Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення проведення експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій областях т...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 369/54 від 28.12.2000
   м.Київ
 
      Про забезпечення проведення експерименту з
      призначення пенсій органами Пенсійного фонду
         в Автономній Республіці Крим,
      Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,
       Київській, Львівській, Миколаївській,
       Полтавській, Харківській, Хмельницькій
           областях та у м. Києві
 
   На виконання Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про проведення у Львівській області експерименту з
призначення пенсій органами Пенсійного фонду України" ( 1980-14 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року
N 1828 ( 1828-2000-п ) "Про забезпечення проведення експерименту з
призначення  пенсій  органами  Пенсійного фонду в Автономній
Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій,  Закарпатській,
Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській,
Хмельницькій областях та у м. Києві" Н А К А З У Є М О:
   1. Погодитися  з  пропозиціями Ради Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних  державних  адміністрацій,  міської
державної адміністрації в м. Києві щодо закінчення роботи з
передачі функцій призначення пенсій органам Пенсійного фонду у
визначені строки згідно з графіками (додаються).
   2. Міністерству праці та соціального захисту  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення  обласних,  Київської  міської  держадміністраціям,
Кримському республіканському,  обласним,  Київському  міському
управлінням Пенсійного фонду забезпечити:
   - виконання графіків передачі функцій з призначення пенсій
органами Пенсійного фонду;
   - проведення  експерименту з призначення пенсій органами
Пенсійного фонду відповідно до Положення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року N  1828
( 1828-2000-п );
   - до 10 січня 2001 року подання в районні, районні в м. Києві
державні адміністрації графіків передачі функцій з призначення
пенсій по кожному району, району в м. Києві для затвердження Радою
Міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  Дніпропетровською,
Донецькою, Закарпатською, Київською, Миколаївською, Полтавською,
Харківською,  Хмельницькою  обласними,  Київською  міською
держадміністраціями;
   - проведення  інвентаризації  пенсійних справ і особових
рахунків для передачі органам Пенсійного фонду в установлені за
згодою сторін терміни;
   - подання звіту про результати  проведення  експерименту
Міністерству праці та соціальної політики та Пенсійному фонду до 1
жовтня 2001 року;
   3. Затвердити зразок акту прийому-передачі пенсійних справ та
особових рахунків від органів праці та соціального  захисту
населення органам Пенсійного фонду України (додаток N 1) і акт
прийому-передачі бланків документів сурової звітності (додаток -
N 2).
   4. Директору       Державного       підприємства
Інформаційно-обчислювальний  центр  Клименку  В.,  начальникам
Головним управлінням Дніпропетровської, Донецької, Полтавської
обласним, Київської міської держадміністраціям, Заступнику голови
Правління Пенсійного фонду Боніславському А.:
   - до 15 січня 2001 року затвердити графіки надання допомоги
щодо запровадження програмного забезпечення з призначення  і
виплати пенсій в регіонах, де проводиться експеримент;
   - розробити методику інформаційно-технологічної  взаємодії
органів Пенсійного фонду і органів праці та соціального захисту
населення в умовах проведення експерименту;
   - надати методичну допомогу органам праці та соціального
захисту населення, які використовують власні програмні комплекси,
в роботі щодо розмежування бази даних по пенсіях для органів
Пенсійного фонду та по державній грошовій допомозі, грошових
компенсаціях і надбавках до пенсій, передбачених Законом України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), що фінансуються не за
рахунок коштів Пенсійного фонду.
   5. Міністерству  праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Київської,
Миколаївської, Полтавської, Харківської, Хмельницької обласних,
Київської міської держадміністраціям забезпечити:
   - передачу органам Пенсійного фонду матеріалів по пенсійних
справах, по яких здійснюються утримання переплат, що утворились:
внаслідок зловживань з боку пенсіонерів, внаслідок недостовірності
документів, поданих для  призначення  пенсій  підприємствами,
установами і організаціями; по яких відкрито судове провадження,
порушені кримінальні справи; що знаходяться в стадії опрацювання
для прийняття рішень; а також здійснення, відповідно до чинного
законодавства, заходів щодо списання переплат по інших пенсійних
справах;
   - до 31 грудня розмежування баз даних по пенсіях для органів
Пенсійного фонду та по державній грошовій допомозі, грошових
компенсаціях і надбавках до пенсій, передбачених Законом України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), що фінансуються не за
рахунок коштів Пенсійного фонду;
   6. Заступнику  Міністра  праці  та  соціальної  політики
Гарячій О. та Першому заступнику голови Правління Пенсійного фонду
Сорокіну А.:
   - подати до 1 листопада 2001 року Кабінету Міністрів України
звіт про результати проведення експерименту, а у разі потреби і
проекти відповідних нормативно-правових актів;
   - забезпечити  надання  регіонам  практичної  допомоги в
проведенні експерименту;
   - до 15 липня 2001 року підготувати, в порядку контролю,
інформацію про хід проведення експерименту для розгляду  на
спільному засіданні колегії Мінпраці і Пенсійного фонду.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра праці та соціальної політики Гарячу О.І.,  першого
заступника голови Правління Пенсійного фонду Сорокіна А.
 
 Міністр                         І.Сахань
 
 Голова правління
 Пенсійного фонду                     Б.Зайчук
                     Додаток N 1
                     до  наказу Мінпраці та
                     Пенсійного фонду України
                     від 28.12.2000 N 364/54
                Акт
   прийому-передачі пенсійних справ та особових рахунків
      від органів соціального захисту населення
         органам Пенсійного фонду України
 
 Район _________________           участок ___________
 
--------------------------------------------------------------------------------------
| N | N пенсійної  |Прізвище, ім'я| Адреса |Вид та шифр| Розмір  |  Розмір  |
|п/п|справи, особового| побатькові |проживання| пенсії  |призначеної|виплачуваної|
|  |  рахунку    |       |     |      | пенсії  | пенсії  |
|---+-----------------+--------------+----------+-----------+-----------+------------|
|---+-----------------+--------------+----------+-----------+-----------+------------|
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Всього:
Пенсійних справ  _____
Особових рахунків _____
 
ПЕРЕДАВ:                   ПРИЙНЯВ:
Начальник управління             Начальник відділу (управління)
соціального захисту населення ______ П.І.П.  Пенсійного фонду України _______ П.І.П.
               підпис                  підпис
Передачу здійснив       ______ П.І.П.  Документи прийняв    _______ П.І.П.
               підпис                  підпис
Дата      Печатка            Дата     Печатка
                     Додаток N 2
                     до наказу Мінпраці та
                     Пенсійного фонду України
                     від 28.12.2000 N 364/54
                Акт
   прийому-передачі бланків документів суворої звітності
         від органів праці та соціального
      захисту населення органам Пенсійного фонду
 
Район_______________          ділянка________________
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування документу   | Серія, номер  | Кількість |
|п/п |  сурової звітності     |        |      |
|----+-----------------------------+----------------+------------|
|----+-----------------------------+----------------+------------|
------------------------------------------------------------------
 
Всього:
Документів сурової звітності _____
  ПЕРЕДАВ:           ПРИЙНЯВ:
Начальник управління       Начальник відділу (управління)
праці та соціального       Пенсійного
захисту населення ______ П.І.П. фонду України  ________ П.І.П.
          підпис              підпис
Передачу здійснив ______ П.І.П. Документи прийняв _______ П.І.П.
          підпис              підпис
   Дата     Печатка       Дата     Печатка
               Графіки
     кінцевого терміну передачі функцій призначення
   пенсій органами праці та соціального захисту населення
         органам Пенсійного фонду України
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п|      Назва регіону    |   Термін передачі   |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 1 |Автономно Республіка Крим    |    01.03.2001    |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 2 |Дніпропетровська        |    01.02.2001    |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 3 |Донецька            |    01.03.2001    |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 4 |Закарпатська          |    01.03.2001    |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 5 |Київська            |    01.03.2001    |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 6 |Миколаївська          |    01.02.2001    |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 7 |Полтавська           |    01.04.2001    |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 8 |Харківська           |    01.03.2001    |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 9 |Хмельницька           |    01.01.2001    |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 10 |м. Київ             |    01.03.2001    |
------------------------------------------------------------------
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка