Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи поліпшення нормування праці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 361/7 від 28.12.2000
 
       Про заходи поліпшення нормування праці
 
   З метою поліпшення нормування праці, як важливої складової
підвищення ефективності виробництва, зростання  продуктивності
праці, посилення соціальної захищеності працівників, забезпечення
оптимального співвідношення між мірою праці та її оплатою, більш
ефективного використання робочого часу за рахунок скорочення його
непродуктивних витрат,  розвитку  та  поширення  національної
нормативної бази з праці, посилення організаційно-методичної і
практичної  допомоги  підприємствам,  організаціям  з  питань
нормування  праці та на виконання протоколу N 25 засідання
Урядового комітету соціального та гуманітарного розвитку від
14.11.2000 р. (пункт 5) Н А К А З У Є М О:
   1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським  державним  адміністраціям, у сфері
управління яких є підприємства і організації  державної  та
комунальної форм власності:
   проаналізувати та вжити заходів для підвищення ефективності
роботи головних організацій з розроблення нормативних і методичних
матеріалів з нормування праці, при потребі - вирішити питання про
створення підрозділів, що мають забезпечити цю роботу;
   забезпечувати розроблення, перегляд, доповнення відповідно до
сучасного  рівня техніки, технології виробництва і праці та
затвердження норм часу, виробітку, обслуговування, нормативів
чисельності  (надалі  -  норм  праці) і їх тиражування для
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і
господарювання за їх замовленням;
   рекомендувати підприємствам і  організаціям  забезпечувати
підвищення кваліфікації фахівців з нормування праці на основі
Типових учбових, учбово-тематичних планів і програм, затверджених
Мінпраці 1 серпня 1996 року;
   забезпечувати на підприємствах і в організаціях  ведення
первинного обліку виконання норм праці;
   визначити спільно з об'єднаннями роботодавців та відповідними
профспілковими органами при укладенні галузевих і регіональних
угод, колективних договорів  прийняття  сторонами  конкретних
зобов'язань щодо поліпшення стану нормування праці працівників;
   продовжити подальше впровадження нормованих  завдань  для
робітників з погодинною оплатою праці, розрахованих на основі
науково обгрунтованих норм праці, за умови повного завантаження і
стабільності виробництва;
   узагальнювати і поширювати  передовий  досвід  з  питань
нормування праці в галузях, на підприємствах і в організаціях;
   передбачати у  контрактах  з  керівниками   державних
(комунальних)  підприємств,  акціонерних  товариств з часткою
державного майна їх  відповідальність  перед  власником  або
уповноваженим  ним  органом  за  стан  нормування  праці на
підприємстві;
   забезпечити проведення моніторингу у сфері нормування праці.
   2. Рекомендувати підприємствам і організаціям недержавних
форм власності вести первинний облік виконання норм праці та
передбачати в колективних договорах зобов'язання щодо поліпшення
стану нормування праці працівників.
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним  адміністраціям,  у  сфері
управління  яких  є підприємства і організації державної та
комунальної форм власності, постійно здійснювати заходи щодо
виконання пункту 1 цього наказу та щорічно до 15 липня інформувати
Міністерство праці та соціальної політики України про  стан
нормування праці.
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                     І.Сахань
 
 Міністр економіки України                В.Роговий
 
 ПОГОДЖЕНО:
 Голова Державного комітету
 з питань регуляторної політики
 та підприємництва України                О.Кужель
 
 "Праця і зарплата", N 18, травень, 2001 р.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка