Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про обласний бюджет на 2001 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тринадцята сесія III скликання

РІШЕННЯ

від 28.12.2000 р. N 285

Про обласний бюджет на 2001 рік

Додатково див. рішення
 Закарпатської обласної ради народних депутатів
 від 12 квітня 2001 року N 301,
 від 12 квітня 2001 року N 325,
 від 10 жовтня 2001 року N 328,
 від 21 грудня 2001 року N 361

Обласна рада вирішила:

1. Установити доходи обласного бюджету на 2001 рік у сумі 345867,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 278820,8 тис. грн., по спеціальному - 67046,7 тис. грн. згідно з додатком 1.

До спеціального фонду обласного бюджету у 2001 році зараховуються: власні надходження бюджетних установ, частина податку на прибуток для будівництва житла для військовослужбовців, збір за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що належить обласному бюджету, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів, субвенція з Державного бюджету на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг.

2. Затвердити видатки обласного бюджету на 2001 рік у сумі 345867,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 278820,8 тис. грн. та спеціального фонду - у сумі 67046,7 тис. грн. за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

3. Затвердити на 2001 рік показники взаємовідносин обласного бюджету з бюджетами районів і міст згідно з додатком 4 до цього рішення, у тому числі:

- нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів;

- дотацію райміськбюджетам у сумі 126688,7 тис. грн.;

- норматив щоденного перерахування дотації до бюджетів районів і міст;

- субвенцію по спеціальному фонду бюджету на виплату пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг у сумі 45699,2 тис. грн.

4. У зв'язку з тим, що асигнування на погашення заборгованості із соціальних виплат мають затверджуватись головним розпорядникам за окремим кодом бюджетної класифікації, але остаточна сума заборгованості буде визначена після складання річної звітності бюджетних установ, Головному фінансовому управлінню уточнений розподіл видатків між головними розпорядниками коштів подати на затвердження після складання річного звіту.

5. Затвердити розподіл коштів, передбачених у спеціальному фонді обласного бюджету на фінансування житлового будівництва для військовослужбовців, учасників бойових дій відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", згідно з додатком 5.

6. Відповідно до статті 50 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" визначення розрахункового обсягу доходів і видатків місцевих бюджетів здійснено на основі формульного підходу за єдиними нормативами видатків у розрахунку на душу населення, на учня (у галузі освіти), на отримувача послуг (у галузі соціального захисту), на площу житлового фонду, вулиць. При цьому надано право до 10 відсотків розрахункового обсягу зведеного бюджету району (міста) не розподіляти між галузями і бюджетами.

Заборонити районним та міським радам при формуванні та затвердженні місцевих бюджетів збільшувати загальний обсяг закріплених і власних податків та зборів, визначених у додатку 4.

7. Взяти до відома, що:

- зарахування до місцевих бюджетів загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених статтею 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", здійснюється відповідно до діючого податкового та бюджетного законодавства (крім прибуткового податку з громадян);

- відповідно до статті 38 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" у доходах і видатках загального фонду місцевих бюджетів передбачено надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення (комунальна власність), які мають спрямовуватись у першу чергу на фінансування капітальних видатків бюджету;

- відповідно до статті 48 Закону місцевим органам самоврядування при затвердженні бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускати простроченої заборгованості. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2001 рік;

- статтею 57 Закону встановлено, що керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетної установи у кошторисі доходів і видатків;

- статтею 58 Закону встановлено, що на кошти, передбачені у місцевих бюджетах по галузі "Місцевий автомобільний транспорт" на відшкодування автотранспортним організаціям витрат, пов'язаних з перевезенням пільгових категорій населення, місцеві органи самоврядування можуть приймати рішення про здійснення грошових виплат пільговим категоріям населення замість відшкодування автотранспортним підприємствам.

8. При затвердженні і розмежуванні місцевими радами видатків бюджету на 2001 рік керуватися додатком 5 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".

Районним радам, райдержадміністраціям та міськвиконкомам при складанні і затвердженні відповідних бюджетів на 2001 рік врахувати, що асигнування на утримання інтернатних закладів освіти (В. Березнянська санаторна школа-інтернат, Часлівецька допоміжна школа-інтернат для дітей-сиріт та Чертежська допоміжна школа-інтернат для дітей з вадами розумового розвитку Ужгородського району), закладів соціального забезпечення (Мукачівський дитячий будинок-інтернат, Мукачівський психоневрологічний будинок-інтернат та Мукачівський психоневрологічний будинок-інтернат N 1), навчальних закладів охорони здоров'я (Берегівське, Міжгірське, Хустське медучилища), закладів культури (Мукачівський російський драматичний театр) з 1 січня 2001 року передбачені у обласному бюджеті. Керівникам перелічених вище закладів (установ) забезпечити в установленому порядку передачу майна установ до обласної комунальної власності.

Видатки на утримання Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права на 2001 рік делеговані бюджету міста Ужгорода і враховані у обсязі розрахункових показників міського бюджету.

9. Районним радам, державним адміністраціям та міськвиконкомам при затвердженні відповідних бюджетів врахувати, що установи і заходи по галузі "Сільське господарство" у 2001 році будуть фінансуватися з Державного бюджету.

10. Затвердити такий перелік захищених статей загального фонду обласного бюджету на 2001 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

медикаменти та перев'язувальні матеріали;

продукти харчування;

виплата відсотків (доходу) за зобов'язаннями;

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях з обласного бюджету проводиться у першочерговому порядку пропорційно по розпорядниках коштів.

11. Установити, що розпорядники коштів обласного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів тільки у межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2001 рік.

12. На підставі статті 18 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" дозволити Головному фінансовому управлінню у виняткових випадках за обгрунтованими поданнями головних розпорядників коштів здійснювати перерозподіл їх бюджетних призначень по загальному фонду у межах їх загального обсягу за погодженням із комісією обласної ради з питань бюджету.

13. Рекомендувати державним адміністраціям, районним та міським радам при затвердженні відповідних бюджетів передбачити кошти на фінансову підтримку малого підприємництва відповідно до п. 3 Указу Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" у обсязі 0,5 відсотка видатків бюджету та кошти на фінансування громадських робіт.

14. Установити, що із загальної суми фонду непередбачених видатків обласного бюджету 650,0 тис. грн. спрямовується на видатки, пов'язані з попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій.

15. Обласній державній адміністрації вишукати в обласному бюджеті 350 тис. грн. для надання пільгових позик для оплати за навчання здібних дітей з малозабезпечених сімей у вищих навчальних закладах області. Розробити та затвердити положення про порядок надання зазначених позик.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету.

 

Голова ради 

І. В. Іванчо 

 

Додаток 1
до рішення Закарпатської обласної ради
від 28 грудня 2000 р. N 285 

ДОХОДИ
обласного бюджету на 2001 рік

(тис. грн.)

Код 

Найменування доходів 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

10000000 

Податкові надходження 

7181,3 

14251,0 

21432,3 

11000000 

1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

6451,6 

1207,0 

7658,6 

11010000 

Прибутковий податок з громадян (без фіксованого податку) 

6451,6 

  

6451,6 

11010400 

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності 

  

  

  

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

  

1207,0 

1207,0 

11020200 

Податок на прибуток підприємств комунальної власності 

  

  

  

11021200 

Відрахування від податку на прибуток для будівництва житла для військовослужбовців 

  

1207,0 

1207,0 

12020000 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 

  

12824,0 

12824,0 

13000000 

3. Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

  

  

  

13010000 

Плата за використання лісових ресурсів 

  

  

  

13020000 

Плата за спеціальне користування водними ресурсами 

  

  

  

13030000 

Плата за користування надрами 

  

  

  

13050000 

Плата за землю 

  

  

  

14000000 

4. Внутрішні податки на товари та послуги 

49,7 

220,0 

269,7 

14020000 

Акцизний збір 

  

  

  

14060100 

Податок на промисел 

  

  

  

14060200 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів, плата за ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами 

15,9 

  

15,9 

14060300 

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

33,8 

  

33,8 

14061100 

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами  

  

  

  

14070000 

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 

  

220,0 

220,0 

16000000 

5. Інші податки 

680,0 

  

680,0 

16010000 

Місцеві податки і збори 

  

  

  

16030100 

Штрафи та санкції сплачені за порушення податк. законодавс. 

680,0 

  

680,0 

16050000 

Єдиний податок на підприємницьку діяльність 

  

  

  

  

Неподаткові надходження 

280,3 

3599,4 

3879,7 

21000000 

1. Доходи від власності та підприємницької діяльності 

40,5 

  

40,5 

21040000 

Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами 

0,5 

  

0,5 

21050200 

Надходження дивідендів від участі у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності 

40,0 

  

40,0 

21070000 

Надходження коштів від приватизації державного майна 

  

  

  

22000000 

2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

204,0 

  

204,0 

22020000 

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах 

  

  

  

22080000 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств 

204,0 

  

204,0 

22090000 

Державне мито 

  

  

  

23000000 

3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

0,3 

  

0,3 

23030000 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

0,3 

  

0,3 

24000000 

4. Інші неподаткові надходження 

35,5 

3599,4 

3634,9 

24030000 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позивної давності 

  

  

  

24060000 

Інші надходження 

35,5 

  

35,5 

24060300 

Інші надходження 

35,5 

  

35,5 

24080000 

Надходження сум перевищення фактичного фонду над розр. 

  

  

  

24120000 

Власні надходження бюджетних установ і організацій 

  

3599,4 

3599,4 

500000 

Державні цільові фонди 

  

507,9 

507,9 

50080000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

  

507,9 

507,9 

  

Разом доходів: 

7461,6 

18358,3 

25819,9 

  

Дотація з Державного бюджету 

241359,2 

  

241359,2 

  

Субвенція на ліквідацію наслідків стихійного лиха 

30000,0 

  

30000,0 

  

Субвенція на фінансування пільг і субсидій населенню 

  

48688,4 

48688,4 

  

Всього доходів: 

278820,8 

67046,7 

345867,5 

 

Заступник голови ради 

Е. Е. Нусер 

 

Додаток 2
до рішення Закарпатської обласної ради
від 28 грудня 2000 р. N 285 

РОЗПОДІЛ
видатків обласного бюджету на 2001 рік за функціональною структурою

(тис. грн.)

  

  

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

010000 

Державне управління 

897,7 

  

897,7 

060000 

Правоохоронні органи 

5727,0 

30,0 

5757,0 

070000 

Освіта 

24445,8 

888,8 

25334,6 

080000 

Охорона здоров'я 

36288,2 

1225,0 

37513,2 

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

16521,9 

3495,2 

20017,1 

090201 

Установка телефонів учасникам ВВв 

58,7 

  

58,7 

090203 

Пільги ветеранам та інвалідам війни 

1450,0 

275,9 

1725,9 

090401 

Адресна соціальна допомога малозабепеч. 

5380,9 

  

5380,9 

090403 

Виплата компенсації реабілітованим 

10,3 

  

10,3 

090405 

Видатки на виплату субсидій населенню 

  

2713,3 

2713,3 

090412 

Допомога по догляду за інвалідом I - II гр. 

22,9 

  

22,9 

090413 

Інші видатки 

2001,2 

  

2001,2 

090601 

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів 

2703,6 

201,0 

2904,6 

090700 

Притулки для неповнолітніх 

280,0 

100,0 

380,0 

090901 

Будинки-інтернати для престарілих і інвалідів 

3871,6 

205,0 

4076,6 

091100 

Молодіжні програми 

307,6 

  

307,6 

091210 

Служба технагляду за будівництвом 

5,7 

  

5,7 

091212 

Центри по нарахуванню пенсій 

429,4 

  

429,4 

100000 

Житлово-комунальне господарство 

6442,3 

  

6442,3 

110000 

Культура і мистецтво 

4972,4 

56,5 

5028,9 

120000 

Засоби масової інформації 

455,1 

  

455,1 

130000 

Фізична культура та спорт 

1818,2 

4,0 

1822,2 

150000 

Будівництво 

6996,3 

1207,0 

8203,3 

150101 

Капітальні вкладення  

6576,3 

  

6576,3 

150107 

Будівництво та придбання житла для військовослужбовців  

  

1207,0 

1207,0 

150112 

Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким громадянам на житло 

420,0 

  

420,0 

160000 

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство 

260,0 

  

260,0 

  

Управління сільського господарства 

150,0 

  

150,0 

  

Держтехнагляд 

40,0 

  

40,0 

160600 

Лісове господарство 

70,0 

  

70,0 

170000 

Транспорт, шляхове господарство

  

13044,0 

13044,0 

170703 

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування  

  

13044,0 

13044,0 

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

10450,0 

  

10450,0 

180401 

Платежі по кредитних угодах 

10450,0 

  

10450,0 

210000 

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій 

30299,0 

  

30299,0 

210105 

Видатки на попередження та ліквідацію наслідків стихійного лиха 

30000,0 

  

30000,0 

210110 

Рятувальна станція 

299,0 

  

299,0 

240600 

Фонд охорони навколишнього природного середовища 

  

507,9 

507,9 

250000 

Видатки, не віднесені до основних груп 

4238,2 

889,1 

5127,3 

250102 

Фонд непередбачених видатків 

1300,0 

  

1300,0 

250402 

Погашення боргу із соцвиплат 

1929,3 

  

1929,3 

250404 

Інші видатки, всього 

1008,9 

889,1 

1898,0 

  

Разом видатків: 

149812,1 

21347,5 

171159,6 

250303 

Дотації що передаються до низових бюджетів 

126688,7 

  

126688,7 

250300 

Субвенції 

2320,0 

45699,2 

48019,2 

  

Всього видатків: 

278820,8 

67046,7 

345867,5 

 

Заступник голови ради 

Е. Е. Нусер 

 

Додаток 3
до рішення Закарпатської обласної ради
від 28 грудня 2000 р. N 285 

РОЗПОДІЛ
видатків обласного бюджету на 2001 рік за головними розпорядниками коштів

(тис. грн.)

 

  

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

Разом видатків по загальному фонду 

у тому числі: 

Разом видатків по спеціальному фонду 

у тому числі:

Поточні (код 1000) 

з них: 

Капітальні (код 2000) 

Поточні (код 1000) 

з них: 

Капітальні (код 2000) 

оплата праці (код 1110) 

енергоносії (код 1160) 

оплата праці (код 1110) 

енергоносії (код 1160) 

  

  

  

10 

  

Обласна рада 

900,7 

850,7 

207,2 

25,8 

50,0 

  

  

  

  

  

900,7 

010205 

Органи місцевого самоврядування 

897,7 

847,7 

205,0 

25,8 

50,0 

  

  

  

  

  

897,7 

250404 

Комісія з поновл. прав реабілітованих 

3,0 

3,0 

2,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,0 

060102 

Управління МВС - на утримання окремих структурних підрозділів 

2762,0 

2762,0 

2638,0 

  

  

  

  

  

  

  

2762,0 

  

Дорожньо-патрульна служба ДАІ УМВС 

926,0 

926,0 

865,0 

20,0 

  

  

  

  

  

  

926,0 

060103 

- асигнування на поточний рік 

900,0 

900,0 

839,0 

20,0 

  

  

  

  

  

  

900,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

26,0 

26,0 

26,0 

  

  

  

  

  

  

  

26,0 

  

Приймальник-розподільник для неповнолітніх УМВС 

93,0 

93,0 

68,8 

6,0 

  

  

  

  

  

  

93,0 

060106 

- асигнування на поточний рік 

90,0 

90,0 

66,0 

6,0 

  

  

  

  

  

  

90,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

3,0 

3,0 

2,8 

  

  

  

  

  

  

  

3,0 

  

Спецприймальник-розподільник УМВС для бездомних 

96,8 

96,8 

65,8 

13,0 

  

  

  

  

  

  

96,8 

060107 

- асигнування на поточний рік 

93,0 

93,0 

63,2 

13,0 

  

  

  

  

  

  

93,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

3,8 

3,8 

2,6 

  

  

  

  

  

  

  

3,8 

060601 

Служба безпеки України 

50,0 

50,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

50,0 

  

Відділ пожежної охорони УМВС 

1477,0 

1477,0 

950,0 

50,0 

  

  

  

  

  

  

1477,0 

060702 

- асигнування на поточний рік 

1412,0 

1412,0 

900,0 

50,0 

  

  

  

  

  

  

1412,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

65,0 

65,0 

50,0 

  

  

  

  

  

  

  

65,0 

061002 

Спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця УМВС 

200,0 

200,0 

110,0 

19,0 

  

30,0 

30,0 

  

  

  

230,0 

  

Адресно-довідкове бюро УМВС 

37,3 

37,3 

26,8 

  

  

  

  

  

  

  

37,3 

061003 

- асигнування на поточний рік 

35,0 

35,0 

25,0 

  

  

  

  

  

  

  

35.0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

2,3 

2,3 

1,8 

  

  

  

  

  

  

  

2,3 

  

Управління освіти 

23568,6 

14139,5 

5198,5 

1116,7 

9429,1 

288,8 

267,5 

13,7 

11,0 

17,3 

23857,4 

070000 

в т. ч. по КФК 070000 

22725,8 

13296,7 

4762,2 

1116,7 

9429,1 

284,8 

267,5 

13,7 

11,0 

17,3 

23010,6 

070200 

Загальноосвітні школи 

9247,6 

584,0 

164,7 

74,0 

8663,6 

0,4 

0,4 

  

  

  

9248,0 

070300 

Школи-інтернати 

8922,0 

8407,8 

3269,6 

807,4 

514,2 

38,2 

35,9 

9,3 

  

2,3 

8960,2 

070301 

- В. Березнянська школа-інтернат 

685,9 

685,9 

321,5 

6,4 

  

  

  

  

  

  

685,9 

070302 

- Перечинська школа-інтернат 

1491,2 

1428,5 

407,7 

172,0 

62,7 

2,9 

2,9 

1,2 

  

  

1494,1 

070303 

- дитячі будинки (Бенянський, Виноградівський, Чинадіївський, Чопський) 

2024,1 

1938,7 

633,9 

218,4 

85,4 

9,0 

9,0 

  

  

  

2033,1 

070304 

- спецшколи-інтернати (Мукачівська, Березнянська, Імстичівська, Ракошино-Домбоківська, Солотвинська, Чертежська, Часлівецька, Хустська) 

4720,8 

4354,7 

1906,5 

410,6 

366,1 

26,3 

24,0 

8,1 

  

2,3 

4747,1 

070401 

Позашкільні установи 

918,8 

866,5 

276,4 

91,6 

52,3 

141,9 

126,9 

2,4 

  

15,0 

1060,7 

070600 

Вищі учбові заклади 

1467,4 

1359,7 

634,9 

82,4 

107,7 

41,0 

41,0 

2,0 

11,0 

  

1508,4 

070601 

- вищі учбові заклади I - II рівня акредитації - стипендії (Мукач. педуч.) 

1431,8 

1324,1 

634,9 

82,4 

107,7 

41,0 

41,0 

2,0 

11,0 

  

1472,8 

070602 

- вищі учбові заклади III - IV рівня акредитації 

35,6 

35,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

35,6 

070701 

Інститут методики навчання і виховання 

651,0 

617,7 

345,8 

61,3 

33,3 

63,3 

63,3 

  

  

  

714,3 

070800 

Інші заходи та заклади освіти 

1519,0 

1461,0 

70,8 

  

58,0 

  

  

  

  

  

1519,0 

070802 

- методцентр і методробота 

1410,2 

1360,2 

22,6 

  

50,0 

  

  

  

  

  

1410,2 

070803 

- відділ служби технагляду 

41,0 

36,0 

14,5 

  

5,0 

  

  

  

  

  

41,0 

070806 

- медико-педагогічна консультаційна комісія 

67,8 

64,8 

33,7 

  

3,0 

  

  

  

  

  

67,8 

250402 

Погашення боргу із соцвиплат по КФК 07 

481,3 

481,3 

340,0 

  

  

  

  

  

  

  

481,3 

  

Спортивна школа управління освіти 

361,5 

361,5 

96,3 

  

  

4,0 

  

  

  

  

365,5 

130107 

- асигнування на поточний рік 

354,5 

354,5 

91,3 

10,0 

  

4,0 

4,0 

  

  

  

358,5 

250402 

- погаш. боргу із соцвипл. по спортшк. 

7,0 

7,0 

5,0 

  

  

  

  

  

  

  

7,0 

070701 

Фінансування витрат, пов'язаних з технічним забезпеченням бюджетного обліку  

80,0 

80,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

80,0 

070701 

Центр підвищення кваліфікації держслужбовців 

80,0 

80,0 

40,0 

  

  

  

  

  

  

  

80,0 

  

Управління охорони здоров'я - всього 

35184,6 

28763,6 

10038,3 

2443,4 

6421,0 

1504,0 

1326,6 

357,9 

137,6 

177,4 

36688,6 

250402 

в т. ч. погашення заборгованості із соцвиплат 

1083,6 

1083,6 

788,0 

  

  

  

  

  

  

  

1083,6 

080000 

в т. ч. по КФК 080000 

33441,0 

27036,0 

8920,9 

2423,7 

6405,0 

925,0 

825,0 

138,0 

62,1 

100,0 

34366,0 

080100 

Лікарні 

10269,8 

9289,8 

3585,9 

982,2 

980,0 

165,0 

145,0 

20,0 

17,0 

20,0 

10434,8 

080200 

Спеціалізовані медичні заклади 

14791,1 

13551,1 

4480,5 

1383,4 

1240,0 

430,0 

370,0 

28,0 

14,0 

60,0 

15221,1 

080201 

- диспансери 

10120,5 

9295,5 

3046,5 

836,4 

825,0 

300,0 

250,0 

25,0 

14,0 

50,0 

10420,5 

080204 

- санаторії для хворих туберкульозом 

1468,7 

1353,7 

400,0 

162,3 

115,0 

35,0 

35,0 

3,0 

  

  

1503,7 

080205 

- санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) (Вузлове, Малятко) 

684,7 

634,7 

231,0 

89,6 

50,0 

20,0 

20,0 

  

  

  

704,7 

080207 

- будинки дитини (Свалява) 

1599,5 

1379,5 

560,0 

226,5 

220,0 

50,0 

40,0 

  

  

10,0 

1649,5 

080208 

- станція переливання крові 

917,7 

887,7 

243,0 

68,6 

30,0 

25,0 

25,0 

  

  

  

942,7 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

574,9 

519,9 

277,5 

33,4 

55,0 

330,0 

310,0 

90,0 

31,1 

20,0 

904,9 

081000 

Інші заклади в галузі охорони здоров'я 

7805,2 

3675,2 

577,0 

24,7 

4130,0 

  

  

  

  

  

7805,2 

250402 

На погашення боргу із соцвиплат по охороні здоров'я 

1048,9 

1048,9 

762,9 

  

  

  

  

  

  

  

1048,9 

  

Вищі учбові заклади I - II рівня акредитації (медичні училища) - разом 

526,9 

526,9 

280,6 

11,2 

  

574,0 

496,6 

219,9 

75,5 

77,4 

1100,9 

070601 

- вищі учбові заклади I - II рівня акредитації (медичні училища) 

500,0 

500,0 

261,3 

11,2 

  

574,0 

496,6 

219,9 

75,5 

77,4 

1074,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат по училищах 

26,9 

26,9 

19,3 

  

  

  

  

  

  

  

26,9 

  

Курси підвищ кваліфікації прац. охорони здоров'я 

63,8 

57,3 

36,6 

  

6,5 

  

  

  

  

  

63,8 

070701 

- асигнування на поточний рік 

60,0 

53,5 

33,8 

  

6,5 

  

  

  

  

  

60,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

3,8 

3,8 

2,8 

  

  

  

  

  

  

  

3,8 

  

Медбібліотека 

104,0 

94,5 

37,3 

  

9,5 

5,0 

5,0 

  

  

  

109,0 

110201 

- асигнування на поточний рік 

100,0 

90,5 

34,3 

8,5 

9,5 

5,0 

5,0 

  

  

  

105,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

4,0 

4,0 

3,0 

  

  

  

  

  

  

  

4,0 

  

Обласний клінічний гастроентерологічний диспансер 

623,0 

514,0 

227,0 

76,5 

109,0 

  

  

  

  

  

623,0 

080201 

- асигнування на поточний рік 

600,0 

491,0 

210,0 

76,5 

109,0 

  

  

  

  

  

600,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

23,0 

23,0 

17,0 

  

  

  

  

  

  

  

23,0 

  

База спецмедпостачання 

284,6 

235,3 

85,9 

27,8 

49,3 

  

  

  

  

  

284,6 

081002 

- асигнування на поточний рік 

275,6 

226,3 

79,3 

27,8 

49,3 

  

  

  

  

  

275,6 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

9,0 

9,0 

6,6 

  

  

  

  

  

  

  

9,0 

  

Головне управління праці і соціального захисту населення 

16782,0 

15068,4 

2135,0 

1210,9 

1713,6 

806,0 

520,0 

66,0 

17,0 

286,0 

17588,0 

  

в т. ч. по КФК 090000 

14695,3 

14173,3 

1977,7 

860,9 

522,0 

506,0 

420,0 

66,0 

17,0 

86,0 

15201,3 

  

в т. ч. погашення боргу 

115,1 

115,1 

77,3 

  

  

  

  

  

  

  

115,1 

090401 

Адресна допомога малозабезпеченим сім'ям 

5380,9 

5380,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

5380,9 

090412 

Допомога по догляду за інвалідом I - II груп псих. захворювання 

22,9 

22,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

22,9 

090413 

Інші видатки - придбання продуктів харчування, путівок, надання допомог та інші видатки, пов'язані з соціальним захистом малозабезпечених громадян 

2001,2 

2001,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

2001,2 

  

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів (Виноградівський, Вільшанський буд.-інт. та обласний дитячий центр) 

2766,8 

2526,8 

886,5 

  

240,0 

  

  

  

  

  

2967,8 

090601 

- асигнування на поточний рік 

2703,6 

2463,6 

845,0 

290,0 

240,0 

201,0 

197,0 

27,0 

1,0 

4,0 

2904,6 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

63,2 

63,2 

41,5 

  

  

  

  

  

  

  

63,2 

090700 

Притулки для неповнолітніх 

280,0 

280,0 

64,1 

30,9 

  

100,0 

25,0 

  

  

75,0 

380,0 

  

Будинки-інтернати для престарілих і інвалідів (Виноградівський, Тур'я-Реметівський) 

3953,6 

3711,6 

1068,2 

  

242,0 

198,0 

198,0 

  

  

  

4158,6 

090901 

- асигнування на поточний рік 

3871,6 

3629,6 

1015,0 

520,0 

242,0 

205,0 

198,0 

39,0 

16,0 

7,0 

4076,6 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

82,0 

82,0 

53,2 

  

  

  

  

  

  

  

82,0 

  

Служба технагляду за будівництвом 

6,0 

6,0 

3,8 

  

  

  

  

  

  

  

6,0 

091210 

- асигнування на поточний рік 

5,7 

5,7 

3,6 

  

  

  

  

  

  

  

5,7 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

0,3 

0,3 

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

0,3 

  

Центри по нарахуванню пенсій 

433,8 

393,8 

53,2 

20,0 

40,0 

  

  

  

  

  

433,8 

091212 

- асигнування на поточний рік 

429,4 

389,4 

50,0 

20,0 

40,0 

  

  

  

  

  

429,4 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

4,4 

4,4 

3,2 

  

  

  

  

  

  

  

4,4 

  

Санаторій мед. реабілітац. "Гірська Тиса" 

2000,0 

808,4 

100,7 

350,0 

1191,6 

300,0 

100,0 

  

  

200,0 

2300,0 

080206 

- асигнування на поточний рік 

1971,6 

780,0 

80,0 

350,0 

1191,6 

300,0 

100,0 

  

  

200,0 

2271,6 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

28,4 

28,4 

20,7 

  

  

  

  

  

  

  

28,4 

090201 

Установка телефонів учасникам ВВв 

58,7 

58,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

58,7 

090203 

Пільги ветеранам та інвалідам війни 

1450,0 

1450,0 

  

  

  

275,9 

275,9 

  

  

  

1725,9 

090403 

Виплата компенсації реабілітованим громадянам 

10,3 

10,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

10,3 

090405 

Субсидії населенню на ЖКП за рахунок субвенції 

  

  

  

  

  

2713,3 

2713,3 

  

  

  

2713,3 

  

Центр соцслужби для молоді 

215,5 

204,5 

74,1 

  

11,0 

  

  

  

  

  

215,5 

091101 

- асигнування на поточний рік 

127,6 

116,6 

68,4 

  

11,0 

  

  

  

  

  

127,6 

091102 

- асигнування на поточний рік 

80,0 

80,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

80,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

7,9 

7,9 

5,7 

  

  

  

  

  

  

  

7,9 

  

Управління сім'ї і молоді 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

091102 

- на фінансування програм 

100,0 

100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

100,0 

100101 

Управління житлово-комунального господарства 

4972,3 

400,0 

  

  

4572,3 

  

  

  

  

  

4972,3 

100101 

- на підготовку до зими 

400,0 

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

100105 

- утримання об'єктів соцсфери, що передаються у комунальну власність 

4572,3 

  

  

  

4572,3 

  

  

  

  

  

4572,3 

  

Управління культури 

5660,4 

5582,4 

1146,6 

154,8 

78,0 

81,5 

81,5 

10,3 

10,0 

  

5741,9 

110100 

Мистецтво 

3137,8 

3137,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

3137,8 

110102 

- театри 

1278,7 

1278,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

1278,7 

110103 

- філармонії, музколективи та інші заклади 

1859,1 

1859,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

1859,1 

110200 

Культура 

1419,6 

1341,8 

439,3 

125,0 

78,0 

51,5 

51,5 

0,3 

  

  

1471,3 

110201 

- бібліотеки 

413,0 

365,0 

148,7 

71,5 

48,0 

10,5 

10,5 

  

  

  

423,5 

110202 

- музеї і виставки 

789,3 

769,3 

215,9 

50,5 

20,0 

39,0 

39,0 

  

  

  

828,3 

110204 

- палаци, будинки культури, клуби 

217,5 

207,5 

74,7 

3,0 

10,0 

2,0 

2,0 

0,3 

  

  

219,5 

110500 

Інші заклади і заходи в галузі мистецтва і культури 

34,8 

34,8 

23,6 

  

  

  

  

  

  

  

34,8 

  

Училища управління культури 

1058,0 

1058,0 

676,4 

29,8 

  

30,0 

30,0 

10,0 

10,0 

  

1088,0 

070601 

- асигнування на поточний рік 

990,0 

990,0 

626,9 

29,8 

  

30,0 

30,0 

10,0 

10,0 

  

1020,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

68,0 

68,0 

49,5 

  

  

  

  

  

  

  

68,0 

070701 

Курси підвищення кваліфікації працівників культури 

10,0 

10,0 

7,3 

  

  

  

  

  

  

  

10,0 

110204 

Центр культури національних меншин Закарпаття 

22,0 

22,0 

13,2 

3,0 

  

  

  

  

  

  

22,0 

110300 

ОКВО "Закарпаткіновідеопрокат" 

98,0 

98,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

98,0 

110401 

Обласний державний архів 

160,0 

160,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

160,0 

120200 

Управління в справах преси та інформації - на фінансову підтримку редакцій газет 

455,1 

455,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

455,1 

  

Управління з фізичної культури та спорту 

1358,7 

1358,7 

396,0 

4,0 

  

  

  

  

  

  

1358,7 

130102 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

535,5 

535,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

535,5 

  

Спортивні школи 

823,2 

823,2 

396,0 

4,0 

  

  

  

  

  

  

823,2 

130107 

- асигнування на поточний рік 

809,2 

809,2 

386,0 

4,0 

  

  

  

  

  

  

809,2 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

14,0 

14,0 

10,0 

  

  

  

  

  

  

  

14,0 

  

Закарпатський центр спорту інвалідів "Інваспорт" 

126,0 

126,0 

74,0 

  

  

  

  

  

  

  

126,0 

130104 

- асигнування на поточний рік 

119,0 

119,0 

69,0 

  

  

  

  

  

  

  

119,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

7,0 

7,0 

5,0 

  

  

  

  

  

  

  

7,0 

150101 

Капітальні вкладення 

6576,3 

  

  

  

6576,3 

  

  

  

  

  

6576,3 

150107 

Будівництво та придбання житла для військовослужбовців 

  

  

  

  

  

1207,0 

  

  

  

1207,0 

1207,0 

150112 

Надання пільгового кредиту молодим сім'ям 

420,0 

  

  

  

420,0 

  

  

  

  

  

420,0 

  

Головне управління сільського господарства 

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

150,0 

160102 

Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель 

150,0 

150,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

150,0 

160600 

Управління лісового господарства 

70,0 

70,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

70,0 

161013 

Інспекція Держтехнагляду 

40,0 

40,0 

9,9 

  

  

  

  

  

  

  

40,0 

170703 

Адміністрація автомобільних доріг 

  

  

  

  

  

13044,0 

  

  

  

13044,0 

13044,0 

180401 

Платежі по кредитних угодах 

10450,0 

10450,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

10450,0 

210105 

Видатки на ліквідацію наслідків паводка за рах. субвенції з Держбюджету 

30000,0 

  

  

  

30000,0 

  

  

  

  

  

30000,0 

  

Центральна обласна комунальна аварійно-рятувальна служба 

312,3 

312,3 

182,6 

20,0 

  

  

  

  

  

  

312,3 

210110 

- асигнування на поточний рік 

299,0 

299,0 

173,0 

20,0 

  

  

  

  

  

  

299,0 

250402 

- погашення боргу із соцвиплат 

13,3 

13,3 

9,6 

  

  

  

  

  

  

  

13,3 

240600 

Державне управління екології та природних ресурсів - цільові фонди 

  

  

  

  

  

507,9 

507,9 

  

  

  

507,9 

  

Облдержадміністрація 

2660,9 

1160,9 

41,9 

  

1500,0 

889,1 

  

  

  

  

3550,0 

060102 

Позавідомча охорона 

185,0 

185,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

185,0 

100101 

Житлово-експлуатаційне господарство 

370,0 

370,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

370,0 

100101 

Ремонт споруд облдержадміністрації 

400,0 

  

  

  

400,0 

  

  

  

  

  

400,0 

100101 

Ремонт споруд обласної комунальної власності 

700,0 

  

  

  

700,0 

  

  

  

  

  

700,0 

250404 

Інші видатки облдержадміністрації: 

1005,9 

605,9 

41,9 

  

400,0 

889,1 

859,1 

  

  

30,0 

1895,0 

 

утримання жінради, ради ветеранів, відповідальних чергових, доплата делегатам I з'їзду редколегій "Книга Пам'яті" та "Реабілітовані історією", фінансув. програм 

785,9 

385,9 

41,9 

 

400,0 

 

 

 

 

 

785,9 

  

Допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів 

220,0 

220,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

220,0 

250102 

Фонд непередбачених видатків 

1300,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1300,0 

  

Разом видатків: 

149812,1 

87582,5 

24594,6 

5190,9 

80929,6 

21347,5 

5722,7 

447,9 

175,6 

14731,7 

171159,6 

  

в т. ч. погашення заборгованості із соцвиплат 

1929,3 

1929,3 

1396,9 

  

  

  

  

  

  

  

1929,3 

250300 

Кошти, що передаються іншим бюджетам у вигляді дотації та субвенції 

129008,7 

129008,7 

  

  

  

45699,2 

45699,2 

  

  

  

174707,9 

250303 

Дотації і субвенції, що передаються до низових бюджетів 

126688,7 

126688,7 

  

  

  

45699,2 

45699,2 

  

  

  

172387,9 

250316 

Субвенції, що передаються іншим бюджетам на виконання делегованих повноважень 

2320,0 

2320,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

2320,0 

  

Всього видатків: 

278820,8 

216591,2 

24594,6 

5190,9 

60929,6 

67046,7 

51421,9 

447,9 

175,6 

14731,7 

345867,5 

 

Заступник голови ради 

Е. Е. Нусер 

 

Додаток 4
до рішення Закарпатської обласної ради
від 28 грудня 2000 р. N 285 

ПОКАЗНИКИ
взаємовідносин обласного бюджету Закарпатської області з бюджетами районів і міст обласного підпорядкування на 2001 рік

 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Доходи 

Видатки, всього по загальному фонду 

Доходи 

Видатки, всього по спеціальному фонду 

Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків до бюджетів районів і міст 

Обсяг власних та закріплених за місцевими бюджетами податків і зборів 

Разом обсяг податків і зборів до місцевих бюджетів 

Міжбюджетні трансферти 

Всього обсяг доходів по загальному фонду (з трансфертами) 

Податки і збори 

Міжбюджетні трансферти (субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню) 

Всього обсяг доходів по спеціальному фонду (з трансфертами) 

Дотації вирівнювання 

Кошти, що передаються до обласного бюджету 

Субвенція на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій 

Сума дотації 

Норматив щоденного перерахування дотації (у відсотках до обсягу доходів загального фонду обласного бюджету) 

Прибутковий податок з громадян 

Контингент 

% відрахування до бюджету району (міста) 

Сума відрахувань 

1. м. Ужгород 

27285,8 

76,3 

20834,2 

11161,3 

31995,5 

  

  

  

  

31995,5 

31995,5 

840,0 

7927,5 

8767,5 

8767,5 

2. м. Мукачево 

15414,0 

100,0 

15414,0 

7231,6 

22645,6 

425,7 

0,3 

  

  

23071,3 

23071,3 

621,0 

7120,4 

7741,4 

7741,4 

3. м. Хуст 

750,4 

100,0 

750,4 

3501,6 

4252 

296,9 

0,2 

  

  

4548,9 

4548,9 

0,0 

3749,0 

3749,0 

3749 

4. Берегівський 

3979,9 

100,0 

3979,9 

2878,3 

6858,2 

8627,8 

5,7 

  

  

15486,0 

15486,0 

308,0 

4231,4 

4539,4 

4539,4 

5. В. Березнянський 

1633,9 

100,0 

1633,9 

725,3 

2359,2 

4284,4 

2,8 

  

  

6643,6 

6643,6 

24,0 

308,9 

332,9 

332,9 

6. Виноградівський 

5229,5 

100,0 

5229,5 

3153,7 

8383,2 

13138,0 

8,6 

  

  

21521,2 

21521,2 

260,0 

2898,1 

3158,1 

3158,1 

7. Воловецький 

1397,9 

100,0 

1397,9 

476,8 

1874,7 

4998,9 

3,3 

  

  

6873,6 

6873,6 

31,0 

338,1 

369,1 

369,1 

8. Ішавський 

3639,3 

100,0 

3639,3 

1701,1 

5340,4 

14655,7 

9,6 

  

  

19996,1 

19996,1 

154,0 

5113,7 

5267,7 

5267,7 

9. Міжгірський 

2295,4 

100,0 

2295,4 

1246,6 

3542 

8338,8 

5,5 

  

  

11880,8 

11880,8 

97,0 

1032,7 

1129,7 

1129,7 

10. Мукачівський 

3319,5 

100,0 

3319,5 

2208,2 

5527,7 

8354,1 

5,5 

  

  

13881,8 

13881,8 

68,0 

2602,9 

2670,9 

2670,9 

11. Перечинський 

1441,1 

100,0 

1441,1 

633,1 

2074,2 

4257,4 

2,8 

  

  

6331,6 

6331,6 

24,0 

294,2 

318,2 

318,2 

12. Рахівський 

5000,2 

100,0 

5000,2 

1761,8 

6762,0 

14156,5 

9,3 

  

  

20918,5 

20918,5 

87,0 

515,3 

602,3 

602,3 

13. Свалявський 

2919,8 

100,0 

2919,8 

1397,0 

4316,8 

5949,2 

3,9 

  

  

10266,0 

10266,0 

93,0 

4127,9 

4220,9 

4220,9 

14. Тячівський 

4144,6 

100,0 

4144,6 

3365,8 

7510,4 

23059,7 

15,2 

  

  

30570,1 

30570,1 

167,0 

2551,2 

2718,2 

2718,2 

15. Ужгородський 

9731,0 

100,0 

9731,0 

2368,4 

12099,4 

1650,3 

1,1 

  

  

13749,7 

13749,7 

143,0 

963,2 

1106,2 

1106,2 

16. Хустський 

4574,6 

100,0 

4574,6 

2003,2 

6577,8 

14495,3 

9,5 

  

  

21073,1 

21073,1 

120,0 

1924,7 

2044,7 

2044,7 

Разом: 

92756,9 

  

86305,3 

45813,8 

132119,1 

126688,7 

  

0,0 

0,0 

258807,8 

258807,8 

3037,0 

45699,2 

48736,2 

48736,2 

17. Обласний бюджет 

  

  

6451,6 

1010,0 

7461,6 

114670,5 

  

  

30000,0 

152132,1 

152132,1 

18358,3 

2989,2 

21347,5 

21347,5 

Всього: 

92756,9 

100,0 

92756,9 

46823,8 

139680,7 

241359,2 

  

0,0 

30000,0 

410939,9 

410939,9 

21395,3 

48688,4 

70083,7 

70083,7 

 

Заступник голови ради 

Е. Е. Нусер 

 

Додаток 5
до рішення Закарпатської обласної ради
від 28 грудня 2000 р. N 285 

РОЗПОДІЛ КОШТІВ
по обласному бюджету на 2001 рік на капітальні вкладання відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

(Фінансування житлового будівництва для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також для військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання)

(тис. грн.)

N
п/п 

Назва житлового будинку та його місцезнаходження 

Програма на 2001 рік 

Примітка 

1. 

15-квартирний житловий будинок по вул. Легоцького, м. Ужгород 

95,0 

Продовження будівництва 

2. 

40-квартирний будинок по вул. Володимирській, м. Хуст 

280,0 

Продовження будівництва 

3. 

18-квартирний житловий будинок, смт Перечин 

206,0 

Продовження будівництва 

4. 

Реконструкція гуртожитку по вул. Руській під 72-квартирний житловий будинок, м. Мукачево, вул. Руська 

200,0 

Введення в дію 

5. 

24-квартирний житловий будинок по вул. Капушанській, м. Ужгород 

400,0 

Введення в дію пускового комплексу 

6. 

Придбання житла для військовослужбовців в смт В. Березний 

26,0 

  

  

Разом: 

1207,0 

  


 

Заступник голови ради 

Е. Е. Нусер 

 

  


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка