Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо тлумачення норм Закону "Про електроенергетику"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 05-31-13/2885 від 27.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001227 vn05-31-13/2885
                   Вищий арбітражний суд України
 
 
 
   Вищим арбітражним судом України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) у 1998 році було
видано лист N 01-8/73 ( v8_73800-98 ) "Про Закон України "Про
електроенергетику".
   Однак у цьому листі обійдено питання діяльності оптового
ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ), у зв'язку з чим
між арбітражними судами та деякими державними органами відсутня
єдність в тлумаченні норм Закону, які стосуються функціонування
ОРЕ і правової природи самого договору оптового ринку електричної
енергії України (далі - Договір).
   1. Щодо функціонування ОРЕ.
   Статтею  15  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ) передбачено, що купівля та продаж всієї виробленої
електроенергії здійснюється на оптовому ринку електричної енергії
України, який створюється на підставі договору.
   Таким договором  є  Договір  між членами оптового ринку
електричної енергії України ( n0001227-96 ), який підписано всіма
учасниками ОРЕ 15.11.96 р.
   Сторонами цього Договору відповідно до ст. 15 Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) є виробники, постачальники,
передавачі електроенергії тощо.
   Договором передбачено, що всі кошти за отриману з оптового
ринку електричної енергії України електроенергію направляються на
кліринговий рахунок (основний банківський рахунок оптового ринку
електроенергії, через який здійснюються всі платежі на оптовому
ринку електроенергії), з якого розподіляються відповідно до умов
цього Договору.
   Договір є багатостороннім і має особливості, які не дають
підстав для віднесення його до суто господарського договору, а
саме:
   Договір приймається на загальних зборах учасників ОРЕ;
   зміни і доповнення до Договору приймаються на загальних
зборах відповідно до процедури, передбаченої самим Договором;
   Договір підписується учасниками без застережень;
   Договір погоджується органами центральної виконавчої влади
(НКРЕ, Мінпаливенерго, Антимонопольним комітетом України).
   Таким чином, Договір, крім ознак господарського договору, має
ознаки і договору про спільну діяльність. Слід відзначити також,
що всі учасники ОРЕ здійснюють свою діяльність в межах об'єднаної
енергетичної системи України, тому порушення умов Договору одним з
учасників впливає на всю роботу об'єднаної енергетичної системи.
   У зв'язку з необхідністю державного регулювання діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності на ОРЕ, Указом Президента
України було утворено регулюючий орган - Національну комісію
регулювання  електроенергетики України, якій, зокрема, надані
повноваження щодо участі у формуванні та забезпеченні реалізації
єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування оптового
ринку електричної енергії України, а також участі у регулюванні
платіжно - розрахункових відносин оптового ринку електроенергії
України.
   Відповідно до наданих повноважень, Національною комісією
регулювання електроенергетики України постановою від 13.06.96 р.
N 15/1 ( z0433-96 ) затверджено та зареєстровано в Мінюсті Умови
та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання
електроенергії за регульованим тарифом, однією з умов яких є
закупівля  електроенергії  на  оптовому  ринку електроенергії
відповідно до умов його діяльності (п.2.7 ліцензійних умов),
зокрема, і дотримання порядку розрахунків, встановленому на ОРЕ, а
також дотримання законодавства України (п.3.4 ліцензійних умов).
   Отже, однією з ліцензійних умов є виконання умов Договору та
нормативно-правових актів з питань ОРЕ, а порушення порядку
розрахунків, передбаченого Договором, є порушенням ліцензійних
умов і Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), за що
НКРЕ відповідно до ст. 24 цього Закону застосовує санкції, в тому
числі і штраф.
   Однак, при розгляді справ щодо законності накладення штрафу
на енергопостачальників за порушення порядку розрахунків на ОРЕ, а
саме неперахування коштів, отриманих від споживачів за спожиту
електроенергію на ОРЕ, Вищий арбітражний суд прийшов до висновку,
що Договір є цивільно-правовою угодою і НКРЕ не має права
втручатись  у  господарську  діяльність учасників ОРЕ шляхом
адміністративного регулювання (справи NN 3/53, 3/54, 3/55). Вищим
арбітражним судом при винесенні рішення не було враховано, що крім
цивільно-правових обмежень, передбачених умовами Договору, до
суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють на оптовому
ринку  електричної енергії України, застосовуються обмеження,
пов'язані з ліцензуванням їх діяльності, тобто для них встановлені
певні умови та правила провадження цієї діяльності.
   На нашу думку, це питання повинно тлумачитись таким чином:
заборгованість, яка склалась у енергопостачальних організацій, має
стягуватись у встановленому порядку ДП "Енергоринок" відповідно до
умов двосторонніх договорів, а контроль за порядком розрахунків на
ОРЕ,  передбачений Договором, має здійснювати НКРЕ як орган
регулювання  в  електроенергетиці  і  у разі його порушення
застосовувати передбачені законодавством санкції, тим більше, що
статтею  24 Закону України "Про електроенергетику" (в новій
редакції) встановлено, що у разі порушення енергопостачальником,
зокрема, зобов'язання щодо проведення розрахунків за закуплену
електроенергію, НКРЕ застосовує до нього санкції.
   2. Щодо алгоритму ОРЕ.
   Після прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про електроенергетику" ( 1821-14 ) виникло питання щодо
тлумачення порядку застосування алгоритму ОРЕ.
   Існує думка,  що  частиною  третьою  статті 15-1 Закону
встановлено лише виключний перелік рахунків, на які  можуть
перераховуватись   кошти   з   розподільчого   рахунку
енергопостачальника, а не встановлено конкретні обсяги та напрями
розподілу коштів між цими рахунками. Крім того, цією ж частиною
визначено загальний принцип перерахування коштів з розподільчого
рахунку "згідно з алгоритмом ОРЕ", який в свою чергу, відповідно
до статті 1 Закону, встановлюється НКРЕ. Оскільки НКРЕ є органом
центральної виконавчої влади, вона керується актами Кабінету
Міністрів України, в тому числі і при встановленні алгоритму.
   Крім того, спори про встановлення алгоритму не можуть бути
підвідомчі арбітражному суду, оскільки:
   для розгляду питань стосовно алгоритму необхідні спеціальні
знання;
   статтею 1   Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ) встановлення алгоритму віднесено до компетенції
спеціально створеного державного органу - НКРЕ;
   згідно  з  вимогами  законодавства  алгоритм  не  може
встановлюватись за домовленістю сторін.
   З метою однакового і правильного вирішення спорів, пов'язаних
з функціонуванням Оптового ринку електричної енергії України та
тлумачення повноважень НКРЕ з цих питань, просимо відповідно до
Закону України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ) дати роз'яснення
з  питань  практики   застосування   законодавства   про
електроенергетику.
 
 Голова Комісії                     О.Гридасов
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка