N |Назва району|Чисельність |  Центри практичної   | Методисти
п/п| (міста)  | вихованців |   психології і    |
  |      |дошкільн. та |  соціальної роботи   |
  |      |загально-осв.|--------------------------+-----------
  |      |навч. заклад.|район-|К-сть |Місь-|К-сть |р-ну|міста
  |      |       | ні |ставок| кі |ставок|  |
---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------
1. |      |       |   |   |   |   |  |
---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------
2. |      |       |   |   |   |   |  |
---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------
...|      |       |   |   |   |   |  |
---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------
  |Всього по  |       |   |   |   |   |  |
  |обл.    |       |   |   |   |   |  |
---------------------------------------------------------------------
 
                         Додаток 8
    Освітній рівень практичних психологів (соціальних
       педагогів) навчальних закладів освіти
       _____________ району __________ області
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Назва району, міста,|  К-сть  | Освіта практичних психологів | Освіта соціальних психологів
п/п|навчального закладу | п/психол.,|--------------------------------+---------------------------------
  |          |с/педагогів|  Спеціаліст, |Бакалавр| Інша |  Спеціаліст, |Бакалавр| Інша
  |          |      |   магістр  |    |освіта|   магістр  |    |освіта
  |          |      |----------------|    |   |----------------|    |
  |          |      | вища | курси |    |   | вища | курси |    |
  |          |      |базова|переквал.|    |   |базова|переквал.|    |
  |          |      |освіта|     |    |   |освіта|     |    |
---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------
1. |          |      |   |     |    |   |   |     |    |
---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------
2. |          |      |   |     |    |   |   |     |    |
---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------
...|          |      |   |     |    |   |   |     |    |
---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------
  |Всього       |      |   |     |    |   |   |     |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Кваліфікаційний рівень практичних психологів
        (соціальних педагогів) навчальних
             закладів освіти
       _____________ району __________ області
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Назва району, міста,|  К-сть  | Квал. практичних психологів| Квал. соціальних психологів
п/п|навчального закладу | п/психол.,|----------------------------+----------------------------
  |          |с/педагогів|Спец.|Спец. II|Спец. I|Спец.|Спец.|Спец. II|Спец. I|Спец.
  |          |      |   | кат. | кат. |вищ. |   | кат. | кат. |вищ.
  |          |      |   |    |    |кат. |   |    |    |кат.
---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----
1. |          |      |   |    |    |   |   |    |    |
---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----
2. |          |      |   |    |    |   |   |    |    |
---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----
...|          |      |   |    |    |   |   |    |    |
---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----
  |Всього       |      |   |    |    |   |   |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
                          Додаток 9
      Індивідуальні картки психолого-педагогічного
             діагностування
             учнів ____ класу
            (дітей ____ групи)
          _________________________
          (назва навчального закладу)
   Соціально-демографічний
   паспорт учня (дитини)
   та його (її) сім'ї.
------------------------------------------------------------------
 N |  Дата проведення  |Назва методики|  Короткий результат.
п/п|           |       |Висновки та рекомендації
---+---------------------+--------------+-------------------------
  |           |       |
---+---------------------+--------------+-------------------------
  |           |       |
---+---------------------+--------------+-------------------------
  |           |       |
------------------------------------------------------------------
 
                        Додаток 10
    Протоколи індивідуальних консультацій практичного
         психолога (соціального педагога)
          ___________________________
          (назва навчального закладу)
 
------------------------------------------------------------------
 N |  Дата проведення  |  Проблема  |  Короткий запис
п/п|           | звернення  | змісту консультації
---+---------------------+--------------+-------------------------
  |           |       |
---+---------------------+--------------+-------------------------
  |           |       |
---+---------------------+--------------+-------------------------
  |           |       |
------------------------------------------------------------------
   Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише
дозволу  директора  районного  (міського)  центру  практичної
психології і соціальної роботи або методиста.
 
                        Додаток 11
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Директор _______________________
                       (назва навчального
                         закладу)
                 ________________________________
                 ________ ______________________
                 (підпис) (прізвище, ім'я, по
                         батькові)
             Графік роботи
     практичного психолога __________________________
               (назва навчального закладу)
       ______________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
------------------------------------------------------------------
    Дія тижня    |    Інтервали робочого часу
            |------------------------------------------
            |  з _____ год.  |  по _____ год.
-----------------------+--------------------+---------------------
Понеділок       |          |
-----------------------+--------------------+---------------------
Вівторок        |          |
-----------------------+--------------------+---------------------
Середа         |          |
-----------------------+--------------------+---------------------
Четвер         |          |
-----------------------+--------------------+---------------------
П'ятниця        |          |
------------------------------------------------------------------
 
                        Додаток 12
               Журнал*
   проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної
    роботи практичним психологом (соціальним педагогом)
          __________________________
          (назва навчального закладу)
 
--------------------------------------------------------------------
 N |Прізвище, ім'я| Форма роботи |Тематика|Методи| Дата проведення.
п/п|учня (дитини) |--------------| роботи |роботи|Облік відвідування
  |       |індив.|групова|    |   |
---+--------------+------+-------+--------+------+------------------
  |       |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------
   * Примітка: невід'ємною частиною журналу  є  затверджені
програми корекційно-відновлювальної  та  розвивальної роботи з
певними категоріями учнів (дітей).
 
                         Додаток 13
               Журнал*
    психологічного аналізу уроків (занять) практичним
        психологом (соціальним педагогом)
          __________________________
          (назва навчального закладу)
 
Дата спостереження:         Клас (група)
"___" _______________ 200_ р.    _______________________
 
Учитель (вихователь) ____________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
 
------------------------------------------------------------------
  Хід уроку (заняття) чи   |   Аналіз спостережень.
 навчально-виховного заходу  |  Висновки та рекомендації
------------------------------------------------------------------
   1. Навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)
------------------------------------------------------------------
                |
------------------------------------------------------------------
     2. Структура та динаміка уроку (заняття, заходу)
------------------------------------------------------------------
                |
------------------------------------------------------------------
      3. Аналіз діяльності вчителя (вихователя)
------------------------------------------------------------------
                |
------------------------------------------------------------------
   * Примітка: психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється
на запит адміністрації навчального закладу.
 
                         Додаток 14
               Журнал
     щоденного обліку роботи практичного психолога
           (соціального педагога)
           ______________________
          (назва навчального закладу)
 
------------------------------------------------------------------
 Дата | К-сть год.| Вид |Короткий зміст|  З ким  |К-сть чол.
   |      |роботи|  роботи   | проводилась |
------+-----------+------+--------------+-------------+-----------
   |      |   |       |       |
------+-----------+------+--------------+-------------+-----------
   |      |   |       |       |
------+-----------+------+--------------+-------------+-----------
   |      |   |       |       |
------------------------------------------------------------------
 
 "Інформаційний збірник Міністерства
 освіти України", N 20, жовтень, 2000 р.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка