Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 грудня 2000 р. N 1932
                Київ
      Про затвердження Порядку розрахунку обсягу
     міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
     субвенцій та коштів, що передаються до бюджету
      вищого рівня) та нормативів відрахувань від
     загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  Порядок  розрахунку  обсягу  міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та  коштів,  що
передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік (далі - Порядок),
що додається.
   2. Раді  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласним
державним адміністраціям забезпечити застосування у 2001 році
Порядку для проведення розрахунку обсягу трансфертів між бюджетом
Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами і бюджетами міст
республіканського  (Автономної  Республіки Крим) та обласного
значення і районів.
   3. Міністерству  фінансів  надавати  роз'яснення  щодо
застосування Порядку.
   4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра Єханурова  Ю.І.  та  Міністра  фінансів
Мітюкова І.О.
   5. Міністерству фінансів провести перевірки виконання цієї
постанови та про результати доповісти Кабінетові Міністрів України
до 1 квітня 2001 року.
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО
   Інд. 34
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2000 р. N 1932
               ПОРЯДОК
    розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
    вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до
    бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від
     загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік
            Загальні положення
 
   1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) для визначення
методики  розрахунку  трансфертів  між державним бюджетом та
бюджетами Автономної Республіки Крим, областей та мм. Києва і
Севастополя, а також між бюджетом Автономної Республіки Крим,
обласними бюджетами і бюджетами міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) та обласного значення, бюджетами районів окремо
щодо загального і спеціального фондів.
   2. У цьому Порядку застосовуються такі умовні позначення:
   бюджет адміністративно-територіальної одиниці - "i" (зведений
бюджет Автономної Республіки Крим, бюджет області, м. Києва,
м. Севастополя, міста республіканського (Автономної Республіки
Крим) та обласного значення, району);
   обласний бюджет - "ob";
   бюджет міста республіканського (Автономної Республіки Крим)
та обласного значення - "m";
   бюджет району - "r";
   бюджет міста Києва - "kyiv";
   бюджет міста Севастополя - "sev";
   загальні показники щодо місцевих бюджетів - "u".
   3. Обсяг  дотацій вирівнювання з державного бюджету, що
надаються бюджету області, м. Севастополя, а з бюджету Автономної
Республіки  Крим  та  обласного  бюджету  -  бюджетам  міст
республіканського (Автономної  Республіки  Крим)  і  обласного
значення та бюджетам районів, а також коштів, що передаються до
бюджету вищого рівня (Ti), визначається за загальним фондом
бюджету адміністративно-територіальної одиниці як різниця між
розрахунковим обсягом видатків (Vi) та прогнозним обсягом доходів,
що акумулюються на її території (Di), за єдиним типом формули
Ti = Vi - Di.
   4. Обсяг субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню
з  оплати  електроенергії, природного і скрапленого газу та
житлово-комунальних    послуг     визначається     для
адміністративно-територіальних  одиниць  виходячи із загальних
фінансових ресурсів, що є джерелом їх формування, та відповідних
розрахункових видатків місцевих бюджетів на цю мету.
   5. Обсяг  субвенцій на інші заходи, передбачені Законом
України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ),
визначається за окремими розрахунками.
   6. Розрахункові обсяги доходів і видатків загального фонду
бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, а також
міжбюджетних трансфертів наведено у додатку 1 до цього Порядку.
              Розрахунок
      прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету
     Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та
           мм. Києва і Севастополя
   7. Прогнозний обсяг дохідної частини  зведеного  бюджету
Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та мм. Києва і
Севастополя формується з надходжень загальнодержавних податків та
зборів, закріплених за місцевими бюджетами, та власних доходів,
податку на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів
Автономної Республіки Крим і м. Києва, та акцизного збору з
вироблених  в  Україні  товарів  (крім  акцизного  збору  з
нафтопродуктів), що зараховується до бюджету Автономної Республіки
Крим. Розрахунок здійснюється за такою формулою:
   Di = Dizak + Divl + Direg,
 
де  Dizak - розрахунковий обсяг закріплених доходів місцевих
бюджетів на 2001 рік;
   Divl - розрахунковий обсяг власних доходів місцевих бюджетів
на 2001 рік;
   Direg - розрахунковий обсяг надходжень податку на прибуток
підприємств, що зараховується до бюджетів Автономної Республіки
Крим і м. Києва, та акцизного збору з вироблених в Україні
товарів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим на
2001 рік (крім акцизного збору з нафтопродуктів).
              Розрахунок
     обсягу доходів, закріплених за зведеним бюджетом
     Автономної Республіки Крим, бюджетами областей
          та мм. Києва і Севастополя
   8. Обсяг доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної
Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя
(Di zak), визначається за такою формулою:
   Dizak = Dikzak + Disp + Dipz,
 
де  Dikzak - розрахунковий обсяг кошика доходів, закріплених за
зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей
та мм. Києва і Севастополя, що визначається шляхом застосування
індексу відносної податкоспроможності згідно з додатком 2;
   Disp - розрахунковий обсяг фіксованого сільськогосподарського
податку у частині, що належить відповідному бюджету, визначений за
індивідуальним розрахунком (додаток 2);
   Dipz - розрахунковий обсяг надходження від продажу земельних
ділянок  несільськогосподарського  призначення, крім державної
власності, визначений за індивідуальним розрахунком (додаток 2).
   9. Розрахунок обсягу кошика доходів, закріплених за зведеним
бюджетом Автономної Республіки Крим,  бюджетами  областей  та
мм. Києва і Севастополя, визначається шляхом застосування індексу
відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних
даних за 1998-1999 роки та 10 місяців 2000 р. про фактичні
надходження податків, зборів (кошика доходів) до цих бюджетів. При
цьому враховуються втрати закріплених доходів відповідних бюджетів
унаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями
відповідних місцевих рад, приріст недоїмки (переплат) з цих
податків і зборів та відповідні суми відстрочених, розстрочених,
реструктуризованих і списаних податкових зобов'язань платників
податків, нарахованих у 1998 та 1999 роках.
   10. Прогнозний обсяг кошика доходів, закріплених за зведеним
бюджетом Автономної  Республіки  Крим,  бюджетами областей та
мм. Києва і Севастополя, що визначається шляхом застосування
індексу  відносної  податкоспроможності,  складається з таких
загальнодержавних податків і зборів:
   1) прибутковий податок з громадян;
   2) плата за землю;
   3) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
   4) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами
виконавчої влади;
   5) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності;
   6) плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів
пунктами  продажу  нафтопродуктів  (автозаправними  станціями,
заправними пунктами);
   7) надходження від штрафів, що зараховуються до відповідних
бюджетів за місцем вчинення правопорушення (крім штрафів, що
стягуються  за рішенням уповноважених посадових осіб органів
Антимонопольного комітету та Державтоінспекції);
   8) фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового
законодавства  за  податками і зборами, що зараховуються до
відповідних бюджетів;
   9) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в
частині, що належить відповідним бюджетам.
   11. Розрахунок обсягу кошика доходів, закріплених за зведеним
бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм.
Києва і Севастополя, здійснюється на підставі прогнозного обсягу
доходів зведеного бюджету України, визначеного, у свою чергу, на
підставі  Основних макропоказників економічного і соціального
розвитку України на 2001 рік, а також шляхом застосування індексу
відносної  податкоспроможності  адміністративно-територіальної
одиниці, за такою формулою:
                     --
    Dikzak = Du4/(Nu1 + Nu2 + Nu3) х Ki х (Ni1 + Ni2 + Ni3),
       ((Di1 +(-) Xi1 +(-) Pi1 + Li1 + Ti1 + Ri1) /
        Du1 +(-) Xu1 +(-) Pu1 + Lu1 + Tu1 + Ru1
        --------------------------------------- +
  --               Nu1
де Ki =
       + (Di2 +(-) Xi2 +(-) Pi2 + Li2 + Ti1 + Ri2) /
        Du2 +(-) Xu2 +(-) Pu2 + Lu2 + Tu2 + Ru2
        --------------------------------------- +
                 Nu2
           Du3
       + Di3 / ---) / (Ni1 + Ni2 + Ni3)
           Nu3
   --
   Ki -    індекс    відносної    податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма
знаками після коми);
   Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - кошик доходів, закріплених за
усіма    місцевими    бюджетами    та     бюджетом
адміністративно-територіальної  одиниці за звітними даними про
фактичні надходження відповідно у 1998, 1999  роках  та  за
10 місяців 2000 року;
   Xu1, Xu2, Xi1, Xi2 - приріст (+(-)) недоплати (недоїмки)
податків і зборів, що включені до кошика доходів, закріплених за
усіма     місцевими    бюджетами    та    бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та 1999
роки;
   Pu1, Pu2, Pi1, Pi2 - приріст (+(-)) переплати податків і
зборів, що включені до кошика доходів, закріплених за усіма
місцевими    бюджетами    та    місцевим    бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці відповідно за  1998  та
1999 роки;
   Lu1, Lu2, Li1, Li2 - сума пільг, наданих місцевими органами
влади з податків і зборів, що включені до кошика доходів,
закріплених  за  усіма  місцевими  бюджетами  та  бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці відповідно за  1998  та
1999 роки;
   Tu1, Tu2, Ti1, Ti2 - сума списаної на 1 січня 2000 р.
заборгованості із сплати податків і зборів, що включені до кошика
доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці, нарахованих відповідно за
1998 та 1999 роки;
   Ru1, Ru2, Ri1, Ri2, - сума реструктуризованої на 1 січня
2000 р. заборгованості із сплати податків і зборів, що включені до
кошика доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та
бюджетом  адміністративно-територіальної  одиниці,  нарахованих
відповідно за 1998 та 1999 роки;
   Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення
України та адміністративно-територіальної одиниці відповідно на
1 січня 1998, 1999 та 2000 років;
   Du4 - прогнозний обсяг кошика доходів, закріплених за усіма
місцевими бюджетами на 2001 рік.
   Du1 +(-) Xu1 +(-) Pu1 +(-) Lu1 + Tu1 + Ru1 = 5640687
тис. гривень, Du2 +(-) Xu2 +(-) Pu2 + Lu2 + Tu2 + Ru2 = 6168934
тис. гривень, Du3 = 6926847 тис. гривень,  Du4  =  9014600
тис. гривень.
              Розрахунок
       обсягу власних доходів зведеного бюджету
     Автономної Республіки Крим, бюджетів областей
          та мм. Києва і Севастополя
 
   12. Обсяг  власних  доходів зведеного бюджету Автономної
Республіки Крим, бюджетів областей та бюджетів мм. Києва і
Севастополя (Div1) визначається за такою формулою:
   Div1 = Dikv1 + Dido,
 
де  Dikv1 - розрахунковий обсяг кошика власних доходів бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік (додаток 4);
   Dido - розрахунковий обсяг надходження плати за утримання
дітей  у  школах-інтернатах  на  2001  рік,  визначений  за
індивідуальним розрахунком (додаток 4).
   13. Розрахунок обсягу  кошика  власних  доходів  бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік здійснюється на
основі планових обсягів цих дохідних джерел, урахованих місцевими
радами  при затвердженні місцевих бюджетів на 2000 рік, за
формулою:
        Dikv1 = D*ikv1 х Kv1,
 
де  D*ikv1 -   обсяг  кошика  власних  доходів  бюджету
адміністративно-територіальної одиниці, затверджених відповідною
місцевою радою на 2000 рік;
   Kv1 - коефіцієнт співвідношення розрахункового обсягу кошика
власних доходів місцевих бюджетів на 2001 рік до обсягу кошика
власних доходів, затверджених місцевими радами на 2000 рік (за
усіма місцевими бюджетами). Kv1 = 0,75.
   14. До складу кошика власних доходів місцевих  бюджетів
включаються такі надходження:
   1) місцеві податки і збори;
   2) надходження  сум  відсотків за користування тимчасово
вільними коштами відповідних бюджетів;
   3) податок на промисел;
   4) надходження дивідендів від участі відповідної ради у
статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
   5) кошти від приватизації майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
   6) плата за оренду  цілісних  майнових  комплексів,  що
перебувають у власності відповідної ради;
   7) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
   8) платежі за спеціальне використання природних ресурсів
місцевого значення;
   9) плата  за  гарантії,  надані  органом  місцевого
самоврядування;
   10) інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у
розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених
статтями 3, 31 і 39 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2001 рік" ( 2120-14 ).
              Розрахунок
      обсягу доходів, що передаються до місцевих
           бюджетів у відрахуваннях
   15. Прогнозний обсяг доходів, що передаються до місцевих
бюджетів у відрахуваннях, визначається за такою формулою:
   Direg = Diak + Dipr,
 
де  Diak - прогнозний обсяг акцизного збору з  вироблених в
Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що
сплачується  платниками  за  місцезнаходженням  в  Автономній
Республіці Крим, визначається за індивідуальним розрахунком і
становить 119830 тис. гривень;
   Dipr - прогнозний обсяг надходження податку на прибуток
підприємств до бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Києва, що
визначається за індивідуальним розрахунком (до бюджету Автономної
Республіки Крим - 229771 тис. та м. Києва - 1661862 тис. гривень).
              Розрахунок
     прогнозного обсягу доходів бюджету Автономної
    Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст
  республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
   значення та бюджетів районів і нормативів відрахувань
       від загальнодержавних податків і зборів
   16. Розрахунок  планових обсягів надходжень визначених у
пункті 10 цього Порядку дохідних джерел, а також місцевих податків
і зборів  проводиться  для  бюджетів  міст  республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів
районів  згідно  з вимогами пункту 11 цього Порядку шляхом
застосування індексів відносної податкоспроможності. У формулах,
            --
що визначають Dikzak та Ki з цією метою в умовних позначеннях з
символом  "u"  приймаються  відповідні  показники  Автономної
Республіки Крим та областей.
   Обов'язковим є застосування індивідуальних індексів відносної
податкоспроможності для розрахунку планових обсягів надходження на
2001 рік прибуткового податку з громадян та місцевих податків і
зборів.
   Прогнозний обсяг надходження прибуткового податку з громадян
для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів
областей,  що  підлягає  розподілу  між  бюджетами  міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення та районів, визначається за допомогою формули згідно з
додатком 3. Визначений таким чином прогнозний обсяг надходжень
прибуткового податку з громадян зменшується на суму прогнозних
обсягів  фіксованого  податку  на  доходи фізичних осіб від
підприємницької діяльності,  що  розраховуються  Міністерством
фінансів  Автономної Республіки Крим та фінансовими органами
обласних державних адміністрацій.
   Прогнозні обсяги надходження місцевих податків і зборів на
2001 рік для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та
бюджетів областей розраховуються Міністерством фінансів Автономної
Республіки  Крим  та фінансовими органами обласних державних
адміністрацій.
   Розрахунок прогнозних надходжень закріплених за місцевими
бюджетами  доходів (крім прибуткового податку з громадян) з
урахуванням надходжень фіксованого податку на доходи фізичних осіб
від підприємницької діяльності може проводитися комплексно на
основі єдиного індексу відносної податкоспроможності.
   17. У разі необхідності розподіл частини обсягу  кошика
закріплених доходів, визначеного для зведеного бюджету Автономної
Республіки Крим, бюджетів областей у додатку 2 до цього Порядку,
за дохідними джерелами, які його формують (за винятком прогнозних
надходжень прибуткового  податку  з  громадян),  здійснюється
пропорційно до питомої ваги обсягів цих дохідних джерел у їх
надходженнях до зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та
бюджетів областей за 1998, 1999 роки та 10 місяців 2000 року.
   18. Розрахунок дохідних джерел, які формують кошик власних
доходів (крім місцевих податків та зборів), надходжень плати за
утримання   дітей   у   школах-інтернатах,   фіксованого
сільськогосподарського податку, надходжень від продажу  землі
несільськогосподарського призначення, крім державної власності, до
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів
міст обласного (республіканського) значення та бюджетів районів
здійснюється за індивідуальними розрахунками.
   19. Забороняється збільшення загального обсягу закріплених за
місцевими бюджетами та власних податків і зборів понад обсяг,
визначений у додатку 4 до Закону України "Про Державний бюджет
України на  2001  рік" ( 2120-14 ) для бюджету відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
   20. Зарахування до бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів загальнодержавних податків і зборів, визначених
статтею 37  Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік", здійснюється відповідно до діючого податкового та
бюджетного законодавства (крім прибуткового податку з громадян).
   21. Нормативи відрахувань  від  надходження  прибуткового
податку з громадян до бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та  бюджетів  районів
встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
обласними радами під час затвердження відповідних бюджетів у
диференційованих  розмірах (відсотках до загальної суми), що
забезпечують збалансованість цих бюджетів. Зазначені нормативи не
можуть переглядатися впродовж бюджетного року, крім випадку,
визначеного у пункті 23 цього Порядку.
   22. Річні прогнозні контингенти  надходжень  прибуткового
податку з громадян затверджуються у додатку до постанови Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, рішень  обласних  рад  про
відповідні  бюджети  на  2001  рік у розрізі бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки  Крим)  і  обласного
значення та бюджетів районів.
   23. У  разі перевиконання річних прогнозних контингентів
надходжень прибуткового податку з громадян,  визначених  для
бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та бюджетів районів згідно  з  рішеннями
Верховної  Ради  Автономної Республіки Крим і обласних рад,
надходження прибуткового податку з громадян зараховується  з
наступного дня після виконання зазначеного прогнозного контингенту
відповідними банківськими установами та  органами  Державного
казначейства до цих бюджетів у розмірі 75 відсотків загальної
суми. Решта (25 відсотків) зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів.
   24. У  разі  коли  норматив  відрахувань від надходжень
прибуткового  податку  з  громадян  для  бюджетів  міст
республіканського  (Автономної  Республіки Крим) та обласного
значення і бюджетів районів при затвердженні бюджету Автономної
Республіки Крим та відповідних обласних бюджетів визначено у
розмірі понад 75 відсотків, дія норми, визначеної у пункті 23
цього Порядку, на них не поширюється.
   25. Нормативи відрахувань від надходження податку на прибуток
підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за
винятком акцизного збору з нафтопродуктів) до бюджетів міст
республіканського значення та бюджетів районів в  Автономній
Республіці Крим визначаються Верховною Радою Автономної Республіки
Крим.
              Розрахунок
    обсягу видатків загального фонду зведеного бюджету
     Автономної Республіки Крим, бюджетів областей
          та мм. Києва і Севастополя
   26. Розрахункові  обсяги  видатків  місцевих  бюджетів
визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних
ресурсів  зведеного  і  місцевих бюджетів та першочерговості
соціальних виплат. Загальний обсяг місцевого бюджету формується з
видатків на утримання органів управління, закладів освіти, охорони
здоров'я, культури і мистецтва, соціальний захист та соціальне
забезпечення, фізкультуру і спорт тощо.
   27. Визначення  розрахункового  обсягу  видатків  бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення та районів здійснюється на основі єдиних нормативів
видатків у розрахунку на душу населення (державне управління,
охорона здоров'я, культура і мистецтво, засоби масової інформації,
фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї,
жінок, молоді та дітей), на учня - освіта, отримувача соціальних
послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення, на площу
житлового фонду та вулиць і доріг з капітальним та полегшеним
типом покриття - житлово-комунальне господарство тощо.
   28. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (код
економічної  класифікації  видатків  1160),  що  споживаються
бюджетними установами, затверджуються Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та відповідними місцевими радами у рішенні про
бюджет на 2001 рік окремо, у розрізі головних розпорядників коштів
відповідного бюджету в обсягах, визначених за методикою, що
враховує повну потребу у їх споживанні в 2001 році.
   При цьому зазначені обсяги видатків не можуть бути меншими
обсягів фактично спожитих (або їх очікуваного споживання) послуг у
2000 році з урахуванням індексів зміни цін на комунальні послуги
та енергоносії та специфіки діяльності відповідних бюджетних
установ.
   29. Розрахунковий  обсяг  видатків  місцевого  бюджету
обчислюється відповідно до розмежування видатків бюджету між
державним та місцевими бюджетами, визначеного у додатку 6 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".
   30. Розрахунковий обсяг видатків загального фонду бюджету
адміністративно-територіальної одиниці (Vi), що враховується для
визначення трансфертів, береться як сума розрахункових показників
за основними функціями цих бюджетів:
   Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vpri + Vfi + Vbi + Vwi +
   + Vpi + Vkvi + Vrvi + Vdi + Vzabi + Vhi,
 
де  Vyi - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів
управління;
   Vzi - розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я;
   Voi - розрахунковий обсяг видатків на освіту;
   Vsi - розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення;
   Vki - розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;
   Vpri - розрахунковий обсяг видатків на утримання засобів
масової інформації;
   Vfi - розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і
спорт;
   Vbi - розрахунковий обсяг видатків на капітальний ремонт
житлового фонду та благоустрій;
   Vwi - розрахунковий обсяг видатків на утримання об'єктів
соціальної сфери підприємств, що  передаються  у  комунальну
власність;
   Vpi -  розрахунковий  обсяг  видатків  на  правоохоронну
діяльність;
   Vkvi - розрахунковий обсяг видатків на капітальні вкладення;
   Vrvi - розрахунковий обсяг видатків на організацію рятування
на водах;
   Vdi - розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;
   Vzabi- розрахунковий   обсяг  видатків  на  погашення
заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат;
   Vhi - розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв
коштів місцевих бюджетів.
   31. Дозволяється   застосування  додаткових  коригуючих
коефіцієнтів у формулах розрахунку обсягу видатків бюджету на
відповідну  функцію  обласних  бюджетів,  бюджетів  міст
республіканського (Автономної Республіки  Крим)  і  обласного
значення та бюджетів районів з можливим відхиленням визначених
таким чином обсягів видатків від розрахованих без застосування цих
коефіцієнтів в межах +(-)10 відсотків.
              Розрахунок
     обсягу видатків на утримання органів управління
   32. Обсяг видатків на утримання органів управління зведеного
бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету області є загальним
підсумком обсягів цих видатків бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів.
   33. Обсяг видатків обласних бюджетів та бюджетів мм. Києва і
Севастополя  на  утримання  органів  місцевого самоврядування
визначається виходячи з показників чисельності працівників цих
органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
2 червня 2000 р. N 890 ( 890-2000-п ), залежно від чисельності
наявного населення області (міста) та співвідношення обсягів
відповідних рівнів бюджетів, що склалося за даними зведення
місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 1999 рік,
таким чином:
   Vyi = Vyu х Kyob/Au х Ai,
   Vy kyiv(sev) = V yu х Kyob + Vyu х Ку kyiv(sev),
 
де  Vyu - розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів в цілому
по Україні на утримання органів  управління  в  2001  році.
Vyu = 285486,4 тис. гривень;
   Kyob - частка видатків обласних бюджетів на утримання органів
місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. Kyob = 0,047;
   Au - загальна чисельність працівників органів управління
обласних та Київської і Севастопольської міських рад . Au = 651;
   Ai - чисельність працівників апарату управління обласної ради
адміністративно-територіальної  одиниці  та  Київської   і
Севастопольської міських рад (для адміністративно-територіальних
одиниць з населенням понад 2000 тис. жителів показник Ai дорівнює
27 штатним одиницям; для адміністративно-територіальних одиниць з
населенням до 2000 тис. жителів - 24 штатним одиницям);
   Ку kyiv(sev)  -  частка  видатків  бюджету  м.  Києва
(м. Севастополя) на утримання районних у містах рад, селищних та
сільських рад у загальному обсязі і видатків на цю мету за даними
зведення місцевих  бюджетів, затверджених місцевими радами на
1999 рік. Ку kyiv = 0,0032, Ky sev = 0,0018.
   34. Обсяг видатків бюджету Автономної Республіки Крим на
утримання органів управління визначається за формулою:
   Vy ARK = Vyu х Ky ARK,
 
де Ky ARK - частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим на
утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю
мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. Ky ARK = 0,04.
   35. Розрахунковий  обсяг   видатків   бюджетів   міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення на утримання органів місцевого самоврядування (Vymi)
визначається за формулою:
   Vymi = Vyu х Kym/Num х Nmi х Ky1 + Vyg,
   де Vyu - розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів
на утримання органів управління на 2001 рік;
   Num -  чисельність  наявного  населення  усіх  міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення на 1 січня 2000 року;
   Kym - частка видатків  бюджетів  міст  республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення на утримання
органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за
даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами
на 1999 рік. Kym = 0,434;
   Nmi -  чисельність наявного населення міста на 1 січня
2000 року;
   Ky1 -   коригуючий  коефіцієнт  для  бюджетів  міст
республіканського (Автономної Республіки  Крим)  і  обласного
значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення
міста;
   Vyg - обсяг  видатків  бюджетів  міст  республіканського
(Автономної  Республіки Крим) і обласного значення згідно з
вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за індивідуальним розрахунком
(додаток 5).
  Розмір коригуючого коефіцієнта для міст республіканського
    (Автономної Республіки Крим) та обласного значення
 
------------------------------------------------------------------
Чисельність наявного населення на  |Коригуючий коефіцієнт (Ky1)
    1 січня 2000 р., тис.    |
------------------------------------------------------------------
      Понад 1500              0,64
      1100-1500               0,68
      1000-1100               0,73
       700-1000               0,77
       500-700               0,82
       400-500               0,87
       350-400               0,91
       300-350               0,96
       250-300               1,00
       200-250               1,05
       150-200               1,09
       100-150               1,14
       80-100               1,19
       30-80                1,23
       15-30                1,41
       До 15                1,50
   36. Розрахунковий обсяг  видатків  бюджетів  районів  на
утримання органів місцевого самоврядування (Vyri) визначається за
формулою:
   Vyri = Vyu х Kyr/Nru х Nri х Ky2 + Vyg,
 
де  Vyu - розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на
утримання органів управління на 2001 рік;
   Ky - частка видатків бюджетів районів на утримання органів
місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. Kyr = 0,474;
   Ky2 - коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, що має 7
значень залежно від чисельності населення району;
   Nri - чисельність наявного населення району на 1 січня
2000 року;
   Nru - чисельність наявного населення усіх районів на 1 січня
2000 року;
   Vyg - розрахунковий обсяг видатків бюджетів районів згідно з
вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні", визначений за індивідуальним розрахунком (додаток 5).
   Розмір коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів
------------------------------------------------------------------
Чисельність наявного населення |   Коригуючий коефіцієнт
району на 1 січня 2000 р., тис. |       (Ky2)
------------------------------------------------------------------
      Понад 150             0,90
       100-150             0,92
       75-100             0,94
       50-75              0,97
       35-50              1,01
       25-35              1,09
       До 25              1,15
              Розрахунок
        обсягу видатків на охорону здоров'я
 
   37. Розрахунковий обсяг  видатків  на  охорону  здоров'я
визначається   залежно   від   чисельності   населення
адміністративно-територіальної одиниці  та  співвідношень  між
бюджетом  Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та
бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного  значення  та  районів  з  урахуванням  коригуючих
коефіцієнтів та специфічних видатків.
   Обсяг видатків на  охорону  здоров'я  зведеного  бюджету
Автономної  Республіки  Крим та бюджету області є загальним
підсумком обсягів видатків бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення  та  бюджетів  районів
(додаток 6).
   38. Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів визначається за
формулою:
   Vzob(ARK) = (Vzu - Vzgu) х Kzob(ARK)1 х Kzob(ARK)4/Nu х Ni х
   х Kzob(ARK)2 + Vzgi,
 
де  Vzob(ARK) - видатки бюджету Автономної Республіки Крим та
обласного  бюджету  адміністративно-територіальної  одиниці на
охорону здоров'я;
   Vzu - загальний обсяг видатків на охорону здоров'я зведеного
бюджету Автономної Республіки Крим та усіх місцевих бюджетів на
2001 рік. Vzu = 4201952,4 тис. гривень;
   Vzgu - загальний обсяг видатків місцевих бюджетів на охорону
здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком (додаток 5). Vzgu = 9573,4 тис. гривень;
   Kzob(ARK)1 - частка видатків бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на охорону
здоров'я усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Цей коефіцієнт
становить 0,35 і відповідає показнику, визначеному як відношення
сумарних витрат на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. У розрахунках цього коефіцієнта враховано
розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з додатком 6 до
Закону України "Про Державний бюджет України на  2001  рік"
( 2120-14 ). Для бюджетів мм. Києва і Севастополя Kzob(APK)1 = 1;
   Kzob(ARK)2 - тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на
охорону здоров'я між бюджетами  адміністративно-територіальних
одиниць у розрахунку на одного жителя, затверджений постановою
Кабінету Міністрів  України  від  5 вересня 1996 р. N 1070
( 1070-96-п );
   Kzob(ARK)4 - коефіцієнт коригування частки видатків бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному
обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення
видатків  на заробітну плату у загальній сумі видатків цих
бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів  він  становить  0,952;  для бюджетів мм. Києва і
Севастополя - 1,026;
   Ni - чисельність наявного населення Автономної Республіки
Крим та відповідної області на 1 січня 2000 року;
   Nu - чисельність наявного населення України на 1 січня
2000 року;
   Vzgi - обсяг видатків адміністративно-територіальної одиниці
на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за
окремим розрахунком (додаток 5).
   39. Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я бюджетів
міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районів визначається за формулою:
   Vzm(r)i = (Vzu - Vzgu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4/(Nu - Ndm(r)u) х
   х Kz2 х Kz3 х (Nm(r)i - Ndm(r)i) + Vzgi +(-) Vzyi,
 
де  Vzu - загальний обсяг видатків на охорону здоров'я усіх
місцевих бюджетів;
   Vzgu - обсяг видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я
згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком
(додаток 5);
   Kzm(r)1 - частка видатків бюджетів міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів у
загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих
бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на
охорону здоров'я бюджетів міст і районів у загальній сумі витрат
на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
місцевими радами на 1999 рік, з урахуванням розмежування видатків
між рівнями бюджетів згідно з додатком 5 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ). Kz1 = 0,65;
   Ndm(r)u - чисельність наявного населення, що проживає в
містах республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я,
які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами,
які фінансуються з державного бюджету);
   Kz2 - тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на охорону
здоров'я між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у
розрахунку на одного жителя, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1070 ( 1070-96-п );
   Kzm(r)3 - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного
жителя (міста - 1,065; району - 0,934), визначений за середнім
співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст та районів за даними
зведення місцевих бюджетів,  затверджених місцевими радами на
1999 рік, з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів
згідно з додатком 5 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік". Для бюджетів мм. Києва і Севастополя
Kzm(r)3 = 1,0;
   Kzm(r)4 - коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів
міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я
залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату у загальній
сумі видатків цих бюджетів. Kzm(r)4 = 1,026 ;
   Nmi -     чисельність     наявного     населення
адміністративно-територіальної  одиниці  (міста)  на  1 січня
2000 року;
   Ndmi -     чисельність     наявного     населення
адміністративно-територіальної  одиниці,  де  відсутня  мережа
закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів
(обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету);
   Vzyi - розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів, що
передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування
витрат) у зв'язку з відсутністю (наявністю) мережі бюджетних
установ;
   Vzgi- обсяг видатків бюджету адміністративно-територіальної
одиниці на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про
статус гірських населених пунктів в Україні", що визначається за
окремим розрахунком (додаток 5).
        Розрахунок обсягу видатків на освіту
   40. Розрахунковий обсяг видатків на освіту  визначається
залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на
освіту, розрахункового нормативу видатків  на  одного  учня,
приведеного  контингенту  учнів різних типів загальноосвітніх
навчальних закладів (додаток 7).
   41. Обсяг видатків на освіту зведеного бюджету Автономної
Республіки Крим та бюджету області є загальним підсумком обсягів
видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету,
бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та бюджетів районів.
   42. Розрахунок обсягу видатків бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів на освіту визначається за формулою:
   Voi = Ho х (Uo x Kob + Uf х Kt + Ut х Kt + Uz + Us х Ks +
   + Ud х Kd + UcKc + Up х Kp) + VARK,
 
де  Ho - розрахунковий  норматив видатків на освіту на одного
учня. Ho = 508,25 гривень;
   Uo - учні денних загальноосвітніх шкіл у цілому по Автономній
Республіці Крим, області, мм. Києву і Севастополю;
   Kob - коефіцієнт    коригування     загальнообласних
(загальнореспубліканських в Автономній Республіці Крим) видатків
на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів (крім робітничих
кадрів  Автономної  Республіки  Крим)  та  інші  заходи
загальнообласного  (загальнореспубліканського  в  Автономній
Республіці Крим) значення на загальну освіту. Kob = 0,059;
   Uf -  учні  загальноосвітніх шкіл-інтернатів з посиленою
військово-фізичною підготовкою (за умов, визначених у додатку 5 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік");
   Kf -  коефіцієнт  приведення  учнів  загальноосвітніх
шкіл-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою до
учнів загальноосвітньої школи. Kf - 7,0;
   Ut -  вихованці  загальноосвітніх,  шкіл-інтернатів, крім
вихованців  шкіл-інтернатів з  посиленою  військово-фізичною
підготовкою (за умов, визначених у додатку 5 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік");
   Kt -  коефіцієнт  приведення   кількості   вихованців
загальноосвітніх   шкіл-інтернатів  до   кількості   учнів
загальноосвітніх шкіл. Kt = 5,0;
   Uz - учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на
навчання (за умов, визначених у додатку 5 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік");
   Us- вихованці спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами
розвитку;
   Ks - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних
шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного та ( або) розумового
розвитку до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. Ks = 6,6;
   Ud - кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з
вадами фізичного та ( або) розумового розвитку, до кількості
учнів, що приходять на навчання;
   Kd - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на
навчання  до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами
фізичного та ( або) розумового розвитку, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. Kd = 2,5;
   Uc - вихованці дитячих будинків (за умов, визначених у
додатку  5  до  Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік");
   Kc -  коефіцієнт приведення кількості вихованців дитячих
будинків до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. Kc = 10,0;
   Up - вихованці шкіл-інтернатів для дітей-сиріт (за умов,
визначених у додатку 5 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік");
   Kp - коефіцієнт   приведення   кількості   вихованців
шкіл-інтернатів   для  дітей-сиріт  до  кількості  учнів
загальноосвітніх шкіл. Kp = 9,0;
   VARK - видатки на підготовку робітничих кадрів та утримання
вищих  навчальних  закладів  Автономної  Республіки Крим, що
визначаються в обсягах планових  призначень  на  2000  рік,
затверджених  Верховною  Радою  Автономної Республіки Крим з
урахуванням сум, передбачених для підвищення заробітної плати
працівникам бюджетних установ. VARK = 28,5 млн. гривень.
   43. Розрахунковий  обсяг  видатків бюджетів мм. Києва і
Севастополя на освіту визначається за формулою:
   Vkyiv(sev) = Ho х (Nkyiv(sev) х Knm + Ukyiv(sev) х Kbm +
   + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Ko + Uf х Kf + Ut х Kt + Uz +
   + Us х Ks + Ud х Kd + Uc х Kc + Up х Kp ),
 
де Ho - розрахунковий норматив видатків на освіту на одного учня.
Ho = 508,25 гривень;
   Nkyiv(sev) -  чисельність  наявного  населення м.  Києва
(м.Севастополя) на 1 січня 2000 року;
   Knm - коефіцієнт приведення чисельності наявного населення до
співвідношення видатків на дошкільну освіту у міській місцевості.
Knm = 0,04;
   U kyiv(sev) - чисельність учнів денних загальноосвітніх шкіл
м. Києва (м. Севастополя);
   Km -  коефіцієнт  приведення  кількості  учнів  денних
загальноосвітніх  шкіл  міст  до  кількості  учнів  усіх
загальноосвітніх шкіл України. Km = 0,786;
   Ubkyiv(sev)- чисельність  учнів вечірніх загальноосвітніх
шкіл м. Києва (м. Севастополя);
   Kbm - коефіцієнт  приведення  кількості  учнів  вечірніх
загальноосвітніх шкіл до кількості учнів усіх загальноосвітніх
шкіл України . Kbm = 0,43;
   Ujkyiv(sev) - чисельність учнів спеціальних шкіл м. Києва
(м.  Севастополя)  для дітей з вадами фізичного та ( або)
розумовіого розвитку;
   Ki- коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл
для дітей з вадами фізичного та ( або) розумового розвитку до
кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. Ki = 2,5.
   44. Розрахунковий обсяг видатків на освіту бюджетів міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення та районів визначається за формулою:
   Voi = Ho х (Ni х Knm(r) + Ugm(r) х Kgm(r) +Um(r) х Km(r) +
   + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kjm(r) + Uf х Kf + Ut х Kt +
   + Uz + Uc х Kc + Up х Kp),
 
де Ho - розрахунковий норматив видатків на освіту на одного учня.
Ho = 508,25 гривень;
   Knm(r) -  коефіцієнт приведення чисельності населення до
співвідношення видатків на дошкільну освіту у міській (Knm) і
сільській місцевості (Knr). Knm = 0,04, Knr = 0,02;
   Ugm(r)- учні денних загальноосвітніх шкіл населених пунктів,
які за статусом віднесені до гірських;
   Kgm(r) - коефіцієнт приведення учнів денних загальноосвітніх
шкіл населених пунктів, які за статусом віднесені до гірських, до
учнів  усіх  загальноосвітніх шкіл  України. Kgm = 0,904,
Kgr = 1,446;
   Um(r) - учні денних загальноосвітніх шкіл даної території
міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення, району (крім учнів шкіл населених пунктів, які за
статусом віднесені до гірських);
   Km(r) - коефіцієнт приведення учнів денних загальноосвітніх
шкіл адміністративно-територіальної  одиниці  до  учнів  усіх
загальноосвітніх шкіл України. Km = 0,786, Kr = 1,257;
   Ujm(r) - учні спеціальних шкіл для дітей з вадами фізичного
та ( або) розумового розвитку;
   Kjm(r) - коефіцієнт приведення учнів спеціальних шкіл для
дітей з вадами фізичного та ( або) розумового розвитку до
середнього значення цього показника. Kjm(r) = 2,5;
   Ubm(r) -   учні   вечірніх   загальноосвітніх   шкіл
адміністративно-територіальної одиниці;
   Kbm(r) -   коефіцієнт   приведення   учнів   вечірніх
загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до
середнього значення цього показника. Kbm = 0,43, Kbr = 0,29.
   45. У разі перевищення більш як на 50 відсотків розрахункових
обсягів видатків на освіту на 2001 рік порівняно з розрахунковими
обсягами видатків на цю галузь, врахованими для відповідних
бюджетів міст і районів при затвердженні бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів на 2000 рік, сума такого
перевищення додатково розподіляється між бюджетами тих міст і
районів, де розрахункові обсяги зазначених видатків перевищують
відповідні  розрахункові показники на 2000 рік менше ніж на
50 відсотків.
   Розподіл зазначених  коштів  здійснюється  пропорційно до
обсягів коштів, що становлять різницю між розміром 50-відсоткового
збільшення розрахункових видатків проти планових 2000 року та
розрахунковими видатками на освіту, визначеними згідно з пунктом
44 цього Порядку, за такою формулою:
   якщо (Vom(r) > Vom(r)2000 х 1,5), то  Vom(r)2000R2 х 1,5 ,
   якщо (Vom(r)2001R1 < Vom(r)2000 х 1,5), то Vom(r)2001R2 =
   Vom(r)2001R1 +(Vom(r)2000 х 1,5 - Vom(r)2001R1) х q ,
      (сумма) (Vom(r)200r1 - Vom(r)2000 х 1,5) > 0
де  q = ----------------------------------------
     (сумма) |(Vom(r)200r1 - Vom(r)2000 х 1,5) > 0|
 
де  q менше або дорівнює 1.
   Vom(r)2001R1 - розрахунковий обсяг видатків бюджету міста
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення та бюджету району на освіту, визначений згідно з пунктом
44 цього Порядку;
   Vom(r)2000 - обсяг видатків бюджету міста республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджету
району, розрахункове визначений Міністерством фінансів Автономної
Республіки Крим та фінансовими органами облдержадміністрацій при
затвердженні відповідного бюджету на 2000 рік;
 
   Vom(r)2001R2-обсяг видатків бюджету міста республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджету
району, що враховується при визначенні трансфертів на 2001 рік з
урахуванням додаткового коригування;
   q -  коригуючий коефіцієнт вирівнювання обсягів видатків
бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного  значення та бюджету району, пов'язаний із зміною
методики розрахунку видатків на освіту порівняно з 2000 роком;
   якщо q > 1, то  обсяг  видатків  усіх  бюджетів  міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення та бюджетів районів Vom(r)2001R2 додатково коригується за
такою формулою:
 
   Vom(r)2001R3 = Vom(r)2001R2 + Vom(r)2001R2 х
    (сумма) Vom(r)2001R1 - E Vom(r)2001R2
   х --------------------------------------
    (сумма) E Vom(r)2001R2
   де (Vom(r)2001R3 - розрахункові обсяги видатків бюджету міста
республікнського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення
та бюджету району на освіту з урахуванням додаткового коригування.
              Розрахунок
 обсягу видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення
   46. Обсяг  видатків  на  соціальний захист та соціальне
забезпечення визначається виходячи з обсягів ресурсів бюджету на
цю мету та контингентів отримувачів соціальних послуг за такою
формулою:
   Vsi = Vs1i + Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i +
   + Vs9i + Vs10i + Vs11i + Vs12i + Vs13i
   де Vs1 - розрахунковий обсяг видатків на додаткові виплати
населенню на покриття витрат з оплати твердого палива (субсидії);
   Vs2i - розрахунковий обсяг видатків на пільги ветеранам війни
та праці ;
   Vs3i - розрахунковий обсяг видатків на допомогу сім'ям з
дітьми ;
   Vs4i -  розрахунковий  обсяг  видатків  на  утримання
будинків-інтернатів   для   престарілих   і   інвалідів,
будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та на навчання і трудове
влаштування  інвалідів;
   Vs5i - розрахунковий обсяг видатків на утримання притулків
для неповнолітніх;
   Vs6i -  розрахунковий  обсяг  видатків  на  утримання
територіальних центрів та відділень соціальної допомоги вдома;
   Vs7i - розрахунковий обсяг видатків на адресну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям;
   Vs8i- розрахунковий обсяг видатків на реалізацію програм і
заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;
   Vs9i- розрахунковий обсяг видатків на обробку інформації з
нарахування та виплати пенсій і допомоги;
   Vs10i - розрахунковий обсяг видатків на компенсаційні виплати
за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
   Vs11i - розрахунковий обсяг видатків на допомогу по догляду
за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу ;
   Vs12i -розрахунковий обсяг видатків на виплати реабілітованим
громадянам;
   Vs13i -  розрахунковий  обсяг видатків на інші державні
програми соціального захисту населення.
   47. Розрахунковий обсяг видатків  на  додаткові  виплати
населенню на покриття витрат з оплати твердого палива (субсидії)
(Vs1i) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки
Крим, області, мм. Києва і Севастополя за формулою:
   Vs1i = Qi2 х Pi2,
 
де  Qi2 - кількість отримувачів субсидій на покриття витрат з
оплати твердого палива в адміністративно-територіальній одиниці;
   Pi2 - середній річний розмір субсидії на покриття витрат з
оплати твердого палива в адміністративно-територіальній одиниці
відповідно до звітних даних за 1999 рік з урахуванням підвищення
тарифів в 1,45 раза (додаток 8).
   48. Розрахунковий обсяг видатків на надання пільг ветеранам
війни та праці ( Vs2i ) визначається  для  бюджету  міста
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення, району, бюджету мм. Києва і Севастополя за формулою:
   Vs2i = Vs2u х Ks2i
 
де  Vs2u - обсяг витрат на надання пільг ветеранам війни та праці
(за  винятком видатків на надання населенню пільг з оплати
електроенергії,  природного  та   скрапленого   газу   і
житлово-комунальних послуг, які входять до складу спеціального
фонду  бюджетів  адміністративно-територіальних  одиниць  і
надаватимуться як субвенції з державного бюджету) усіх місцевих
бюджетів на 2001 рік. Vs2u- 89121,8 тис. гривень;
   Ks2i - питома вага кількості ветеранів війни та  праці
адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількості
(загальна кількість ветеранів України, що отримують  пільги,
становить 6273 тис. чоловік (додаток 9).
   49. Розрахунковий обсяг видатків на надання допомоги сім'ям з
дітьми (Vs3i) визначається для бюджету міста республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району, бюджету
мм. Києва і Севастополя за формулою:
   Vs3i = ( Vs3u - Vs3g) х Ks3i + Vs3g х Ks3ig,
 
де  Vs3u - обсяг  видатків  на  надання окремого виду допомоги
сім'ям з дітьми для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік (обсяг
видатків на усі види допомоги сім'ям з дітьми для місцевих
бюджетів України на 2001 рік становить 710781,9 тис. гривень);
   Vs3g - додатковий обсяг видатків бюджетів міст та районів,
населені пункти яких мають статус гірських, на надання окремого
виду допомоги сім'ям з дітьми (додаток 5);
   Ks3i -  питома  вага кількості отримувачів певного виду
допомоги сім'ям з дітьми адміністративно-територіальної одиниці у
загальній їх кількості;
   Ks3ig -  питома вага кількості отримувачів певного виду
допомоги у районах та містах, населені пункти яких мають статус
гірських, у загальній кількості таких отримувачів.
   Зазначений порядок розрахунку застосовується для визначення
обсягу видатків з кожного виду допомоги сім'ям з дітьми, тобто:
допомоги на дітей віком до 16, а учнів - до 18 років; по догляду
за дитиною-інвалідом; по догляду за дитиною віком до 3 років
непрацюючим  матерям;  на дітей одиноким матерям; тимчасової
допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
грошових виплат матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і
більше дітей; допомоги по догляду за дитиною віком до 3 років
працюючим матерям. Кількість отримувачів допомоги сім'ям з дітьми
наведена у додатку 10.
   50. Розрахунковий   обсяг   видатків   на   утримання
будинків-інтернатів   для   престарілих   та   інвалідів,
будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів і на навчання та
трудове влаштування інвалідів (Vs4i) визначається для бюджету
Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва
( м. Севастополя) за формулою:
  Vs4i = Vs4u х Ks4i,
 
де  Vs4u  -  обсяг видатків, що спрямовуються на утримання
будинків-інтернатів   для   престарілих   та   інвалідів,
будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів і на навчання та
трудове влаштування інвалідів для  усіх  місцевих  бюджетів.
Vs4u-272218,2 тис. гривень;
   Ks4i - питома вага підопічних у будинках-інтернатах для
престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для  малолітніх
інвалідів  і  на  навчання та трудове влаштування інвалідів
адміністративно-територіальної одиниці у загальній Їх кількості
(загальна кількість таких підопічних становить 50066, додаток 11).
   51. Розрахунковий обсяг видатків на утримання притулків для
неповнолітніх  (Vs5i)  визначається  для  бюджету  Автономної
Республіки  Крим,  обласного  бюджету,  бюджету  м.  Києва
(м. Севастополя ) за формулою:
   Vs5i = Vs5u х Ks5i,
 
де  Vs5u - обсяг  видатків   на  утримання  притулків  для
неповнолітніх    усіх   місцевих   бюджетів   України.
Vs5u = 17349,3 тис. гривень;
   Ks5i - питома вага кількості  дітей  у  притулках  для
неповнолітніх адміністративно-територіальної одиниці у загальній
Їх кількості (загальна кількість таких дітей становить 3502,
додаток 11).
   Вищезазначена формула  застосовується  у  разі  наявності
притулків для неповнолітніх, що фінансуються з бюджету міста
республіканського (Автономної Республіки  Крим)  і  обласного
значення та районного бюджету відповідно до підпункту "а" пункту 4
розділу III додатка 5 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік" ( 2120-14 ).
   52. Розрахунковий обсяг видатків на утримання територіальних
центрів і відділень соціальної допомоги вдома (Vs6i) визначається
для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення, району, бюджету м. Києва (м. Севастополя ) за
формулою:
   Vs6i = Vs6u х Ks6i
 
де  Vs6u- обсяг видатків на утримання територіальних центрів та
відділень соціальної допомоги вдому для усіх місцевих бюджетів на
2001 рік. Vs6u = 138476,1 тис. гривень;
   Ks6i -  питома  вага  кількості  людей  пенсійного віку
адміністративно-територіальної одиниці в загальній їх кількості
(загальна Їх кількість становить 12751,4тис. чоловік, додаток 11);
   53. Розрахунковий  обсяг  видатків  на  надання адресної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (Vs7i) визначається
для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету
м. Києва (м. Севастополя) за формулою:
   Vs7i = Vs7u х V*s7i/V*s7u,
 
де  Vs7u - обсяг  видатків  на  надання адресної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям для усіх місцевих бюджетів на
2001 рік. Vs7u = 280223,6 тис. гривень;
   V*s7u - прогнозний обсяг видатків, які необхідні на надання
адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, для усіх
місцевих бюджетів. V*s7u = 298124,8 тис. гривень;
   V*s7i - прогнозний обсяг видатків, які необхідні на надання
адресної соціальної  допомоги  малозабезпеченим  сім'ям,  для
адміністративно-територіальної одиниці.
   54. Розрахунковий обсяг видатків на заходи стосовно сім'ї,
жінок, молоді та дітей (Vs8i) визначається для бюджету Автономної
Республіки   Крим,   обласного  бюджету,  бюджету  міста
республіканського (Автономної Республіки  Крим)  і  обласного
значення, району, бюджету м. Києва (м. Севастополя) за єдиним
типом формули:
   Vs8i = Vs8u х Ks8/Nu х Ni,
 
де  Vs8u - загальний  обсяг видатків на заходи стосовно сім'ї,
жінок, молоді та дітей для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік.
Vs8u = 15337,5 тис. гривень;
   Ks8 - питома вага видатків на заходи стосовно сім'ї, жінок,
молоді та дітей для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів у загальній сумі цих видатків за даними зведення місцевих
бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік Ks = 0,35; для
бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та районів Ks8 = 0,65; для бюджетів мм. Києва
та Севастополя Ks = 1;
   Nu- чисельність  наявного  населення України на 1 січня
2000 року;
   Ni -     чисельність     наявного     населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
   55. Розрахунковий  обсяг  видатків  місцевих бюджетів на
оброблення інформації з нарахування та виплати пенсій і допомог
(Vs9i) визначається для бюджету Автономної Республіки  Крим,
обласного бюджету, бюджету м. Києва (м. Севастополя) за формулою:
   Vs9i = Vs9u х Ks9i,
 
де  Vs9u - обсяг видатків на оброблення інформації з нарахування
та виплати пенсій і допомога для усіх місцевих бюджетів. Vs9u =
= 26083,8 тис. гривень;
   Ks9i -питома  вага  кількості пенсіонерів та отримувачів
допомоги і компенсацій адміністративно-територіальної одиниці у
загальній  їх  кількості  (загальна їх кількість становить
15565,6 тис. чоловік, додаток 12).
   56. Розрахунковий обсяг видатків на компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян (Vs10i) визначається
для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим)
і обласного значення, району, бюджету м. Києва (м. Севастополя)
за формулою:
   Vs10i = Vs10u х Ks10i,
 
де  Vs10u - обсяг витрат на компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян для усіх місцевих бюджетів на
2001  рік.  За   усіма   видами   пільгових   категорій
Vs11u = 233855,7 тис. гривень;
   Ks10i - питома вага кількості перевезених за рік пільгових
категорій   громадян    згідно    із    законодавством
адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількості
(загальна їх кількість становить 3888835 тис. чоловік).
   Зазначений порядок розрахунку застосовується при визначенні
обсягу видатків окремо для місцевого автомобільного транспорту,
міського електротранспорту та метрополітену. Для усіх місцевих
бюджетів обсяг видатків становить відповідно 67500 тис. гривень,
141855,7 тис. гривень та 24500 тис. гривень,  а  кількість
перевезених  пільгових  категорій  громадян  відповідно -
1221000  тис.  чоловік,   2367300  тис.   чоловік   та
300535 тис. чоловік).
   57. Розрахунковий обсяг видатків на надання допомоги по
догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
(Vs11i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджету м. Києва (м. Севастополя) за формулою:
   Vs11i = Vs11u х Ks11i,
 
де  Vs11u - обсяг  витрат у 2001 році на надання допомог по
догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
(Vs11u) для усіх місцевих бюджетів. Vs11u - 1000 тис. гривень ;
   Ks11i - питома вага отримувачів допомоги по догляду за
інвалідами I  та  II  групи  внаслідок  психічного  розладу
адміністративно-територіальної одиниці у загальній кількості таких
отримувачів (загальна їх кількість становить 4500 , додаток 13).
   58. Розрахунковий обсяг видатків на виплати  компенсацій
реабілітованим  громадянам  (Vs12i)  визначається для бюджету
Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва
(м. Севастополя) за формулою:
   Vs12i = Vs12u х Vs12i/Vs12u,
 
де  Vs12u - обсяг витрат на виплату компенсацій реабілітованим
громадянам  для  усіх  місцевих  бюджетів  на  2001 рік.
Vs12u = 1000,1 тис. гривень;
   V*s12i - обсяг нарахованих у 1999 році виплат компенсацій
реабілітованим громадянам адміністративно-територіальної одиниці;
   V*s12u - обсяг нарахованих у 1999 році виплат компенсацій
реабілітованим громадянам для усіх місцевих бюджетів. V*s12u =
= 971,1 тис. гривень.
   59. Розрахунковий обсяг видатків на інші державні програми
соціального захисту населення (Vs14i) визначається за окремим
розрахунком (на заходи щодо соціального захисту населення м. Жовті
Води Дніпропетровської області - 2 млн. гривень, заходи, пов'язані
з  поверненням  кримськотатарського  народу  та  осіб  інших
національностей, які були незаконно депортовані за межі України, -
10 млн. гривень).
              Розрахунок
       обсягу видатків на культуру і мистецтво
   60. Розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво
(Vki) визначається виходячи з чисельності наявного населення
адміністративно-територіальної  одиниці  та  норми (середнього
розміру) видатків на одного жителя, що визначається як середній
розмір  загальних видатків відповідних бюджетів, затверджених
місцевими радами на 1999 рік на одного жителя, і коригується на
прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначені
програми у 2001 році.
   Обсяг видатків на культуру і мистецтво зведеного бюджету
Автономної Республіки Крим та області є загальним підсумком
обсягів видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки
Крим) і обласного значення та бюджетів районів.
   61. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного
бюджету розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво
визначається за формулою:
    Vki = Hkob х Ni,
 
де  Hkob - норма  видатків на культуру і мистецтво бюджету
Автономної Республіки Крим та обласного бюджету у розрахунку на
одного жителя. Hkob = 1,797 гривень.
   Ni -     чисельність     наявного     населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
   62. Для бюджету м. Києва (м. Севастополя) розрахунковий обсяг
видатків на культуру і мистецтво визначається за формулою:
   Vki = Hkkyiv(sev) х Ni,
 
де  Hkkyiv(sev) - норма видатків на культуру і  мистецтво для
мм. Києва  і  Севастополя. Hkkyiv(sev) = 5,855 гривень. Hksev =
= 6,036 гривень;
   Ni -     чисельність     наявного     населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
   63. Для  бюджету  міста  республіканського  (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та району розрахунковий
обсяг видатків на культуру і мистецтво визначається за формулою:
   Vki = Hkm(r) х Ni + Vkgi,
 
де  Hkm(r) - норма (середній розмір) видатків на культуру і
мистецтво міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення або району у розрахунку на одного жителя. Hkm =
= 3,208 гривень. Hkr = 4,58 гривень;
   Vkgi -   обсяг   додаткових    видатків    бюджету
адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять
населені пункти, які  мають  статус  гірських.  Ці  видатки
визначаються за окремим розрахунком (додаток 5).
              Розрахунок
    обсягу видатків на засоби масової інформації (пресу)
   64.  Розрахунковий  обсяг  видатків  на  засоби масової
інформації  (пресу)  (Vpri) визначено для бюджету Автономної
Республіки Крим, бюджету області, м. Києва (м. Севастополя) на
рівні 2000 року виходячи з обсягу цих видатків у розрахунку на
одного жителя:
   Vpri = Vpru/Nu х Ni + VprAPK,
 
де  Vpru - прогнозний обсяг видатків на засоби масової інформації
усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vpru = 5959,1 тис. гривень;
   Nu - чисельність  наявного  населення України на 1 січня
2000 року;
   Ni -     чисельність     наявного     населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року;
   VprAPK - обсяг специфічних видатків  на  пресу  бюджету
Автономної Республіки Крим. VprAPK = 344,5 тис. гривень.
   Розрахунковий обсяг зазначених видатків бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів на 2001 рік визначається
пропорційно до питомої ваги обсягів видатків цих бюджетів у
загальному обсязі видатків зведеного бюджету Автономної Республіки
Крим та бюджету області, урахованому при затвердженні бюджету
Автономної Республіки Крим та відповідного обласного бюджету на
2000 рік.
   Розрахунок обсягу видатків на фізичну культуру і спорт
   65. Розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт
(Vf)  визначається з урахуванням чисельності наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених
видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів,
бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та районів у загальній сумі видатків на
фізичну  культуру і спорт усіх місцевих бюджетів за даними
зведення  місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на
1999 рік.
   66. Розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт
бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету,  бюджету
мм. Києва і Севастополя визначається за формулою:
   Vfi = Vfu х Kf/Nu х Ni + Vfpi,
 
де  Vfu - прогнозний обсяг видатків на фізичну культуру і спорт
усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vfu = 64012,4 тис. гривень;
   Kf - частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим та
обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на цю мету усіх
місцевих бюджетів. Kf = 0,4. Для бюджетів мм. Києва і Севастополя
Kf = 1.
   Vfpi -  обсяг  видатків  на фінансування дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, що передаються  з  державного  бюджету  на
фінансування з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету адміністративно-територіальної одиниці, бюджету мм. Києва
і Севастополя, визначається за формулою:
   Vfpi = Vfpu/Upu х Upi,
 
де  Vfpu  - прогнозний  обсяг  видатків  на  фінансування
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що передаються з державного
бюджету на фінансування з місцевих бюджетів. Vfpu -15808,9 тис.
гривень;
   Upu - загальна кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл,
що передаються. Upu- 112921 чоловік (додаток 14);
   Upi -  кількість  учнів  у  всіх типах спортивних шкіл
адміністративно-територіальної одиниці, що передаються.
   У зазначених розрахунках враховані видатки на  фінансову
підтримку  спортивних  шкіл,  які  перебували  в  управлінні
Держкоммолодьспорттуризму,  фізкультурно-спортивного  товариства
"Динамо",   профспілково-спортивного  товариства  "Україна",
фізкультурно-спортивного  товариства  "Колос",  центрального
спортивного клубу "Гарт", а саме - спеціалізованих дитячо-юнацьких
шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності,
дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл,  включаючи  комплексні  та
центральні школи.
   67. Розрахунковий  обсяг   видатків   бюджетів   міст
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим) і обласного
значення та районів на фізкультуру і спорт визначається за
формулою:
   Vfi = Vfu х Kf/Nu х Ni,
 
де  Vfu - прогнозні обсяги видатків на фізичну культуру і спорт
усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vfu = 64012,4 тис. гривень;
   Kf - частка  видатків  бюджетів  міст  республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів у
загальному обсязі видатків на цю мету усіх місцевих бюджетів
України. Kf =0,6.
   Nu- чисельність  наявного  населення  України на 1 січня
2000 року;
   Ni -     чисельність     наявного     населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
              Розрахунок
    обсягу видатків на житлово-комунальне господарство
   68. Розрахунковий  обсяг  видатків на капітальний ремонт
житлового фонду та благоустрій населених пунктів (Vbi)  для
зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,  бюджету області,
мм. Києва і Севастополя визначається за формулою:
   Vbi = Sbi х H1 + Pbi х H2 + Vbkyiv + VbARK
 
де  Sbi - загальна площа житлового фонду (додаток 15);
   Pbi - площа вулиць та доріг з капітальним та полегшеним типом
дорожнього покриття (додаток 15);
   H1 - витрати на капітальний ремонт 1 кв. метра загальної
площі житлового фонду. H1 = 1,26 гривень;
   H2 - витрати коштів на благоустрій 1 кв. метра площі вулиць
та доріг з капітальним та полегшеним типом дорожнього покриття.
H2 = 0,366 гривень;
   Vbkyiv - додаткові видатки бюджету м. Києва на благоустрій та
капітальний ремонт житлового фонду, пов'язані з виконання містом
функцій столиці України. Vbkyiv = 235000 тис. гривень;
   VbARK -  видатки  бюджету Автономної Республіки Крим на
берегоукріплювальні роботи. VbARK - 900 тис. гривень.
   69. Розрахунковий  обсяг  видатків на утримання об'єктів
соціальної сфери підприємств, що  передаються  у  комунальну
власність (Vwi), для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджету області, мм. Києва і Севастополя,  визначається  за
формулою:
   Vwi = Vwi1 + Vwi2 + VwAPK,
 
де  Vwi1 - обсяг видатків на утримання об'єктів соціальної сфери
підприємств, що передаються у комунальну власність, виходячи з
потреби у коштах відповідно до графіків першочергової передачі
об'єктів  соціальної  інфраструктури у комунальну власність на
2001 рік згідно з постановою Кабінету Міністрів  України  від
7 травня 1998 р. N 635. Загальний обсяг цих видатків становить
374642,3 тис. гривень;
   Vwi2 - обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт
об'єктів соціальної  сфери  сільськогосподарських  підприємств
недержавної  форми  власності,  що  передаються у комунальну
власність, визначається за окремим розрахунком. Загальний обсяг
цих видатків становить 55200 тис. гривень;
   VwAPK - обсяг видатків на передачу об'єктів соціальної сфери
військових містечок в Автономній Республіці Крим, що визначається
за окремим розрахунком. VwAPK- 10000 тис. гривень.
              Розрахунок
      обсягу видатків на правоохоронну діяльність
   70. Розрахунковий обсяг видатків на правоохоронну діяльність
(Vpi) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки
Крим, бюджету області, мм. Києва і Севастополя за формулою:
   Vpi = Vpi1 + Vpi2 + Vpi3,
 
де  Vpi1  -   розрахунковий  обсяг  видатків на утримання
підрозділів   дорожньо-патрульної   служби  та  дорожнього
нагляду,  приймальників-розподільників   для  неповнолітніх,
спеціальних  приймальників-розподільників та адресно-довідкових
бюро;
   Vpi2 - розрахунковий обсяг видатків на утримання професійно -
пожежної охорони;
   Vpi3 - розрахунковий обсяг видатків на утримання спеціальних
монтажно-експлуатаційних підрозділів.
   Розрахунковий обсяг  видатків  на  утримання  підрозділів
дорожньо-патрульної   служби   та   дорожнього   нагляду,
приймальників-розподільників  для  неповнолітніх,  спеціальних
приймальників-розподільників та адресно-довідкових бюро (Vpi1)
визначається за формулою:
   Vpi1 = Vpu1/Nu х Ni
 
де  Vpul - загальний обсяг видатків на утримання вищезазначених
підрозділів для усіх місцевих бюджетів. Vpul = 26192,9 тис.
гривень;
   Nu -  чисельність  наявного населення України на 1 січня
2000 року;
   Ni -     чисельність     наявного     населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
   Розрахунковий обсяг видатків на утримання  професійно  -
пожежної охорони (Vpi2) визначається на підставі чисельності
працівників таких закладів та нормативних-правових актів, що
регламентують Їх діяльність, за формулою:
   Vpi2 = Qpi х Pp,
 
де  Qpi -  чисельність  працівників  вищезазначених установ,
затверджена МВС;
   Рр - розмір витрат на утримання професійно - пожежної охорони
у розрахунку на одного працівника,
   Розрахунковий обсяг  видатків  на  утримання  спеціальних
монтажно-експлуатаційних підрозділів (Vpi3) визначається на рівні
обсягу видатків на зазначену мету, визначеного на 2000 рік, за
окремим розрахунком виходячи з мережі доріг та вимог  щодо
забезпечення безпеки руху.
   71. Розрахунковий  обсяг  капітальних  видатків  (Vkvi )
визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджету області, м. Києва (м. Севастополя) в обсязі надходжень до
відповідних  бюджетів  від  продажу  земельних   ділянок
несільськогосподарського призначення (крім державної власності).
Загальний обсяг цих видатків становить 180 млн. гривень.
   72. Розрахунковий обсяг видатків на організацію рятування на
водах (Vrvi) для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджету області, мм. Києва і Севастополя визначається на рівні
обсягу видатків на зазначену мету, визначеного на 2000 рік, за
окремим розрахунком виходячи з базового рівня цих видатків минулих
років.
   73. Розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів, пов'язані
з розв'язанням специфічних проблем регіонів, та на інші заходи
( Vdi ) визначаються на підставі окремих розрахунків.
   Це видатки на: здійснення платежів за кредитними угодами,
укладеними під гарантію Уряду, по бюджету Закарпатської області
(10,45 млн. гривень); на реалізацію програми стабілізації та
соціально-економічного розвитку м. Києва (100 млн. гривень);
реконструкцію  та  оснащення  медичним обладнанням Донецького
опікового центру Інституту невідкладної і відновної хірургії
Академії медичних наук України (10 млн. гривень); будівництво в
Автономній Республіці Крим (45 млн. гривень), реставрацію пам'яток
архітектури "Софія Київська" (6 млн. гривень) та капітальні
видатки на міську (м. Києва) клінічну психоневрологічну лікарню
N 1 (2 млн. гривень).
   74. Розрахунковий обсяг видатків на погашення заборгованості
з виплати заробітної плати та інших соціальних виплат (Vzabi)
визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджету області, м. Києва ( м. Севастополя) за окремим розрахунком
з урахуванням очікуваної заборгованості на 1 січня 2001 р. та
стану фінансування видатків на першочергові соціальні виплати у
2000 році (додаток 16).
   75. Розрахунковий  обсяг  нерозподіленого  резерву коштів
бюджетів  адміністративно-територіальних  одиниць  ( Vhi  )
визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджетів областей, мм. Києва і Севастополя за формулою:
   Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vpri + Vfi + Vbi + Vwi +
   + Vpi+ Vkvi + Vrvi + Vdi + Vzabi) х Kc,
 
де  Kc - коефіцієнт, що визначає частку обсягу нерозподіленого
резерву коштів місцевих бюджетів у обсязі видатків загального
фонду ( Kc менше або дорівнює 0,023).
              Розрахунок
      видатків обсягів загального фонду бюджетів
      адміністративно-територіальних одиниць, що
       будуть фінансуватися у вигляді субвенцій
            з державного бюджету
   76. Обсяги субвенцій з державного бюджету (Wci) визначаються
за окремим розрахунком. Це видатки на: ліквідацію наслідків
надзвичайних ситуацій у Волинській (1 млн. гривень), Донецькій
(5 млн.  гривень),  Закарпатській   (ЗО   млн.  гривень),
Івано-Франківській  (10  млн.   гривень).   Миколаївській
(11,7 млн. гривень)     областях;   Комплексну   програму
соціально-економічного розвитку  Великої  Ялти  як  курорту
загальнодержавного значення  (10 млн.  гривень);  здійснення
м. Києвом функцій столиці України (150 млн. гривень); комплексну
реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного
театру опери та балету (10 млн. гривень) та збереження історичної
забудови у центральній частині м. Львова (10 млн. гривень),
здійснення додаткових витрат з бюджету м. Славутича Київської
області  у   зв'язку   із  закриттям  Чорнобильської АЕС
(5  млн. гривень).
              Розрахунок
      видатків обсягів спеціального фонду бюджетів
       адміністративно-територіальних одиниць,
        що будуть фінансуватися у вигляді
         субвенцій з державного бюджету
   77. Розрахунковий обсяг видатків на надання населенню пільг
та субсидій на оплату електроенергії, природного і скрапленого
газу  та  житлово-комунальних  послуг  (Wpsi)  для  бюджету
адміністративно-територіальної одиниці визначається за формулою:
   Wpsi = Wpi + Wsi
   78. Розрахунковий    обсяг    видатків    бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на надання населенню пільг
з  оплати  електроенергії, природного і скрапленого газу та
житлово-комунальних послуг (Wpi) визначається за формулою:
   Wpi = Wpu х Ks2i
 
де  Wpu - обсяг видатків на надання населенню пільг з оплати
електроенергії,   природного   та   скрапленого  газу  і
житлово-комунальних послуг для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік.
Wpu = 872771,2 тис. гривень;
   Ks2i - питома вага кількості ветеранів війни та  праці
адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількості по
Україні. Загальна кількість ветеранів становить 6273 тис. чоловік
(додаток 17).
   79. Розрахунковий    обсяг    видатків    бюджету
адміністративно-територіальної  одиниці  на  надання населенню
субсидій з оплати електроенергії, природного і скрапленого газу та
житлово-комунальних послуг (Wsi) визначається за формулою:
   Wsi = Qi1 х Pi1 х 12 + Qi3 х Pi3,
 
де  Qi1 -  кількість  отримувачів  субсидій  з  оплати
житлово-комунальних послуг адміністративно-територіальної одиниці;
   Pi1 -  середньомісячний  розмір  субсидії  з  оплати
житлово-комунальних  послуг  в  адміністративно-територіальній
одиниці відповідно до звітних даних за 1999 рік з урахуванням
підвищення тарифів у 1,45 раза та статистичних даних за 9 місяців
2000 року;
   Qi3 - кількість отримувачів субсидій на придбання скрапленого
газу адміністративно-територіальної одиниці;
   Pi3-річний розмір субсидії на придбання скрапленого газу в
адміністративно-територіальній одиниці відповідно до звітних даних
за 1999 рік з урахуванням підвищення тарифів у 1,45 раза та
статистичних даних за 9 місяців 2000 року (додаток 18).
   Перерозподіл цих коштів між бюджетами міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетами
районів здійснюється виходячи з обсягів їх фактичних видатків за
11 місяців 2000 року.
   80. За рішеннями відповідних рад визначені з урахуванням
вимог пунктів 78 і 79 видатки можуть перерозподілятися при
затвердженні відповідних бюджетів між обсягами видатків на надання
пільг і обсягами видатків на надання субсидій населенню.
   81. Обсяг  видатків  на  соціально-економічний  розвиток
м. Севастополя ( Wsev ) визначено у розмірі прогнозних надходжень
від Російської Федерації згідно з міжурядовими угодами, які
відповідно до статті 47 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік" зараховуватимуться до доходів спеціального
фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться до бюджету
м. Севастополя  на  заходи, передбачені у зазначених угодах
( 2120-14 ).
   82. Розрахунок обсягів міжбюджетних трансфертів та нормативів
відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів
міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення  та  бюджетів  районів подається місцевими органами
виконавчої влади до відповідних рад разом з проектом бюджету на
2001 рік.
 
                            Додаток 1
                            до Порядку
              РОЗРАХУНОК
   обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
  субвенцій та коштів, що передаються до державного бюджету)
    адміністративно-територіальних одиниць на 2001 рік
                                                            (тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Обсяг   |Обсяг    |Обсяг трансферту   |Субвенція з державного бюджету, у тому числі
територіальна  |доходів  |видатків   |вирівнювання (Ti)   |
одиниця     |загального |загального  |----------------------+-------------------------------------------------------------------
         |фонду   |фонду (без  |дотація  |кошти, що |у складі спеціального|    у складі загального фонду (Si)
         |(Di)    |урахування  |вирів-  |передаються|    фонду    |
         |      |видатків, що |нювання  |до держав- |---------------------+---------------------------------------------
         |      |фінансуються |обласним |ного бюдже-|на надання |на соціа-|на лікві-|на до-  |на со- |на рекон-|на ви-
         |      |за рахунок  |бюджетам |ту з бюдже-|пільг та  |льно-еко-|дацію  |даткові |ціаль- |струкцію |конання
         |      |субвенцій з |та бюд-  |ту адміні- |субсидій  |номічний |наслідків|витрати |но-еко-|та рес- |функцій
         |      |державного  |жету м.  |стративно- |населенню |розвиток |надзви- |бюджету |номіч- |таврацію |столиці
         |      |бюджету) (Vi)|Севасто- |територіа- |на оплату |м. Севас-|чайних  |м. Славу-|ний  |Одеського|України
         |      |       |поля   |льної   |електрое- |тополя  |ситуацій |тича   |розви- |оперного |
         |      |       |     |одиниці  |нергії,  |(Wsev)  |     |Київської|ток  |театру та|
         |      |       |     |      |природного |     |     |області, |Вели- |збережен-|
         |      |       |     |      |і скрапле- |     |     |пов'я-  |кої  |ня істо- |
         |      |       |     |      |ного газу |     |     |зані із |Ялти  |ричної  |
         |      |       |     |      |та житлово-|     |     |закриттям|    |забудови |
         |      |       |     |      |комунальних|     |     |Чорноби- |    |у центра-|
         |      |       |     |      |послуг   |     |     |льської |    |льній  |
         |      |       |     |      |(Wpsi)   |     |     |АЕС   |    |частині |
         |      |       |     |      |      |     |     |     |    |м. Львова|
-----------------+-----------+-------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+-------+---------+-------
    1    |   2   |   3   | 4 (3-2) | 5 (2-3) |   6   |  7  |  8  |  9  |  10 |  11  | 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим   719352,6   668821,1        50531,5   63106,3                 10000
 
Області:
 
Вінницька      224233,5   473525,4  249291,9        123292,9
Волинська       125830   302586,3  176756,3         76835,1        1000
Дніпропетровська   988299,7   953648,1        34651,6  186402,6
Донецька      1238144,4   1352151,2  114006,8         248898        5000
Житомирська     163669,7   381027,8  217358,1         77163,8
Закарпатська     139580,7   380939,9  241359,2         48688,4        30000
Запорізька      507311,2   519109,7  11798,5         80546,1
Івано-Франківська  169389,2   424513,2   255124          92679        10000
Київська       280510,8   457673,8   177163        135293,4             5000
Кіровоградська    158086,7   317852,7   159766         71743,1
Луганська      454140,5   654602,6  200462,1        134260,3
Львівська      421135,1   708132,9  286997,8         236958                      10000
Миколаївська     228505,7   365764,8  137259,1         49639,2        11700
Одеська       635547,2   630975,2          4572  100884,9                      10000
Полтавська      324794,6   416022,5  91227,9        137257,9
Рівненська      123937,1   328088,1   204151         92773,6
Сумська       230453,2   353052,6  122599,4         89119,4
Тернопільська    110558,3    323902  213343,7         74594,2
Харківська      623354,9   740324,9   116970        187251,9
Херсонська      163425,7    341970  178544,3          56952
Хмельницька     179839,2   385618,8  205779,6         89015,6
Черкаська      206848,2   370955,5  164107,3         83483,7
Чернівецька     122771,4   263167,9  140396,5         25961,3
Чернігівська     179044,5   326256,5   147212        155287,7
м. Київ       3270742,8   1010512,7       2260230,1  164062,1                         150000
м. Севастополь    102875,2   108898,5   6023,3         14265,5   31700
-----------------------------
Усього       12092382,1  13560094,7 3817697,8  2349985,2   2896416   31700   57700   5000  10000   20000 150000
 
                            Додаток 2
                            до Порядку
              РОЗРАХУНОК
       обсягу доходів, закріплених за бюджетом
       адміністративно-територіальної одиниці,
              на 2001 рік
                                                                   (тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Чисельність наявного   |Кошик закріплених за бюд- |   Індекси відносної    |Обсяг кошика |Обсяг  |Обсяг  |Обсяг
територіальна  |населення, тис. чоловік  |жетом адміністративно-   |   податкоспроможності    |закріплених |фіксова-|надход- |доходів,
одиниця     |             |територіальної одиниці   |       (Ki)       |за бюджетом |ного  |жень від |закріпле-
         |             |доходів за звітними даними |                |адміністра- |сільсь- |продажу |них за
         |             |(з урахуванням за 1998 та |                |тивно-терито-|когос- |земельних|бюджетом
         |             |1999 роки приросту недоїм- |                |ріальної оди-|подар- |ділянок |адмініст-
         |             |ки і переплат, суми пільг, |                |ниці доходів,|ського |несільсь-|ративно-
         |             |наданих місцевим органом  |                |що визначає- |податку |когоспо- |територіа-
         |             |влади, та суми реструктури-|                |ться за допо-|(Disp) |дарського|льної
         |             |зованої на 1 січня 2000 р. |                |могою індексу|    |призначе-|одиниці -
         |             |заборгованості із сплати  |                |відносної  |    |ння кому-|усього
         |             |цих податків і зборів)   |                |податкоспро- |    |нальної |(Dizak)
         |             |              |                |можності   |    |власності|
         |             |              |                |(Dikzak)   |    |(Dipz)  |
         |             |              |                |       |    |     |
         |             |              |                |       |    |     |
         |--------------------------+---------------------------+-------------------------------|       |    |     |
         |на   |на   |на   | 1998 | 1999 |  2000 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |       |    |     |
         |1 січня |1 січня |1 січня |    |    |(10 міся-|    |    |(10 мі-| (Ki) |       |    |     |
         |1998 р. |1999 р. |2000 р. |    |    |ців)   |    |    |сяців) |    |       |    |     |
         |(Ni1)  |(Ni2)  |(Ni3)  |    |    |     |    |    |    |    |       |    |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим   2157,7  2134,7  2117,7  221247  215734  267099 0,9193 0,8220 0,9052 0,8823   338823,2  5004,3   7069  350896,5
 
Області:
 
Вінницька      1847,1  1831,5  1815,3  127886  134247  142074 0,6208 0,5962 0,5617 0,5931   195205,6 11244,9   4702  211152,5
Волинська      1067,9  1063,9  1058,7  71384  71476   81016 0,5993 0,5465 0,5492 0,5651   108012,1  1343,3   2947  112302,4
Дніпропетровська  3775,4   3745  3712,6  606637  618086  653274 1,4406 1,3425 1,2628 1,3491   907962,2  7309,8   16519   931791
Донецька      5064,4  5007,9   4953  745200  751996  848241 1,3193 1,2214 1,2290 1,2569   1131481,2  7469,4   23747 1162697,6
Житомирська     1457,1  1445,5  1432,7  94642  97347  100668 0,5824 0,5478 0,5043 0,5450   141562,2  4186,7   4297  150045,9
Закарпатська    1324,4  1323,4   1284  70230  89006  101484 0,4754 0,5471 0,5672 0,5295   124735,1  608,7   2670  128013,8
Запорізька     2042,5  2023,8  2004,8  283799  298307  359335 1,2458 1,1990 1,2863 1,2436   452322,6  6960,8   8169  467452,4
Івано-Франківська  1463,6  1460,6  1456,8  94496  92753  115305 0,5789 0,5165 0,5680 0,5545   145538,5  565,6   3379  149483,1
Київська       1864  1849,6  1830,5  155733  174143  208412 0,7491 0,7658 0,8171 0,7771   258129,4   5519   5669  269317,4
Кіровоградська   1197,8  1183,8  1168,5  97537  90455  100443 0,7301 0,6215 0,6169 0,6566   139662,1  4713,3   3807  148182,4
Луганська      2706,4  2673,8   2643  269172  286976  279024 0,8917 0,8730 0,7576 0,8413    404413 10425,2   12137  426975,2
Львівська      2739,6  2728,6  2716,6  239785  265871  290771 0,7847 0,7926 0,7681 0,7818   383392,6  618,1   8808  392818,7
Миколаївська    1322,5  1309,9  1298,8  123463  130159  157615 0,8370 0,8082 0,8709 0,8386   197519,5  9364,1   4565  211448,6
Одеська       2547,8  2528,6  2510,4  321828  372610  407256 1,1325 1,1986 1,1642 1,1650    529565 11886,3   8806  550257,3
Полтавська     1708,3  1693,1  1677,6  170476  205357  221744 0,8947 0,9866 0,9486 0,9431   286992,9  3584,8   5274  295851,7
Рівненська     1192,2  1190,3  1187,9  73906  75370   82780 0,5558 0,5150 0,5001 0,5237   112022,4  388,8   3017  115428,2
Сумська       1369,8  1354,5  1337,7  129924  126025  143494 0,8504 0,7568 0,7698 0,7927   192904,2 15972,1   4633  213509,3
Тернопільська    1168,4  1163,9  1157,6  59321  62743   73826 0,4552 0,4385 0,4577 0,4505    94184,5  3453,7   2731  100369,2
Харківська     3024,4  2997,9  2969,9  312761  373371  428926 0,9272 1,0131 1,0365 0,9919   534382,8 15976,2   12477   562836
Херсонська     1246,8  1237,1  1226,4  104550  88472  102508 0,7518 0,5817 0,5998 0,6449   143350,5  6301,2   4011  153662,7
Хмельницька     1523,3   1511  1460,6  106160  100738  106807 0,6248 0,5423 0,5248 0,5646   152041,5  4806,2   4137  160984,7
Черкаська      1478,7  1463,7  1450,8  117664  127695  139937 0,7134 0,7096 0,6922 0,7052   185602,6  3754,1   4243  193599,7
Чернівецька     938,5  935,4  932,3  67217  71585   70644 0,6421 0,6225 0,5438 0,6029   101366,5  1825,6   2129  105321,1
Чернігівська    1318,5  1302,9  1285,3  102311  100749  118065 0,6957 0,6290 0,6592 0,6615   154820,1  5083,5   4042  163945,6
м. Київ       2629,3  2626,5  2631,9  808787 1088598  1255794 2,7580 3,3713 3,4242 3,1845   1504907,4    0   14058 1518965,5
м. Севастополь    397,3  391,7  389,4  64573  59067   70305 1,4572 1,2266 1,2957 1,3272    93700,2  1634,3   1957  97291,5
--------------------------
Усього       50573,7 50178,6 49710,8 5640687 6168934  6926847 1,0000 1,0000  1,0000 1,0000    9014600  150000  180000  9344600
 
                            Додаток 3
                            до Порядку
              РОЗРАХУНОК
 обсягу надходжень прибуткового податку з громадян на 2001 рік
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Чисельність наявного   |Обсяг фактичних надходжень|Індекси відносної   |Середній |Обсяг
територіальна  |населення, тис. чоловік  |за роками, тис. гривень  |податкоспроможності за |індекс  |надход-
одиниця     |             |             |роками         |відносної|жень
         |             |             |            |податко- |податку,
         |             |             |            |спромож- |тис.
         |             |             |            |ності  |гривень
         |--------------------------+--------------------------+-----------------------|     |
         |на   |на   |на   | 1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 |     |
         |1 січня |1 січня |1 січня |    |    |(10 мі- |    |    |(10 мі-|     |
         |1998 р. |1999 р. |2000 р. |    |    |сяців) |    |    |сяців) |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим   2157,7  2134,7  2117,7  128175  157620  173989 0,8340 0,8292 0,8292  0,8308  245284
 
Області:
 
Вінницька      1847,1  1831,5  1815,3  81748  103069  98935 0,6213 0,6320 0,5501  0,6013  152160
Волинська      1067,9  1063,9  1058,7  41611  49033  53147 0,5470 0,5176 0,5067  0,5238  76973
Дніпропетровська  3775,4   3745  3712,6  360219  420938  438927 1,3395 1,2623 1,1932  1,2654  654680
Донецька      5064,4  5007,9   4953  460266  526923  615812 1,2759 1,1816 1,2548  1,2375  856415
Житомирська     1457,1  1445,5  1432,7  61647  69202  70886 0,5940 0,5376 0,4994  0,5439  108607
Закарпатська    1324,4  1323,4   1284  48849  71801  69534 0,5178 0,6093 0,5466  0,5580  101047
Запорізька     2042,5  2023,8  2004,8  195573  227950  272025 1,3443 1,2649 1,3695  1,3261  370814
Івано-Франківська  1463,6  1460,6  1456,8  66437  75598  82378 0,6373 0,5813 0,5707  0,5965  120354
Київська       1864  1849,6  1830,5  101140  132035  157098 0,7617 0,8017 0,8662  0,8096  206718
Кіровоградська   1197,8  1183,8  1168,5  50745  62167  64686 0,5948 0,5898 0,5587  0,5812  95036
Луганська      2706,4  2673,8   2643  172449  207266  205276 0,8945 0,8705 0,7839  0,8501  314135
Львівська      2739,6  2728,6  2716,6  146027  186516  202256 0,7483 0,7677 0,7514  0,7558  284914
Миколаївська    1322,5  1309,9  1298,8  83423  96094  118664 0,8856 0,8238 0,9221  0,8771  158806
Одеська       2547,8  2528,6  2510,4  180099  238458  271018 0,9924 1,0591 1,0896  1,0468  365775
Полтавська     1708,3  1693,1  1677,6  120134  152988  161557 0,9873 1,0148 0,9720  0,9914  231910
Рівненська     1192,2  1190,3  1187,9  53314  57041  58085 0,6278 0,5382 0,4935  0,5532  90978
Сумська       1369,8  1354,5  1337,7  74320  93397  104163 0,7617 0,7744 0,7859  0,7739  144784
Тернопільська    1168,4  1163,9  1157,6  38265  46694  45160 0,4598 0,4505 0,3937  0,4348  69887
Харківська     3024,4  2997,9  2969,9  208835  264045  302994 0,9694 0,9891 1,0297  0,9959  412455
Херсонська     1246,8  1237,1  1226,4  63985  65518  67688 0,7205 0,5948 0,5570  0,6245  106726
Хмельницька     1523,3   1511  1460,6  70800  74966  71246 0,6525 0,5572 0,4923  0,5684  117674
Черкаська      1478,7  1463,7  1450,8  77134  91201  96847 0,7323 0,6997 0,6737  0,7021  142067
Чернівецька     938,5  935,4  932,3  40194  44961  41209 0,6013 0,5398 0,4461  0,5292  68401
Чернігівська    1318,5  1302,9  1285,3  62648  77742  86289 0,6671 0,6701 0,6776  0,6715  120831
м. Київ       2629,3  2626,5  2631,9  582265  830541  946745 3,1090 3,5512 3,6306  3,4303 1246178
м. Севастополь    397,3  391,7  389,4  32092  44395  48784 1,1340 1,2728 1,2644  1,2232  66391
--------------------------
Усього       50573,7 50178,6 49710,8 3602394 4468159 4925398 1,0000 1,0000 1,0000  1,0000 6930000
 
                            Додаток 4
                            до Порядку
               ОБСЯГ
   власних доходів бюджету адміністративно-територіальної
            одиниці на 2001 рік
                           (тис. гривень)
-------------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Обсяг кошика  |Обсяг надходжень|Обсяг власних
територіальна  |власних доходів|плати за утрима-|доходів бюджету
одиниця     |бюджету адміні-|ння дітей у   |адміністративно-
         |стративно-тери-|школах-інтерна- |теріторіальної
         |торіальної   |тах (Dido)   |одиниці
         |одиниці на 2001|        |(Div1)
         |рік (Dikv1)  |        |
-------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим      18836,1        19     18855,1
 
Області:
 
Вінницька         13078,3       2,7      13081
Волинська         13496,5       31,1     13527,6
Дніпропетровська      56367      141,7     56508,7
Донецька         75395,4       51,4     75446,8
Житомирська        13623,1       0,7     13623,8
Закарпатська       11496,9        70     11566,9
Запорізька        39842,8        16     39858,8
Івано-Франківська     19883,9       22,2     19906,1
Київська         11193,4        0     11193,4
Кіровоградська       9898,1       6,2      9904,3
Луганська         27111,2       54,1     27165,3
Львівська         28300,4        16     28316,4
Миколаївська       17048,1        9     17057,1
Одеська          85181,2      108,7     85289,9
Полтавська        28911,9       31,0     28942,9
Рівненська         8504,3       4,6      8508,9
Сумська          16910,9        33     16943,9
Тернопільська       10181,8       7,3     10189,1
Харківська        60511,4       7,5     60518,9
Херсонська         9738,4       24,6       9763
Хмельницька        18850,5        4     18854,5
Черкаська         13241,3       7,2     13248,5
Чернівецька        17446,8       3,5     17450,3
Чернігівська        15085       13,9     15098,9
м. Київ          89888,6       26,7     89915,3
м. Севастополь       5576,7        7      5583,7
---------------------------------
Усього           735600      719,1     736319,1
 
                            Додаток 5
                            до Порядку
               КОШТИ,
     враховані у розрахунку міжбюджетного трансферту
      (дотації вирівнювання) до бюджету області на
    2001 рік відповідно до Закону України "Про статус
    гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР )
                               (тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------
         |Утримання | Освіта |Охорона |Допомога|Культура і| Усього
         |органів  |    |здоров'я|сім'ям з|мистецтво |
  Область   |місцевого |    |    |дітьми |     |
         |самовряду-|    |    |    |     |
         |вання   |    |    |    |     |
         |     |    |    |    |     |
         |     |    |    |    |     |
         |     |    |    |    |     |
---------------------------------------------------------------------------
Закарпатська      259,3  3857,3   2514  1962,5   270,4  8863,5
Івано-Франківська   239,2  3807,4  4623,7   2621    385 11676,3
Львівська       216,8  2099,2  1795,3  1571,6   281,8  5964,7
Чернівецька      122,9  532,6  640,4  720,1    88,1  2104,1
----------------------------
Усього         838,2 10296,5  9573,4  6875,2   1025,3 28608,6
 
                            Додаток 6
                            до Порядку
              РОЗРАХУНОК
     обсягу видатків на охорону здоров'я на 2001 рік
 
---------------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Кількість|Обсяг  |Обсяг видат-|Обсяг до-|Обсяг ви- |Довідково:
територіальна  |населення|видатків|ків (без  |даткових |датків на |тимчасовий
одиниця     |адмініст-|на охо- |видатків,  |видатків,|охорону  |коефіцієнт
         |ративно- |рону  |пов'язаних |пов'яза- |здоров'я |розподілу
         |терито- |здоров'я|з виконанням|них із  |- усього, |витрат на
         |ріальної |у розра-|вимог Закону|статусом |тис.   |охорону
         |одиниці |хунку на|України "Про|гірських |гривень  |здоров'я
         |на 1   |1 жителя|статус гір- |населе- |(Vzi)   |(постанова
         |січня  |адміні- |ських насе- |них пунк-|     |Кабінету
         |2000 р., |стратив-|лених пунк- |тів, тис.|     |Міністрів
         |тис.   |но-тери-|тів в Украї-|гривень |     |України
         |чоловік |торіаль-|ні"), тис. |(Vzgi)  |     |від 5 ве-
         |(Nui)  |ної оди-|гривень   |     |     |ресня 1996
         |     |ниці,  |(Vzi - Vzgi)|     |     |р. N 1070)
         |     |гривень*|      |     |     |(Kz2i)
         |     |(Hzi)  |      |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим   2117,7   84,6   179121,4       179121,4   0,995
 
Області:
 
Вінницька      1815,3   83,1   150874,6       150874,6   1,000
Волинська      1058,7   83,2   88054,4       88054,4   0,994
Дніпропетровська   3712,6   87,1   323423,5       323423,5   1,018
Донецька        4953   88,9   440480,7       440480,7   1,019
Житомирська     1432,7   84,6   121198,9       121198,9   1,012
Закарпатська      1284   78,4   100721,7   2514  103235,7   0,952
Запорізька      2004,8   85,4   171169,1       171169,1   1,018
Івано-Франківська  1456,8   79,2   115371,7  4623,7  119995,4   0,952
Київська       1830,5   83,3   152449,8       152449,8   1,008
Кіровоградська    1168,5   83,0   96983,2       96983,2   0,988
Луганська       2643   87,8   232136,8       232136,8   1,018
Львівська      2716,6   80,2   217795,9  1795,3  219591,2   0,952
Миколаївська     1298,8   83,2   108084,5       108084,5   1,003
Одеська       2510,4   83,5   209737,3       209737,3   1,003
Полтавська      1677,6   84,1   141125,3       141125,3   1,000
Рівненська      1187,9   80,7   95881,2       95881,2   0,996
Сумська       1337,7   84,7   113328,7       113328,7   1,001
Тернопільська    1157,6   81,6   94407,3       94407,3   0,989
Харківська      2969,9   85,9   255159,7       255159,7   1,005
Херсонська      1226,4   83,1   101874,9       101874,9   0,988
Хмельницька     1460,6   82,1   119863,1       119863,1   0,999
Черкаська      1450,8   83,9    121709        121709   1,001
Чернівецька      932,3   81,7   76165,7   640,4  76806,1   0,983
Чернігівська     1285,3   83,0   106736,6       106736,6   0,993
м. Київ       2631,9   85,9    225977        225977   1,0180
м. Севастополь    389,4   83,6    32547        32547   0,9910
---------------------------
Усього       49710,8   84,3   4192379  9573,4 4201952,4   1,000
 
_______________
   * Відхилення показника обсягу видатків на охорону здоров'я у
розрахунку на 1 жителя адміністративно-територіальної одиниці від
середнього  показника  по  Україні  зумовлені  застосуванням
коефіцієнтів диференціації рівня витрат на 1 жителя міста - 1,065
і району - 0,934.
 
                            Додаток 7
                            до Порядку
              РОЗРАХУНОК
       обсягу видатків на освіту на 2001 рік
 
---------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Приведений|Норматив |Обсяг видат- |Обсяг видат-|Обсяг
територіальна  |контингент|видатків |ків на освіту|ків на під- |видатків
одиниця     |учнів та |на освіту|(без видатків|готовку ро- |на осві-
         |вихованців|з розра- |на підготовку|бітничих  |ту -
         |закладів |хунку на |робітничих  |кадрів та  |усього,
         |освіти,  |1 учня, |кадрів та ут-|утримання  |тис.
         |одиниць  |гривень |римання вищих|вищих навча-|гривень
         |     |(Ho)   |навчальних  |льних закла-|(Voi)
         |     |     |закладів   |дів Автоном-|
         |     |     |Автономної  |ної Респуб- |
         |     |     |Республіки  |ліки Крим, |
         |     |     |Крим), тис. |тис. гривень|
         |     |     |гривень   |(Vark)   |
---------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим    411997  508,25    209398   28690,4  238088,4
 
Області:
 
Вінницька       355561  508,25   180714,5        180714,5
Волинська       233762  508,25   118809,8        118809,8
Дніпропетровська   670555  508,25   340809,8        340809,8
Донецька       822924  508,25   418256,7        418256,7
Житомирська      295898  508,25   150390,4        150390,4
Закарпатська     316363  508,25   160791,8        160791,8
Запорізька      381682  508,25   193990,2        193990,2
Івано-Франківська   331183  508,25   168324,1        168324,1
Київська       369256  508,25   187674,9        187674,9
Кіровоградська    233017  508,25   118431,3        118431,3
Луганська       456371  508,25   231950,7        231950,7
Львівська       547333  508,25   278182,4        278182,4
Миколаївська     266900  508,25    135652         135652
Одеська        494384  508,25   251271,1        251271,1
Полтавська      317585  508,25   161412,8        161412,8
Рівненська      271192  508,25   137833,5        137833,5
Сумська        243206  508,25   123609,3        123609,3
Тернопільська     243219  508,25   123616,2        123616,2
Харківська      523125  508,25   265873,6        265873,6
Херсонська      263163  508,25   133752,9        133752,9
Хмельницька      301822  508,25   153401,2        153401,2
Черкаська       285564  508,25   145138,3        145138,3
Чернівецька      200733  508,25   102022,5        102022,5
Чернігівська     245521  508,25   124791,6        124791,6
м. Київ        429858  508,25    218475         218475
м. Севастополь     67327  508,25    34219,2        34219,2
----------------------------
Усього        9579502  508,25   4868793,8   28690,4 4897484,2
 
                            Додаток 8
                            до Порядку
              РОЗРАХУНОК
  обсягу видатків на додаткові виплати населенню (субсидії)
      на покриття витрат з оплати твердого палива
 
------------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Кількість отри- |Середньо-   |Обсяг видатків
територіальна  |мувачів субсидій|річний розмір |на додаткові
одиниця     |на покриття вит-|субсидії на  |виплати населе-
         |рат з оплати  |покриття витрат|нню на покриття
         |твердого палива,|з оплати твер- |витрат з оплати
         |чоловік     |дого палива,  |твердого
         |(Qi2)      |гривень*    |палива, тис.
         |        |(Pi2)     |гривень (Vs1i)
------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим       13130     235,106     3086,9
 
Області:
 
Вінницька          110091     137,320     15117,8
Волинська           9920     209,255     2075,8
Дніпропетровська       15320     228,134      3495
Донецька           18445     153,382     2829,1
Житомирська         20820     120,596     2510,8
Закарпатська         27974     148,752     4161,2
Запорізька          27788     282,200     7841,8
Івано-Франківська       7197     22,086       159
Київська           12330     149,418     1842,3
Кіровоградська        50001     300,790     15039,8
Луганська          12241     186,666      2285
Львівська          17051     564,459     9624,6
Миколаївська         21800     92,930     2025,9
Одеська           31500     71,721     2259,2
Полтавська          7163     311,810     2233,5
Рівненська          2299     82,669      190,1
Сумська           52291     153,843     8044,6
Тернопільська        19642     166,262     3265,7
Харківська          32919     287,020     9448,4
Херсонська          22468     164,936     3705,8
Хмельницька         12618     141,017     1779,3
Черкаська          22150     195,379     4327,6
Чернівецька         14588     160,078     2335,2
Чернігівська         3754     240,684      903,5
м. Київ            179     460,148      82,4
м. Севастополь        1140     182,343      207,9
----------------------------------
Усього           586819     188,948    110878,2
 
_______________
   * Середній розмір субсидії з урахуванням підвищення тарифів у
2001 році в 1,45 раза.
 
                            Додаток 9
                            до Порядку
              РОЗРАХУНОК
    обсягу видатків на пільги ветеранам війни та праці
 
---------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Кількість |Частка ветеранів|Обсяг видатків на
територіальна  |ветеранів |війни та праці в|пільги ветеранам
одиниця     |війни   |їх загальній  |війни та праці,
         |та праці |кількості    |тис. гривень
         |на 1 січня|по Україні   |(Vs2i)
         |2000 р., |(Ks2i)     |
         |тис.   |        |
         |чоловік  |        |
---------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим    237,5     0,03786      3374,2
 
Області:
 
Вінницька       330,3     0,05265      4692,6
Волинська        146     0,02327      2074,3
Дніпропетровська    365,7     0,05830      5195,6
Донецька        711,2     0,11337       10104
Житомирська      182,9     0,02916      2598,5
Закарпатська      47,8     0,00762       678,7
Запорізька       213,1     0,03398       3028
Івано-Франківська    93,5     0,01490       1328
Київська        349,1     0,05565      4959,7
Кіровоградська     135,8     0,02165      1929,9
Луганська       273,4     0,04358      3884,2
Львівська       306,9     0,04892      4360,2
Миколаївська      111,7     0,01781      1586,9
Одеська        335,7     0,05352      4769,4
Полтавська       213,2     0,03399       3029
Рівненська       187,5     0,02989      2663,9
Сумська        209,5     0,03340      2976,4
Тернопільська      54,5     0,00868       773,7
Харківська       300,1     0,04784      4263,6
Херсонська        188     0,02997       2671
Хмельницька      211,8     0,03376      3009,1
Черкаська       207,9     0,03314      2953,7
Чернівецька       29,3     0,00467       415,8
Чернігівська      383,1     0,06107      5442,6
м. Київ        385,7     0,06149      5479,4
м. Севастополь     61,9     0,00987       879,4
----------------------------
Усього         6273        1      89121,8
 
                            Додаток 10
                            до Порядку
              КІЛЬКІСТЬ
        отримувачів допомоги сім'ям з дітьми
                             (чоловік)
---------------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Допомога|Допомога|Допомога|Допомога|Тимчасова|Грошова |Допомога
територіальна  |на дітей|по дог- |по дог- |на дітей|допомога |виплата |по дог-
одиниця     |віком до|ляду за |ляду за |одиноким|на непов-|матерям |ляду за
         |16 (уч- |дитиною-|дитиною |матерям |нолітніх |(бать- |дітьми
         |нів - до|інвалі- |віком до|    |дітей,  |кам),  |до 3
         |18)   |дом   |3 років |    |батьки  |зайнятим|років
         |років  |    |непрацю-|    |яких ухи-|доглядом|працюю-
         |    |    |ючим  |    |ляються |3 і бі- |чим
         |    |    |матерям |    |від спла-|льше ді-|матерям
         |    |    |    |    |ти аліме-|тей ві- |
         |    |    |    |    |нтів   |ком до |
         |    |    |    |    |     |16 років|
---------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим   61465   1857  12070  26009   1412   4128  14880
 
Області:
 
Вінницька      79367   1691   9075  12377    551   4869  22955
Волинська      113944   1166   5894   6359    227   9827  23167
Дніпропетровська   51040   2880  18532  34067   2615   4919  33945
Донецька       53846   4095  27131  42903   3120   3614  42151
Житомирська     66577   1242   7563  13760    301  15879  24326
Закарпатська    112428   1682  15143  11942    367  13896  10162
Запорізька      48733   2021  10655  21553    984   3084  18987
Івано-Франківська  116783   1648  15560  12912    563   9642  20462
Київська       32212   1382   6747  14422    797   2849  21545
Кіровоградська    46350   832   6392  10310    499   3164  14491
Луганська      50836   2234  12651  24573   1689   2729  21610
Львівська      179163   2908  17871  15862   3561  12539  51485
Миколаївська     50372   1185   8328  12632    800   2927  13586
Одеська       91824   1932  14608  22515    876   5663  19050
Полтавська      43913   840   6564  13088    639   1614  17901
Рівненська      78159   1297  10470   7709    254  12690  25522
Сумська       47547   885   5353  10875    586   2660  16728
Тернопільська    110786   718   6195   4649    118   7053  18822
Харківська      67946   3331  18536  38625   3846   3723  23033
Херсонська      17693   1000   7796  14336    745   1154  16143
Хмельницька     86801   1142   7666   9638    772   4653  20745
Черкаська      39452   1150   5087  10256    733   2052  20284
Чернівецька     73150   1248   7244   8105    348   6118  13371
Чернігівська     46191   710   7665   9013    282   2902  12636
м. Київ       10595   1821   7929  22546   1972   971  27378
м. Севастополь    5435   382   1860   4210    512   210   3220
--------------------------
Усього       1782608  43279  280585  435246   29169  145529  568585
 
                            Додаток 11
                            до Порядку
            КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ,
  враховані під час визначення обсягу видатків на утримання
     будинків-інтернатів для престарілих і інвалідів,
   будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів, притулків
   для неповнолітніх та територіальних центрів і відділень
          соціальної допомоги на дому
 
-------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Кількість |Кількість дітей|Кількість осіб
територіальна  |підопічних|у притулках для|пенсійного віку,
одиниця     |     |неповнолітніх |тис.
-------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим     1754       240       457
 
Області:
 
Вінницька        1870       40       528
Волинська        725       30       255
Дніпропетровська    3583       442       1060
Донецька        5022       525       1487
Житомирська       1933       40       362
Закарпатська      1133        0       224
Запорізька       2144       360       562
Івано-Франківська    1121       50       345
Київська        1763       115       427
Кіровоградська     1548       50       291
Луганська        2604       285       690
Львівська        1454       50       657
Миколаївська      1385       100       336
Одеська         2002       400       527
Полтавська       3004       85       505
Рівненська        900       50       315
Сумська         1915       75       349
Тернопільська      865       25       332
Харківська       3246       150       811
Херсонська       1505       50       319
Хмельницька       1068       30       337
Черкаська        2234       90       384
Чернівецька       773       50       202
Чернігівська      2028       50       439
м. Київ         2330       100       463
м. Севастополь      157       20        87
----------------------------
Усього         50066      3502      12751
 
                            Додаток 12
                            до Порядку
              КІЛЬКІСТЬ
  пенсіонерів, отримувачів допомог і компенсацій, врахована
      під час визначення обсягу видатків бюджету
  адміністративно-територіальної одиниці на обробку інформації
      з нарахування та виплати пенсій і допомог
 
-----------------------------------------------
Адміністративно-   | Кількість пенсіонерів,
територіальна одиниця | отримувачів допомог і
           | компенсацій, тис.
-----------------------------------------------
Автономна Республіка
Крим               614
 
Області:
 
Вінницька            660
Волинська            454
Дніпропетровська        1170
Донецька            1631
Житомирська           503
Закарпатська           516
Запорізька            660
Івано-Франківська        520
Київська             619
Кіровоградська          400
Луганська            904
Львівська            107
Миколаївська           445
Одеська             751
Полтавська            544
Рівненська            403
Сумська             471
Тернопільська          417
Харківська            913
Херсонська            338
Хмельницька           543
Черкаська            514
Чернівецька           295
Чернігівська           480
м. Київ             594
м. Севастополь          100
--------------------
Усього             15566
 
                            Додаток 13
                            до Порядку
              КІЛЬКІСТЬ
  отримувачів допомоги, що врахована під час визначення обсягу
  видатків на виплату допомоги по догляду за інвалідом I чи II
       групи внаслідок психічного захворювання
 
-------------------------------------------------
  Адміністративно-   | Кількість отримувачів
 територіальна одиниця |    допомоги
-------------------------------------------------
Автономна Республіка Крим        189
 
Області:
 
Вінницька                171
Волинська                136
Дніпропетровська            379
Донецька                482
Житомирська               129
Закарпатська              103
Запорізька               179
Івано-Франківська            138
Київська                208
Кіровоградська              99
Луганська                252
Львівська                223
Миколаївська               97
Одеська                 280
Полтавська               136
Рівненська                97
Сумська                 109
Тернопільська              122
Харківська               325
Херсонська                94
Хмельницька               109
Черкаська                136
Чернівецька               74
Чернігівська              164
м. Київ                 34
м. Севастополь              35
-------------------------
Усього                 4500
 
                            Додаток 14
                            до Порядку
              КІЛЬКІСТЬ
      учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що
       передаються на фінансування до місцевого
            бюджету у 2001 році
 
-------------------------------------------
Адміністративно-   | Кількість учнів
територіальна одиниця |    (Upi)
-------------------------------------------
Автономна Республіка
Крим              4171
 
Області:
 
Вінницька           3729
Волинська           3543
Дніпропетровська        5523
Донецька            7361
Житомирська          2458
Закарпатська          2487
Запорізька           3029
Івано-Франківська       5309
Київська            6537
Кіровоградська         2061
Луганська           4578
Львівська           7016
Миколаївська          4643
Одеська            3187
Полтавська           2559
Рівненська           2602
Сумська            4106
Тернопільська         2601
Харківська           9206
Херсонська           5222
Хмельницька          3380
Черкаська           1912
Чернівецька          2642
Чернігівська          3650
м. Київ            8431
м. Севастополь         978
 
Усього            112921
 
                            Додаток 15
                            до Порядку
            ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ,
    враховані під час визначення розрахункового обсягу
    видатків на капітальний ремонт житлового фонду та
         благоустрій населених пунктів
 
----------------------------------------------------------
Адміністративно- | Загальна площа  | Площа вулиць та
територіальна  | житлового фонду, | доріг з капітальним
одиниця     | тис.кв.метрів  | і полегшеним
         | (Sbi)      | типами дорожнього
         |         | одягу,
         |         | млн.кв.метрів
         |         | (Pbi)
----------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим         5797         15,5
 
Області:
 
Вінницька           1913,2         10,3
Волинська            2011         11,1
Дніпропетровська       14186,5         62,1
Донецька           15080,5         64,6
Житомирська          2688,8          8,8
Закарпатська          1264          6,1
Запорізька          6447,4         19,1
Івано-Франківська       1984,8          9,4
Київська           3606,9         16,2
Кіровоградська        2157,7          8,5
Луганська           8132,2         54,8
Львівська           5436,1         19,1
Миколаївська          2793         13,7
Одеська            7377,6         19,9
Полтавська          3004,6         17,7
Рівненська          1870,2          8,6
Сумська            2516,3         14,7
Тернопільська         1046,7          6,2
Харківська          10016,5         13,1
Херсонська          2264,1         15,9
Хмельницька          1745,9          9,5
Черкаська           2624,4         15,9
Чернівецька          1430,9          7,9
Чернігівська         2303,1          8,3
м. Київ           13676,7          16
м. Севастополь        1976,7          3,3
-----------------
Усього           125352,8         476,3
 
                            Додаток 16
                            до Порядку
               ОБСЯГ
   видатків на погашення заборгованості із заробітної плати
          та інших соціальних виплат
 
--------------------------------------------
Адміністративно- | Обсяг видатків на
територіальна  | погашення заборгованості
одиниця     | із заробітної плати та
         | інших соціальних виплат,
         | тис. гривень (Vzabi)
--------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим       17000
 
Області:
 
Волинська          9000
Закарпатська         9000
Івано-Франківська      28000
Одеська           4500
Рівненська          6000
Тернопільська        21000
Херсонська         17500
Хмельницька         11000
Чернівецька         14000
-----------------
Усього           137000
 
                            Додаток 17
                            до Порядку
              РОЗРАХУНОК
    обсягу видатків на надання пільг населенню з оплати
     електроенергії, природного і скрапленого газу та
          житлово-комунальних послуг
 
------------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Кількість |Частка  |Обсяг видатків на надання
територіальна  |ветеранів |ветеранів |пільг населенню з оплати
одиниця     |війни та |війни та |електроенергії, природного
         |праці на |праці в їх|і скрапленого газу та
         |1 січня  |загальній |житлово-комунальних
         |2000 р.  |кількості |послуг, тис. гривень
         |(тис.   |по Україні|(Wpi)
         |чоловік) |(Ks2i)  |
------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим    237,5  0,03786          33043,7
 
Області:
 
Вінницька       330,3  0,05265          45955,1
Волинська        146  0,02327          20313,7
Дніпропетровська    365,7  0,05830          50879,3
Донецька        711,2  0,11337          98948,4
Житомирська      182,9  0,02916          25447,1
Закарпатська      47,8  0,00762           6647,1
Запорізька       213,1  0,03398          29653,4
Івано-Франківська    93,5  0,01490          13005,5
Київська        349,1  0,05565          48569,8
Кіровоградська     135,8  0,02165          18899,3
Луганська       273,4  0,04358          38038,6
Львівська       306,9  0,04892          42699,4
Миколаївська      111,7  0,01781           15541
Одеська        335,7  0,05352          46705,4
Полтавська       213,2  0,03399          29662,8
Рівненська       187,5  0,02989          26087,1
Сумська        209,5  0,03340           29148
Тернопільська      54,5  0,00868           7576,8
Харківська       300,1  0,04784          41753,3
Херсонська        188  0,02997          26156,7
Хмельницька      211,8  0,03376           29468
Черкаська       207,9  0,03314          28925,4
Чернівецька       29,3  0,00467           4071,7
Чернігівська      383,1  0,06107          53300,4
м. Київ        385,7  0,06149          53661,9
м. Севастополь     61,9  0,00987           8612,3
____________________________
Усього         6273     1          872771,2
 
                            Додаток 18
                            до Порядку
              РОЗРАХУНОК
   обсягу видатків на надання субсидій населенню для оплати
     електроенергії, природного і скрапленого газу та
          житлово-комунальних послуг
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- |Кількість |Річний |Обсяг ви- |Кількість |Середньомі- |Обсяг видат-|Обсяг видатків
територіальна  |отримувачів|розмір |датків на |отримувачів|сячний роз- |ків на нада-|на надання
одиниця     |субсидії на|субсидії|надання  |субсидії на|мір субсидії|ння субсидій|субсидій насе-
         |придбання |на прид-|субсидій  |житлово-  |на житлово- |на житлово- |ленню на оплату
         |скрапленого|бання  |на придба- |комунальні |комунальні |комунальні |електроенергії,
         |газу, (Qi3)|скрапле-|ння скрап- |послуги  |послуги,  |послуги,  |природного і
         |      |ного га-|леного   |(Qi1)   |гривень*  |тис. гривень|скрапленого газу
         |      |зу, гри-|газу, тис. |      |(Pi1)    |(Qi1 х Pi1 х|та житлово-кому-
         |      |вень*  |гривень  |      |      |х 12)    |нальних послуг,
         |      |(Pi3)  |(Qi3 х Pi3)|      |      |      |тис. гривень
         |      |    |      |      |      |      |(Wsi)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим     12455  70,440    877,3    77320    31,455   29185,3     30062,6
 
Області:
 
Вінницька        62286  20,296   1264,2   124548    50,900   76073,6     77337,8
Волинська        5548  28,962    160,7    62939    74,623   56360,7     56521,4
Дніпропетровська     9093  23,147    210,5   178299    63,242   135312,8     135523,3
Донецька         3413  32,266    110,1   278098    44,900   149839,4     149949,6
Житомирська       13309  39,548    526,3    76389    55,844   51190,3     51716,7
Закарпатська      23582  53,093    1252    57442    59,175   40789,3     42041,3
Запорізька       23705  29,463    698,4   124490    33,600   50194,3     50892,7
Івано-Франківська    4660  15,267    71,1   147740    44,900   79602,4     79673,5
Київська        10261  45,675    468,7   107122    67,100   86254,9     86723,6
Кіровоградська     43373  76,714   3327,3    66282    62,255   49516,5     52843,8
Луганська        4998  40,240    201,1   203089    39,400   96020,6     96221,7
Львівська        15399  56,961    877,1   209223    77,024   193381,5     194258,6
Миколаївська      15310  19,085    292,2    61090    46,115    33806     34098,2
Одеська         21000  22,275    467,8   146274    30,600   53711,7     54179,5
Полтавська        1913  22,147    42,4   120193    74,569   107552,8     107595,1
Рівненська        931  11,338    10,6    79263    70,100    66676     66686,5
Сумська         32495  14,549    472,8    98769    50,200   59498,7     59971,4
Тернопільська      13929  53,669    747,6   115292    47,900   66269,8     67017,4
Харківська       13979  35,137    491,2   223169    54,147   145007,4     145498,6
Херсонська       16395  29,318    480,7    69181    36,516   30314,7     30795,3
Хмельницька       9913  35,455    351,5    85494    57,700   59196,1     59547,6
Черкаська        7792  19,915    155,2    80251    56,493    54403     54558,3
Чернівецька       9839  40,013    393,7    48284    37,100   21495,9     21889,6
Чернігівська       101  22,907     2,3    77737   109,327    101985     101987,3
м. Київ          81  64,311     5,2   162955    56,455    110395     110400,2
м. Севастополь      1193  70,983    84,7    13935    33,300    5568,5      5653,2
Усього         376953  37,253   14042,7  3094868,7    54,111  2009602,2    2023644,8
-----------------------------
   * Середній розмір субсидії з урахуванням підвищення тарифів у
наступному році в 1,45 раза.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.07116
EUR30.74833
RUB0.42558
PLN7.1738
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка