Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 грудня 2000 р. N 818

Про затвердження Положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації

Відповідно до частини п'ятої статті 4 Закону України "Про гуманітарну допомогу", згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. N 1671 "Про затвердження Типового положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації":

1. Затвердити:

1.1. Положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації (додається).

1.2. Склад комісії з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної держадміністрації Іванова В. М.

 

 Голова обласної
держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2000 р. N 818 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації

1. Комісія з питань гуманітарної допомоги при обласній держадміністрації (далі - комісія) є спеціально уповноваженим державним органом з питань гуманітарної допомоги.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Комісія:

3.1. Розглядає звернення отримувачів гуманітарної допомоги та приймає рішення про визнання (відмову у визнанні) гуманітарною допомогою:

а) вантажів, зокрема, збірних гуманітарних вантажів, що складаються з продуктів харчування з обмеженим терміном зберігання, предметів медичного призначення, одягу, взуття, м'якого інвентарю, предметів соціального призначення та реабілітації інвалідів вагою до 2 тонн, які надходять на адресу інтернатних закладів (установ) соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці й не підлягають подальшому перерозподілу іншим набувачам гуманітарної допомоги, крім вантажів, що визнаються гуманітарною допомогою Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;

б) вантажів, які надходять на відповідну територію, у разі набуття комісією тимчасових надзвичайних повноважень відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

3.2. Готує та подає на розгляд Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України документи про визнання гуманітарною допомогою вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг, а також внесення отримувачів гуманітарної допомоги до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

3.3. Надає інформацію Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про прийняті рішення щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою.

3.4. Здійснює контроль за транспортуванням, отриманням, наданням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, веденням обліку та статистичної звітності про гуманітарну допомогу на відповідній території.

3.5. Надає допомогу отримувачам гуманітарної допомоги у вивезенні за межі України або переміщенні до місця знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

3.6. Сприяє в придбанні залізничних та авіаційних квитків іноземцям, які доставляють, супроводжують гуманітарну допомогу, організовують її надходження в Україну та координаторам міжнародних гуманітарних програм.

3.7. Розглядає звернення отримувачів гуманітарної допомоги.

3.8. Забезпечує широке висвітлення через засоби масової інформації аспектів своєї діяльності щодо отримання, розподілу та використання гуманітарної допомоги.

3.9. Приймає рішення про внесення або відмову у внесенні отримувачів гуманітарної допомоги до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги в разі набуття комісією тимчасових надзвичайних повноважень, надсилає його відповідній митниці та Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України для внесення відповідних відомостей до зазначеного Єдиного реєстру.

3.10. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

4. Комісія має право:

одержувати щомісяця від отримувачів і набувачів гуманітарної допомоги (юридичних осіб) звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги, а також звіти відповідних митниць за встановленою формою;

залучати спеціалістів структурних підрозділів обласної держадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

5. Склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної держадміністрації. Очолює комісію заступник голови облдержадміністрації.

До складу комісії входять представники митних і податкових органів, органів соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, внутрішніх справ, філій (територіальних управлінь) Національного банку, а також депутати відповідних рад і представники громадських організацій за їх згодою.

Члени комісії працюють на громадських засадах.

6. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться двічі на місяць. Позачергові засідання скликаються в міру потреби. Рішення про проведення засідань приймає голова комісії, а в разі відсутності - його заступник.

Засідання комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 50 відсотків членів комісії.

Члени комісії зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях, а у разі їх відсутності з поважних причин - уповноважені ними особи.

7. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданнях членів комісії (уповноважених ними осіб) та оформляються протоколами, які підписуються головою комісії, а в разі відсутності - його заступником.

8. У випадках, передбачених законодавством, рішення комісії є обов'язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності й громадянами.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2000 р. N 818 

СКЛАД
комісії з питань гуманітарної допомоги при обласній держадміністрації

Іванов
Володимир Михайлович 

- заступник голови обласної держадміністрації, голова комісії 

Білоус
Володимир Миколайович 

- перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, заступник голови комісії 

Добіжа
Дмитро Вадимович 

- помічник заступника голови облдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії: 

Артюх
Сергій Олександрович 

- керуючий Луганським обласним відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів (за згодою) 

Бурлаков
Сергій Вікторович 

- начальник управління по боротьбі з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області (за згодою) 

Гончаров
Володимир Леонідович 

- голова національного представництва Фонду соціального захисту матері й дітей "Україна - дітям" Луганської області (за згодою) 

Дубель
Володимир Степанович 

- перший заступник голови Державної податкової адміністрації в Луганській області (за згодою) 

Жерліцина
Ірина Вікторівна 

- в. о. заступника начальника Луганської митниці (за згодою) 

Козенко
Олександр Миколайович 

- начальник управління у справах релігій обласної держадміністрації 

Омельченко
Олексій Петрович 

- начальник Головного управління освіти і науки обласної держадміністрації 

Полященко
Світлана Вікторівна 

- начальник управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації 

Хунов
Юрій Айдамирович 

- начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації 

Челишев
Валентин Олександрович 

- голова обласної ради ветеранів України (за згодою). 

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка