Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 367 від 28.12.2000         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2001 р.
                   за N 32/5223
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                 праці та соціальної політики
    N 228 ( z0759-06 ) від 19.06.2006 }
 
  Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів з
     фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами 
               Мінпраці та соцполітики
       N 121 ( z0254-02 ) від 27.02.2002
       N 202 ( z0675-03 ) від 16.07.2003 
       N 66 ( z0425-04 ) від 19.03.2004
       N 216 ( z1164-04 ) від 10.09.2004 
       N 25 ( z0129-05 ) від 25.01.2005
       N 142 ( z0508-05 ) від 22.04.2005
       N 298 ( z1213-05 ) від 04.10.2005 }
 
 { Додатково див. Наказ  Міністерства України у справах
                 сім'ї, молоді та спорту
  N 795 ( z0681-06 ) від 15.03.2006 } 
 
 
 
   На виконання  доручення  Прем'єр-міністра  України  від
20 листопада 2000 р. N 19567/4 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  схеми  посадових  окладів  працівників
Українського центру з фізичної культури і спорту  інвалідів
"Інваспорт",  республіканського  (Автономна  Республіка Крим),
обласних, Київського і Севастопольського міських  центрів  з
фізичної  культури  і спорту інвалідів "Інваспорт" згідно з
додатками 1-3.
   2. Надати право керівникам центрів з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт" в межах встановленого фонду оплати
праці та граничної чисельності працюючих:
   1) установлювати:
   а) керівникам  структурних  підрозділів,  спеціалістам та
службовцям - посадові оклади відповідно до схем посадових окладів,
затверджених цим наказом;
   б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, - посадові
оклади на 3-7 відсотків, головним бухгалтерам - на 5-15 відсотків
нижче посадового окладу відповідного керівника; ( Абзац "б"
підпункту 1) пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінпраці та соцполітики N 121 ( z0254-02 ) від 27.02.2002 -
застосовується з 1 січня 2002 року )
   в) посадові оклади окремим працівникам, посади яких  не
передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних
категорій спеціалістів та службовців;
   г) керівникам  структурних  підрозділів,  їх заступникам,
спеціалістам і службовцям - надбавки за високі досягнення у праці
або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50
відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного  виконання
завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни
ці надбавки скасовуються або зменшуються;
   ґ) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників,
керівників підрозділів та їх заступників) - доплати:
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
самих категорій персоналу (у разі  хвороби,  відпустки  без
збереження заробітної плати тощо) - до 50 відсотків посадового
окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50
відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
   за виконання    обов'язків    тимчасово    відсутніх
працівників-жінок,  які перебувають у відпустці у зв'язку з
вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково
оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до
досягнення дитиною шестирічного віку, - до 30 відсотків посадового
окладу за основною роботою, з використанням на цю мету фонду
економії заробітної плати на посадах, що їх посідають відсутні із
зазначених причин працівники;
   д) працівникам, які безпосередньо працюють з інвалідами,
посадові оклади підвищені на 20 відсотків. Конкретний перелік
посад  працівників,  яким  підвищуються  посадові  оклади,
затверджується керівником центру; ( Підпункт 1) пункту 2 доповнено
абзацом "д" згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 121
( z0254-02 ) від 27.02.2002 - застосовується з 1 січня 2002 року )
   2) здійснювати преміювання працівників відповідно до  їх
особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду
заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків;
   3) надавати  працівникам  матеріальну допомогу в розмірі
середньомісячної заробітної плати;
   4) виплачувати працівникам:
   - надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу;
   - доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу;
   - надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15
відсотків посадового окладу.
   Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність  збігається  за
профілем з науковим ступенем або почесним званням.
   Преміювання керівників, їх заступників,  установлення  їм
надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах
наявних коштів на оплату праці.
   3. Установити, що групи за  оплатою  праці  працівників
обласних,  Київського  і Севастопольського міських центрів з
фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" установлюються
відповідно  до  показників,  затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 червня 1992 р. N 320 ( 320-92-п ) "Про
віднесення областей та міст до груп за оплатою праці"  із
доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1993 р. N 655 ( 655-93-п ).
   4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці України від 12.02.97 N 13 ( z0067-97 ) "Про упорядкування
умов оплати праці  працівників  центрів  інвалідного  спорту
"Інваспорт", зареєстрований в  Міністерстві  юстиції  України
6 березня 1997 р. за N 67/1871.
   5. Ці умови застосовуються з 1 січня 2001 року.
 
 Міністр                        І.Я.Сахань
 
 Погоджено:
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                 В.В.Регурецький
 
 Заступник Голови Державного
 комітету молодіжної політики,
 спорту і туризму України               В.К.Заброда
 
                   Додаток 1
                   до Наказу Міністерства
                   праці та соціальної
                   політики України
                   28.12.2000 N 367
                   (у редакції Наказу
                   Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   від 04.10.2005 N 298
                   ( z1213-05 )
 
 
               СХЕМА
   посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
     Українського центру з фізичної культури і спорту
           інвалідів "Інваспорт"
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Посада      |Місячний посадовий оклад, гривень |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Начальник Центру       |        817        |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Начальник відділу      |       498-546       |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Головний спеціаліст     |       394-450       |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Провідний спеціаліст     |       355-394       |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії   |       345-355       |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії   |       332-345       |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Спеціаліст          |        332        |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 1 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 121
( z0254-02 ) від 27.02.2002 - застосовується з 1 січня 2002 року,
N 202 ( z0675-03 ) від 16.07.2003, N 66 ( z0425-04 ) від
19.03.2004, N 216 ( z1164-04 ) від 10.09.2004, N 25 ( z0129-05 )
від 25.01.2005, N 142 ( z0508-05 ) від 22.04.2005, N 298
( z1213-05 ) від 04.10.2005 )
 
 
 
                   Додаток 2
                   до Наказу Міністерства
                   праці та соціальної
                   політики України
                   28.12.2000 N 367
                   (у редакції Наказу
                   Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   від 04.10.2005 N 298
                   ( z1213-05 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників і
      спеціалістів республіканського (Автономна
      Республіка Крим), обласних, Київського та
      Севастопольського міських центрів з фізичної
       культури і спорту інвалідів "Інваспорт"
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Посада     | Місячний посадовий оклад, гривень  |
|            |---------------------------------------|
|            |     за групами областей      |
|            |---------------------------------------|
|            | Автономна |1-ша група | 2-га група, |
|            | Республіка |      |м. Севастополь|
|            | Крим, поза |      |       |
|            |  групою, |      |       |
|            | м. Київ  |      |       |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Начальник Центру    | 569-603  | 519-546 |  485-519  |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Начальник відділу    | 450-477  | 402-450 |  394-427  |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Головний спеціаліст   | 367-402  | 367-394 |  367-381  |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Провідний спеціаліст  | 355-367  | 355-367 |  355-367  |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії| 345-355  | 345-355 |  345-355  |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії| 332-345  | 332-345 |  332-345  |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст       |  332   |  332  |   332   |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 2 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 121
( z0254-02 ) від 27.02.2002 - застосовується з 1 січня 2002 року,
N 202 ( z0675-03 ) від 16.07.2003, N 66 ( z0425-04 ) від
19.03.2004, N 216 ( z1164-04 ) від 10.09.2004, N 25 ( z0129-05 )
від 25.01.2005, N 142 ( z0508-05 ) від 22.04.2005, N 298
( z1213-05 ) від 04.10.2005 )
 
 
                   Додаток 3
                   до Наказу Міністерства
                   праці та соціальної
                   політики України
                   28.12.2000 N 367
                   (у редакції Наказу
                   Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   від 04.10.2005 N 298
                   ( z1213-05 )
 
 
               СХЕМА
        посадових окладів службовців апарату
      Українського, республіканського (Автономна
      Республіка Крим), обласних, Київського та
      Севастопольського міських центрів з фізичної
       культури і спорту інвалідів "Інваспорт"
 
 
------------------------------------------------------------------
|           Посада           |  Місячний  |
|                         | посадовий  |
|                         |оклад, гривень|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Завідувач: архіву, підрозділу з обліку і доставки|   355   |
|документів                    |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Старший: інспектор, статистик; завідувач:    |   345   |
|друкарського бюро, копіювально-розмножувального |       |
|бюро, експедиції, господарства, складу; касир,  |       |
|інспектор, статистик               |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Секретар керівника, комендант, друкарка     |   332   |
|1-ї категорії, друкарка 2-ї категорії,      |       |
|секретар-друкарка, діловод, архіваріус      |       |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 3 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 121
( z0254-02 ) від 27.02.2002 - застосовується з 1 січня 2002 року,
N 202 ( z0675-03 ) від 16.07.2003, N 66 ( z0425-04 ) від
19.03.2004, N 216 ( z1164-04 ) від 10.09.2004, N 25 ( z0129-05 )
від 25.01.2005, N 142 ( z0508-05 ) від 22.04.2005, N 298
( z1213-05 ) від 04.10.2005 )

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка