Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при Миколаївській обласній державній адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2000 р. N 946-р

Про затвердження Положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при Миколаївській обласній державній адміністрації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Миколаївської обласної державної адміністрації
 від 17 липня 2002 р. N 383-р,
 від 27 червня 2003 року N 374-р,
 від 14 жовтня 2003 року N 569-р

Відповідно до статті 2, пункту 6 статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частини п'ятої статті 4 Закону України "Про гуманітарну допомогу", постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. N 1671 "Про затвердження Типового положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації", на виконання пункту 2 розпорядження голови облдержадміністрації від 4 травня 2000 року N 315-р "Про забезпечення виконання постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги":

1. Затвердити Положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при Миколаївській облдержадміністрації (додається).

2. Затвердити склад комісії з питань гуманітарної допомоги при Миколаївській облдержадміністрації (додається).

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження голови облдержадміністрації від 04.05.2000 р. N 315-р "Про забезпечення виконання постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Рихальського М. А.

 

Голова
облдержадміністрації 

 
О. М. Гаркуша 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 2000 р. N 946-р 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань гуманітарної допомоги при Миколаївській обласній державній адміністрації

1. Комісія з питань гуманітарної допомоги при Миколаївській обласній держадміністрації (далі - комісія) є спеціально уповноваженим державним органом з питань гуманітарної допомоги.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, а також цим Положенням про комісію.

3. Комісія:

1) розглядає звернення отримувачів гуманітарної допомоги та приймає рішення про визнання (відмову у визнанні) гуманітарною допомогою:

а) вантажів, зокрема збірних гуманітарних вантажів, що складаються з продуктів харчування з обмеженим терміном зберігання, предметів медичного призначення, одягу, взуття, м'якого інвентаря, предметів соціального призначення та реабілітації інвалідів вагою до 2 тонн, які надходять на адресу інтернатних закладів (установ) соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці і не підлягають подальшому перерозподілу іншим одержувачам гуманітарної допомоги, крім вантажів, що визнаються гуманітарною допомогою Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;

б) вантажів, які надходять на територію, області у разі набуття комісією тимчасових надзвичайних повноважень відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу";

2) готує та подає на розгляд Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України документи про визнання гуманітарною допомогою вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг, а також внесення отримувачів гуманітарної допомоги до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги;

3) надає інформацію Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про прийняті рішення щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою;

4) здійснює контроль за транспортуванням, отриманням, наданням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, веденням обліку та статистичної звітності про гуманітарну допомогу на території області;

5) надає допомогу отримувачам гуманітарної допомоги у вивезенні за межі України або переміщенні до місця знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги;

6) сприяє в придбанні залізничних та авіаційних квитків іноземцям, які доставляють, супроводжують гуманітарну допомогу, організовують її надходження в Україну, та координаторам міжнародних гуманітарних програм;

7) розглядає звернення отримувачів гуманітарної допомоги;

8) забезпечує широке висвітлення через засоби масової інформації аспектів своєї діяльності щодо отримання, розподілу та використання гуманітарної допомоги;

9) приймає рішення про внесення або відмову у внесенні отримувачів гуманітарної допомоги до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги у разі набуття комісією тимчасових надзвичайних повноважень, надсилає його відповідній митниці та Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України для внесення відповідних відомостей до зазначеного Єдиного реєстру;

10) виконує інші функції відповідно до законодавства.

4. Комісія має право:

одержувати щомісяця від отримувачів і набувачів гуманітарної допомоги (юридичних осіб) звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги, а також звіти митниць за встановленою формою;

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

5. Склад комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації. Очолює комісію заступник голови облдержадміністрації.

До складу комісії входять представники митних і податкових органів, органів соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, внутрішніх справ, філій (територіальних управлінь) Національного банку, а також депутати обласної ради і представники громадських організацій за їх згодою.

Члени комісії працюють на громадських засадах.

6. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться двічі на місяць. Позачергові засідання скликаються в міру потреби. Рішення про проведення засідань приймає голова комісії, а в разі відсутності - заступник голови.

Засідання комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 50 відсотків членів комісії.

Члени комісії зобов'язані брати участь у її засіданнях, а у разі їх відсутності з поважних причин - уповноважені ними особи.

7. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданнях членів комісії (уповноважених ними осіб) та оформляються протоколами, які підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови.

8. У випадках, передбачених законодавством, рішення комісії є обов'язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 2000 р. N 946-р
(в редакції розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 14 жовтня 2003 р. N 569-р) 

Склад
комісії з питань гуманітарної допомоги при Миколаївській облдержадміністрації

Голова комісії 

Рихальський
Михайло Анатолійович 

заступник голови облдержадміністрації 

Заступники голови комісії: 

Дергач
Інна Едмундівна 

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 

Поточняк
Володимир Степанович 

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

Секретар комісії: 

Малько
Людмила Леонідівна 

секретар регіональної комісії - керівник секретаріату регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Миколаївській області (за узгодженням) 

Члени комісії: 

Бобкова
Маргарита Миколаївна 

голова обласного відділення Дитячого фонду України (за узгодженням) 

Бєломитцева
Анастасія Євгенівна 

заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації 

Грицієнко
Микола Сергійович 

депутат обласної ради (за узгодженням)

Деменко
Лілія Іванівна 

начальник відділу валютного контролю територіального управління Національного банку України (за узгодженням) 

Дієв
В'ячеслав Федорович 

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації 

Зідрашко
Іван Іванович 

заступник начальника - начальник відділу по роботі з персоналом Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням) 

Косташенко
Олександр Михайлович 

начальник відділу у справах релігій облдержадміністрації 

Краснюк
Людмила Степанівна  

голова Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста (за узгодженням) 

Мацюк
Людмила Михайлівна

головний державний податковий ревізор-інспектор управління податкового аудиту та валютного контролю Державної податкової адміністрації в Миколаївській області (за узгодженням) 

Момотенко
Олександр Іванович 

голова обласної організації ветеранів України (за узгодженням) 

Петрушкова
Валентина Василівна 

голова правління обласного фонду соціальної допомоги малозабезпеченим (за узгодженням) 

Пилипчук
Володимир Пантелійович    

начальник відділу Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації 

Платов
Володимир Ігорович 

заступник начальника Миколаївської митниці (за узгодженням) 

Сапожнікова
Маргарита Олександрівна 

голова облпрофради (за узгодженням)

Славко
Ніна Михайлівна 

начальник державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Миколаївській області (за узгодженням) 

Соловей
Юрій Леонідович 

уповноважений представник державного Комітету України у справах ветеранів у Миколаївській області (за узгодженням) 

Франчук
Ольга Петрівна 

голова обласного відділення фонду милосердя і здоров'я (за узгодженням) 

Шарафанов
Микола Григорович 

голова обласної організації Союзу організації інвалідів України (за узгодженням). 

(в редакції розпоряджень Миколаївської
 обласної державної адміністрації від 17.07.2002 р. N 383-р,
 від 27.06.2003 р. N 374-р,
від 14.10.2003 р. N 569-р)


____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка