Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо погашення пені

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
 N 17334/7/21-0217 від 27.12.2000
 
            Щодо погашення пені
 
   Відповідно до діючих законодавчих та  нормативно-правових
актів, що регламентують порядок нарахування і сплати акцизного
збору, суми акцизного збору можуть бути сплачені в бюджет до
проведення їх нарахування по особових рахунках платників. У
зв'язку із тим, що в обліку надходжень акцизного збору не ведеться
відокремлений облік зайво сплачених сум та сум, що надійшли:
   - в рахунок погашення податкового векселя, що підтверджує
зобов'язання із сплати суми акцизного збору і видається суб'єктом
підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового;
   - під час придбання марок акцизного збору у разі виробництва
виноградного  вина  з  виноградних  виноматеріалів  (сусла),
виготовлених  відповідно до Порядку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31.03.99 за N 498 ( 498-99-п );
   - на третій робочий день;
   - не пізніше дня одержання готової продукції власниками
(замовниками) готової продукції, що виготовляють на території
України з використанням давальницької сировини тютюнові вироби;
   - щодекадними платежами
   в особових рахунках платників на певний проміжок часу до
проведення нарахування податкового зобов'язання може виникати
тимчасова умовна переплата із акцизного збору (див. додаток).
   Враховуючи зазначене, такі суми тимчасових переплат не можуть
вважатися зайво  сплаченими  сумами  податку  і  не  можуть
спрямовуватися  в  рахунок  погашення пені шляхом піврічного
стягнення  згідно  з  вимогами  Інструкції  про  особливості
застосування Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993
року за N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і
неподаткових платежів"  (  z0169-93  ),  затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 02.11.93 за N 84 ( z0168-93 ),
що зареєстрований в Мін'юсті 15.11.93 за N 169, оскільки за чинним
законодавством сплата цих сум акцизного збору  у  виконання
податкового  зобов'язання  здійснюється  з випередженням його
нарахування у картці особового рахунка платника.
   Звертаємо увагу, що відповідно до Положення про строки сплати
акцизного  збору  і  подання  розрахунків  акцизного  збору,
затвердженого  наказом ГДПІ України  від  25.12.95  за N 99
( z0488-95 ) (із змінами і доповненнями, внесеними наказами ДПА
України від 19 лютого 1997 року та N 42 ( z0076-97 ), від 20
квітня 1999 року за N 217 ( z0284-99 ) переплата підлягає заліку
чи поверненню з бюджету у разі заповнення платником п.3 розділу ІІ
Розрахунку акцизного збору (Додаток N 1) за умови підтвердження
результатами обов'язкової перевірки наявності у платника зайво
внесеного платежу за п.3 розділу ІІ Розрахунку акцизного збору
(Додаток N 3).
 
 Заступник Голови ДПА України              Г.Оперенко
                      Додаток
              до листа ДПА України
              від 27 грудня 2000 р. N 17334/7/21-0217
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |  Назва   | Код БК  |    Термін сплати     |  Термін  |  Період  |На підставі якого
з/п| податків,  |     |термін виникнення переплати) | проведення | наявності |  документа
  |  зборів  |     |               | нарахувань у | тимчасової |  обумовлена
  | (обов'яз-  |     |               |  картках  | переплатиа |  наявність
  |  кових   |     |               |  особових  |      |  переплати
  | платежів, по |     |               |  рахунків  |      |
  | яких виникає |     |               |       |      |
  | тимчасова  |     |               |       |      |
  | переплата)  |     |               |       |      |
---+--------------+----------+-----------------------------+--------------+------------+--------------------
 1 |   2    |  3   |       4        |   5    |   6   |    7
---+--------------+----------+-----------------------------+--------------+------------+--------------------
 1 |Акцизний збір | 14020200 |Під час придбання марок   |щомісячно не |від 105 до |Пункт 20 статті 7
  |з вітчизняних | 14020300 |акцизного збору у термін до |пізніше 15  |135 днів  |Закону України від
  |товарів    |     |90 календарних днів за    |числа місяця, |      |15 вересня 1995
  |       |     |векселем суб'єкти      |наступного за |      |року за N 329/95-ВР
  |       |     |підприємницької діяльності, |звітним    |      |(329/95-ВР) "Про
  |       |     |підприємства, що отримують  |(ваякому   |      |акцизний збір на
  |       |     |спирт етиловий і виробляють |настав строк |      |алкогольні напої
  |       |     |підакцизну продукцію     |оплати    |      |та тютюнові
  |       |     |               |векселя)   |      |вироби", Порядок,
  |       |     |               |       |      |що затверджений
  |       |     |               |       |      |постановою
  |       |     |               |       |      |Кабінету Міністрів
  |       |     |               |       |      |України від
  |       |     |               |       |      |27.02.99 за N 275
  |       |     |               |       |      |(275-99-п) та
  |       |     |               |       |      |наказ Державної
  |       |     |               |       |      |податкової
  |       |     |               |       |      |адміністрації
  |       |     |               |       |      |України від 20
  |       |     |               |       |      |квітня 1999 року
  |       |     |               |       |      |за N 217 (z0284-99)
---+--------------+----------+-----------------------------+--------------+------------+--------------------
 2 |Акцизний збір | 14020300 |суб'єкти підприємницької   |щомісячно не |від 16 днів |Пункт 20 статті 7
  |з вітчизняних |     |діяльності -         |пізніше 15  |і більше  |Закону України від
  |товарів    |     |підприємства-виробники    |числа місяця, |      |15 вересня 1995
  |       |     |готового виноградного вина, |наступного за |      |року за N 329/95-ВР
  |       |     |що виготовляється із     |звітним    |      |(329/95-ВР) "Про
  |       |     |виноградних матеріалів чи  |       |      |акцизний збір на
  |       |     |сусла, вироблених з     |       |      |алкогольні напої
  |       |     |використанням спирту     |       |      |та тютюнові
  |       |     |етилового під час придбання |       |      |вироби", Порядок,
  |       |     |марок акцизного збору    |       |      |що затверджений
  |       |     |               |       |      |постановою
  |       |     |               |       |      |Кабінету Міністрів
  |       |     |               |       |      |України від 31
  |       |     |               |       |      |березня 1999 року
  |       |     |               |       |      |за N 498 (498-99-п)
  |       |     |               |       |      |та наказ Головної
  |       |     |               |       |      |державної податкової
  |       |     |               |       |      |інспекції України
  |       |     |               |       |      |від 25 грудня 1995
  |       |     |               |       |      |року за N 99
  |       |     |               |       |      |(z0488-95) (із
  |       |     |               |       |      |змінами і
  |       |     |               |       |      |доповненнями)
---+--------------+----------+-----------------------------+--------------+------------+--------------------
 3 |Акцизний збір | 14020100 |підприємствами-виробниками, |щомісячно не |віл 16 до 45|Наказ Головної
  |з вітчизняних | 14020200 |що реалізують алкогольні   |пізніше 15  |днів    |державної податкової
  |товарів    | 14020300 |напої з вмістом спирту    |числа місяця, |      |інспекції України
  |       | 14020400 |етилового від 1,2 до 8,5   |наступного за |      |від 25 грудня 1995
  |       |     |відсотка об'ємних одиниць та |звітним    |      |року за N 99
  |       |     |винопродукцію, виготовлену  |       |      |(z0488-95) (із
  |       |     |без використання спирту   |       |      |змінами і
  |       |     |етилового, спирт етиловий,  |       |      |доповненнями,
  |       |     |пиво, - на третій робочий  |       |      |внесеними наказами
  |       |     |день після здійснення обороту|       |      |Державної податкової
  |       |     |з реалізації         |       |      |адміністрації
  |       |     |               |       |      |України від 19
  |       |     |               |       |      |лютого 1997 року
  |       |     |               |       |      |за N 42 (z0076-97),
  |       |     |               |       |      |від 20 квітня 1999
  |       |     |               |       |      |року за N 217
  |       |     |               |       |      |(z0284-99)
---+--------------+----------+-----------------------------+--------------+------------+--------------------
 4 |Акцизний збір | 14020400 |власники (замовники) готової |щомісячно не |від 16 до 45|Наказ Головної
  |з вітчизняних | 14020700 |продукції, що виготовляють на|пізніше 15  |днів    |державної податкової
  |товарів    |     |території України з     |числа місяця, |      |інспекції України
  |       |     |використанням давальницької |наступного за |      |від 25 грудня 1995
  |       |     |сировини тютюнові вироби - не|звітним    |      |року за N 99
  |       |     |пізніше дня одержання готової|       |      |(z0488-95) (із
  |       |     |продукції          |       |      |змінами і
  |       |     |               |       |      |доповненнями,
  |       |     |               |       |      |внесеними наказами
  |       |     |               |       |      |Державної податкової
  |       |     |               |       |      |адміністрації
  |       |     |               |       |      |України від 19
  |       |     |               |       |      |лютого 1997 року
  |       |     |               |       |      |за N 42 (z0076-97),
  |       |     |               |       |      |від 20 квітня 1999
  |       |     |               |       |      |року за N 217
  |       |     |               |       |      |(z0284-99)
---+--------------+----------+-----------------------------+--------------+------------+--------------------
 5 |Акцизний збір | 14020800 |підприємствами, крім     |щомісячно не |від 10 до 30|Наказ Головної
  |з вітчизняних | 14020900 |зазначених вище, у яких   |пізніше 15  |днів    |державної податкової
  |товарів    | 14021100 |середньомісячні суми     |числа місяця, |      |інспекції України
  |       | 14021700 |акцизного збору за минулий  |наступного за |      |від 25 грудня 1995
  |       | 14021800 |рік складали понад 25    |звітним    |      |року за N 99
  |       |     |(двадцять п'ять) тис. грн., -|       |      |(z0488-95) (із
  |       |     |щодекадно 15, 25 числа    |       |      |змінами і
  |       |     |поточного місяця, 5 числа  |       |      |доповненнями,
  |       |     |наступного за звітним місяця,|       |      |внесеними наказами
  |       |     |виходячи з фактичного    |       |      |Державної податкової
  |       |     |оподатковуваного обороту за |       |      |адміністрації
  |       |     |відповідну декаду      |       |      |України від 19
  |       |     |               |       |      |лютого 1997 року
  |       |     |               |       |      |за N 42 (z0076-97),
  |       |     |               |       |      |від 20 квітня 1999
  |       |     |               |       |      |року за N 217
  |       |     |               |       |      |(z0284-99)
---+--------------+----------+-----------------------------+--------------+------------+--------------------
 6 |Акцизний збір | 14020800 |підприємствами, крім     |щомісячно не |      |Наказ Головної
  |з вітчизняних | 14020900 |зазначених вище, у яких   |пізніше 15  |      |державної податкової
  |товарів    | 14021100 |середньомісячні суми     |числі місяця, |      |інспекції України
  |       | 14020700 |акцизного збору за минулий  |наступного за |      |від 25 грудня 1995
  |       |     |рік складали до 25 (двадцяти |звітним    |      |року за N 99
  |       |     |п'яти) тис. грн. включно, а |       |      |(z0488-95) (із
  |       |     |також особами, які займаються|       |      |змінами і
  |       |     |підприємницькою діяльністю  |       |      |доповненнями,
  |       |     |без створення юридичної особи|       |      |внесеними наказами
  |       |     |і мають постійне місце    |       |      |Державної податкової
  |       |     |проживання на території   |       |      |адміністрації
  |       |     |України, - щомісячно не   |       |      |України від 19
  |       |     |пізніше 15 числа наступного |       |      |лютого 1997 року
  |       |     |за звітним місяця з     |       |      |за N 42 (z0076-97),
  |       |     |фактичного оподатковуваного |       |      |від 20 квітня 1999
  |       |     |обороту за минулий місяць. У |       |      |року за N 217
  |       |     |такий же строк сплачується до|       |      |(z0284-99)
  |       |     |бюджету різниця між сумами  |       |      |
  |       |     |акцизного збору, нарахованими|       |      |
  |       |     |за місячним розрахунком, і  |       |      |
  |       |     |сумами акцизного збору,   |       |      |
  |       |     |сплаченими декадними     |       |      |
  |       |     |платежами, а також -     |       |      |
  |       |     |платежами, сплаченими згідно |       |      |
  |       |     |з підпунктами "а" і "в"   |       |      |
  |       |     |пункту 1 Положення;     |       |      |
  |       |     |підприємствами-виробниками, |       |      |
  |       |     |що реалізують тютюнові    |       |      |
  |       |     |вироби, - щомісячно, до 16  |       |      |
  |       |     |числа наступного за звітним |       |      |
  |       |     |місяця, виходячи з фактичного|       |      |
  |       |     |обсягу реалізації тютюнових |       |      |
  |       |     |виробів за минулий місяць  |       |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "Налоговый, банковский, таможенный Консультант", N 5, 30.01.2001
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка