Законы Украины

Новости Партнеров
 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоц...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
             ПІДПРИЄМНИЦТВА
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
 N 82/350 від 26.12.2000       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 січня 2001 р.
 vd20001226 vn82/350         за N 25/5216
                        Затверджено
                     Наказ Державного комітету
                     України з питань
                     регуляторної політики та
                     підприємництва і
                     Міністерства фінансів
                     України
                     26.12.2000 N 82/350
                     ( z0024-01 )
 
             Ліцензійні умови
    провадження господарської діяльності з виготовлення
     виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного
      каміння, дорогоцінного каміння органогенного
     утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі
     виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
      каміння, дорогоцінного каміння органогенного
       утворення, напівдорогоцінного каміння
 
           1. Загальні положення
   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України  "Про  державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ), "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і встановлюють
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для
провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з
дорогоцінних  металів  і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення,  напівдорогоцінного  каміння,
торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння (далі - дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння).
   1.2. Ліцензійні  умови  є  обов'язковими  для  суб'єктів
господарювання всіх форм власності, які виготовляють вироби з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, торгують виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
   1.3. У межах діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння здійснюються такі види робіт:
   а) виготовлення  виробів  з  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного каміння або таких, що містять у собі дорогоцінні
метали  і дорогоцінне каміння (у тому числі при проведенні
науково-дослідних робіт);
   б) виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння;
   в) виготовлення напівфабрикатів та елементів ювелірних та
побутових виробів при здійсненні ремонту ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
   г) виготовлення монет, державних нагород, відзнак тощо з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
   ґ) виготовлення зубних протезів з дорогоцінних металів;
   д) виготовлення  інструменту та інших виробів технічного
призначення із застосуванням природних і технічних алмазів;
   е) оптова, роздрібна торгівля, комісійна торгівля, торгівля
скупленими в населення та прийнятими під заставу ювелірними та
побутовими  виробами  з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння;
   є) оптова, роздрібна торгівля обробленим та необробленим
дорогоцінним камінням;
   ж) оптова,  роздрібна  торгівля  промисловими виробами з
дорогоцінних металів (дріт, пластини, фільєри тощо).
   1.4. Ліцензуванню  не  підлягає  господарська діяльність,
пов'язана:
   з виготовленням  виробів,  у  процесі  виробництва  яких
використовуються дорогоцінні  метали  і  дорогоцінне  каміння
(платино-родієві термопари, тиглі, алмазні олівці тощо);
   з виготовленням  виробів,  у  процесі  виробництва  яких
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння використовуються у складі
обладнання, приладів електронної техніки, комплектувальних виробів
тощо;
   з виготовленням  виробів,  у  процесі  виробництва  яких
використовуються  срібловмісні  світлочутливі  матеріали (крім
кінокопіювальних підприємств та кіностудій).
   1.5. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у
такому значенні:
   виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння - діяльність,  пов'язана  з  випуском  продукції  з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі при
проведенні науково-дослідних робіт; діяльність,  пов'язана  з
випуском продукції, що містить у собі дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння;
   торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння - будь-які операції, що здійснюються за  договорами
купівлі-продажу,  міни, поставки та іншими цивільно-правовими
договорами, які передбачають передачу прав власності на товари, і
включають у себе оптову, роздрібну, комісійну торгівлю, торгівлю
прийнятими під заставу та скупленими у населення ювелірними та
побутовими  виробами  з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння.
   1.6. Органом, що видає ліцензії, є Міністерство фінансів
України.
   1.7. Видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів здійснюються Управлінням контролю за обігом дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння Міністерства фінансів України в
порядку й терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
   1.8. Ліцензія на виготовлення виробів з дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння є документом, що дає право суб'єкту
господарювання на здійснення конкретного виду або всіх видів
робіт, передбачених п. 1.3, у разі дотримання ним ліцензійних умов
здійснення цієї діяльності в межах території України.
  2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
  виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного
    каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і
           дорогоцінного каміння
   2.1. Загальноорганізаційні вимоги
   2.1.1. Суб'єкт господарювання при здійсненні діяльності з
виготовлення  виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння повинен дотримуватися вимог:
   а) Законів України:
   "Про підприємництво" ( 698-12 ),
   "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ),
   "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ),
   "Про державне  регулювання  видобутку,  виробництва  і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ),
   "Про ліцензування  певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 );
   б) постанов Кабінету Міністрів України:
   від 08.02.95 N 108  "Про  Порядок  заняття  торгівельною
   ( 108-95-п )     діяльністю  і  правила торгівельного
              обслуговування населення",
   від 07.05.98 N 653  "Про  порядок  продажу  суб'єктам
   ( 653-98-п )     підприємницької       діяльності
              дорогоцінних металів і дорогоцінного
              каміння,   дорогоцінного   каміння
              органогенного    утворення    та
              напівдорогоцінного   каміння    з
              Державного фонду дорогоцінних металів
              і дорогоцінного каміння",
   від 04.06.98 N 802  "Про  Правила торгівлі дорогоцінними
   ( 802-98-п )     металами (крім банківських металів) і
              дорогоцінним  камінням,  дорогоцінним
              камінням органогенного утворення  та
              напівдорогоцінним камінням у сирому та
              обробленому вигляді і виробами з них,
              що належать суб'єктам підприємницької
              діяльності на праві власності",
   від 25.03.99 N 460  "Про  затвердження Правил роздрібної
   ( 460-99-п )     торгівлі ювелірними та іншими виробами
              з дорогоцінних металів, дорогоцінного
              каміння,   дорогоцінного   каміння
              органогенного    утворення    та
              напівдорогоцінного каміння";
   в) Державних стандартів України:
   ДСТУ 3375-96     Вироби  золотарські.  Терміни  та
              визначення,
   ДСТУ 3527-97     Вироби  золотарські  з  коштовних
              металів. Загальні технічні умови.
   При цьому  в  кожному  випадку  враховується  специфіка
конкретного виду робіт згідно з переліком, зазначеним у п. 1.3 цих
Ліцензійних умов;
   г) інших чинних нормативних актів.
   2.1.2. Суб'єкт   господарювання   повинен   забезпечити
відповідність матеріально-технічної бази  вимогам  нормативних
документів щодо виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, охорони праці та охорони навколишнього
середовища від забруднення.
   2.2. Спеціальні вимоги до виготовлення виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
   2.2.1. Виготовлення виробів  з  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного каміння здійснюється за умови наявності технічного
та технологічного регламентів (далі - регламент), розроблених
відповідно до законів та інших нормативних актів, що діють у
сфері, пов'язаній з обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, та затверджених наказом керівника суб'єкта господарської
діяльності.
   Регламент повинен містити вимоги  до  рівня  технології,
комплексу технологічного обладнання, умов ефективної та безпечної
його експлуатації, якості вихідної продукції, комплексного і
раціонального використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, їхнього брухту та відходів і вимоги щодо техніки безпеки
й охорони навколишнього середовища.
   2.2.2. Суб'єкт господарювання повинен:
   а) керуватися у своїй діяльності Інструкцією про порядок
одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів
і  дорогоцінного  каміння,  затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 6 квітня 1998 року N 84 ( z0271-98 ),
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року
за N 271/2711;
   б) розробити  та  затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) схеми руху дорогоцінних металів  і
дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів на виробничих
дільницях і місцях зберігання з урахуванням складу вихідної
сировини,   умов   конкретного  виробництва,  особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції;
   в) розробити  та  затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) норми використання дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння при здійсненні робіт, передбачених п. 1.3
цих Ліцензійних умов;
   г) забезпечити  схоронність  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного  каміння,  їхнього  брухту  та  відходів  при
виготовленні,  зберіганні,  використанні  та  транспортуванні
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їхнього брухту та
відходів;
   ґ) розробити  та  затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) внутрішню інструкцію  щодо  порядку
виконання  конкретного виду робіт, зазначених у п. 1.3 цих
Ліцензійних умов (далі - внутрішня інструкція);
   д) забезпечити облік, збирання, зберігання брухту та відходів
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які утворюються в
процесі виробництва.
   2.2.3. Суб'єкт  господарювання,  що здійснює виготовлення
ювелірних та побутових виробів  з  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного каміння та виготовлення напівфабрикатів і елементів
ювелірних виробів при здійсненні ремонту ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен:
   а) дотримуватися вимог, передбачених пунктами 2.2.1, 2.2.2
цих Ліцензійних умов;
   б) виготовляти ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних
металів, які відповідають пробам, установленим в Україні.
   Усі виготовлені ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних
металів повинні мати відбиток державного пробірного клейма.
   Не підлягають обов'язковому клеймуванню напівфабрикати  і
зливки з дорогоцінних металів; вироби з дорогоцінних металів, які
мають історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі
і монети; дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї,
предметах побуту, релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і
сухозлітка срібна; прилади, лабораторний посуд та інші вироби, що
виготовляються з дорогоцінних металів і призначені для наукової,
виробничої, медичної та іншої мети;
   в) проставляти відбиток іменника  на  всіх  виготовлених
ювелірних та побутових виробах з дорогоцінних металів та щорічно
реєструвати відбиток іменника в органах, які здійснюють державний
пробірний контроль.
   Використання іменника,  не  зареєстрованого  в  органах
державного пробірного контролю, забороняється;
   г) забезпечити якість ювелірних та побутових виробів  з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог
ДСТУ 3527-97 Вироби золотарські з коштовних матеріалів. Загальні
технічні умови;
   ґ) забезпечити кваліфікацію фахівців у сфері  ювелірного
виробництва відповідно до вимог навчальних програм Державної
пробірної служби та Державного гемологічного центру України.
   2.3. Спеціальні вимоги до торгівлі виробами з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
   2.3.1. Суб'єкт господарювання, що здійснює торгівлю виробами
з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен:
   а) розробити  та  затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) внутрішню інструкцію  щодо  порядку
виконання  конкретного виду робіт, зазначених у п. 1.3 цих
Ліцензійних умов (далі - внутрішня інструкція);
   б) забезпечити   торговельні   приміщення   спеціальним
торговельно-технологічним обладнанням та торговельним інвентарем,
що  створюють необхідні умови для зберігання, підготовки до
продажу, демонстрації та продажу ювелірних та побутових виробів;
   в) забезпечити торговельні та складські приміщення системою
охорони та протипожежної безпеки;
   г) забезпечити кваліфікацію працівників торгівлі відповідно
до вимог навчальних програм Державної пробірної  служби  та
Державного гемологічного центру України;
   ґ) розмістити в місцях торгівлі інформацію щодо діючих в
Україні  проб  на  дорогоцінні метали, витяги з нормативних
документів про порядок проведення експертизи якості дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, витяги із статті 14 Закону
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), копію ліцензії
на  право  торгівлі, внутрішню інструкцію та іншу необхідну
інформацію.
   2.3.2. Суб'єкт господарювання, що здійснює оптову, роздрібну,
комісійну  торгівлю  ювелірними  та  побутовими  виробами  з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен:
   а) дотримуватися вимог, передбачених п. 2.3.1 цих Ліцензійних
умов;
   б) постачати в торговельну мережу  ювелірні  вироби  як
вітчизняного, так і іноземного виробництва за наявності на них
відбитків іменників виробників, відбитків державних пробірних
клейм України та опломбованих товарних ярликів.
   Окремі види ювелірних виробів з дорогоцінних металів, які
відповідно до п. 23 статті 1 Закону України "Про державне
регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
( 637/97-ВР ) не підлягають клеймуванню державним пробірним
клеймом, але призначаються для продажу, повинні мати документ
органів державного пробірного контролю, що підтверджує належну
якість виробу, а для дорогоцінного  каміння  -  відповідний
експертний висновок Державного гемологічного центру України.
   Торгівля ювелірними  виробами  без  відбитків  державних
пробірних клейм або документів, що підтверджують їхню якість,
забороняється.
   2.3.3. Суб'єкт  господарювання,  що  здійснює  торгівлю
скупленими  в населення ювелірними та побутовими виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен:
   а) дотримуватися вимог п. 2.3.1 цих Ліцензійних умов;
   б) розташувати робочі місця оцінників таким чином,  щоб
забезпечити присутність здавача при здійсненні оцінки виробів
(визначенні проби, зважуванні, вилученні штифтів тощо);
   в) обладнати  робочі  місця  оцінників ваговимірювальними
засобами необхідної точності та меж вимірювання,  приладами,
інструментом тощо згідно з вимогами внутрішньої інструкції;
   г) приймати (скуповувати) у населення ювелірні та побутові
вироби незалежно від наявності на них відбитків іменників та
відбитків державних пробірних клейм;
   ґ) приймати (скуповувати) вироби в очищеному від жиру та
бруду вигляді;
   д) приймати (скуповувати) ювелірні та побутові вироби після
пред'явлення документа, що посвідчує особу.
   Забороняється приймати  вироби  безпосередньо у дітей та
підлітків, які не досягли вісімнадцятирічного віку.
   2.3.4. Суб'єкт  господарювання,  що  здійснює  торгівлю
ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів  і
дорогоцінного каміння, прийнятими під заставу, повинен:
   а) дотримуватися вимог п.2.3.1 цих Ліцензійних умов;
   б) приймати  під заставу ювелірні та побутові вироби з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння тільки за наявності
документа, що посвідчує особу, яка передає предмет застави в
забезпечення своїх грошових зобов'язань (далі - заставодатель);
   в) розташувати робочі місця оцінників таким чином,  щоб
забезпечити  присутність  заставодателя при здійсненні оцінки
виробів (визначенні проби, зважуванні, вилученні штифтів тощо);
   г) обладнати робочі  місця  оцінників  ваговимірювальними
засобами  необхідної точності та меж вимірювання, приладами,
інструментом тощо згідно з вимогами внутрішньої інструкції.
   Оцінку виробів здійснювати за вагою і пробою відповідно до
затвердженого прейскуранта цін. Якщо відбиток викликає сумнів, то
з  дозволу заставодателя для визначення проби використовують
хімічні реактиви. У разі відмови заставодателя від опробування
вироби під заставу не приймають;
   ґ) приймати під заставу вироби з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння згідно з переліком:
   ювелірні вироби з дорогоцінних металів зі  вставками  з
дорогоцінного каміння та без вставок;
   монети з дорогоцінних металів та таких, що містять у собі
дорогоцінні метали: старі (дореволюційні та радянські), ювілейні,
пам'ятні та іноземні монети;
   медалі та жетони дореволюційного виготовлення, іноземні, а
також радянські ювілейні та пам'ятні медалі з дорогоцінних металів
і таких, що містять у собі дорогоцінні метали;
   корпуси годинників з дорогоцінних металів вітчизняного та
іноземного виробництва;
   срібні оправи фарфорових та кришталевих виробів;
   вироби із срібла (столові прибори, портсигари, шкатулки,
підсвічники тощо);
   предмети релігійного культу з дорогоцінних металів або таких,
що містять у собі дорогоцінні метали;
   елементи знімних протезів, зубні протези із золота, срібла,
платини, що були у використанні, а також зубні диски;
   інші вироби, які не заборонені для приймання під заставу
чинним законодавством.
 
 Начальник Управління ліцензування видів
 господарської діяльності Департаменту
 реєстрації та ліцензування Державного
 комітету України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              О.В.Єфремов
 
 Начальник Управління контролю за обігом
 дорогоцінних металів і дорогоцінного
 каміння Департаменту зовнішніх економічних
 зв'язків Міністерства фінансів України        В.В.Видолоб
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка