Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металі...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
             ПІДПРИЄМНИЦТВА
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 82/350 від 26.12.2000       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 січня 2001 р.
 vd20001226 vn82/350         за N 24/5215
 
     Про затвердження Ліцензійних умов провадження
    господарської діяльності з виробництва дорогоцінних
   металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
    органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
     з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
      дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
    органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
      торгівлі виробами з дорогоцінних металів і
      дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
    органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
     зі збирання, первинної обробки відходів і брухту
     дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння,
     дорогоцінного каміння органогенного утворення,
          напівдорогоцінного каміння
 
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити:
   Ліцензійні умови  провадження  господарської діяльності з
виробництва дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння (додаються);
   Ліцензійні умови  провадження  господарської діяльності з
виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  дорогоцінного
каміння,  дорогоцінного  каміння  органогенного  утворення,
напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з  дорогоцінних
металів  і  дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння ( z0025-01 );
   Ліцензійні умови  провадження господарської діяльності зі
збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння ( z0026-01 ).
   2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування  Державного  комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва (Єфремов
О.В.), Управлінню контролю за обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння Департаменту зовнішніх економічних зв'язків
Міністерства фінансів України (Видолоб В.В.) у встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   3. Управлінню контролю за обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння Міністерства фінансів України (Видолоб В.В.)
забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
   4. Визнати таким, що втратив чинність,  спільний  наказ
Ліцензійної палати України та Міністерства фінансів України від 3
листопада 1998 року N 99/221 ( z0729-98 ) "Про затвердження
Інструкції  про  умови і правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації виробів
з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
здійснення операцій з металобрухтом дорогоцінних  металів  і
дорогоцінним  камінням  та  контроль  за  їх  дотриманням",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998
року за N 729/3169.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. та Першого заступника Міністра
фінансів України Германчука П.К.
 
 Голова Державного комітету України
 з питань регуляторної політики та
 підприємництва                     О.В.Кужель
 
 Міністр фінансів України               І.О.Мітюков
                        Затверджено
                     Наказ Державного комітету
                     України з питань
                     регуляторної політики та
                     підприємництва і
                     Міністерства фінансів
                     України
                     26.12.2000 N 82/350
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2001 р.
                   за N 24/5215
             Ліцензійні умови
    провадження господарської діяльності з виробництва
     дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
     дорогоцінного каміння органогенного утворення,
          напівдорогоцінного каміння
           1. Загальні положення
   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про державне регулювання видобутку,  виробництва  і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ), "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і встановлюють
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для
провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних
металів  і  дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння
органогенного  утворення,  напівдорогоцінного каміння (далі -
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння).
   1.2. Ліцензійні  умови  є  обов'язковими  для  суб'єктів
господарювання всіх форм власності, які виробляють дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння.
   1.3. У межах діяльності з виробництва дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння здійснюються такі види робіт:
   а) переробка  комплексних  руд,  концентратів  та  інших
напівпродуктів, що містять дорогоцінні метали;
   б) переробка брухту і відходів дорогоцінних  металів  і
сплавів;
   в) переробка твердих і рідких срібловмісних відходів;
   г) афінаж дорогоцінних металів;
   ґ) обробка дорогоцінного каміння, у тому числі огранування
алмазів у діаманти, обробка рекуперованого дорогоцінного каміння.
   1.4. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у
такому значенні:
   виробництво (виготовлення) дорогоцінних металів - діяльність,
пов'язана з вилученням дорогоцінних металів із комплексних руд,
концентратів та інших напівпродуктів, відходів і брухту, що
містять ці метали, та афінаж дорогоцінних металів;
   переробка комплексних  руд,  концентратів  та   інших
напівпродуктів, що містять дорогоцінні метали; переробка брухту і
відходів дорогоцінних металів і сплавів - комплекс підготовчих
пірометалургійних та гідрометалургійних операцій, у тому числі
афінаж для отримання дорогоцінних металів і сплавів;
   афінаж дорогоцінних металів - металургійний процес одержання
дорогоцінних металів високої чистоти шляхом відділення від них
забруднюючих домішок;
   рекуперація дорогоцінного каміння  -  повернення  частини
дорогоцінного каміння для повторного використання;
   обробка дорогоцінного каміння - будь-який технологічний вплив
на камінь, унаслідок якого відбувається зміна його характеристик,
порівнюючи з природним станом, з метою подальшого використання
цього каменя як виробу або складової частини виробу;
   огранення - вид обробки каменя з метою надання йому певної
форми,  утвореної  плоскими багатокутниками (гранями) різного
контуру і розміру;
   пробовідбір - комплекс операцій, пов'язаних з відбором та
підготовкою проби для визначення засміченості, металургійного
виходу та хімічного складу.
   1.5. Органом, що видає ліцензії, є Міністерство фінансів
України.
   1.6. Видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів здійснюються Управлінням контролю за обігом дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння Міністерства фінансів України у
порядку й терміни, визначені Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
   1.7. Ліцензія  на  виробництво  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного  каміння  є документом, що дає право суб'єкту
господарювання на здійснення конкретного виду або всіх видів
робіт, передбачених п.1.3, у разі дотримання ним ліцензійних умов
здійснення цієї діяльності в межах території України.
  2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
   виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
   2.1. Загальноорганізаційні вимоги
   2.1.1. Суб'єкт господарювання при здійсненні діяльності з
виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння повинен
дотримуватися вимог:
   а) Законів України:
   "Про підприємництво" ( 698-12 ),
   "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ),
   "Про державне  регулювання  видобутку,  виробництва  і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ),
   "Про ліцензування  певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 );
   б) постанови Кабінету Міністрів України
   від 15.03.99 N 383   "Питання переробки брухту та
   ( 383-99-п )      відходів, що містять дорогоцінні
               метали";
   в) Державних стандартів України:
   ДСТУ 2250-93      Брухт та відходи дорогоцінних металів
               і сплавів. Терміни та визначення,
   ДСТУ 2964-94      Брухт та відходи дорогоцінних металів
               і сплавів. Загальні технічні умови,
   ДСТУ 2897-94      Брухт та відходи дорогоцінних металів
               і сплавів. Відбір та підготовка проб,
   ДСТУ 2829.0-94     Брухт та відходи дорогоцінних металів
               і сплавів. Загальні вимоги до методів
               аналізу.
   При цьому  в  кожному  випадку  враховується  специфіка
конкретного виду робіт згідно з переліком, зазначеним у п. 1.3 цих
Ліцензійних умов;
   г) інших чинних нормативних актів.
   2.1.2. Суб'єкт   господарювання   повинен   забезпечити
відповідність  матеріально-технічної  бази вимогам нормативних
документів щодо виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, охорони праці та охорони навколишнього середовища від
забруднення.
   2.2. Спеціальні вимоги до виробництва дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння
   2.2.1. Виробництво дорогоцінних металів  і  дорогоцінного
каміння  здійснюється  за  умови  наявності  технічного  та
технологічного регламентів (далі  -  регламент),  розроблених
відповідно до законів та інших нормативних актів, що діють у
сфері, пов'язаній  з  виробництвом  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного каміння, та затверджених наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності.
   Регламент повинен містити вимоги  до  рівня  технології,
комплексу технологічного обладнання, умов ефективної та безпечної
його експлуатації, якості вихідної продукції, комплексного й
раціонального використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, їхнього брухту та відходів, вимоги щодо техніки безпеки й
охорони навколишнього середовища.
   2.2.2. Суб'єкт господарювання повинен:
   а) керуватися у своїй діяльності Інструкцією про порядок
одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів
і  дорогоцінного  каміння,  затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 6 квітня 1998 року N 84 ( z0271-98 ),
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року
за N 271/2711;
   б) розробити  та  затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) схеми руху дорогоцінних металів  і
дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів на виробничих
дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної
сировини,   умов   конкретного  виробництва,  особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції;
   в) розробити  та  затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) норми втрат дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння при здійсненні робіт, передбачених п. 1.3
цих Ліцензійних умов;
   г) забезпечити  схоронність  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного  каміння,  їхнього  брухту  та  відходів  при
використанні,  зберіганні,  використанні  та  транспортуванні
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їхнього брухту та
відходів.
   2.3. Спеціальні вимоги  до  переробки  комплексних  руд,
концентратів та інших напівпродуктів, що містять дорогоцінні
метали; переробки брухту і  відходів  дорогоцінних  металів;
переробки  твердих  і рідких срібловмісних відходів; афінажу
дорогоцінних металів
   Суб'єкт господарської діяльності повинен:
   а) здійснювати обов'язковий відбір проб. Відібрані проби
поділяються  на  основну,  яка  направляється до лабораторії
переробного підприємства для  проведення  аналізу  на  вміст
дорогоцінних  металів,  і  арбітражну,  яка  зберігається на
переробному підприємстві.
   Порядок відбору проб на переробному підприємстві повинен
відповідати ДСТУ 2897-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і
сплавів. Відбір та підготовка проб;
   б) визначати вміст дорогоцінних  металів  в  аналітичній
лабораторії, акредитованій в установленому порядку.
   2.4. Спеціальні вимоги до контролю якості продуктів переробки
та афінажу дорогоцінних металів
   2.4.1. Прилади, устаткування,  апарати,  якими  обладнана
аналітична лабораторія, повинні мати технічні паспорти, а також
підлягати своєчасному технічному обслуговуванню та перевірці.
   2.4.2. Обладнання для контролю якості має  забезпечувати
необхідну точність та інші характеристики для контролю всіх
показників якості продукції, що передбачені нормативно-технічною
документацією.
   2.4.3. Засоби вимірювання, що використовуються для контролю
якості, повинні мати державне повірочне тавро і проходити повірку
в установленому порядку.
   2.5. Спеціальні вимоги до обробки дорогоцінного каміння, у
тому числі огранування алмазів у діаманти, обробки рекуперованого
дорогоцінного каміння
   2.5.1. Рух дорогоцінного каміння у виробництві здійснюється
партіями. Під партією слід розуміти один або декілька дорогоцінних
каменів, скомплектованих в одному паперовому пакеті, на якому
зазначаються необхідні реквізити:  номер  партії,  кількість,
загальна маса партії, середня маса дорогоцінного каменя, заданий
(фактичний) діаметр, технологічний індекс, код напівфабрикату, код
сировини, дата сортування. На пакеті ставляться штамп і підпис
сортувальника або комплектувальника.
   2.5.2. Сортування  та  здача  в  комору  розсортованих
дорогоцінних каменів здійснюються щодо кожної партії окремо.
Невкомплектоване дорогоцінне каміння, яке утворилося в процесі
сортування, пакується в окремий пакет.
   Не допускається змішування дорогоцінного каміння з різних
партій.
 
 Начальник Управління ліцензування видів
 господарської діяльності Департаменту
 реєстрації та ліцензування Державного
 комітету України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              О.В.Єфремов
 
 Начальник Управління контролю за обігом
 дорогоцінних металів і дорогоцінного
 каміння Департаменту зовнішніх
 економічних зв'язків Міністерства
 фінансів України                   В.В.Видолоб
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка