Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про щорічні звіти голів районних державних адміністрацій

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2000 р. N 543

Про щорічні звіти голів районних державних адміністрацій

З метою забезпечення єдиного підходу до підготовки щорічних звітів голів районних державних адміністрацій перед головою обласної державної адміністрації про результати діяльності райдержадміністрацій, відповідно до ст. 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити перелік основних питань, що підлягають висвітленню у щорічних звітах голів районних державних адміністрацій, та перелік основних показників розвитку району (додатки 1 - 2).

2. Головам районних державних адміністрацій щороку до 15 лютого подавати обласній державній адміністрації звіти про виконання райдержадміністрацією покладених на неї повноважень та перелік основних показників розвитку району.

 

Голова обласної
державної адміністрації 

 
В. С. Коломийчук 

 

Додаток 1
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2000 р. N 543 

ПЕРЕЛІК
основних питань, що підлягають висвітленню у щорічних звітах голів районних державних адміністрацій

I. Загальні положення

• Адміністративно-територіальний устрій.

• Населення: чисельність, склад.

• Організаційно-кадрові питання районних державних адміністрацій.

II. Стан виконання повноважень щодо соціально-економічного розвитку району

• Взаємодія з органами місцевого самоврядування.

• Соціально-економічний розвиток району, зокрема, стан виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку на 200_ рік.

• Бюджет, фінанси та облік.

• Управління майном, приватизація та підприємництво.

• Промисловість, сільське господарство, будівництво та інвестиції, транспорт, зв'язок.

• Наука, освіта, культура, охорона здоров'я, фізкультура і спорт, сім'я, жінки, молодь та неповнолітні.

• Використання землі, природних ресурсів, охорона довкілля.

• Зовнішньоекономічна діяльність.

• Оборонна робота та мобілізаційна підготовка.

• Соціальний захист, зайнятість населення, праця та заробітна плата.

III. Суспільно-політична ситуація

• Забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

• Об'єднання громадян, їх участь в суспільному житті району, взаємодія з ними місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення належної суспільно-політичної ситуації в районі.

• Стан національних відносин.

• Релігійна ситуація.

 

Керівник апарату обласної
державної адміністрації 

 
Л. М. Фугель 

 

Додаток 2
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2000 р. N 543 

ПЕРЕЛІК*
основних показників розвитку
______________ району за 200_ рік

Найменування показника  

Одиниця виміру  

Попередній рік (1999 р.)  

Звітний рік (2000 р.)  

Звітний рік у відсотках до попереднього року  

Промисловість 

• Обсяг виробленої промислової продукції (**) 

тисяч гривень 

  

  

  

• Виробництво товарів народного споживання (**)  

- " - 

  

  

  

у тому числі:  

  

  

  

  

- продовольчі товари  

- " - 

  

  

  

- непродовольчі товари  

- " - 

  

  

  

Сільське господарство 

• Валова продукція всіх категорій господарств у цінах 1996 року  

тисяч гривень 

  

  

  

у тому числі:  

  

  

  

  

- сільськогосподарських підприємств  

- " - 

  

  

  

- приватного сектору  

- " - 

  

  

  

Будівництво та інвестиції
(за оперативною звітністю) 

• Капітальні вкладення, всього (***)  

тисяч гривень 

  

  

  

у тому числі:  

  

  

  

  

- об'єкти виробничого призначення  

- " - 

  

  

  

- об'єкти невиробничого призначення  

- " - 

  

  

  

• Введення в дію основних фондів, всього  

тисяч гривень 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

- об'єкти виробничого призначення 

- " - 

  

  

  

• Прямі іноземні інвестиції, всього 

тисяч доларів США 

 

 

 

у тому числі: 

  

 

 

 

- на душу населення 

- " - 

 

 

 

Споживчий ринок 

• Роздрібний товарообіг (включаючи громадське харчування) офіційно зареєстрованих підприємств усіх форм власності та господарювання (***) 

млн. гривень 

 

 

 

• Обсяг реалізації платних послуг населенню (***) 

- " - 

 

 

 

• Обсяг реалізації побутових послуг населенню (***) 

- " - 

 

 

 

Бюджет та фінанси 

• Доходи місцевих бюджетів, всього 

тисяч гривень 

 

 

 

• Рівень взаємозаліків і векселів у дохідній частині місцевих бюджетів 

- " - 

 

 

 

• Видатки місцевих бюджетів, всього 

- " - 

 

 

 

• Виконання місцевих бюджетів: 

відсотків 

 

 

 

- дохідної частини 

- " - 

 

 

 

- видаткової частини 

- " - 

 

 

 

• Недоїмка до місцевого бюджету 

тисяч гривень 

 

 

 

• Дотації району з обласного бюджету 

- " - 

 

 

 

• Інші трансферти району з обласного бюджету 

- " - 

 

 

 

• Обсяг надходжень податків і зборів до державного бюджету, що мобілізується на території району 

- " - 

 

 

 

• Недоїмка до держбюджету 

- " - 

 

 

 

Неплатежі 

• Заборгованість з виплати заробітної плати (стан на 10 січня) 

тисяч гривень 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

- за рахунок коштів місцевого бюджету 

- " - 

 

 

 

• Недоїмка до Пенсійного фонду 

- " - 

 

 

 

• Заборгованість з виплати пенсій 

- " - 

 

 

 

• Заборгованість з виплати соціальних допомог 

- " - 

 

 

 

• Заборгованість з виплати стипендій 

- " - 

 

 

 

Рівень життя 

• Грошові доходи населення 

тисяч гривень 

 

 

 

• Грошові доходи в розрахунку на душу населення 

гривень 

 

 

 

Зайнятість населення 

• Рівень зареєстрованого безробіття на кінець року 

відсотків 

 

 

 

• Кількість зареєстрованих незайнятих осіб на одну вакансію 

осіб 

 

 

 

• Середня тривалість безробіття 

місяців 

 

 

 

• Кількість створених робочих місць 

одиниць 

 

 

 

Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування (за оперативною звітністю) 

• Загальна площа житла 

тис. кв. метрів 

 

 

 

• Середні заклади освіти 

учнівських місць 

 

 

 

• Дошкільні заклади освіти 

дитячих місць 

 

 

 

• Лікарні 

кількість ліжок 

 

 

 

• Амбулаторно-поліклінічні заклади 

кількість відвідувань за зміну 

 

 

 

• Водопровід 

кілометрів 

 

 

 

• Каналізація 

тис. куб. м стічних вод на добу/км 

 

 

 

• Теплопостачання 

Гкал на год./км 

 

 

 

• Газові мережі 

кілометрів 

 

 

 

• Автошляхи з твердим покриттям 

кілометрів 

 

 

 

Зовнішня економічна діяльність 

• Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг, всього 

тисяч доларів США 

 

 

 

• Експорт 

- " - 

 

 

 

• Імпорт 

- " - 

 

 

 

• Сальдо 

- " - 

 

 

 

Стан розрахунків за енергоносії 

• Заборгованість населення за природний газ 

тисяч гривень 

 

 

 

• Заборгованість населення за теплову та електричну енергію 

- " - 

 

 

 

 

Голова районної
державної адміністрації 

____________
(прізвище та ініціали) 

____________
* Додається до щорічного звіту.

** Обсяг промислової продукції обчислюється в діючих оптових цінах підприємств відповідних років. Темпи зміни обсягів продукції та товарів народного споживання порівняно з попередніми роками визначаються ланцюговим методом, виходячи з щомісячних індексів.

*** Обчислюється у порівнянних цінах.

 

Керівник апарату обласної
державної адміністрації 

 
Л. М. Фугель 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка