Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 18 жовтня 2000 р. N 410-р
                Київ
      Про затвердження Умов проведення конкурсу з
     продажу пакета акцій ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 32-р ( 32-2001-р ) від 02.02.2001 )
  ( У тексті Розпорядження слова та цифри "1 жовтня 2000 р."
   замінено словами та цифрами "1 січня 2001 р." згідно з
   Розпорядженням КМ N 32-р ( 32-2001-р ) від 02.02.2001 )
 
   Відповідно до абзацу сьомого статті 1 Указу  Президента
України від 2 серпня 1999 р. N 944 ( 944/99 ) "Про деякі питання
приватизації об'єктів електроенергетичного комплексу" та з метою
сприяння розвитку енергетичного сектору:
   1. Затвердити Умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (додаються).
   Пакет складається з 18822721 акції, що становить 70 відсотків
статутного фонду, номінальною вартістю 4705,68025 тис. гривень.
   2. Фондові державного майна провести в установленому порядку
конкурс з продажу пакета акцій ВАТ "ЕК "Севастопольенерго".
   3. Взяти до відома, що державне підприємство "Енергоринок"
укладе в місячний термін угоду з ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" про
реструктуризацію  заборгованості  зазначеного товариства перед
державним  підприємством  станом  на  1 січня 2001 р., яка
здійснюватиметься протягом п'яти років з відстрочкою погашення на
перші два роки, а протягом наступних трьох років шляхом її сплати
щокварталу рівними частинами, та що ця угода набере чинності
одночасно з договором купівлі-продажу пакета акцій товариства,
укладеним з переможцем конкурсу.
   4. НКРЕ, Мінпаливенерго, Мінекономіки розробити у тримісячний
термін методологію визначення тарифів на постачання та передачу
електроенергії для ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" з урахуванням
обгрунтованих витрат товариства та забезпечення  інвестиційно
привабливого рівня рентабельності.
   5. Мінпаливенерго, НКРЕ у місячний термін подати пропозиції
щодо скасування  положень  нормативно-правових  актів,  якими
встановлено  заборону або обмеження відключення споживачів -
неплатників за електроенергію.
   6. Фондові державного майна щокварталу інформувати Кабінет
Міністрів  України  про  результати  виконання  договору
купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "ЕК "Севастопольенерго".
   7. Голова Фонду державного  майна,  Міністр  палива  та
енергетики, Міністр економіки, Голова Антимонопольного комітету та
Голова НКРЕ несуть персональну відповідальність в межах своєї
компетенції за організацію та забезпечення проведення конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ "ЕК "Севастопольенерго".
   8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Першого віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ЮЩЕНКО
   Інд. 25
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 18 жовтня 2000 р. N 410-р
               УМОВИ
      проведення конкурсу з продажу пакета акцій
          ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"
 
   1. У   конкурсі   з   продажу  пакета  акцій  ВАТ
"ЕК "Севастопольенерго" (далі - конкурс) мають право брати участь
особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із
статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 )  з  урахуванням  обмежень, встановлених Державною
програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, та відповідають
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих Умов.
   Особи, які  здійснюють  протягом  не  менше одного року
безпосередній контроль за діяльністю підприємств, що відповідають
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих Умов, можуть
брати участь у конкурсі за умови володіння  не  менше  ніж
51 відсотком акцій (часток, паїв) контрольованих ними підприємств.
   Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть брати
участь у конкурсі безпосередньо або через контрольованих ними
внаслідок володіння прямо або опосередковано не менше ніж 51
відсотком акцій (часток, паїв) юридичних осіб за умови солідарної
відповідальності  за  зобов'язаннями,  визначеними  договором
купівлі-продажу пакета акцій.
   Учасник конкурсу зобов'язаний у термін  та  в  порядку,
встановлені інструкцією Фонду державного майна про проведення
конкурсу, надати інформацію про осіб, пов'язаних з ним відносинами
контролю за господарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону
України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), а також
інформацію, необхідну для  одержання  згоди  Антимонопольного
комітету та   НКРЕ   на   придбання   пакета   акцій
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго".
   До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ "ЕК "Севастопольенерго".
   Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у вигляді грошового
внеску на рахунок Фонду державного майна або банківської гарантії.
   2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є:
   провадження протягом не менше ніж трьох років прибуткової
діяльності  з  постачання  і  передачі  електроенергії  та
заінтересованість у збереженні частки ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"
на ринку відповідного продукту;
   наявність договорів на передачу або постачання електроенергії
не менше ніж 100 тисячам споживачів чи на постачання обсягу
електроенергії, не  меншого,  ніж  той,  який   постачає
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго";
   наявність власного капіталу загальним обсягом не менш як
50 млн. доларів США.
   3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
   4. Початкова ціна пакета акцій - 35 350 тис. гривень.
   5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
   надання протягом трьох місяців з моменту укладення договору
купівлі-продажу  пакета  акцій концепції післяприватизаційного
розвитку ВАТ "ЕК "Севастопольенерго";
   повну оплату ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" грошовими коштами
електроенергії, що закуповується, та укладення цим товариством
відповідного договору купівлі-продажу електроенергії з державним
підприємством "Енергоринок";
   сплату  заборгованості ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" перед
державним підприємством "Енергоринок", що утворилася на 1 січня
2001 р., з відстрочкою погашення на перші два роки, а протягом
наступних  трьох  років шляхом її сплати щокварталу рівними
частинами  відповідно  до  угоди  між  зазначеним  державним
підприємством та цим товариством;
   безперебійне постачання  ВАТ  "ЕК   "Севастопольенерго"
електроенергії споживачам, які забезпечують повну оплату спожитої
електроенергії;
   наявність засобів комерційного обліку відпуску електроенергії
в кожного споживача;
   збереження робочих місць ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" протягом
року з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій;
   виконання встановлених для ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" згідно
із законодавством мобілізаційних завдань;
   дотримання ВАТ  "ЕК  "Севастопольенерго" умов провадження
діяльності, яка ліцензується.
( Умови із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 32-р
( 32-2001-р ) від 02.02.2001 )
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка