Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про регіональну Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва при облдержадміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2000 р. N 823

Про регіональну Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва при облдержадміністрації

Згідно із ст. 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою поглиблення процесів відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, організації взаємодії та координації діяльності органів місцевої державної влади й козацьких товариств:

1. Затвердити:

1.1. Положення про регіональну Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва (додається).

1.2. Склад регіональної Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Свірідова Є. Я.

 

 Голова обласної
держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2000 р. N 823 

 ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва

1. Регіональна Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при обласній держадміністрації.

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

здійснення аналізу стану розвитку Українського козацтва та координації взаємодії органів виконавчої влади й козацьких організацій у сфері відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва в регіоні;

внесення відповідним органам виконавчої влади пропозицій щодо формування та реалізації державної політики в цій сфері.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає та аналізує стан розвитку козацтва в регіоні;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо здійснення заходів у сфері відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських і культурних традицій Українського козацтва;

взаємодіє з органами виконавчої влади з питань діяльності козацьких організацій;

сприяє роботі громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян щодо відродження Українського козацтва;

вносить пропозиції стосовно патріотичного виховання, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи серед молоді;

сприяє діяльності військових комісаріатів у роботі з призовниками та формуванні військових підрозділів членами козацьких організацій;

сприяє охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, організації й проведенню фестивалів козацької творчості, спортивних змагань; вносить у встановленому порядку пропозиції щодо відновлення історичних назв, пов'язаних з історією Українського козацтва;

проводить через засоби масової інформації інформаційну та роз'яснювальну роботу з проблем Українського козацтва, відродження та розвитку його історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій.

5. Координаційна рада має право:

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та інших державних установ інформацію, документи й матеріали з питань, що належать до її компетенції;

утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи;

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), вчених до розгляду питань, що належать до її відання.

6. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше разу на три місяці. Координаційна рада правомочна вирішувати питання, якщо на її засіданні присутні більш як половина її членів.

Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів і оформляються протоколом.

У разі, якщо член Координаційної ради не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на засіданні він може висловити свою думку з питання, що розглядається, письмово.

У період між засіданнями Координаційної ради її діяльність забезпечує секретаріат, який складається із секретаря Координаційної ради та трьох її членів.

7. Координаційну раду очолює голова, якого призначає голова обласної держадміністрації. Склад Координаційної ради затверджує голова обласної держадміністрації за поданням голови Координаційної ради.

8. Голова Координаційної ради:

організовує діяльність Координаційної ради, спрямовує роботу її секретаріату;

представляє Координаційну раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

9. Координаційна рада використовує у своїй роботі бланки зі своїми найменуваннями.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2000 р. N 823 

СКЛАД
регіональної Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва

Гужвинський
Віктор Вікторович  

- отаман Луганського товариства Українського козацтва, голова Координаційної ради (за поданням) 

Дуднік
Олександр Семенович 

- бунчужний Луганського товариства Українського козацтва, секретар Координаційної ради (за поданням) 

Красильников
Костянтин Іванович 

- доцент кафедри всесвітньої історії Луганського державного педагогічного університету, член секретаріату Координаційної ради (за згодою) 

Члени Координаційної ради: 

Бойко
Ольга Антонівна 

- начальник відділу взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, член секретаріату Координаційної ради 

Єрьоменко
Сергій Миколайович  

- заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, член секретаріату Координаційної ради 

Желєзний
Вадим Олександрович 

- заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації 

Зайцев
Володимир Михайлович 

- заступник начальника управління культури і мистецтв облдержадміністрації 

Кацубіна
Лідія Іванівна 

- начальник відділу виховної роботи Головного управління освіти і науки облдержадміністрації 

Курліщук
Іван Михайлович 

- начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації 

Плющенко
Олена Іванівна  

- начальник відділу підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу Головного управління економіки облдержадміністрації 

Пономаренко
Павло Степанович  

- перший заступник начальника Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації 

Рагулін
Василь Іванович 

- заступник голови обласного товариства охорони пам'ятників історії та культури (за згодою) 

Фролов
Валерій Володимирович 

- заступник обласного військового комісара (за згодою). 

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка