Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров'я України "Звіт про причини тимчасової непрацездатності"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 253 від 12.10.2000
   м.Київ
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
             Міністерства охорони здоров'я
       N 275 ( v0275282-04 ) від 02.06.2004 )
 
   Про затвердження форми галузевої статистичної звітності
    закладів охорони здоров'я України "Звіт про причини
          тимчасової непрацездатності"
 
 
   За домовленістю з Державним комітетом статистики України на
заміну державної статистичної звітності форми N 23-тн "Звіт про
причини  тимчасової непрацездатності" на галузеву статистичну
звітну форму Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   галузеву  статистичну  звітну   форму
N 23-тн-здоров "Звіт про причини тимчасової непрацездатності" та
інструкцію щодо її заповнення (додається).
   2. Увести в дію форму N 23-тн-здоров та інструкцію щодо їх
заповнення, починаючи зі звіту за 2000 рік.
   3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, керівникам підвідомчих
закладів забезпечити впровадження форми галузевої статистичної
звітності та подання її у визначені терміни.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                    О.О.Бобильова
 
         Галузева статистична звітність
 
------------------------------------------------------------------
                КОДИ
------------------------------------------------------------------
-----+------+------+------+------+-----+------+--------+-------+--
форми|орга- |тери- |галузі|виду |форми|орга- |міністе-|органі-|КС
доку-|ніза- |торії |за  |еконо-|влас-|ніза- |рства, |зації |
мента|ції- |за  |ЗКГНГ |мічної|ності|ційно-|іншого |вищого |
за  |скла- |КОАТУУ|   |діяль-|за  |право-|центра- |рівня -|
ДКУД |дача -|   |   |ності |КФВ |вої  |льного |іденти-|
   |іден- |   |   |за  |   |форми |органу |фікаці-|
   |тифі- |   |   |КВЕД |   |госпо-|виконав-|йний  |
   |кацій-|   |   |   |   |дарю- |чої вла-|код за |
   |ний  |   |   |   |   |вання |ди за  |ЄДРПОУ |
   |код за|   |   |   |   |за  |СПОДУ  |    |
   |ЄДРПОУ|   |   |   |   |КОПФГ |    |    |
-----+------+------+------+------+-----+------+--------+-------+--
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8  |  9  |10
------------------------------------------------------------------
 
 
Кому подається (назва і
поштова адреса одержувача) ___________
______________________________________   Форма N 23-тн-здоров
______________________________________
Ким подається (назва і              Затверджено
поштова адреса закладу) ______________  Наказ Міністерства
______________________________________  охорони здоров'я України
______________________________________  від 12.10.2000 N 253
Форма власності ______________________
                        Поштова-річна
 
            Подають:
            1. Лікувально-профілактичні заклади
            системи Міністерства охорони здоров'я
            - головному лікарю центральної районної
            (міської) лікарні не пізніше 10 січня.
            2. Головний лікар центральної районної
            (міської) лікарні зведені звіти -
            Міністерству охорони здоров'я Автономної
            Республіки Крим, органу управління
            охорони здоров'я обласних, Київської та
            Севастопольської міських держадміністрацій
            не пізніше 20 січня.
            3. Міністерство охорони здоров'я Автономної
            Республіки Крим, органи управління охорони
            здоров'я обласних, Київської та
            Севастопольської міських держадміністрацій
            зведені звіти - Міністерству охорони
            здоров'я України не пізніше 30 січня.
 
      Звіт про причини тимчасової непрацездатності
             за 20 ____ рік
 
Таблиця 1000
Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, в підпорядкуванні яких знаходиться підприємство ___________
__________________________________________________________________
Поштова адреса підприємства ______________________________________
Код вида економічної діяльності __________________________________
 
Таблиця 2000
------------------------------------------------------------------
       Найменування          |  Номер  |
                       |  рядка  |
----------------------------------------------+-----------+-------
          А             |   Б   |  1
----------------------------------------------+-----------+-------
Кількість підприємств, установ, організацій  |   1   |
тощо, дані щодо яких відображені у звіті   |      |
----------------------------------------------+-----------+-------
Середньооблікова кількість працюючих у    |   2   |
звітному періоді на підприємствах, в     |      |
установах та організаціях, дані щодо яких   |      |
відображені у звіті - усього         |      |
----------------------------------------------+-----------+-------
   у тому числі жінки            |   3   |
------------------------------------------------------------------
 
Таблиця 3000
-------------------------------------------------------------------
Найменування класів та|Номер|Шифр за |Кіль- |у тому |Кіль- |у тому
окремих хвороб, інші |рядка|МКХ-10 |кість |числі |кість |числі
причини тимчасової  |   |    |випад-|з при- |кален-|з при-
непрацездатності   |   |    |ків  |воду  |дарних|воду
           |   |    |тимча-|реабі- |днів |реабі-
           |   |    |сової |літації|непра-|літації
           |   |    |непра-|    |цез- |
           |   |    |цезда-|    |датно-|
           |   |    |тності|    |сті  |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
     А      | Б |  В  |  1 |  2  |  3 |  4
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Деякі інфекційні та  | 1.0 |A00-B99 |   |  x  |   |  x
паразитарні хвороби  |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі кишкові | 1.1 |A00-A09 |   |  x  |   |  x
інфекції       |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
туберкульоз      | 1.2 |A15-A19 |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
з них туберкульоз   | 1.3 |A15-A16 |   |    |   |
органів дихання (без |   |    |   |    |   |
пневмоконіозу)    |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Новоутворення     | 2.0 |C00-D48 |   |  x  |   |  x
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі     | 2.1 |C00-C97 |   |  x  |   |  x
злоякісні       |   |    |   |    |   |
новоутворення     |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби крові та   | 3.0 |D50-D89 |   |    |   |
кровотворних органів |   |    |   |    |   |
і окремі порушення з |   |    |   |    |   |
залученням імунного  |   |    |   |    |   |
механізму       |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби ендокринної  | 4.0 |E00-E90 |   |    |   |
системи, розладу   |   |    |   |    |   |
харчування, порушення |   |    |   |    |   |
обміну речовин    |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі дифузний | 4.1 |E01.0, |   |  x  |   |  x
зоб II-III ступеню  |   |E04.0  |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
цукровий діабет    | 4.2 |E10-E14 |   |  x  |   |  x
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Розлади психіки та  | 5.0 |F00-F99 |   |  x  |   |  x
поведінки       |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби нервової   | 6.0 |G00-G99 |   |    |   |
системи        |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі розлад  | 6.1 |G90.9  |   |    |   |
вегетативної нервової |   |    |   |    |   |
системи неуточнений  |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
хвороби периферичної | 6.2 |G50-G52,|   |    |   |
нервової системи   |   |G54,  |   |    |   |
           |   |G56-G58,|   |    |   |
           |   |G60-G62,|   |    |   |
           |   |G64,  |   |    |   |
           |   |G70-G72 |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби ока та його  | 7.0 |H00-H59 |   |  x  |   |  x
придаткового апарату |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби вуха та    | 8.0 |H60-H95 |   |  x  |   |  x
соскоподібного    |   |    |   |    |   |
відростку       |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби системи    | 9.0 |I00-I99 |   |    |   |
кровообігу      |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі гостра  | 9.1 |I00-I02 |   |    |   |
ревматична гарячка і |   |I05-I09 |   |    |   |
хронічні ревматичні  |   |    |   |    |   |
хвороби серця     |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
гіпертонічна хвороба | 9.2 |I10-I13 |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
ішемічна хвороба   | 9.3 |I20-I25 |   |    |   |
серця з гіпертонією і |   |    |   |    |   |
без гіпертонії    |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
з рядка 9.3 -     | 9.4 |I20   |   |    |   |
стенокардія      |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
інфаркт міокарду   | 9.5 |I21-I22 |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
цереброваскулярні   | 9.6 |I60-I69 |   |    |   |
хвороби з гіпертонією |   |    |   |    |   |
і без гіпертонії   |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
хвороби артерій,   | 9.7 |I70-I79 |   |    |   |
артеріол та вен    |   |I80-I89 |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби органів    |10.0 |J00-J99 |   |    |   |
дихання        |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі гострі  |10.1 |J00-J06 |   |  x  |   |  x
респіраторні інфекції |   |J20-J22 |   |    |   |
верхніх та нижніх   |   |    |   |    |   |
дихальних шляхів   |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
грип         |10.2 |J10-J11 |   |  x  |   |  x
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
пневмонії       |10.3 |J12-J16,|   |    |   |
           |   |J18   |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
інші хвороби верхніх |10.4 |J30-J39 |   |  x  |   |  x
дихальних шляхів   |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
бронхіальна астма   |10.5 |J45-J46 |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
загострення хронічних |10.6 |J40-J44 |   |    |   |
захворювань органів  |   |J47   |   |    |   |
дихання        |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби органів    |11.0 |K00-K93 |   |    |   |
травлення       |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі виразка |11.1 |K25-K27 |   |    |   |
шлунку та 12-палої  |   |    |   |    |   |
кишки         |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
гастрит та дуоденіт  |11.2 |K29   |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
апендицит       |11.3 |K35-K38 |   |  x  |   |  x
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
хвороби печінки,   |11.4 |K70-K77 |   |    |   |
жовчного міхура та  |   |K80-K87 |   |    |   |
підшлункової залози  |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби шкіри та   |12.0 |L00-L99 |   |    |   |
підшкірної клітковини |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі інфекції |12.1 |L00-L08 |   |  x  |   |  x
шкіри та підшкірної  |   |    |   |    |   |
клітковини      |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
інші запальні хвороби |12.2 |L10-L14 |   |  x  |   |  x
шкіри та підшкірної  |   |L20-L30 |   |    |   |
клітковини      |   |L40-L45 |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби кістково-   |13.0 |M00-M99 |   |    |   |
м'язової системи   |   |    |   |    |   |
та сполучної тканини |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі     |13.1 |M05-M06 |   |    |   |
ревматоїдний артрит  |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
остеохондроз,     |13.2 |M42,  |   |    |   |
остеохондрит     |   |M91-M94 |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Хвороби сечостатевої |14.0 |N00-N99 |   |    |   |
системи        |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі хвороби |14.1 |N00-N39 |   |    |   |
нирок та сечових   |   |    |   |    |   |
шляхів        |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
запальні хвороби   |14.2 |N70-N77 |   |    |   |
жіночих тазових    |   |N80-N98 |   |    |   |
органів та інші    |   |    |   |    |   |
хвороби жіночих    |   |    |   |    |   |
статевих органів   |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Вагітність, пологи  |15.0 |O00,  |   |    |   |
та післяпологовий   |   |O10-O99 |   |    |   |
період (до і після  |   |(крім  |   |    |   |
відпустки через    |   |O80)  |   |    |   |
вагітність та пологи) |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Травми та отруєння  |16.0 |S00-T98 |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі травми та|16.1 |S00-T98 |   |    |   |
отруєння в зв'язку  |   |    |   |    |   |
з виробництвом    |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
травми та отруєння  |16.2 |S00-T98 |   |    |   |
по дорозі на роботу та|   |    |   |    |   |
з роботи, під час   |   |    |   |    |   |
виконання громадських |   |    |   |    |   |
обов'язків      |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
травми та отруєння  |16.3 |S00-T98 |   |    |   |
в побуті       |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Інші хвороби     |17.0 |Q00-Q99 |   |    |   |
           |   |R00-R99 |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Разом усі хвороби   |18.0 |    |   |    |   |
(рядки 1.0 -17.0)   |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Аборти        |19.0 |O03-O08 |   |  x  |   |  x
           |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Догляд за хворими   |20.0 |    |   |  x  |   |  x
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
у тому числі за дітьми|20.1 |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Звільнення від роботи |21.0 |    |   |  x  |   |  x
у зв'язку з карантином|   |    |   |    |   |
та бактеріоносійством |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Відпустка в зв'язку з |22.0 |    |   |    |   |
санаторно-курортним  |   |    |   |    |   |
лікуванням (крім   |   |    |   |    |   |
випадків захворювань |   |    |   |    |   |
на туберкульоз та з  |   |    |   |    |   |
доліковуванням    |   |    |   |    |   |
інфаркту міокарда)  |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Всього в зв'язку з  |23.0 |    |   |    |   |
хворобами та іншими  |   |    |   |    |   |
причинами       |   |    |   |    |   |
(рядки 18.0-22.0)   |   |    |   |    |   |
----------------------+-----+--------+------+-------+------+-------
Відпустка через    |24.0 |    |   |    |   |
вагітність та пологи |   |    |   |    |   |
-------------------------------------------------------------------
 
Дата _________________________    Керівник закладу _____________
    (у цифровій формі)                (підпис)
Виконавець ___________________    ______________________________
      (прізвище, ім'я,      (прізвище, ім'я, по батькові)
      по батькові,
      номер телефону)
 
                М.п.
 
 
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства охорони
                    здоров'я України
                    від 12.10.2000 N 253
 
              Інструкція
   щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності
 N 23-тн-здоров "Звіт про причини тимчасової непрацездатності"
 
            I. Загальний розділ
 
   Форму галузевої статистичної звітності N 23-тн-здоров "Звіт
про  причини  тимчасової  непрацездатності"  (надалі - форма
N 23-тн-здоров)  заповнюють  лікувально-профілактичні  заклади
системи Міністерства охорони здоров'я.
   Звіт подається лікувально-профілактичними закладами 10 січня
головному лікарю центральної районної (міської) лікарні.
   Головний лікар центральної районної (міської) лікарні 20
січня подає зведені звіти МОЗ Автономної Республіки Крим, органу
управління   охорони  здоров'я  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських держадміністрацій.
   МОЗ Автономної Республіки Крим, органи управління охорони
здоров'я  обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських
держадміністрацій 30 січня подають зведені звіти Міністерству
охорони здоров'я України.
   Головні лікарі центральних районних (міських) лікарень, МОЗ
Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
подають зведені звіти по вибірковому колу підприємств в цілому і у
тому числі за видами економічної діяльності (дивись код КВЕД),
згідно з додатком до даної Інструкції.
   У паспортній  частині  звіту  у  лівому верхньому кутку
титульного листка зазначається найменування закладу, до якого
надсилається звіт, назва і тип закладу, який подає звіт, їх
адреса.
   Лікувально-профілактичні заклади заповнюють звіт про причини
тимчасової  непрацездатності  трудящих,  які  працюють  на
підприємствах,  в  установах  та  організаціях  (надалі  -
підприємствах), що знаходяться на території обслуговування даного
медичного закладу.
   Оргметодвідділи обласних лікарень, обласні та міські центри
медичної статистики, складають і подають головним лікарям медичних
закладів області, міста списки вибіркового кола тих підприємств та
організацій державної форми власності, тимчасова непрацездатність
працівників яких вони мають вивчати.
   Підставою для заповнення звіту є усі листки непрацездатності,
що протягом звітного періоду здані до бухгалтерії, незалежно від
того, яким лікувально-профілактичним закладом вони видані (за
місцем роботи, проживання або тимчасового перебування в період
відрядження або відпустки працівника) і підлягають вони оплаті чи
ні .
 
       II. Шифрування листків непрацездатності
 
   Під час закриття листка непрацездатності шифрування його
здійснює лікар, що лікував хворого. При цьому слід ставити шифр
заключного  діагнозу  згідно  з  Міжнародною  статистичною
класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я 10
перегляду  (надалі  -  МКХ-10).  Якщо  причиною  тимчасової
непрацездатності була не хвороба, а інша причина, то замість шифру
необхідно вказати номер відповідного рядка форми N 23-тн-здоров
(20.0, 21.0, 22.0, 24.0).
   Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів  та  їх
заступники з експертизи зобов'язані здійснювати систематичний
контроль за правильністю шифрування листків непрацездатності та
заповнення  звітів,  за  повнотою  охоплення підприємств, що
відображені у списку.
   Шифруванню підлягає  зазначений у листку непрацездатності
заключний діагноз основного захворювання, яке було  головною
причиною тимчасової непрацездатності.
   Для визначення основного захворювання слід керуватися такими
правилами:
   а) за наявності кількох діагнозів, які мають між собою
причинний зв'язок, основним належить вважати діагноз хвороби, яка
спричинила інші захворювання, вказані в заключному діагнозі;
   б) із двох і більше незалежних захворювань основним слід
вважати найбільш тяжке та тривале захворювання;
   в) якщо серед захворювань є інфекційне, то його слід вважати
основним, а із двох інфекційних - епідемічне;
   г) під  час  хірургічного  лікування вказують шифр того
захворювання, яке призвело до операції.
   Листки непрацездатності, які видані:
   - з приводу травм та отруєнь, шифрують згідно з МКХ-10
шифрами SOO-Т98;
   - в  тубсанаторіях  з  приводу  санаторного  лікування
туберкульозу органів дихання, шифрують згідно з МКХ-10 кодами
A15-A16 і дані щодо них вказують у рядках 1.0, 1.2, 1.3;
   - з приводу туберкульозу в поєднанні з будь-яким видом
пневмоконіозу, шифрують кодом J65;
   - з  приводу  санаторно-курортного доліковування інфаркту
міокарда, шифрують кодами I21-I22 і дані щодо них вказують в
рядках 9.0 та 9.5;
   - в зв'язку з абортом, шифрують згідно з МКХ-10 шифрами
O03-O08 і дані щодо них відображають у рядку 19.0.
   Дані про тимчасову непрацездатність, що виникла під час
виконання донорських обов'язків, необхідно кодувати згідно з
МКХ-10 кодами S00-T98 та вказувати у рядках 16.0 і 16.2.
   Листки непрацездатності,  які  видані  на час дороги до
санаторію і назад (крім випадків захворювань на туберкульоз та
доліковування інфаркту міокарда) шифрують номером рядка звіту
22.0.
   Якщо працівникові під час перебування в санаторії виданий
листок непрацездатності у зв'язку із захворюванням,  що  не
пов'язане з хворобою з приводу якої він перебуває в оздоровчому
закладі, а саме грип, ГРВІ, ангіна тощо, то його шифрують кодом
МКХ-10 відповідно до цього захворювання.
   У рядку 21.0 вказуються дані щодо листків непрацездатності,
які видані в зв'язку з карантином або бактеріоносійством.
   Дані про тимчасову непрацездатність в зв'язку з відпусткою
через вагітність та пологи відображаються у рядку 24.0, а у
зв'язку з ускладненнями вагітності та післяпологового періоду, що
виникли до і після відпустки через вагітність та пологи - у рядку
15.0.
   Якщо захворювання  вагітної  жінки не має зв'язку з її
вагітністю або пологами, то зазначений у листку непрацездатності
діагноз шифрують відповідними рубриками згідно з МКХ-10.
 
           III. Заповнення звіту
 
   На підприємствах,  що  мають  медично-санітарну  частину,
поліклініку  або  лікарський  здоровпункт,  звіт  за  формою
N 23-тн-здоров  заповнює  лікар або фельдшер, що призначений
адміністрацією цих лікувально-профілактичних закладів.
   На підприємствах  та  в  установах,  що  не  мають
лікувально-профілактичних закладів, звіт заповнює  лікар  або
фельдшер,  призначений адміністрацією лікувально-профілактичних
закладів, до яких прикріплені ці підприємства для надання медичної
допомоги.
   Кількість випадків тимчасової непрацездатності підраховують
тільки за первинними листками непрацездатності. Кількість днів
непрацездатності  підраховують  як  за  первинними  листками
непрацездатності, так і за їх "продовженнями".
   Якщо дані первинного листка непрацездатності відображені в
звіті попереднього року, а у звітному році пред'явлено його
продовження, то в звіті відображаються тільки календарні дні
непрацездатності цього листка, згідно з відповідним діагнозом, а
випадок непрацездатності не обліковують.
   Під час заповнення форми N 23-тн-здоров в таблиці 1000
вказують назву міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади,  у  підпорядкуванні  якого  знаходиться  підприємство,
найменування та адресу підприємства,  код  виду  економічної
діяльності (згідно з додатком).
   У таблиці 2000 вказується кількість підприємств, дані щодо
яких відображені у звіті, середньооблікова кількість працюючих у
звітному періоді : всього і у тому числі жінок.
   Середньооблікова кількість працюючих на підприємстві, яка
вказана у формі N 23-тн-здоров, має збігатися з даними форми 4-ФСС
"Розрахункова відомість по коштах фонду соціального страхування"
( n001b697-00 ).
 
      IV. Арифметичний та логічний контроль звіту
 
   Сума даних рядків 1.1, 1.2 і 1.3 має бути менша від даних
рядка 1.0 за графами 1 і 3.
   Дані рядка 2.1 мають бути меншими від даних рядка 2.0 за
графами 1 і 3.
   Сума даних рядків 4.1 і 4.2 має бути менша від даних рядка
4.0 за графами 1 і 3.
   Сума даних рядків 6.1 і 6.2 має бути менша від даних рядка
6.0 за графами 1 і 3.
   Сума даних рядків 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7 має бути менша від
даних рядка 9.0 за графами 1 і 3.
   Сума даних рядків 9.4 і 9.5 має бути менша від даних рядка
9.3 за графами 1 і 3.
   Сума даних рядків 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 має бути
менша від даних рядка 10.0 за графами 1 і 3.
   Сума даних рядків 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 має бути менша від
даних рядка 11.0 за графами 1 і 3.
   Сума даних рядків 12.1 і 12.2 має бути менша від даних рядка
12.0 за графами 1 і 3.
   Сума даних рядків 13.1 і 13.2 має бути менша від даних рядка
13.0 за графами 1 і 3.
   Сума даних рядків 14.1 і 14.2 має бути менша від даних рядка
14.0 за графами 1 і 3.
   Сума даних рядків 16.1, 16.2, 16.3 мають збігатися з даними
рядка 16.0 за графами 1 і 3.
   Дані рядка 20.1 мають бути меншими від даних рядка 20.0 за
графами 1 і 3.
   Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0,
9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0 має збігатися
з даними рядка 18.0 за графами 1 і 3.
   Підсумок даних рядків 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0 має
збігатися з даними рядка 23.0 за графами 1 і 3.
 
 В.о. Начальника Центру медичної
 статистики МОЗ України               М.В.Голубчиков
 
                         Додаток
                   до Інструкції щодо заповнення
                   форми галузевої статистичної
                   звітності N 23-тн-здоров
 
    Найменування основних видів економічної діяльності
     (відповідно до державного класифікатора України,
       затвердженого і введеного в дію наказом
 Держстандарту України від 22 жовтня 1996 р. N 441 ( v0441217-96 )
  щодо яких слід заповнювати звіти за формою N 23-тн-здоров
 
------------------------------------------------------------------
 N | Код |      Назва     |     Код
з/п | ЗКГНГ|              |    КВЕД
----+------+---------------------------+--------------------------
1. |11120 |Атомні електростанції   |40.10.2
----+------+---------------------------+--------------------------
2. |11300 |Вугільна промисловість   |10.10.1-10.10.3;
  |   |              |10.20.1-10.20.2;
  |   |              |14.50.4; 26.82.0
----+------+---------------------------+--------------------------
3.* |17000 |Легка промисловість    |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |17100 |Текстильна промисловість  |17.11.0-17.17.0;
  |   |              |17.21.0-17.24.0; 17.25.1,
  |   |              |17.25.9, 17.30.0, 17.51.1,
  |   |              |17.52.0-17.53.0; 17.40.1,
  |   |              |17.54.9, 18.24.0, 17.54.2,
  |   |              |17.60.0, 17.71.0, 17.72.1,
  |   |              |18.23.1, 18.24.0, 17.54.1
  |------+---------------------------+--------------------------
  |17200 |Швейна промисловість    |17.40.1, 18.21.0,
  |   |              |18.22.1-18.23.1, 18.24.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |17300 |Шкіряна, хутрова і взуттєва|18.30.1, 17.54.9, 19.10.0,
  |   |промисловість       |19.20.1, 18.10.1, 18.24.0,
  |   |              |18.30.2, 19.30.1, 33.10.1,
  |   |              |36.62.0, 36.63.2-36.63.3;
  |   |              |36.63.5
  |------+---------------------------+--------------------------
  |17900 |Інші виробництва легкої  |36.63.3, 36.63.5
  |   |промисловості       |
----+------+---------------------------+--------------------------
4.* |14000 |Машинобудування та     |
  |   |металооброблення      |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |14100 |Машинобудування      |28.30.0, 29.11.1-29.11.2;
  |   |              |29.51.1-29.52.1; 29.22.1,
  |   |              |29.24.1, 35.20.1, 26.15.0,
  |   |              |26.23.0, 31.10.0, 31.20.0,
  |   |              |31.30.0, 31.40.0,
  |   |              |31.50.1-31.50.2; 31.61.0,
  |   |              |31.62.1-31.62.2; 31.10.1,
  |   |              |31.20.1, 29.12.1, 29.21.0,
  |   |              |29.23.0, 29.55.1, 29.56.1,
  |   |              |29.56.4, 31.10.2, 29.13.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |14200 |Верстатобудівна та     |26.81.0, 28.62.0-28.63.0;
  |   |інструментальна      |29.40.1-29.40.4;
  |   |промисловість       |29.40.7-29.40.8; 29.51.1,
  |   |              |29.56.4, 26.82.0,
  |   |              |27.51.0-27.54.0; 28.40.0,
  |   |              |29.14.2, 29.24.1, 30.01.1,
  |   |              |31.20.1, 33.20.1, 33.30.0,
  |   |              |33.40.0, 36.63.1, 29.24.1,
  |   |              |33.50.0, 22.33.1, 30.02.1,
  |   |              |34.10.1, 34.20.0, 34.30.0,
  |   |              |35.41.0-35.43.0; 35.50.0,
  |   |              |29.14.1
  |------+---------------------------+--------------------------
  |14400 |Сільськогосподарське і   |29.31.0, 29.32.1-29.32.2;
  |   |тракторне машинобудування |29.32.9
  |------+---------------------------+--------------------------
  |14500 |Будівельно-шляхове і    |29.32.3, 29.32.9, 29.40.7,
  |   |комунальне машинобудування |29.52.2, 29.52.3, 29.56.4,
  |   |              |29.24.2, 29.54.1, 29.71.0,
  |   |              |34.10.1
  |------+---------------------------+--------------------------
  |14600 |Машинобудування для легкої |29.24.1, 29.24.2, 29.54.1,
  |   |і харчової промисловості та|29.56.4, 29.56.2, 29.71.0,
  |   |побутових приладів     |29.53.1, 28.22.0, 28.75.0,
  |   |              |29.21.0, 29.23.0, 29.72.0,
  |   |              |28.22.0, 35.30.0, 29.60.0,
  |   |              |35.11.0, 35.12.0, 32.20.1,
  |   |              |32.30.1, 32.10.0, 28.74.0,
  |   |              |29.56.3, 33.10.1, 28.74.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |14800 |Промисловість металевих  |28.11.0, 28.12.0, 28.21.0,
  |   |конструкцій і виробів   |28.62.0, 28.71.0, 28.72.0,
  |   |              |28.73.0, 28.74.0. 29.40.6,
  |   |              |28.61.0, 28.75.0, 36.40.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |14900 |Ремонт машин і устаткування|29.40.5, 29.11.3, 29.12.2,
  |   |              |29.22.2, 29.24.4, 29.32.5,
  |   |              |29.51.3, 29.52.3, 29.53.3,
  |   |              |29.54.3, 29.55.3, 31.20.2,
  |   |              |31.62.3, 33.20.3, 35.20.2,
  |   |              |35.11.0, 35.12.0, 34.10.2,
  |   |              |50.40.4, 29.32.4, 29.56.6,
  |   |              |35.20.1, 35.30.0, 30.01.2,
  |   |              |30.02.2, 72.50.1, 72.50.2,
  |   |              |29.12.2, 29.53.3, 32.20.2,
  |   |              |32.30.2, 33.10.3, 36.30.2
----+------+---------------------------+--------------------------
5.* |   |Хімічна та нафтохімічна  |
  |   |промисловість       |
----+------+---------------------------+--------------------------
  |13100 |Хімічна промисловість   |14.30.0, 24.11.0, 24.13.0,
  |   |              |24.15.0, 24.61.0, 24.66.2,
  |   |              |17.15.0, 17.54.9, 24.70.0,
  |   |              |24.16.0, 22.14.0, 22.31.1,
  |   |              |22.32.2, 24.30.0, 25.21.0,
  |   |              |25.22.0, 25.23.0, 25.24.0,
  |   |              |26.14.0, 22.32.1, 24.65.0,
  |   |              |24.30.0, 24.12.0, 24.64.0,
  |   |              |24.20.0, 24.51.0, 24.62.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |13300 |Нафтохімічна промисловість |24.17.0, 24.14.0, 24.51.0,
  |   |              |24.13.0, 25.11.0, 25.12.0,
  |   |              |50.20.1, 19.30.1, 25.13.0,
  |   |              |26.82.0, 36.40.0, 36.50.0,
  |   |              |52.71.1, 19.30.1
----+------+---------------------------+--------------------------
6.* |12100 |Чорна металургія      |13.10.1, 13.10.2, 13.20.1,
  |   |              |13.20.2, 13.20.3, 14.21.1,
  |   |              |14.22.2, 27.10.0, 27.31.0,
  |   |              |27.32.0, 27.33.0, 27.35.0,
  |   |              |27.45.1, 28.51.0, 28.52.0,
  |   |              |27.21.0, 27.22.0, 23.10.0,
  |   |              |26.26.0, 37.10.1, 27.34.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |12200 |Кольорова металургія    |13.20.3, 27.42.0, 13.20.9,
  |   |              |27.44.0, 13.20.6, 27.43.0,
  |   |              |13.20.4, 27.45.9, 13.20.7,
  |   |              |13.20.5, 27.45.2, 24.13.0,
  |   |              |27.45.3, 24.66.0, 14.50.2,
  |   |              |27.41.0, 37.10.2, 31.62.1,
  |   |              |28.40.0, 37.10.3, 37.20.1,
  |   |              |37.20.2, 37.20.3, 37.20.4,
  |   |              |37.20.5, 37.20.6
----+------+---------------------------+--------------------------
7.* |11100-|Інші галузі промисловості: |40.10.1, 40.10.3-40.10.5;
  |11110;|              |40.30.0
  |11130-|              |
  |11190 |              |
  |   |Електроенергетика, теплові |
  |   |електростанції, гідро-   |
  |   |електростанції, інші    |
  |   |електростанції, електричні |
  |   |теплові мережі, самостійні |
  |   |котельні          |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |11200,|Паливна, торф'яна     |10.10.1, 23.20.0,
  |11610 |промисловість       |11.10.1-11.10.3, 10.30.0,
  |   |              |26.82.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |12310 |Промисловість рідкісних  |13.20.9, 27.45.3, 27.45.9
  |   |металів і         |
  |   |напівпровідникових     |
  |   |матеріалів         |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |12410 |Промисловість дорогоцінних |13.20.9, 14.50.2, 27.41.0
  |   |металів та алмазів     |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |12510 |Обробка кольорових металів |27.45.9
  |------+---------------------------+--------------------------
  |12610 |Виробництво вторинних   |37.10.2
  |   |кольорових металів     |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |12710 |Електродна промисловість  |31.62.1
  |------+---------------------------+--------------------------
  |12810 |Промисловість твердих   |28.40.0
  |   |сплавів          |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |15000 |Деревообробна і целюлозно- |20.10.0-20.40.0; 33.10.1,
  |   |паперова промисловість   |36.11.1, 36.12.1, 36.13.0,
  |   |              |36.14.1-36.14.3; 36.15.0,
  |   |              |33.10.1, 52.74.9,
  |   |              |20.51.0-20.52.0;
  |   |              |21.11.0- 21.12.0;
  |   |              |21.21.0-21.25.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |16100-|Промисловість будівельних |14.50.9, 26.51.0, 26.65.0,
  |16273 |матеріалів         |26.82.0, 26.61.1, 26.40.1,
  |   |              |26.40.9, 26.61.9, 14.22.1,
  |   |              |26.22.0-26.24.0-26.25.0;
  |   |              |26.30.0, 25.23.0, 36.63.4,
  |   |              |14.11.0, 14.21.1, 14.50.4,
  |   |              |26.70.0, 14.50.3, 14.12.0,
  |   |              |14.13.0, 26.52.0-26.53.0;
  |   |              |26.62.0, 26.66.0, 14.22.3,
  |   |              |26.63.0-26.64.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |16500 |Скляна та         |14.21.2, 26.11.0-26.15.0;
  |   |порцеляно-фаянсова     |26.21.0, 26.25.0
  |   |промисловість       |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |19300 |Медична промисловість   |24.14.0, 24.41.0-24.42.0,
  |   |              |33.10.1, 26.15.0; 26.24.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |19400 |Поліграфічна промисловість |22.21.0-22.25.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |19700 |Інші промислові виробництва|20.51.0, 36.50.0, 36.30.1,
  |   |              |14.50.2, 36.21.0-36.22.0;
  |   |              |36.61.0, 22.32.1, 74.81.2,
  |   |              |24.42.0, 41.00.0, 17.40.1,
  |   |              |33.10.1, 36.15.0, 36.63.5
----+------+---------------------------+--------------------------
8. |20000 |Сільське господарство   |01.11.0-01.13.0;
  |   |              |01.21.0-01.25.0; 92.62.0,
  |   |              |01.41.0-01.42.0; 85.20.0,
  |   |              |74.15.0
----+------+---------------------------+--------------------------
9. |91500 |Охорони здоров'я      |85.11.1-85.11.3;
  |   |              |85.12.0-85.13.0;
  |   |              |85.14.1-85.14.2; 85.31.0,
  |   |              |85.32.1, 55.11.0-55.12.0;
  |   |              |55.21.0-55.22.0;
  |   |              |55.23.1-55.23.2; 63.30.0
----+------+---------------------------+--------------------------
10.*|   |Сфера обслуговування:   |
----+------+---------------------------+--------------------------
  |50000 |Транспорт і зв'язок    |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |51000 |Транспорт         |60.10.1-60.10.2; 60.21.2,
  |   |              |60.21.4, 63.21.1-63.21.2;
  |   |              |60.21.1, 60.23.0, 60.24.1,
  |   |              |60.30.1-60.30.2; 60.30.9,
  |   |              |63.21.9, 60.21.1, 60.21.3,
  |   |              |61.10.1-61.10.2;
  |   |              |61.20.1-61.20.2;
  |   |              |63.22.0-63.23.0;
  |   |              |62.10.1-62.10.2;
  |   |              |62.20.1-62.20.2; 60.21.9,
  |   |              |60.24.9, 62.30.0, 63.21.9,
  |   |              |63.40.0, 63.11.0, 63.40.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |52000 |Зв'язок          |64.11.0-64.12.0; 64.20.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |70000 |Торгівля і громадське   |
  |   |харчування:        |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |71000 |Внутрішня торгівля     |50.10.1, 50.30.1, 50.40.1,
  |   |              |51.21.0-51.25.0;
  |   |              |51.31.0-51.35.0;
  |   |              |51.36.1-51.36.2; 51.37.0,
  |   |              |51.38.1-51.38.2; 51.39.0,
  |   |              |51.41.1-51.41.3;
  |   |              |51.42.1-51.42.4;
  |   |              |51.43.1-51.43.2;
  |   |              |51.44.0-51.46.0;
  |   |              |51.47.1-51.47.21; 51.47.9,
  |   |              |51.51.0, 51.52.1-51.52.4;
  |   |              |51.53.1-51.53.3;
  |   |              |51.54.0-51.57.0;
  |   |              |51.61.0-51.53.0;
  |   |              |51.64.1-51.64.2;
  |   |              |51.65.0-51.55.0; 51.70.0,
  |   |              |51.11.1, 51.12.0-51.19.0;
  |   |              |51.21.0-51.25.0;
  |   |              |51.31.0-51.35.0;
  |   |              |51.36.1-51.36.2; 51.37.0,
  |   |              |51.38.1-51.38.2; 51.39.0,
  |   |              |51.41.1-51.41.3;
  |   |              |51.42.4-51.42.4;
  |   |              |51.43.1-51.43.2;
  |   |              |51.44.0-51.46.0;
  |   |              |51.47.1-51.47.2; 51.47.9,
  |   |              |51.51.0, 51.52.1-51.51.4;
  |   |              |51.53.1-51.53.3;
  |   |              |51.54.0-51.57.0;
  |   |              |51.61.0-51.63.0;
  |   |              |51.64.1-51.64.2;
  |   |              |51.65.0-51.66.0;
  |   |              |51.70.0, 51.11.1
  |------+---------------------------+--------------------------
  |71200 |Роздрібна торгівля     |50.10.2, 50.30.2, 50.40.2,
  |   |              |50.50.0, 52.11.0-52.12.0;
  |   |              |52.21.0-52.23.0;
  |   |              |52.24.1-52.24.2;
  |   |              |52.25.0-52.26.0;
  |   |              |52.27.1-52.27.2;
  |   |              |52.33.0, 52.41.1-52.41.3;
  |   |              |52.42.1-52.42.3;
  |   |              |52.43.1-52.43.2;
  |   |              |52.44.1-52.44.2; 52.44.9,
  |   |              |52.45.1-52.45.2; 52.46.0,
  |   |              |52.47.1-52.47.3;
  |   |              |52.48.1-52.48.9;
  |   |              |52.50.1-52.50.2;
  |   |              |52.50.9, 5261.0,
  |   |              |52.62.1-52.62.2;
  |   |              |52.63.1-52.63.3;
  |   |              |52.31.-52.33.0; 52.32.0,
  |   |              |52.63.1-52.63.2
  |------+---------------------------+--------------------------
  |71300 |Громадське харчування   |55.11.0, 55.30.1-55.30.2;
  |   |              |55.40.0, 55.51.1-55.51.5;
  |   |              |55.40.0, 55.51.1-55.51.5;
  |   |              |55.52.0, 55.30.1-55.30.2;
  |   |              |74.15.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |71500 |Посередницькі послуги під |50.10.3-50.40.3;
  |   |час купівлі-продажу товарів|51.11.0-51.19.0;
  |   |народного споживання    |51.41.1-51.41.3;
  |   |              |51.42.1-51.42.4;
  |   |              |51.43.1-51.43.2;
  |   |              |51.44.0-51.46.0;
  |   |              |51.47.1-51.47.1;
  |   |              |51.47.9-51.70.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |72000 |Зовнішня торгівля     |50.10.1, 51.21.0-51.25.0;
  |   |              |51.31.0-51.35.0;
  |   |              |51.36.1-51.36.2; 51.37,
  |   |              |51.38.1-51.38.2; 51.39.0,
  |   |              |51.41.1-51.41.3;
  |   |              |51.42.1-51.42.4;
  |   |              |51.43.1-51.43.2;
  |   |              |51.44.0-51.46.0;
  |   |              |51.47.1-51.47.2; 51.47.9,
  |   |              |51.51.0, 51.52.1-51.52.4;
  |   |              |51.53.1-51.53.3;
  |   |              |51.54.0-51.57.0;
  |   |              |51.61.0-51.63.0;
  |   |              |51.64.1-51.64.2;
  |   |              |51.65.0-51.66.0; 51.70.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |72200 |Зовнішня торгівля     |50.10.1, 50.30.1, 50.40.1,
  |   |недержавних організацій  |51.21.0-51.25.0;
  |   |              |51.31.0-51.35.0;
  |   |              |51.36.1-51.36.2; 51.37.0,
  |   |              |51.38.1-51.38.2; 51.39.0,
  |   |              |51.41.1-51.41.3;
  |   |              |51.42.1-51.42.4;
  |   |              |51.43.1-51.43.2;
  |   |              |51.44.0-51.46.0;
  |   |              |51.47.1-51.47.2; 51.47.9,
  |   |              |51.50.0, 51.52.1-51.52.4;
  |   |              |51.53.1-51.53.3;
  |   |              |51.54.0-51.57.0;
  |   |              |51.61.0-51.63.0;
  |   |              |51.64.1-51.64.2;
  |   |              |51.65.0-51.66.0; 51.70.0;
  |   |              |52.61.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |80000 |Матеріально-технічне    |
  |   |постачання і збут:     |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |80100 |Постачання         |50.10.1, 50.30.1, 50.40.1,
  |   |              |51.21.0-51.25.0;
  |   |              |51.31.0-51.35.0;
  |   |              |51.36.1-51.36.2; 51.37.0,
  |   |              |51.38.1-51.38.2; 51.39.0,
  |   |              |51.43.1-51.43.2;
  |   |              |51.44.0-51.46.0;
  |   |              |51.47.1-51.47.2; 51.47.9,
  |   |              |51.51.0, 51.52.1-51.52.4;
  |   |              |51.53.1-51.53.3; 51.54.0,
  |   |              |51.55.0-51.57.0;
  |   |              |51.51.0-51.63.0;
  |   |              |51.64.1-51.64.2;
  |   |              |51.65.0-51.66.0; 51.70.0,
  |   |              |63.12.0, 74.15.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |80200 |Збут            |40.10.5, 50.10.1, 50.30.1,
  |   |              |50.40.1, 51.34.0-51.35.0;
  |   |              |51.36.1-51.36.2; 51.37.0,
  |   |              |51.38.1-51.38.2; 51.39.0,
  |   |              |51.41.1-51.41.3;
  |   |              |51.42.1-51.42.4;
  |   |              |51.43.1-51.43.2;
  |   |              |51.44.0-51.46.0;
  |   |              |51.47.1-51.47.2; 51.47.9,
  |   |              |51.51.0, 51.52.1-51.582.4;
  |   |              |51.53.1-51.53.3;
  |   |              |51.54.0-51.57.0;
  |   |              |51.61.0-51.63.0;
  |   |              |51.64.1-51.64.2;
  |   |              |51.65.0-51.66.0; 51.70.0,
  |   |              |63.12.0, 75.13.0, 74.15.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |90000 |Житлово-комунальне     |
  |   |господарство:       |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |90100 |Житлове господарство    |70.12.2, 70.20.2,
  |   |              |55.21.0-55.22.0; 74.15.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |90200 |Комунальне господарство  |40.10.5, 40.20.1-40.20.2;
  |   |              |40.30.0, 90.00.1-90.00.3;
  |   |              |41.00.0, 40.20.1-40.20.2;
  |   |              |40.30.0, 55.11.0-55.12.0;
  |   |              |70.12.1, 70.20.1-70.32.0;
  |   |              |02.02.0, 63.23.0, 75.25.0,
  |   |              |74.15.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |91700 |Фізична культура і спорта |92.61.0-92.62.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |91800 |Соціальне забезпечення   |85.31.0, 85.32.1, 85.32.3
  |------+---------------------------+--------------------------
  |92000 |Народна освіта       |80.30.0, 80.42.0, 80.22.0,
  |   |              |80.41.0-80.42.0; 80.10.2,
  |   |              |80.21.1-80.21.2; 80.10.1,
  |   |              |85.32.2, 85.31.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |93000 |Культура і мистецтво:   |
  |------+---------------------------+--------------------------
  |93100 |Культура          |92.51.1-92.52.1; 92.32.0,
  |   |              |92.34.0, 92.33.0, 92.53.1,
  |   |              |92.20.0, 92.40.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |93600 |Мистецтво         |92.31.1-92.31.2; 92.32.0,
  |   |              |92.13.0, 92.34.0, 92.11.0,
  |   |              |92.12.0, 74.15.0
  |------+---------------------------+--------------------------
  |95000 |Наука і наукове      |73.10.0, 73.20.0, 92.51.2,
  |   |обслуговування       |92.53.1, 72.20.0, 73.10.0,
  |   |              |92.52.1, 74.20.1,
  |   |              |05.02.1-05.02.2
  |------+---------------------------+--------------------------
  |96000 |Фінанси, кредит,      |65.11.0, 65.12.1, 65.12.9,
  |   |страхування, пенсійне   |65.21.0-65.23.0; 66.01.0,
  |   |забезпечення        |66.03.0, 66.02.0, 67.20.0,
  |   |              |75.30.0, 92.52.2, 67.11.0,
  |   |              |67.13.1-67.13.4; 67.13.9,
  |   |              |67.12.1-67.12.3; 67.12.9
  |------+---------------------------+--------------------------
  |97000 |Управління         |75.11.1-75.11.5;
  |   |              |75.11.6-75.11.7;
  |   |              |75.13.1, 75.14.0, 75.21.0,
  |   |              |75.12.0, 75.13.1,
  |   |              |75.23.1-75.23.3;
  |   |              |74.11.1-74.11.2;
  |   |              |75.24.1-75.24.2;
  |   |              |75.25.0, 91.11.0, 74.15.0
----+------+---------------------------+--------------------------
11* |18000,|Харчова промисловість,   |15.81.0-15.85.0;
  |19200 |борошномельно-круп'яна,  |15.41.0-15.43.0;
  |   |комбікормова промисловість |24.51.0-24.52.0;
  |   |              |24.62.0-24.63.0;
  |   |              |15.91.0-15.98.0;
  |   |              |15.89.1-15.89.2; 15.62.0,
  |   |              |15.31.0-15.32.0;
  |   |              |15.33.1-15.33.2;
  |   |              |15.88.1-15.88.2; 14.40.0,
  |   |              |15.86.1-1586.2; 16.00.0,
  |   |              |15.87.0, 15.89.9,
  |   |              |15.11.0-15.13.0;
  |   |              |15.51.0-15.52.0; 15.20.0;
  |   |              |15.61.1-15.61.2;
  |   |              |15.71.0-15.72.0
-------------------------------------------------------------------
 
   * По кожному з розділів додатку, де є перелік багатьох видів
економічної діяльності, слід заповнювати сумарний звіт.
 
 В.о. Начальника Центру медичної
 статистики МОЗ України               М.В.Голубчиков


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.182
EUR32.32476
RUB0.42821
PLN7.51441
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка